Bullseye – co to jest, jak używać – poradnik F/A-18C Hornet

Spis treści:
Co to jest Bullseye?
Jak ustawić Bullseye w F/A-18C Hornet?
Jak używać Bulllseye do lokalizacji celów?

Co to jest Bullseye?

„Bullseye”, czyli po polsku „środek tarczy”, „strzał w dziesiątkę”, to ustalony wcześniej punkt odniesienia na mapie, znany jedynie uczestnikom danej misji lub ogólnie sojusznikom. Wszelkie namiary na pozycje wrogich celów lub swoje są podawane w odniesieniu do punktu Bullseye. W DCS dotyczy to głównie samolotu AWACS raportującego wykryte kontakty. Słysząc komunikat „Bulls 315 for 15” wszyscy wiedzą, że celów należy szukać w odległości 15 mil i kierunku 315 stopni od punktu Bullseye. Przy podawaniu swojej pozycji względem Bullseye, nawet w przypadku przechwycenia takiej transmisji wróg i tak nie będzie on wiedział, gdzie nas szukać.

W DCS World można podejrzeć pozycję Bullseye na mapie F10. To okrągły symbol tarczy, której kolor jest odpowiedni dla danej koalicji. Pozycję tego symbolu można zmienić w edytorze podczas tworzenia misji. F/A-18C Hornet nie wykrywa automatycznie punktu Bullseye – należy go zawsze ustawić według jednego z wapointów. W zależności od misji, taki waypoint może być już gotowy i być jednym z punktów trasy, albo będzie trzeba dodać go samemu według współrzędnych z mapy F10. Warto zawsze przestudiować dokumentację misji, by sprawdzić zawarte tam informacje (bądź ich brak) o punkcie Bullseye dla danego zadania.

Jak ustawić Bullseye w F/A-18C Hornet?

1. Przy braku danych i gotowego waypointa

Jeśli autor misji nie zadbał o punkt Bullseye, należy go dodać do komputera samolotu jako jeden z waypointów. Dopiero taki punkt będzie można przypisać do funkcji Bullseye, by radar Horneta od razu wyliczał pozycję w odniesieniu do Bullseye.

1.
Otwórz mapę F10 i zlokalizuj symbol Bullseye. Przybliż maksymalnie obraz rolką myszy i najedź kursorem na środek punktu. Wciśnij kilkukrotnie LAlt + Y, by wyświetlić współrzędne punktu w formacie LAT/LONG 6-cyfrowym. Zapisz współrzędne gdzieś w notesie.

2.
W kokpicie wejdź do menu SUPT i wyświetl ekran HSI.

3.
Wybierz funkcję DATA.

4.
Wybierz numer wolnego waypointa do wpisania współrzędnych. Jeśli ostatni z nich prowadzi do bazy i lądowania, może to być również waypoint „0”, który oznacza w DCS miejsce startu misji.

5.
Wybierz funkcję UFC, by zacząć wprowadzać współrzędne.

6.
Kliknij POSN, by wprowadzić dane według współrzędnych geograficznych LAT/LONG.

7.
Alternatywnie można wybrać GRID, by wprowadzić dane według siatki MGRS.

8.
Wprowadź 6-cyfrowe współrzędne LAT zaczynając od dodatkowego symbolu północy N, czyli przycisku „2”. W tym przypadku należy kolejno wcisnąć: 2 36 07 47. Potwierdź ENT.

9.
Wprowadź 7-cyfrowe współrzędne LONG, zaczynając od dodatkowego symbolu zachodu W, czyli w przycisku „4”. W tym przypadku należy kolejno wcisnąć: 4 114 59 56.  Potwierdź ENT. Jeśli pierwsza liczba współrzędnych jest 2-cyfrowa, należy zacząć do zera „0”. 

10.
Z dodanym punktem należy już tylko zaznaczyć opcję A/A WP, która przypisze waypoint do punktu Bullseye. Numer waypointu pojawi się obok napisu A/A WP w ramce.

2. Przy gotowym waypoincie w punkcie Bullseye

Jeśli autor misji wcześniej umieścił waypoint na punkcie Bullseye i podał w dokumentach odprawy, który to waypoint, wystarczy oznaczyć go jako A/A WP.

1.
W kokpicie wejdź do menu SUPT i wyświetl ekran HSI.

2.
Wybierz funkcję DATA.

3.
Wybierz numer waypointa podanego jako Bullseye.

4.
Zaznacz opcję A/A WP.

Jak używać Bulllseye do lokalizacji celów?

Po ustawieniu punktu A/A WP radar Horneta na bieżąco wylicza pozycję kursora względem punktu Bullseye. Dzięki temu łatwo jest zlokalizować kontakty, o których raportuje AWACS lub inne jednostki.

UWAGA – w odróżnieniu od F-16C Viper, F/A-18C Hornet używa punktu Bullseye wyłącznie z radarem w trybie A/A – powietrze-powietrze. Nie wylicza pozycji kursora przy celach lądowych na radarze w trybie A-G.

1.
Jeśli punkt Bullseye jest w zasięgu wyświetlania radaru, pokaże się na nim jako zielony romb z kropką.

2.
Na dole zawsze pokazywana jest nasza aktualna pozycja względem punktu Bullseye, czyli kurs (140 stopni)  i odległość (64 mile).

3.
Wywołaj przez radio AWACS i poproś o raport poleceniem „Request picture”.

4.
Jeśli AWACS wykrył jakieś kontakty, przekaże komunikat BULLS, czyli kierunek i odległość od punktu Bullseye oraz wysokość. W tym wypadku to kurs 130, odległość 12 mil i wysokość 15 000 stóp.

5.
Przesuwając kursor radaru obserwujemy, kiedy wyświetlane u góry wartości zbliżają się do tych podanych przez AWACS. Antena radaru powinna dodatkowo być ustawiona na przeczesywanie pułapu podanego przez AWACS. 

6.
Przesuwając kursor radaru w miejsce pokrywające się z komunikatem AWACS-a, czyli w tym wypadku 130/12, szybko sami namierzymy kontakty, o których meldował samolot wczesnego wykrywania.

7.
Czasem wykrytych kontaktów może być dużo. Do każdego z nich AWACS poda namiary względem Bullseye.

7.
Uwaga na liczby BRA u dołu ekranu radaru – pokazują one pozycję kursora / celu względem naszej aktualnej pozycji, a nie punktu Bullseye! Kiedy AWACS sam, bez wcześniejszego zapytania, raportuje nam pozycję wrogich samolotów, zaczyna od kodu BRA (Bearing – kurs, Range – odległość, Altitude – wysokość). Przesuwając kursor radaru widzimy w tej linii jego pozycję BRA względem własnego samolotu.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *