Destination i Offset Aimpoints – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Strona Destination
Co to jest Offset Aim Point?

Tworzenia Steerpointa wg UTM
Tworzenie Steerpointa wg LAT / LONG
Tworzenie Offset Aim Pointów
Jak zdobyć współrzędne UTM i LAT / LONG?

Niezbędne przyciski

 • RDR Cursor – sterowanie kamerą TGP
 • DMS Down – aktywacja ekranu jako SOI
 • TMS Up – oznaczanie celu
 • TMS Down – kasowanie oznaczenia celu/Offset Aim Pointa

Strona Destination

Strona DESTINATION na wyświetlaczu DED pozwala na tworzenie i edycję punktów nawigacyjnych Steerpoints, podobnie jak dedykowana im strona o takiej samej nazwie. Różni się jednak tym, że pozwala edytować dowolny punkt nawigacyjny, podczas gdy na stronie Steerpoints można edytować tylko wybrany i używany aktualnie punkt do nawigacji. Strona Destination dzieli się na cztery podstrony:

 • dla punktów Steerpoint 21-25 wg współrzędnych układu UTM
 • dla punktów Steerpoint 1-25 wg współrzędnych LAT / LONG
 • dla punktu Offset Aim Point OA1
 • dla punktu Offset Aim Point OA2

Co to jest Offset Aim Point?

Offset Aim Points, czyli „przesunięte punkty celowania” to funkcja pozwalająca stworzyć dwa dodatkowe punkty w terenie, zwykle z lokalizacją celu, powiązane ze Steerpointem. Pełnią podobną rolę do Markpointów, ale pozwalają o wiele szybciej przełączać się pomiędzy sobą bezpośrednio na ekranie TGP lub radaru A-G. Wybierając jeden aktywny Steerpoint na konsoli UFC pilot może uzyskać z Offset Aim Pointami trzy blisko położone punkty do błyskawicznego zaatakowania. Offsety można wyznaczyć za pomocą TGP, radaru A-G, bądź dysponując namiarami odległości i kursu od Steerpointa.

Tworzenia Steerpointa wg UTM

1.
Wybierz LIST na konsoli UFC i „1 T-ILS” dla pozycji DEST w menu głównym wyświetlacza DED.

2.
Pierwsza strona pozwala stworzyć punkty wedlug współrzędnych układu UTM (w DCS to dane siatki MGRS). Można tu stworzyć tylko 5 Steerpointów o numerach od 21 do 25. Wciśnij ENTR na klawiaturze, jeśli wybierasz domyślny numer 21 lub przełącznikiem DED Switch wybierz wcześniej jeden kolejnych numerów.

3.
Dalsze kroki polegają na wprowadzeniu danych UTM do komputera za pomocą klawiatury UFC. Informacje skąd brać współrzędne UTM i LAT/LONG znajdują się na końcu wpisu. W poniższym przykładzie wprowadzone zostaną dane punktu z lokacją mostu na rzece o współrzędnych:
38T LM 12909 71759 na wysokości 300 stóp
Wciśnij przełącznik „dobber” strzałka w dół, by podświetlić pole GRID. Wprowadź 38 i potwierdź ENTR. 

4.
Wciśnięcie ENTR spowoduje automatyczne podświetlenie litery. Za pomocą przełącznika DED Switch góra/dół ustaw wybraną literę – w tym przypadku T. Potwierdź ENT.

5.
Automatycznie podświetli się pole SQUARE. Wciśnij ponownie ENTR, by podświetlić pierwszą literę. Za pomocą przełącznika DED Switch góra/dół ustaw wybraną literę – w tym przypadku L. Wciśnij ponownie ENTR, by podświetlić drugą literę i za pomocą DED Switch wybrać drugą wartość – w tym przypadku M. Potwierdź ENTR, by przejść dalej. 

6.
Kolejne podświetlone pole wymaga wpisania ciągu cyfr .Mimo, że wyświetlane są z ukośnikiem, wpisujemy je bez niego, w tym przypadku w postaci 1290971759 i potwierdzamy ENTR. Następnie koniecznie wciśnij przełącznik „dobber” strzałka w dół, by przejść do ELEV.

7.
Przedostatni punkt do ELEV, czyli wysokość punktu nad poziomem morza w stopach. Wpisujemy naszą wartość – w tym przypadku 300 i potwierdzamy ENTR.

8.
Wciśnij przełącznik „dobber” strzałka w dół, by przejść do CNVRT (convert) i potwierdź ENTR. Punkt zostanie zapisany w pamięci komputera.

9.
Wciśnij przełącznik „dobber” RTN (strzałka w lewo), by powrócić do domyślnej strony wyświetlacza DED. 

10.
Wybierz przycisk skrótu „4 – STPT” (Steerpoints), by wejść do menu Steerpointów. Wybierz numer stworzonego punktu nawigacyjnego za pomocą klawiatury i ENTR lub przełącznika DED Switch góra/dół.

11.
Kamera TGP skieruje się na stworzony punkt.

Tworzenie Steerpointa wg LAT / LONG

1.
Wybierz LIST na konsoli UFC i „1 T-ILS” dla pozycji DEST w menu głównym wyświetlacza DED.

2.
Wciśnij „dobber” Switch SEQ (w prawo), by przejść do drugiej strony menu DEST i wprowadzania punktów wg współrzędnych geograficznych LAT / LONG w formacie DECIMAL. Za pomocą DED Switch góra/dół lub klawiatury wybierz numer wolnego Steerpointa. Nieużywany numer Steerpointa będzie miał wszystkie pola wypełnione zerami.

3.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola LAT. W tym przykładzie wpisujemy dane:
N 42.10. 532  E 42.44.085 na wysokości 300 stóp
Wpisywanie musisz zacząć od litery N, a więc wciskając przycisk „2-ALOW„. Następnie wpisujemy ciąg cyfr: 4210532 i potwierdzamy ENTR.

4.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola LON. Zwróć uwagę na trzy zera w pierwszej grupie cyfr – chociaż dane długości geograficznej rozpoczynaj się od dwóch cyfr przed kropką, trzeba wpisać trzy – brakującą cyfrę zastępujemy zerem 0.
Przed nim należy jednak wpisać E, a więc „6-TIME” na klawiaturze UFC. Następnie wpisujemy ciąg cyfr: 04244085 i potwierdzamy ENTR.

5.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola ELEV. Wpisz wysokość nad poziomem morza punktu, w tym przypadku 300 i potwierdź ENTR. Punkt został zapisany.

6.
Wciśnij przełącznik „dobber” RTN (strzałka w lewo), by powrócić do domyślnej strony wyświetlacza DED. 

Tworzenie Offset Aimpoint

Offset Aim Pointy można stworzyć za pomocą namiarów kursu i odległości od Steerpointa lub wykorzystując TGP czy radar A-G. Dla TGP i radaru metoda wygląda identycznie. Dane namiarów powinny znaleźć się w odprawie misji lub być uwzględnione w jej scenariuszu, np. w jakimś komunikacie radiowym. Ostatecznie można posłużyć się linijką na mapie F10 lub edytorze misji. 

Na poniższym przykładzie widać, że cel znajduje się w odległości ok. 4682 stóp od wprowadzonego punktu Steerpoint z mostem, na wysokości 301 stóp i w kierunku 163 stopni. UWAGA – to wartość nie uwzględniająca dewiacji magnetycznej, a więc należy wziąć poprawkę zależnie od lokacji. W tym wypadku na Kaukazie będzie to 156 stopni. W przypadku odległości w stopach i konieczności przeliczenia ich z mil, warto pamiętać, że chodzi o mile morskie: 1 mila = 6080 stóp.

 • Nevada: -12 stopni
 • Kaukaz: – 6 lub 7 stopni
 • Zatoka Perska: -2 stopnie
 • Normandia: +1 stopień
 • Syria: – 5 stopni

1.
Wybierz LIST na konsoli UFC i „1 T-ILS” dla pozycji DEST w menu głównym wyświetlacza DED.

2.
Wciśnij „dobber” Switch SEQ (w prawo) dwa razy, by przejść do trzeciej strony menu DEST i wprowadzania punktów Offset Aim Points OA. Mogą być tylko dwa takie punkty, więc pierwszy oznaczony jest OA1.

3.
Za pomocą DED Switch góra/dół lub klawiatury i ENTR wprowadź numer Steerpointa, wokół którego tworzone będą Offset Aim Pointy.

4.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola RNG (range – odległość). Wprowadź wartość w stopach i potwierdź ENTR

5.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola BRG (Bearing – kurs w stopniach). Wprowadź wartość w stopniach Z MIEJSCEM PO PRZECINKU, czyli o jedną cyfrę więcej, jeśli wprowadzasz pełną liczbę (wtedy będzie to 0)i potwierdź ENTR

6.
Wciśnij „dobber” Switch strzałka w dół, by przejść do pola ELEV (Elevation – wysokość w stopach nad poziomem morza). Wprowadź wartość i potwierdź ENTR

7.
Na HUDzie pojawi się trójkątny symbol Offset Aim Pointu wskazujący wpisaną lokację. Kwadratowy symbol to miejsce głównego Steerpointu.

8.
Na ekranie TGP wciśnij dolny, prawy przycisk oznaczony domyślnie jako TGT (Target). Przełączy się na Offset Aimpoint OA1, a kamera automatycznie skieruje się w miejsce Offsetu wpisane przed chwilą. 

9.
Drugi punkt Offset wyznaczymy bezpośrednio na TGP. Wciśnij jeszcze raz przycisk OA1 – zmieni się w OA2, a kamera skieruje się z powrotem na pierwszy cel TGT, bo OA2 na razie nie ma danych.

10.
Upewnij się, że ekran TGP jest aktywny jako SOI (DMS Down). Wyszukaj cel. Możesz dokładniej oznaczyć go wciskając TMS Up i przechodząc w tryb TGP Point Track. Następnie wciśnij ponownie przycisk przy ekranie OA2.

11.
Na HUDzie pojawią się dwa symbole Offset Aim Pointów i trzeci kwadrat w miejscu aktywnego Steerpointa. To trzy cele, które można teraz bardzo szybko zaatakować bombami GPS lub pociskami kierowanymi. 

12.
Przyciskiem TGT/OA1/OA2 możesz szybko przełączać TGP pomiędzy trzema celami. Punkty Offset kasuje się tak, jak oznaczenie celu – TMS Down.

Jak zdobyć współrzędne UTM i LAT / LONG?

1.
Przy samodzielnym tworzeniu misji w edytorze współrzędne punktu można wyświetlić na mapie przybliżając maksymalnie widok, umieszczając kursor na wybranym punkcie i wciskając LCtrl + Y.

2.
W czasie rozgrywki na mapie F10 współrzędne punktu widać na górze ekranu. Klawisze LAlt + Y przełączają kolejne formaty współrzędnych.

3
Pozycja MGRS GRID zawiera potrzebne współrzędne UTM dla Steerpointów o numerach 21-25.

5.
Do wpisywania Steerpointów wg współrzędnych LAT/LONG potrzebny jest format Lat Long Decimal.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *