Dodawanie punktów nawigacyjnych – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Wprowadzenie
Dodawanie waypointów za pomocą CDU
Dodawanie waypointów za pomocą panelu UFC

Wprowadzenie

Główną rolą samolotów A-10C Warthog jest bliskie wsparcie (CAS – Close Air Support). Oznacza to, że piloci nie zawsze z góry znają lokalizację i rodzaj celu. Ten może pojawić się dynamicznie gdzieś w rejonie operacji, zależnie od rozwoju sytuacji na dole. Może to być oddział żołnierzy wzywający pomocy po dostaniu się pod ciężki ostrzał lub załoga zestrzelonej maszyny. Wtedy pilot A-10C zwykle dostaje jedynie namiary przez radio na konkretną lokację.

Znalezienie dokładnie tego miejsca może być trudne przy pomocy zasobnika TGP, dlatego do systemu A-10C można łatwo wprowadzić nowy punkt nawigacyjny Waypoint, wpisując współrzędne geograficzne lub dane militarnej siatki MGRS. Można to zrobić w komputerze lotu CDU na prawej konsoli lub na przednim panelu UFC.

Waypoint czy Steerpoint?
Waypoint to ogólna nazwa każdego punktu nawigacyjnego w planie lotu. Steerpoint to aktualnie wybrany, aktywny punkt nawigacyjny, którego namiary i pozycję wyświetlają w danej chwili narzędzia nawigacyjne samolotu.

Przykładowa misja

W poniższym przykładzie bazujemy na następującym scenariuszu: mamy trzy zaplanowane punkty nawigacyjne o następujących nazwach:

  1. Zwrot1
  2. Zwrot2
  3. Patrol

Nagły komunikat radiowy informuje o awaryjnym lądowaniu śmigłowca AH-64 Apache, którego wrak leży gdzieś na polu. Dwa członkowie załogi zdołali oddalić się do linii najbliższych drzew i przekazali przez radio namiary na wrak oraz na swoją pozycję. Dzięki temu będzie można szybko znaleźć śmigłowiec, by zniszczyć jego szczątki. To standardowa procedura, żeby ściśle tajna awionika nie dostała się w niepowołane ręce. Samoloty będą też osłaniać pozycję załogi, dopóki nie przylecą do nich śmigłowce ratunkowe w misji CSAR.

Przekazane dane to:

  • Wrak Apache’a: LAT LONG Decimal: N 36 19.305′ E 37 41.515′ – MGRS 37S CA 82583 20431 – wysokość 439m/1441 stóp
  • Załoga: LAT LONG Decimal: N 36 18.308′ E 37 39.818′ – MGRS 37S CA 80018 18623 – wysokość 413m/1354 stóp

Weź pod uwagę, że w A-10C używane są współrzędne Lat/Long w formacie „Decimal”, z trzema miejscami po przecinku. Można je wyświetlić na mapie w edytorze najeżdżając kursorem na wybrany punkt i wciskając klawisze LCTRL + Y.

Dodawanie waypointów za pomocą CDU

1.
Do zmiany punktów nawigacyjny służy m.in. przełącznik STEER na przedniej konsoli UFC. Wykorzystaj go, by ustawić ostatni punkt (w tym przykładzie to nr 3 o nazwie PATROL).

2.
Ustaw przełącznik wyświetlanych typów punktów nawigacyjnych STEER PT na „misję”, czyli MISSION. Dzięki temu komputer będzie wyświetlał wszystkie punkty, a nie tylko te z ustalonego wcześniej planu lotu. Przełącznik znajduje się na prawej konsoli, pod CDU.

3.
Dostosuj kamerę w kokpicie (Cockpit Camera View), by mieć dobry widok na klawiaturę i wyświetlacz CDU. Zwykle będzie on już domyślnie w trybie punktów nawigacyjnych WAYPT. Jeśli nie, wciśnij przycisk WP.

4.
Na ekranie widać dane ostatniego waypointa, czyli numer 3, na jakiej jest wysokości (EL), długość i szerokość geograficzną oraz format współrzędnych L/L (Lat/Long). Nas interesuje przycisk z znakiem zapytania i numerem 4 „?4”, który pozwala skopiować dane obecnego punktu do następnego, by dokonać w nim niezbędnych poprawek na nowe namiary. Wciskamy więc strzałkę obok „?4”, gdzie 4 to numer kolejnego punktu po ostatnim w planie 3.

5.
Dane punktu nr 3 widnieją teraz jako nowy punkt 4 o nazwie MSN004 i należy je odpowiednio wyedytować. Zaczniemy od konkretnej nazwy dla lepszej orientacji. Może to być dowolne słowo, ale warto zadbać, by nazwa była krótka i od razu kojarzyła się z zadaniem w danym punkcie. Za pomocą klawiatury wprowadź wybrane słowo – w tym przykładzie to APACHE. Jeśli się pomyliłeś i chcesz skasować literę, wciśnij CLR (Clear), który działa jak Backspace. (Litery X i Z oczywiście też można użyć, ale nie załapały się do ramki).

6.
Wciśnij strzałkę przy nazwie MSN004 – oznaczenie waypointu zmieni się na APACHE.

7.
Kolejny etap to szerokość geograficzna. Upewnij się, że format współrzędnych to L/L i wpisz TYLKO DANE LICZBOWE. W A-10C nie trzeba wbierać „N” i „E” dla kierunków. Liczby wpisujemy jednym ciągiem, a więc N 36 19.305′ będzie miało postać: 3619305.

8.
Wciśnij drugą strzałkę od dołu, przy współrzędnych z N, aby wprowadzić nowe dane.

Zauważ, że dane długości geograficznej są w formacie 8-cyfrowym. Przy początku „37” wprowadzenie ich jak poprzednio skończy się komunikatem błędu: CDU INPUT ERR. W takim przypadku skasuj błąd przyciskiem CLR.

9.
Długość geograficzną zaczynającą się od liczby dwucyfrowej należy więc wpisać poprzedzając ją zerem „0”. E 37 41.515′ wpiszemy więc jako: 03741515. Wprowadź i cyfry i wciśnij dolną strzałkę przy danych z 'E”.

10.
Długość i szerokość wyznaczają już konkretny punkt. Zwróć uwagę, że wysokość punktu w terenie EL (Elevation) zmieniła się automatycznie na tę właściwą 1441 stóp, z posiadanych wcześniej informacji – nie trzeba jej wprowadzać.

11.
Kiedy przełączysz kolejny steerpoint, komputer CDU i na HUDzie pokaże już dane i kierunek nowego punktu nr 4 – APACHE. Widać, że znajduje się po lewej (w tamtą stronę kieruje nas „kijanka” oraz w odległości 9.3 mil.

Dodawanie waypointów za pomocą panelu UFC

1.
Jeśli z jakichś powodów nie możemy zerkać do CDU, nowy waypoint można wprowadzić wykorzystując jeden z monitorów MCDU oraz przednią konsolę UFC. Włącz lustrzane odbicie CDU na monitorze wciskając przycisk CDU.

Domyślnie powinien się pokazać ekran waypointów WAYPT. Jeśli jest inaczej, możesz wywołać go klikając na UFC, najpierw klawisz FUNC odpowiedzialny za wybór funkcji opisanych poniżej klawiszy, a następnie WP. Z głównego menu można wybrać opcję Steerpoint lub Waypoint.

2.
Wpisywanie danych odbywa niemal tak samo, jak przy CDU. Wybierz opcję skopiowania danych do nowego punktu nawigacyjnego „?05”. Wyznaczamy pozycję pilotów z drugich posiadanych namiarów, więc kolejny punkt do planu lotu będzie nosił numer 5.

3.
Wprowadzanie nazwy to największa różnica względem CDU z powodu braku pełnej klawiatury. Do wprowadzania liter służy przycisk LTR. Następnie wybieramy litery wciskając kilkukrotnie przycisk z cyfrą i odpowiednim zestawem liter, analogicznie jak w starych telefonach komórkowych. UWAGA – funkcja LTR działa tylko dla aktualnej litery. Po jej wprowadzeniu włącza się z powrotem tryb wpisywania liczb – należy więc przed każdą literą w nazwie wciskać najpierw przycisk LTR.

4.
Wpisywanie współrzędnych odbywa się już identycznie, jak przy CDU. W przypadku drugiego punktu użyjemy więc współrzędnych siatki militarnej MGRS. Przyciskiem w prawym, dolnym rogu monitora przełącz format danych na siatkę – w tym przypadku litery UTM (Universal Transverse Mercator).

5.
Nasze dane do wpisania to: MGRS 37S CA 80018 18623 – wysokość 413m/1354. „37” i „CA” są już gotowe, więc jedyne co zostało, to ciąg cyfr, który ponownie wpisujemy bez żadnych symboli i przerw: 8001818623.

6.
Wciśnij przycisk przy poprzednich współrzędnych, by zastąpić je nowymi danymi. Zwróć uwagę, że ponownie wysokość punktu w terenie (EL – elevation) automatycznie zmieniło się na prawidłowe 1354 stopy.

7.
Przełączenie steerpointu na numer 5 prowadzi teraz do punktu PILOCI.

8.
Szybkie skierowanie TGP na wyznaczone nowe punkty pokazuje, że przekazane dane były precyzyjne! Widać nie tylko wspomniane obiekty, ale i współrzędne. Dokładna instrukcja używania zasobnika celowniczego TGP znajduje się w poświęconym mu wpisie.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *