FIX – kalibracja nawigacji – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
FIX Page – do czego służy?
Niezbędne przyciski
FIX – Overfly
FIX – FCR radar
FIX – HUD
FIX – TGP

FIX Page – do czego służy?

Strona FIX na wyświetlaczu DED to generalnie relikt z dawnych czasów i starszych wersji F-16. Służy do ponownej kalibracji systemu nawigacji w oparciu o znane miejsca lub obiekty w terenie. Dotyczy głównie inercyjnego systemu nawigacji, w sytuacji bez wspomagania satelitów GPS. W takim wypadku podczas szczególnie długich lotów dochodzi do tzw. „navigation drift” i z czasem umiejscowienie punktów nawigacyjnych zaczyna być mocno przekłamane. Należy wtedy dokonać ponownej kalibracji poprzez korektę pozycji wybranego punktu steerpoint. Taką korektę można wykonać za pomocą:

 • „overfly” – przelot nad konkretnym miejscem
 • radar A/G
 • HUD
 • zasobnik TGP

Generalnie w 99.9% przypadków w DCS nigdy nie będzie trzeba tego robić. Wyjątkiem mogą być misje datowane przed 28 marca 1994 roku, z lotem na długie dystanse kilkuset mil. Jest to również konieczne w przypadku awarii systemu GPS, chociaż w DCS World nie jest to chyba jeszcze symulowane. Weź pod uwagę, że po kalibracji jednego punktu odpowiednio przesuwane są również inne steerpointy.

Niezbędne przyciski

 • TMS Fwd – aktualizacja pozycji
 • DMS Down – aktywacja ekranu MFD
 • DMS Up – aktywacja HUD-a
 • RDR Cursor – przesuwanie kursora radaru/kamery TGP/diamentu steerpointa na HUDzie
 • Gun Trigger – aktywacja wiązki lasera

FIX – Overfly

Generalnie wszystkie metody korekty wymagają wiedzy, nad jakim charakterystycznym obiektem w terenie wyznaczony był konkretny steerpoint. Przy „overfly” poprawki dokonuje się podczas przelotu bezpośrednio nad tym obiektem.

1.
Wciśnij przycisk FIX – 8 na klawiaturze UFC. Metoda „overfly” OFLY jest już domyślnie wybrana. Pozostałe informacje to:

 • Delta – różnica pomiędzy lokalizacją samolotu i lokacją steerpointa w komputerze misji
 • STPT – numer steerpointa wybranego do kalibracji
 • GPS/SYS ACCUR – aktualna dokładność systemu nawigacji/GPS (w przypadku braku GPS nie wyświetli żadnych danych)

2.
Przełącznikiem na UFC wybierz numer steerpointa do kalibracji.

3.
Skieruj się nad obiekt w terenie, który ma być lokacją steerpointa. W tym przypadku to tor wyścigowy nieco na lewo od aktualnego umiejscowienia steerpointa.

4.
Doleć bezpośrednio nad wybrane miejsce w terenie.

5.
Bezpośrednio nad lokacją wciśnij:

 • TMS FWD na drążku
 • ENTR na klawiaturze UFC

Różnica Delta się zmieni, a nowa lokacja steerpointa zostanie zapisana w komputerze.

6.
Po nawrocie widać, że steerpoint jest już dokładnie w lokacji toru wyścigowego.

FIX – FCR radar

1.
Wciśnij przycisk FIX-8, a następnie „dobber” SEQ w prawo, by wybrać tryb radaru FCR.

2.
Wybierz numer steerpointa do kalibracji.

3.
Wciśnij przycisk wyboru trybu pracy radaru CRM i wybierz tryb mapy GM. UWAGA – nie wciskaj najpierw trybu ataku celów naziemnych A-G, bo wtedy funkcji FIX nie da się wywołać. 

4.
Wciśnij DMS Down, by uaktywnić ekran radaru jako SOI. Za pomocą RDR Cursor wybierz poprawną lokację steerpointa. W razie konieczności użyj powiększenia obrazu funkcją  EXP i DBS. Pamiętaj, że najwyraźniejszy obraz na radarze jest przy offsecie ok. 55 stopni na lewo bądź prawo od kursu samolotu.

5.
Wciśnij TMS FWD, by potwierdzić wybór lokacji. Radar przejdzie w tryb „zamrożenia” FZ. 

6.
Wciśnij ENT na klawiaturze UFC, by zapisać nową lokację steerpointa w komputerze misji.

FIX – HUD

1.
Wciśnij przycisk FIX-8, a następnie „dobber” SEQ w prawo, aż do trybu HUD.

2.
Wybierz numer steerpointa do kalibracji.

3.
Wciśnij DMS Up, by aktywować HUD jako aktywny sensor SOI.

4.
Użyj RDR Cursor, by przesunąć symbol steerpointa w nową lokację.

5.
Wciśnij przycisk TMS FWD, a następnie ENT na klawiaturze UFC, by zapisać nową lokację steerpointa w komputerze misji.

FIX – TGP

1.
Wciśnij przycisk FIX-8, a następnie „dobber” SEQ w prawo, aż do trybu TGP.

2.
Wybierz numer steerpointa do kalibracji.

3.
Wybierz podświetlony na biało przycisk (zwykle FCR), by przejść do menu głównego ekranu, a następnie wybierz TGP.

4.
Wciśnij DMS Down, by aktywować ekran TGP jako aktywny sensor SOI. Uzbrój laser przestawiając w górę przełącznik LASER – ARM.

5.
Użyj RDR Cursor, by naprowadzić kamerę na nową lokację steerpointa. Wciśnij TMS FWD, by wybrać lokację i Gun Trigger, by określić dokładną odległość do danego miejsca.

6.
Wciśnij ENT na klawiaturze UFC, by zapisać nową lokację steerpointa w komputerze misji.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *