Horizontal Situation Display HSD – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Co to jest Horizontal Situation Display HSD?
Niezbędne przyciski
Wyświetlanie ekranu HSD

Opis ekranu HSD
Podstawowe funkcje wyświetlania HSD
Opcje ekranu HSD
PDLT Tracks

Co to jest Horizontal Situation Display HSD?

Horizontal Situation Display (HSD) to ekran świadomości sytuacyjnej, przedstawiający widok z góry na pole bitwy przed samolotem lub wokół samolotu. Wyświetla punkty nawigacyjne, trasę, pozycję śledzonych celów i tych pochodzących z systemu Datalink, spodziewane systemy obrony przeciwlotniczej oraz  pozycję kursora radaru i punktu wskazywanego przez kamerę zasobnika celowniczego TGP. W przeciwieństwie do innych maszyn, jak Apache, A-10C czy F/A-18C – nie wyświetla ruchomej mapy terenu. Jedynymi punktami odniesienia są steerpointy oraz punkt Bullseye. HSD jest jednym z ważniejszych ekranów podczas wykonywania misji. Dostarcza pilotowi mnóstwo istotnych informacji i zwykle HSD wyświetlany jest na drugim monitorze, obok radaru lub TGP.

Niezbędne przyciski

 • DMS Down – aktywacja ekranu HSD jako SOI
 • RDR Cursor – przesuwanie kursora HSD lub kursora radaru
 • TMS Up – aktywacja steerpointa / oznaczanie kontaktu PDLT
 • TMS Right – przełączanie kontaków PDLT
 • Expand/Fov – powiększanie widoku pod kursorem
 • Transmit Switch IFF IN – przesyłanie danych przez Datalink

Wyświetlanie ekranu HSD

Ekran dostępny jest zawsze z menu głównego pod przyciskiem oznaczonym jako HSD. Menu główne wyświetla się na dole, przyciskiem z funkcją zamalowaną na biało. HSD będzie domyślnym prawym ekranem po wejściu do samolotu z Hot Startu.

Opis ekranu HSD

 1. Fioletowe okręgi oznaczają podziałkę aktualnej skali zasięgu wyświetlania – w tym przykładzie to 80 mil, czyli okręgi są na 40 i 80 mili
 2. Kursor HSD
 3. Kursor radaru FCR  w trybie Air to Air – A-A Ghost Cursor
 4. OwnShip – symbol własnego samolotu
 5. Niebieski stożek pokazuje aktualny zakres skanowania radaru FCR
 6. Białe linie i kropki pokazują steerpointy i trasę. Aktywny steerpoint jest białą, wypełnioną kropką
 7. Żółte i czerwone okręgi pokazują zasięg zagrożenia jednostek przeciwlotniczych SAM i AAA, ale tylko tych zaplanowanych – wyznaczonych w edytorze misji, jako widoczne na MFD / wgranych z kartridża DTC
 8. Chorągiewka na okręgu zasięgu pokazuje magnetyczną północ
 9. Symbole Datalink kontaktów powietrznych

 1. Zasięg skali wyświetlania terenu HSD
 2. Funkcje i opcje HSD
 3. Pozycja kursora HSD względem punktu Bullseye / aktywnego steerpointa
 4. Punkt Bullseye z pozycją naszego samolotu względem niego
 5. Pozycja kursora radaru A-A Ghost Cursor względem punktu Bullseye / aktywnego steerpointa

 1. Markpoint oznaczony małym znakiem „X”
 2. Kursor radaru w trybie Air to Ground oraz kamera zasobnika TGP (zależnie co jest aktywne na drugim ekranie)
 3. Cel naziemny atakowany przez członka grupy Datalink

Podstawowe funkcje wyświetlania HSD

1.
Ekran HSD można aktywować jako SOI wciskając na drążku DMS Down. Pojawi się wokół niego biała ramka. Wtedy aktywuje się również kursor HSD.

2.
Ekran HSD wyświetla zaplanowaną trasę z kolejnymi steerpointami. Aktywny steerpoint zakolorowany jest na biało, pozostałe są kółkami pustymi w środku.

3.
Możesz zmienić aktywny steerpoint na ekranie HSD przesuwając na niego kursor i klikając TMS Up na drążku. Nowy aktywny steerpoint wypełni się białym kolorem.

4.
Liczby po prawej pokazują pozycję kursora HSD względem aktywnego steerpointa. W tym przypadku to kurs 004 stopnie i odległość 22 mile od steerpointa oznaczonego na biało.

5.
Liczby z lewej strony pokazują pozycję kursora radaru FCR względem aktywnego steerpointa – 175 stopni i 51 mil. Przy braku aktywnego punktu Bullseye w lewym narożniku widać symbol samolotu i jego pozycję względem azymutu na aktywny steerpoint lub kierunek na cel – Azimuth Steering Line.

6.
Jeśli aktywny jest punkt Bullseye, liczby z pozycją kursora HSD oraz kursora FCR pokazują ją w odniesieniu do punktu Bullseye, a nie aktywnego steerpointa.

7.
Żółte okręgi oznaczają zasięg rażenia jednostek przeciwlotniczych, np. wyrzutni SAM – ale tylko tych zaplanowanych przed wyruszeniem na misję – opisanych w odprawie, zawartych w danych misji na kartridżu DTC. Na HSD nie pokażą się jednostki nowe, wykryte w czasie misji. Kiedy symbol własnego samolotu Ownship wejdzie w zasięg okręgu, jego kolor zmieni się na czerwony.

8.
Podstawowe kontakty wykryte na swoim radarze w trybie RWS typu „Bricks” nie są widoczne na HSD.

9.
Kontakty oznaczone jako „Track” w trybie SAM (TMS Up) są już widoczne na HSD, podobnie jak cele śledzone w trybie STT (TMS Up x2).

10.
Na HSD widać również kontakty w trybie radaru TWS oznaczone jako „Track” Target.

11.
W przypadku innych sojuszników w powietrzu z radarami i tym samym systemem Datalink, kontakty pojawiają się od razu na ekranie HSD dzięki wymianie danych Datalink – nawet jeśli nie są jeszcze wykryte przez własny radar. Korzystając z opcji lustrzanego odbicia kursora radaru można skupić wyszukiwanie na obszarze wskazanym przez kursor na HSD.

12.
HSD automatycznie wyświetla członków drużyny Datalink – zarówno Members, jaki i Donors.

13.
HSD automatycznie wyświetla linie pokazujące, które cele atakują członkowie drużyny Datalink, zarówno cele powietrzne, jak i punkty SPI na ziemi.

Opcje ekranu HSD

DEP / CEN – Depressed / Centered

Opcja DEP / CEN przełącza wyświetlanie pola bitwy z naszym samolotem u dołu ekranu (DEP) albo na środku (CEN). Ten pierwszy używa się w przypadku zwykłej nawigacji, misji SEAD lub szukania i przechwytywania celów powietrznych. Druga opcja sprawdzi się podczas misji wsparcia CAS lub orbitowania nad celem. Napis nad przyciskiem pokazuje aktualnie działającą opcję.

DCPL / CPL – Decoupled / Coupled

Opcja DCPL / CPL sprzęża regulację skali zasięgu wyświetlania radaru FCR z HSD. DCPL (Decoupled) to rozłączenie z radarem – skala HSD regulowana jest oddzielnie, za pomocą strzałek z boku ekranu. CPL (Coupled) łączy regulację zasięgu – nie można go zmieniać na ekranie HSD, będzie się zmieniał automatycznie, wraz ze zmianą dokonywaną na ekranie radaru FCR. Funkcja ta działa tylko, gdy HSD nie jest aktywnym ekranem.

NORM / EXP1 / EXP2 – Normal / Expand

Opcja NORM / EXP1 / EXP2 powiększa obszar pod kursorem HSD, np. by zobaczyć ile kontaktów leci ciasno w formacji. Funkcja działa z ekranem HSD aktywnym jako SOI. Do zmiany trybu widoku można użyć przycisku u góry ekranu albo przycisku Expand / FOV na drążku. EXP1 powiększa 2x, EXP2 – 4x.

ZOOM Mode

Opcja ZOOM powiększa obszar bezpośrednio wokół własnego samolotu do skali 5 mil. Uruchamia się ją przytrzymując przycisk Expand/FOV na drążku dłużej niż 0,5 s. Działa bez względu na to, czy ekran HSD jest aktywny. Biorąc pod uwagę, że wyświetla obszar tylko w granicach 5 mil od swojego samolotu, przydaje się głównie do szybkiego rozeznania, jakie kontakty są w tak bliskiej odległości, np. podczas lotu w formacji.

XMT OFF / TNDL – Transmit Datalink

Opcja XMT służy do transmisji danych steerpointa, punktów SPI i celów SEAD przez sieć Datalink. Domyślna opcja to OFF (transmisja wyłączona). Kliknij przycisk, by zmienić tryb na TNDL (kiedyś nazywany L16). Aby przesłać dane w sieci Datalink, przytrzymaj przycisk Transmit Switch IFF IN (Right) na przepustnicy dłużej niż 0,5 s. Napis XMT TNDL podświetli się na biało przez chwilę.

FZ – Freeze

1.
Opcja FZ „zamraża” i centruje ekran HSD wokół kursora HSD. Obraz pozostaje nieruchomy dopóki nie wyłączy się trybu FZ tym samym przyciskiem.

2.
Jeśli ekran HSD nie jest aktywny jako SOI, funkcja FZ „zamrozi” i wycentruje ekran wokół naszego samolotu.

FR / FL – Friendly Declutter

Opcja FR / FL filtruje ilość sojuszniczych kontaktów wyświetlanych na HSD. Dostępne opcje to:

 • FR ON – wszystkie sojusznicze kontakty są wyświetlane
 • FL ON – tylko członkowie grupy Datalink (Members)
 • FR OFF – usuwa wszystkie kontakty sojuszników (w obecnej wersji zostają dawcy Datalink – Donors – błąd?)

CZ – Cursor Zero

Opcja CZ resetuje pozycję kursora radaru AG / kamery TGP do aktywnego punktu SPI / steerpointa, jeśli przesunęliśmy go w jakiś inny rejon. CZ dostępne jest tylko w trybie AG, gdy przesuniemy kursor radaru AG / kamerę TGP.

CNTL – Control Page

Opcja CNTL pozwala dostosować ilość informacji wyświetlanych na ekranie HSD. Pierwsza strona PAGE 1 to ogólne symbole nawigacyjne, druga strona PAGE 2 to symbole związane z celami i zagrożeniami. Większość elementów nie została zaimplementowana w symulatorze. Jedyne działające to:

 • FCR (FCR Search Volume) – niebieski stożek zakresu radaru
 • RINGS (Range Rings) – fioletowe okręgi skali zasięgu HSD
 • SAM (SAM Sites) – żółte okręgi zagrożenia zaplanowanych jednostek SAM
 • A SURV (Air Surveillance Tracks) – symbole celów lotniczych z sieci Datalink

PDLT – Primary Datalink Track

Opcja PDLT pozwala oznaczyć wybrany kontakt lotniczy na ekranie HSD jako Primary Datalink Track. Widać go wtedy jako otoczony ośmiokątem – na ekranie HSD, radarze oraz wyświetlaczu nahełmowym. Pozwala to zawsze mieć świadomość, gdzie znajduje się dany cel lotniczy, bez konieczności lockowania go na radarze. W ten sposób można oznaczyć np. swojego lidera grupy, skrzydłowego lub cysternę. PDLT mogą być też wrogie kontakty.

1.
Najedź kursorem HSD na wybrany kontakt i wciśnij TMS Up.

2.
Kontakt PDLT zostanie oznaczy ośmiokątem. Wciskając TMS Right możesz przełączać się pomiędzy wszystkimi widocznymi na HSD kontaktami jako PDLT.

3.
Na wyświetlaczu nahełmowym HMCS namiar na PDLT pokazuje linia przerywana.

4.
Kontakt PDLT obrysowany jest ośmiokątem.

Ściągnij wersję PDF

2 Replies to “Horizontal Situation Display HSD – poradnik F-16C Viper”

 1. Jak zwykle bardzo ciekawy wpis!

  Czy funkcja ruchomej mapy terenu będzie zaimplementowana w przyszłości czy też nie ma takich planów?

  1. Wg Eagle Dynamics ich Block 50 z 2007 roku nigdy nie miał tej opcji, choć ruchoma mapa była / jest używana w jakichś wersjach F-16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *