A-CAL – kalibracja wysokości steerpointa – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Co to jest A-CAL?
Niezbędne przyciski
A-CAL – tryby działania

Kalibracja RALT
Kalibracja radar FCR
Kalibracja HUD
Kalibracja TGP

Co to jest A-CAL?

A-CAL – Altitude Calibration to funkcja podobna do FIX, która poprawia dokładność pozycji punktów nawigacyjnych w warunkach bez GPS. A-CAL robi to samo do wysokości punktu nawigacyjnego nad poziomem morza, czyli wartości ELEVATION, choć może również działać dla pozycji – współrzędnych geograficznych lub aktualizować obie te wartości. Normalnie wszelkie dane pozycji punktu są aktualizowane na bieżąco przez GPS. Funkcja A-CAL przydatna jest tylko w misjach historycznych bez działającego GPS-a lub w przypadku jego awarii. Degradacja dokładności pozycji następuje z czasem, im dłużej samolot przebywa w powietrzu.

Kalibrację A-CAL można wykonać za pomocą następujących sensorów:

  • RALT – wysokościomierz radarowy
  • FCR – radar Air to Ground
  • HUD
  • TGP – zasobnik celowniczy

Niezbędne przyciski

  • TMS Up – aktualizacja pozycji
  • Gun Trigger – spust lasera
  • DMS Up / Down – aktywacja ekranu MFD
  • RDR Cursor – przesuwanie kursora radaru, kameryTGP, steerpointa na HUDzie

A-CAL – tryby działania

Wciśnij na panelu UFC „9 A-CAL„, by wejść do trybu kalibracji. Następnie przyciskiem „dobber” w prawo SEQ przejdź do trybu manualnego. ALT – kalibracja wysokości jest wybrana domyślnie. Używając ponownie SEQ możesz przełączyć tryb kalibracji pozycji POS, czyli współrzędnych geograficznych albo wszystkich danych – POS i ALT w trybie BOTH.

Kalibracja RALT

1.
Wciśnij przycisk „9 A-CAL” na konsoli UFC. W czasach historycznych, bez działającego GPS, w trybie AUTO ACAL napis GPS nie będzie podświetlony.

2.
Przełącznikiem „dobber” w prawo – SEQ – przestaw ACAL na tryb manualny MAN. Metoda RALT przy pomocy wysokościomierza radarowego jest domyślnie pierwsza. Można je przełączać dowolnym przyciskiem 1-9 na UFC.

3.
Wybierz numer punktu nawigacyjnego, dla którego będzie poprawiana wysokość.

4.
Kontynuuj lot do punktu nawigacyjnego. Musisz znaleźć się bezpośrednio nad nim.

5.
Tuż przed punktem nie będziesz widział jego symbolu na HUDzie, dlatego nie zmieniaj kierunku lotu i śledź wskazania odległości od steerpointa.

6.
Wartość ELEV to wysokość punktu nad poziomem morza według planu misji. ALT DELTA to różnica między tą wartością, a danymi, które obecnie ma samolot. Im dłuższy czas w powietrzu i większa degradacja, tym wartość ta może być większa.

7.
Bezpośrednio nad punktem wciśnij TMS UP na drążku i potwierdź ENTR na klawiaturze UFC. Ekran DED wróci do domyślnej strony.

8.
Gdy wciśniesz jeszcze raz A-CAL, zobaczysz, że Delta pokazuje teraz minimalny odchył od prawidłowej wartości.

Kalibracja radar FCR

Według instrukcji Eagle Dynamics, radar FCR to jedna z metod kalibracji wysokości ELEV, ale z moich testów wynika, że albo służy ona do poprawek współrzędnych punktu POS, albo być może też jest to wina jakiegoś błędu w kodzie w obecnej wersji. Delta, czyli różnica w danych zawsze ma wartość zero.

1.
Włącz radar FCR w trybie Ground Map GM radaru Air to Ground.

2.
Wciśnij DMS Down na drążku, by aktywować ekran z radarem i wybierz punkt nawigacyjny, dla którego będzie poprawiana wysokość.

3.
Gdy kursor radaru wskoczy na punkt nawigacyjny, wciśnij TMS Up na drążku, by oznaczyć ten punkt na radarze. Pojawi się na nim biały diament, a u góry współrzędne.

4.
Na konsoli UFC wyświetl A-CAL, przejdź do trybu manualnego za pomocą SEQ i dowolnym przyciskiem numerycznym zmień tryb kalibracji na FCR. Pomimo prób symulowania degradacji w obecnej wersji Delta zawsze wynosi zero.

5.
Wciśnij TMS Up na drążku, by zaktualizować wysokość i ENTR, by wprowadzić ją do komputera. Teoretycznie dane zostały poprawione i ponowne wciśnięcie A-CAL pokaże Delta zero.

Kalibracja HUD

1.
Na konsoli UFC wyświetl A-CAL, przejdź do trybu manualnego za pomocą SEQ i dowolnym przyciskiem numerycznym zmień tryb kalibracji na HUD. Wybierz numer punktu nawigacyjnego, dla którego będziesz poprawiał wysokość.

2.
Wciśnij DMS Up na drążku, by aktywować HUD jako sensor – pojawi się symbol gwiazdki. Za pomocą gałki / przycisków TDC Slew przesuń „diament” – symbol steerpointa na pozycję, dla której chcesz zapisać wysokość. Delta będzie się zmieniać zależnie od pozycji symbolu.

3.
Wciśnij TMS UP na drążku i potwierdź ENTR na klawiaturze UFC. Ekran DED wróci do domyślnej strony. Gdy wciśniesz jeszcze raz A-CAL, zobaczysz, że Delta pokazuje teraz zero.

Kalibracja TGP

1.
Na jednym z monitorów wybierz obraz z TGP.

2.
Wciśnij DMS Down, by aktywować ekran z TGP. Za pomocą gałki / przycisków TDC Slew naprowadź kamerę na miejsce, dla którego chcesz poprawić wysokość. Wciśnij TMS Up, by oznaczyć punkt w trybie Point Track.

3.
Aktywuj laser LASER ARM i włącz wiązkę spustem Gun Trigger, by zmierzyć dokładnie dystans do punktu.

4.
Na konsoli UFC wyświetl A-CAL, przejdź do trybu manualnego za pomocą SEQ i dowolnym przyciskiem numerycznym zmień tryb kalibracji na TGP.

5.
Wciśnij TMS UP na drążku i potwierdź ENTR na klawiaturze UFC. Ekran DED wróci do domyślnej strony. Gdy wciśniesz jeszcze raz A-CAL, zobaczysz, że Delta pokazuje teraz zero.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *