Autopilot – poradnik F-15E Strike Eagle

Spis treści:
Obsługa autopilota
Tryb Heading Hold i Pitch Hold HDG
Tryb Altitude Hold ALT
Tryb Selected Altitude SEL
Tryb Attitude Hold ATT
Tryb Coupled STR NAV

Autopilot w F-15E to potężne narzędzie, które potrafi zautomatyzować lot i nawigację niemal w każdym aspekcie z wyjątkiem kontolowania przepustnicy. Liczne tryby pozwalają wybrać właściwe działanie zależnie od danej sytuacji, aby odciążyć pilota. Jeszcze większą funkcjonalność nabiera z radarem śledzącym teren opisanym w osobnym rozdziale.

Obsługa autopilota

1.
Do włączania autopilota służy przycisk A/P na klawiaturze konsoli UFC, obsługiwany również klawiszem „A” na klawiaturze komputera. Działanie autopilota potwierdza zielona lampka A/P po prawej stronie kokpitu.

2.
Sekcja i przycisk A/P na konsolu UFC pozwala wejść do menu opcji autopilota.

3.
Uwaga. Wciśnięcie przycisku pokazanego wyżej NIE WŁĄCZA autopilota. Pozwala tylko wejść do menu trybów i opcji autopilota. O wyłączonej funkcji informuje cały czas napis A/P OFF.

4.
Do chwilowego wyłączenia autopilota służy dźwignia Autopilot Disengage na drążku.

Tryb Heading Hold i Pitch Hold HDG

Uruchomienie autopilota bez zmiany opcji włącza podstawowy tryb Pitch Hold, który utrzymuje aktualny kąt wznoszenia / opadania, jeśli dziób znajduje się w zakresie wychylenia od 0 do 45 stopni w górę lub w dół – widać to na podstawie pozycji wektora kierunku lotu na drabince HUD-a. Jeśli obrót samolotu wokół własnej osi nie przekracza 7 stopni, autopilot włączy również tryb Heading Hold, czyli utrzymywanie aktualnego kursu lotu. W obu przypadkach konsola UFC wyświetla oznaczenie A/P HDG.

UWAGA – Pitch Hold nie kontroluje prędkości. Samolot będzie utrzymywał wznoszenie/opadanie, ale pilot będzie musiał kontrolować prędkość, by nie wpaść w przeciągnięcie.

1.
Jeśli dziób będzie uniesiony lub opuszczony pomiędzy 0 i 45 stopni, włączenie autopilota będzie utrzymywało to wychylenie w trybie Pitch Hold. Konsola UFC pokazuje to jako tryb Heading – A/P HDG.

2.
Jeśli samolot ma wyrównane skrzydła względem horyzontu i jego przekręcenie nie przekracza 7 stopni, autopilot włączy również utrzymywanie aktualnego kursu lotu, czyli właściwy Heading Mode – A/P HDG. Uwaga – tryb ten nie utrzymuje wysokości lotu!

Tryb Altitude Hold ALT

Tryb Altitude Hold utrzymuje wysokość samolotu. Różne funkcje tego trybu pozwalając wybrać wysokość barometryczną, radarową bądź ustawić wysokość docelową i pozwolić maszynie wznieść się automatycznie na wyznaczony pułap, jak w samolotach pasażerskich.

1.
Włącz autopilota przyciskiem A/P lub wejdź do menu opcji autopilota klikając przycisk na klawiaturze UFC.

2.
Włącz autopilota, jeśli jeszcze nie jest włączony. Wciśnij przycisk obok ALT HOLD – gwiazdka obok oznacza włączenie trybu, który potwierdza napis u góry A/P ALT. Autopilot działa w trybie utrzymywania aktualnej wysokości Altitude. Wciśnięcie przycisku obok BARO przełącza wysokość barometryczną BARO i radarową RDR.

Tryb Selected Altitude SEL

Tryb Selected Altitude pozwala ustawić żądaną wysokość i pozwolić samolotowi wznieść się na zadany pułap, a następnie automatycznie wyrównać lot i utrzymywać tę wysokość. Tryb ten działa przy prędkości ok. 0.9 Macha – jeśli samolot będzie leciał zbyt szybko, np. 530 węzłów, to się nie włączy. Po przejściu do mniej więcej wskazanej prędkości samolot będzie ją utrzymywał regulując kąt wznoszenia – jeśli prędkość będzie rosła, kąt również.

1.
Wejdź do menu opcji autopilota.

2.
Wpisz na klawiaturze UFC żądaną wysokość barometryczną, a następnie wciśnij przycisk SEL OFF.

3.
Z prawej strony pojawi się zadana wysokość. Kliknij jeszcze tryb ALT, by pojawiła się gwiazdka. Włączy się tryb ALT SELECT, który wzniesie samolot na widoczną obok wysokość.

4.
Włącz autopilota, jeśli jeszcze nie jest włączony. Przy właściwej prędkości samolot zacznie się wznosić w trybie A/P ALT i podtrybie ALT SELECT.

5.
Po osiągnięciu zadanej wysokości samolot wyrówna lot i będzie utrzymywał wysokość.

Tryb Attitude Hold ATT

Tryb Attitude Hold służy do utrzymywania kąta przechyłu w prawo lub lewo. W połączeniu z trybem utrzymywania wysokości ALT HOLD pozwala wprowadzić samolot w krążenie po orbicie np. nad rejonem celu, by zająć się zasobnikiem celowniczym.

1.
Przechyl samolot w prawo lub lewo o kąt większy od 7  stopni i nie większy od 60 stopni. Włącz autopilota – uruchomi się tryb A/P ATT – Atitude Hold.

2.
Dodatkowo włącz tryb utrzymywania wysokości ALT HOLD, by samolot utrzymywał pułap krążąc po orbicie.

Tryb Coupled STR NAV

Połączone tryby Coupled to najbardziej przydatna funkcja – pozwala, by samolot leciał automatycznie po całej wyznaczonej wcześniej trasie, zaliczając kolejne steerpointy.

1.
Wejdź w opcje autopilota na konsoli UFC.

2.
Przyciskiem trybów awioniki na dole włącz tryb nawigacji NAV. Na panelu autopilota konsoli UFC pojawi się dodatkowa opcja STR MODE-NAV – tryb śledzenia steerpointów.

3.
Włącz tryb STR MODE-NAV. Na ekranie HSI zaznaczy się AUTO SEQ. Samolot będzie teraz podążał według punktów trasy steerpoints. Włącz dodatkowo utrzymywanie wysokości ALT HOLD, by w pełni zautomatyzować lot przelotowy w trybie autopilota A/P NAV / ALT.

4.
Na HUDzie pojawi się oznaczenie automatycznej nawigacji ANAV.

Podtryb Heading Select Coupled Mode

Podtryb Heading Select Coupled Mode służy do wyznaczenia określonego kursu, którym ma podążać samolot.

1.
W trybie NAV i STR MODE-NAV, na ekranie HSI zaznacz opcję Heading HDG. Przyciskami powyżej ustaw żądany kurs. Z włączonym autopilotem samolot skieruje się na wyznaczony kurs i będzie go utrzymywał aż do wyczerpania paliwa w trybie A/P AHDG.

2.
Na HUDzie pojawi się oznaczenie automatycznego podążania za wyznaczonym kursem AHDG i linia pionowa ułatwiająca śledzenie wyznaczonego kursu.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *