Bombardowanie – tryb Dive Toss – poradnik F-4E Phantom II

Spis treści:
Wprowadzenie
Niezbędne przyciski
Ustawienia bomb
Bombardowanie – tryb DIVE TOSS

Wprowadzenie

Tryb bombardowania Dive Toss to atak z lotu nurkowego. W pewnym sensie jest odpowiednikiem nowocześniejszego i bardziej precyzyjnego CCIP. Wykorzystuje radar do wyliczenia momentu zrzucenia bomb i przez to wymaga aktywnego działania nie tylko pilota, ale i operatora uzbrojenia WSO z tyłu. Lecąc samotnie, wszystkie czynności WSO można automatycznie uruchomić kontekstowym przyciskiem akcji Jestera. Tryb Dive Toss najczęściej wykorzystamy dla bomb ogólnego przeznaczenia, np. typu Mk.82, 84. Wszystkie niezbędne ustawienia warto zrobić dużo wcześniej, podczas spokojnego lotu.

Niezbędne przyciski

 • Bomb Button – spust bomb na drążku
 • Jester Context Action Short – krótkie wciśnięcie, domyślnie V
 • Bombing Table – Kalkulator bombardowania, domyślnie LCtrl + B

Ustawienia bomb

1.
Wybierz zapalnik bomb (uwaga – przełącznik ma 4 ustawienia!)

 • SAFE – zabezpieczone (bomby nie wybuchną)
 • NOSE (dziób)
 • NOSE&TAIL (dziób i ogon)
 • TAIL (ogon)

Dla bomb ogólnego przeznaczenia zwykle wybiera się Nose&Tail. Dla bomb hamowanych AIR lub SNAKEYE wybiera się Nose.

2.
Uzbrój pylony, z których bomby chcesz zrzucić klikając na przyciski na panelu. Ich lampki zaświecą się. Oznaczenia liter to:

 • LO – Left Outer – lewy zewnętrzny
 • LI – Left Inner – lewy wewnętrzny
 • CTR – Center – środkowy
 • RI – Right Inner – prawy wewnętrzny
 • RO – Right Outer – prawy zewnętrzny

3.
Przekręć przełącznik trybów WPN REL na DT (Dive Toss).

4.
Ustaw typ broni WPN SEL na BOMBS.

5.
Ustaw liczbę bomb do zrzutu QTY (Quantity):

 • 1 – jedna bomba przy pojedynczym wciśnięciu spustu Bomb Button
 • 2-18 – wybrana liczba bomb kolejno według ustawionej przerwy Interval podczas jednego przytrzymania spustu Bomb Button
 • P – pairs – pary – każde wciśnięcie spustu zwolni jedną parę bomb. Wymaga aktywacji dwóch pylonów
 • C – continuous – tryb ciągły – bomby będą zwalniane tak długo, jak przytrzymywany będzie spust Bomb Button według ustawionej przerwy czasowej lub do wyczerpania bomb na aktywnych pylonach
 • S – salvo – seria bomb – przytrzymanie spustu zwolni jednocześnie po jednej bombie z każdego aktywnego pylonu, z kolejnymi takimi seriami według ustawionej przerwy czasowej

6.
Jeśli zrzucasz wiele bomb jednocześnie, ustaw przerwę czasową INTERVAL pomiędzy nimi. Możliwe opcje to od 0,05 sekundy do 1 sekundy.

7.
Ustawioną przerwę czasową możesz powiększyć dziesięciokrotnie:

 • NORM – normalna przerwa wg ustawień
 • x10 – przerwa razy 10, np. 1s x10 to przerwa 10 sekund między zwolnieniem każdej bomby, 0,05s x10 da pół sekundy, itd.

8.
Tuż przed atakiem pamiętaj, by aktywować uzbrojenie samolotu – przełącznik MASTER ARM na górną pozycję. Lampki przy pylonach pokażą żółte napisy ARM.

9.
Ustaw celownik optyczny w trybie ataku celów naziemnych A/G.

10.
Wcześniej wywołaj kalkulator bombardowania (LCtrl + B). Wybierz wszystkie niezbędne parametry (do liczb działa tylko klawiatura główna, bez numerycznej):

 • Mode of Delivery (tryb) – DT (Dive Toss)
 • Type of bomb – model używanych bomb
 • Run in Speed – prędkość podczas ataku (zwykle ok. 350-400 kts)
 • Release Altitude – wysokość barometryczna w momencie zwolnienia bomb
 • Target Altitude – wysokość terenu nad poziomem morza (Elevation) w punkcie celu (do odczytu z mapy F10 lub odprawy)
 • Dive Angle – kąt nurkowania podczas ataku (zwykle 30-45 stopni)

Po wypełnieniu danych dolne pola wypełnią się automatycznie

11.
Jeśli zrzucasz wiele bomb na raz, np. 12 sztuk podczas jednego podejścia, możesz jeszcze uzupełnić dane PATTERN. Można tu wybrać, która ze zwalnianych bomb będzie tą główną nad punktem celowania – jeśli wybierzemy środkową, np. 6 bombę z 12 zrzucanych, pierwszych 5 spadnie przed punktem, a bomby 7-12 trochę za nim. Należy tu ustawić takie same dane INTERVAL, jak na pokrętłach panelu uzbrojenia:

 • Release Interval – przerwy w milisekundach/sekundach pomiędzy zwalnianiem bomb – według ustawień pokrętła
 • Interval Multiplier – mnożnik czasu przerw – zwykle NORM, x10 to 10 razy dłuższe przerwy – według ustawień z pokrętła
 • Bomb on Target – numer bomby z wielu wybranych, która zostanie zwolniona bezpośrednio nad punktem celowania

Po wypełnieniu danych pole Release Advance wypełni się automatycznie.

12.
Po wprowadzeniu danych kliknij opcję TELL JESTER (powiedz Jesterowi) dla wybranych funkcji i zamknij kalkulator albo poprzez LCtrl + B, Tell Jester and Close, albo klikając krzyżyk w rogu kalkulatora. Opcja SAVE pozwala zapisać dany zestaw parametrów do późniejszego szybkiego wyboru. Można mieć kilka takich szybkich opcji do wyboru na dole tabeli.

Bombardowanie – tryb DIVE TOSS

1.
Wykonaj wszelkie niezbędne ustawienia i przygotowania opisane powyżej. Kieruj się w stronę celu mając go po lewej lub po prawej stronie dla lepszej widoczności. W czasie nurkowania potrzebujesz czas zarówno na „zalockowanie” punktu uderzenia na radarze, jak i na odpowiednie ułożenie samolotu tuż przed zwolnieniem bomb, dlatego warto zacząć podejście z większej wysokości, minimum kilkanaście tysięcy stóp, by dać sobie zapas potrzebnego czasu.

W tym przykładzie ustawienia kalkulatora bomb dla 6 bomb to:

 • Tryb DT
 • Bomby Mk-82
 • Speed – prędkość 450 kts
 • Release Altitude – wysokość zrzutu MSL 3000 ft
 • Target Altitude – elewacja terenu z celem 100 ft
 • Dive Angle – kąt nurkowania 45 stopni
 • Release interval – przerwy między bombami 0,2 s
 • Inter. Mult. – mnożnik NORM
 • Bomb on Target – numer bomby do trafienia w punkt celowania – 3

2.
Na kilka mil przed celem połóż samolot na bok i rozpocznij nurkowanie w kierunku celu utrzymując celownik optyczny na środku punktu gdzie mają trafić bomby.

3.
Utrzymując środek celownika na punkcie uderzenia bomb wciśnij „krótko” przycisk JESTER CONTEX ACTION. WSO zalockuje cel na radarze, potwierdzi to komunikatem CAPTURED, a na celowniku pojawi się wewnętrzy wskaźnik odległości jako grubsza linia.

4.
Kontynuuj nurkowanie utrzymując cele w środku koła. Celność zależy od precyzji pilotowania. Obserwuj wskaźniki przechyłu skrzydeł od osi samolotu, które ułatwiają prawidłowe utrzymanie samolotu w poziomie. Zewnętrzne groty muszą zbiegać się z punktami na godzinach 9, 12 i 3. 

5.
Kontroluj prędkość i zerkaj na wysokościomierz cały czas utrzymując celownik na punkcie, gdzie mają spaść bomby.

6.
Kiedy zaczniesz się zbliżać do ustawionych parametrów zrzutu, np. 3000 stóp wysokości (wskaźnik odległości w środku celownika zwykle zacznie się już „odwijać”), wciśnij i przytrzymuj spust BOMB BUTTON jednocześnie podrywając samolot do góry. Komputer sam wyliczy, w którym momencie zwolnić bomby z pylonów. Przytrzymuj przycisk tak długo, aż zwolnione zostaną wszystkie zaplanowane bomby. Usłyszysz charakterystyczny dźwięk zwalniania.

7.
Jeśli samolot leciał stabilinie i zwolnienie nastąpiło według zaprogramowanych parametrów, zrzut będzie w miarę celny. Przy tej technologii jednak zawsze warto zrzucać kilka bomb, zamiast liczyć na celne trafienie jedną, niekierowaną bombą.

Wesprzyj serwis Szkoła Latania DCS World

Kupując moduł F-4E Phantom w sklepie Heatblur wspierasz całą kwotą twórców modułu:

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *