Bomby GBU-10 i GBU-12 kierowane laserem – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Bomby GBU-10 i GBU-12
Niezbędne przyciski
Ustawienia bomb GBU
Zmiana kodu lasera bomb
Atak bombą GBU kierowaną laserem 
Atak GBU z pomocą JTAC

Bomby GBU-10 i GBU-12

Bomby GBU-10 i GBU-12 (Guided Bomb Unit), zwane także LGB (Laser Guided Bomb), to broń precyzyjna naprowadzana wiązką lasera. Wymaga aktywnego oświetlania laserem z zasobnika TGP aż do momentu uderzenia w cel. Podstawą są zwykłe bomby ogólnego przeznaczenia Mk-82 i Mk-84, do których dodano zestaw naprowadzania laserem Paveway II firmy Rytheon. Składa się on z sensora na dziobie do śledzenia wiązki lasera oraz płetw sterujacych z tyłu, dzięki którym bomba może zmieniać swój tor lotu i trafić dokładnie w punkt oświetlany laserem.

GBU-12 to bomba Mk-82 o wadze 227 kg (500 funtów). GBU-10 to  Mk-84 o wadze 908 kg (2000 funtów). W DCS A-10C II Tank Killer dostępna jest jeszcze wersja treningowa bomby GBU: BDU-50LGB. Wyróżnia się niebieskim kolorem.

Naprowadzanie laserem ma swoje wady – konieczność oświetlania do końca i podatność na zakłócenia wiązki, np. przez warstwę chmur, ale i zalety – jak możliwość atakowania celów będących w ruchu. Istotne jest również użycie tego samego kodu dla wiązki lasera oraz bomby. Domyślnie to 1688, ale autor misji może wymusić użycie innego kodu i konieczność przeprogramowania jednego z urządzeń.

Aby zredukować ewentualne utracenie linii widzenia laser-cel, atak należy wykonywać z odpowiedniego pułapu, najlepiej ok. 20 000 stóp i orbitując w czasie oświetlania celu w tę samą stronę, na której zamontowany jest zasobnik TGP Litening (na prawym skrzydle – orbitowanie w prawo).

Oświetlanie laserem może też wykonywać zupełnie inna jednostka, np. JTAC na ziemi. W takim przypadku należy upewnić się, że kod wyszukiwania lasera bomby będzie zgodny z kodem wiązki lasera jednostki oświetlającej. Domyślnie jest to zawsze kod 1688. Jeśli jest inny, taka wiadomość powinna znaleźć się w odprawie misji lub komunikacie radiowym podczas lotu. 

Niezbędne przyciski

 • Master Mode Control Button – szybka zmiana trybu bombardowania
 • DMS Left / Right – szybka zmiana uzbrojenia
 • Weapon Release – spust bomb
 • TMS Up – oznaczenie celu na TGP
 • Coolie Switch Up – HUD jako SOI
 • Boat Switch FWD/AFT. – zmiana kamery TGP na IR
 • Slew Controls – przesuwanie kamery TGP / symbolu Target Box na HUDzie
 • China Hat AFT LONG – kamera TGP na aktywny steerpoint
 • China Hat AFT – włączenie trybu LSS w TGP
 • Nose Wheel Steering Button – manualne włączenie wiązki lasera

Ustawienia bomb GBU

1.
Wyświetl ekran uzbrojenia DSMS.
Wybierz bombę GBU-12 lub GBU-10 do zrzutu
Wejdź w profil ustawień bomb PROF
Zwróć uwagę na kod lasera przypisany do bomb na każdym z pylonów.

2.
Koniecznie zmień tryb bombardowania na CCRP. Wejdź w szczegółowe opcje wciskając CHG SET. Zapalnik Fuse zostawiamy na N/T. Teoretycznie można wybrać większą ilość bomb i zmienić SGL na PRS lub RIP SGL, jednak głównym zadaniem broni kierowanej laserem jest precyzyjne rażenie celów pojedynczą bombą.

3.
Włącz automatyczne oświetlanie laserem AUTO LS – ON. Dzięki temu nie będziesz musiał przytrzymywać spustu lasera po zwolnieniu bomby.

4.
Automatyczne oświetlenie celu wymaga podania czasu oświetlania w sekundach LS TIME do momentu uderzenia bomby w cel. Według różnych źródeł optymalny czas wynosi od 8 do 15 sekund. Jakakolwiek wartość w tym zakresie powinna więc zadziałać. Warto też przestrzegać zasady, że im wyżej leci samolot, tym dłuższy czas warto wybrać. Wybierz ilość sekund na klawiaturze UFC.

5.
Następnie wciśnij przycisk LS TIME.

6.
Reszty opcji nie trzeba zmieniać, aby skutecznie wykonać atak bombą LGB. Ich opis zawarty jest we wpisie poświęconym konfiguracji uzbrojenia DSMS. 

Koniecznie za to zapisz zmiany w profilu wciskając SAVE. Zauważ też, że w tym miejscu nie da się zmienić kodu lasera bomby.

Zmiana kodu lasera bomby

1.
Jeśli konieczna jest zmiana kodu lasera bomby, np. zgodnie z komunikatem JTAC, wyświetl ekran DSMS, a następnie menu INV (Inventory).

2.
Wybierz pylon z bombami GBU do zmiany kodu lasera.

3.
Wybierz typ bomby –  GBU.

4.
Wybierz dokładny model bomby, która jest podwieszona na wybranym pylonie. W tym przykładzie to GBU-12.

5.
Za pomocą klawiatury UFC wpisz nowy kod lasera, np. 1588.

6.
Wciśnij przycisk obok LSR CODE, by ustawić wpisaną liczbę.

7.
Wciśnij LOAD, jeśli chcesz zapisać kod tylko dla bomb na jednym pylonie albo LOAD SYM, jeśli chcesz zapisać kod dla dwóch symetrycznych pylonów, o ile mają taki sam typ bomb.

8.
Wciśnij STAT, by wrócić do głównego menu DSMS.

9.
Na stronie DSMS będzie widać zmieniony kod lasera bomby.

Atak bombą GBU kierowaną laserem

1.
Upewnij się, że:

 • przełącznik uzbrojenia MASTER ARM jest w górnej pozycji ARM
 • przełącznik lasera LASER w górnej pozycji ARM
 • włącznik zasobnika TGP w górnej pozycji ON

2.
Wybierz typ bomby do ataku i wykonaj wszystkie niezbędne zmiany w profilu. Później, po zapisaniu profilu, możesz zmieniać uzbrojenie na HUDzie przyciskami DMS Left / Right.

3.
Na drugim ekranie wyświetl obraz z zasobnika TGP wciskając TGP (jeśli trzeba) i A-G.

4.
Wciśnij Coolie Right LONG, by ustawić ekran jako aktywny SOI. Jeśli to konieczne, wciśnij China Hat AFT LONG, by skierować kamerę na aktywny steerpoint. 

5.
Sprawdź kod lasera L zasobnika TGP. Musi być taki sam, jak kod lasera bomby wybranej do ataku. Jeśli trzeba go zmienić, wciśnij CNTL (Control).

6.
Tak samo, jak w innych przypadkach, nowy kod wprowadza się na klawiaturze UFC. Kliknij funkcję L, by zmienić kod dla TGP. Wciśnij RTN (Return), by wrócić do głównego ekranu TGP.

7.
Za pomocą TDC Slew wyszukaj cel. Wciśnij TMS UP, by oznaczyć go w trybie POINT. Jeśli cel się rusza, tryb Point będzie śledził go automatycznie. Opcjonalnie można też zaatakować cel oznaczony jako AREA – wtedy będzie to wskazywany punkt w terenie na wysokości gruntu.

8.
Upewnij się, że:

 • cel jest wyznaczony na TGP
 • aktywna jest bomba przeznaczona do ataku (DMS Left / Right)
 • wybrano tryb bombardowania CCRP (Master Mode Control Button)

Na HUDzie pojawi się symbolika bombardowania CCRP. Leć tak, by widzieć kółko Solution Cue u góry i utrzymywać długą, pionową linię toru lotu bomb PBRL na środku wektora kierunku lotu.

9.
Na 20 sekund przed zrzutem bomb, obok Solution Cue pojawi się timer odliczający w sekundach czas do zwolnienia ładunku.

10.
Przy 10 sekundach do zrzutu Solution Cue zacznie przesuwać się w dół. W tym momencie wciśnij już i przytrzymuj spust bomb Weapon Release i utrzymuj wektor kierunku lotu na linii PBRL.

11.
Trzymając cały czas wciśnięty spust Weapon Release, obserwuj spadający Solution Cue. Gdy dojdzie do zera i środka celownika Bomb Reticle, bomba zostanie zwolniona, a celownik zacznie migać przez chwilę.

12.
Po zwolnieniu bomby odbij na chwilę lekko w lewo (jeśli masz TGP na prawym skrzydle), by zapewnić sobie nieco miejsca do orbitowania wokół celu.

13.
Następnie szybko przejdź do orbitowania nad celem pilnując, czy TGP ma cały czas czystą linię widzenia celu.

14.
Gdy czas do uderzenia bomby zrówna się z ilością sekund oświetlania laserem, laser włączy się automatycznie. co widać po migającej literze L na TGP i HUDzie. Od tego momentu TGP musi mieć czysty widok na cel. W każdym momencie można uruchomić wiązkę lasera manualnie wciskając przycisk Nose Wheel Steering Button.

15.
Kontynuuj orbitowanie, aż bomba dotrze do celu.

Atak GBU z pomocą JTAC

1.
Atak bombą GBU z pomocą innej jednostki zapewniającej oświetlanie laserem, np. JTAC lub sojuszniczego samolotu, pojazdu, zmienia bomby GBU w broń typu „odpal i zapomnij”. Wystarczy tylko zwolnić ładunek w odpowiednim miejscu i można zawrócić nie wystawiając się na ryzykowne orbitowanie nad celem.

Ustaw podaną w odprawie częstotliwość radia JTAC. Domyślnie to VHF 133.00 MHz, ale wartość ta zależy od autora misji.

2.
Wywołaj JTAC przez radio (domyślnie klawisz „\” i „F4”. Podaj czas przebywania nad cele, i poczekaj na komunikat 9-line z danymi celu. Zwróć uwagę przede wszystkim na kod lasera MARKED BY LASER (domyślnie 1688 – w tym przykładzie specjalnie zmieniony na 1588) i ewentualnie współrzędne siatki COORDINATES, jeśli jesteś daleko od rejonu celu. Instrukcję dodawania steerpointa według współrzędnych znajdziesz w poświęconym temu wpisie.

3.
Wybierz bombę do ataku zmieniając jej kod, jeśli to konieczne. Kod bomby widoczny na ekranie DSMS musi być taki sam, jak kod lasera podany przez JTAC.

4.
TGP nie jest potrzebny do ataku z JTAC, ale jeśli chcesz opcjonalnie zobaczyć cel oświetlany przez JTAC, możesz ustawić TGP, by go wykryło. Wciśnij CNTL, upewnij się, że kod LSS zasobnika TGP jest taki sam, jak podany przez JTAC. Jeśli nie, zmień go za pomocą klawiatury UFC i klikając na opcji LSS. Wróć do głównego ekranu przyciskiem RTN.

5.
Kontynuuj wymianę zdań z JTAC, aż otrzymasz komunikat STANDBY DATA („Oczekuj danych”). Po chwili na ekranie MFD zobaczysz powiadomienie o nowej wiadomości. Kliknij ACK (Acknowledge), by potwierdzić jej otrzymanie i skasować symbol powiadomienia NEW MSG. Wciśnij przycisk MSG (Message), by wyświetlić wiadomość.

6.
Po kliknięciu MSG, w sekcji RCVD (Received – otrzymane), masz cały czas podgląd informacji 9-Line o celu wyznaczonym przez JTAC. Kliknij TGP, by wrócić do ekranu TGP. Zwróć uwagę, że w wadomości współrzędne są już w formacie LAT/LONG, a nie siatki MGRS, jak przez radio.

7.
Kontynuuj wymianę komunikatów aż do polecenia włączenia lasera LASER ON i otrzymania informacji zwrotnej LASING. JTAC od tego momentu oświetla  cel i można rozpocząć atak.

8.
Jeśli chcesz opcjonalnie zobaczyć na TGP cel oświetlany przez JTAC i kod LSS zasobnika zgadza się z kodem JTAC, skieruj kamerę w rejon operowania JTAC i wciśnij China Hat AFT, by włączyć tryb LSS. Na ekranie pojawi się komunikat o wyszukiwaniu wiązki LSRCH.

9.
Po chwili pojawi się info o wykryciu wiązki DETECT, a następnie o śledzeniu oświetlanego celu LTRACK.

10.
Kontynuuj wymianę komunikatów z JTAC, aż do otrzymania pozwolenia na atak: CLEARED HOT. Na HUDzie będzie widać symbolikę CCRP – leć utrzymując wektor kierunku lotu na linii PBRL i obserwując kółko Solution Cue.

11. 
Gdy timer przy Solution Cue osiągnie 10 sekund i zacznie spadać w dół, wciśnij i przytrzymuj spust Weapon Release. Kontynuuj równy lot aż Solution Cue osiągnie zero i zrówna się z celownikiem Bomb Reticle, a bomba zostanie zwolniona. Wyślij JTAC komunikat OFF o zwolnieniu ładunku.

12.
Po zwolnieniu bomby można odlecieć. Naprowadzaniem na cel zajmie się JTAC. Jeśli śledzisz wiązkę na TGP, możesz obserwować skuteczność ataku.

13.
JTAC przez radio poinformuje Cię o skutkach nalotu i ewentualnej możliwości naprowadzenia na kolejne cele.

Ściągnij wersję PDF

3 Replies to “Bomby GBU-10 i GBU-12 kierowane laserem – poradnik A-10C II Tank Killer”

 1. Ja zawsze świetny poradnik… Ale mam pytanie. Robię sobie misje z JTAC wszystko super działa jeśli chodzi o naprowadzenie na jednostki tzw ruchome. Czy można ustawić JTAC aby wskazał na cel statyczny, np most, budynek? Nie potrafię tego zrobić w edytorze.

  1. Póki co nie można. Jedynie z Combined Arms w multiplayerze lub kombinując z ustawieniem pojazdu tak blisko budynku, by przy odrobinie szczęście też legł w gruzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *