Cold Start – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Kokpit pilota
Kokpit CPG

Cold Start to zestaw procedur uruchamiających silniki oraz awionikę i wszelkie systemy samolotu bądź śmigłowca, aby był gotowy do kołowania i startu. Poniższy opis nie jest jedynym właściwym – pewne kroki można pominąć przy konieczności szybszego zakończenia procedur. Lista została opracowana o instrukcję NATOPS z 2005 roku dla śmigłowca AH-64D Apache oraz materiały związane z modułem DCS World.

Większość czynności w czasie Cold Start odbywa się w kabinie pilota z tyłu, jednak jeśli mamy zamiar działać również z pozycji strzelca pokładowego CPG z pomocą interfejsu George AI, warto na końcu przygotować również kokpit CPG. Wszelkie czynności związane z nawigacją i mapą taktyczną TSD można wykonywać z obu miejsc. 

Kokpit Pilota

1.
W rzeczywistości Apache wymaga szczegółowej inspekcji zewnętrznej przed lotem – tzw. „walkaround”. W DCS nie jest to konieczne, choć można sprawdzić stan maszyny pod klawiszem F2.

2.
Również inspekcja wewnątrz obejmuje szczegółową kontrolę każdego przełącznika, czy jest w prawidłowej pozycji po poprzednim locie. W symulacji DCS można mieć pewność, że tak jest, a sprawdzenia można dokonać jedynie dla klimatu, by podnieść poziom immersji.

3.
Na lewej konsoli przekręć przełącznik zasilania z pozycji OFF na BATT.

4.
Po lewej na panelu oświetlenia wciśnij i przytrzymaj guzik PRESS TO TEST, aby przetestować działanie żarówek wszystkich kontrolek i przycisków.

5.
W kokpicie zaświecą się wszystkie kontrolki – efekt jest lepiej widoczny w nocy.

6.
Przeprowadź test systemu przeciwpożarowego. Przytrzymaj najpierw przełącznik w pozycji TEST 1 i wysłuchaj komunikatów. Następnie powtórz to z przełącznikiem na TEST 2. Komunikaty pojawią się również na wyświetlaczu EUFD.

7.
Na prawej konsoli, na panelu radia ustaw główne pokrętło głośności na 50 procent. Ustaw przełączniki SQL w pozycji do góry, by uniknąć hałasu „static noise” z radia.

8.
Na panelu oświetlenia włącz światła antykolizyjne oraz pozycyjne:
– ANTI na WHT (białe) bądź RED (czerwone)
– NAV na BRT (jasne) bądź DIM (przyciemnione)

9.
Ustaw pokrętło podstawowego światła kabiny PRIMARY na maksymalną pozycję BRT. To niezbędny krok do wykonania kalibracji wyświetlacza nahełmowego później. Reszta świateł wewnętrznych według uznania / pory dnia.

10.
Włącz APU – pomocniczy silnik niezbędny do rozruchu właściwych silników. Na lewej konsoli najpierw kliknij na osłonie przycisku, by ją podnieść, następnie wciśnij przycisk APU – zaświeci się na nim kontrolka.

11.
Komunikat o włączonym APU pojawi się również na wyświetlaczu EUFD. Od tej chwili ciągle będą pojawiać się alarmy MASTER WARNING i MASTER CAUTION – wyciszaj je klikając na odpowiednich kontrolkach po środku.

12.
Po chwili śmigłowiec „przebudzi się do życia”. Włączą się ekrany MPD oraz wyświetlacz nahełmowy HDU. Wyłącz go klawiszem „I” – na razie będzie tylko zasłaniał obraz.

13.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zamknij drzwi kabiny wciskając LCtrl + C lub klikając na rączce.

14.
AH-64D Apache pozwala ustawić naprawdę bardzo dużo rzeczy na swoich monitorach, zwłaszcza związanych z mapą taktyczną TSD. Odpowiednie instrukcje pojawią się w osobnych wpisach – na potrzeby Cold Startu opisane są tylko podstawowe lub przykładowe czynności do wykonania.

Z zasilaniem systemów można zacząć ustawienia awioniki. Najpierw warto sprawdzić dostrojenie systemu nawigacji. Wciśnij przycisk mapy taktycznej TSD.

15.
Następnie wybierz funkcję UTIL.

16.
UWAGA – po patchu Kwiecień 2022 funkcja ta jest domyślnie włączona.

Włącz funkcję DOPPLER. Dokładność dostrojenia nawigacji widać w górnym oknie: POSITION CONFIDENCE. Biały kolor oznacza słabe, niedokładne dostrojenie. Trzeba poczekać, aż wartości będą bardziej precyzyjne, bliższe 0, a kolor tekstu zmieni się na zielony. W międzyczasie można zająć się innymi systemami. 

17.
Wciśnij M, by wejść do menu głównego.

18.
Wciśnij przycisk jeszcze raz, by wejść na stronę DMS (Data Management System).

19.
Na ekranie DMS wybierz opcję ekranu ostrzeżeń i błędów WCA (Warning/Caution/Advisory).

20.
Wciśnij RESET, by skasować wszystkie błędy – kolorowe obrysy komunikatów znikną.

21.
Wciśnij przycisk skrótu COM, by wejść do ekranu radiokomunikacji.

22.
Aby ustawić częstotliwości radia potrzebne do misji, wciśnij przycisk trybu manualnego MAN.23.
Przy każdym radiu: VHF, UHF, FM1, FM2 można zmienić częstotliwość. Kliknij przycisk odpowiedniego radia, którego dane chcesz zmienić.

24.
Do wpisania częstotliwości używa się klawiatury po lewej stronie kokpitu. Wpisz odpowiednie cyfry i potwierdź ENTER-em.

25.
Następny krok to ekran paliwa. Wciśnij M, by wejść do menu głównego, a następnie FUEL, by przejść do ekranu zarządzania paliwem.

26.
Aktywuj funkcję C-AUX, czyli dodatkowy zbiornik paliwa „Robbie Tank”. W przyszłości będzie można go zastąpić większym zapasem amunicji do działka.

27.
Wciśnij ponownie M, by wejść do menu głównego. Następnie wybierz FLT, by przejść do ekranu lotu.

28.
Do zmiany ustawień służy przycisk SET. Przykładowo zmienimy wysokość, przy której odezwie się alarm o niskim pułapie – to opcja LO. Kliknij odpowiadający jej przycisk na górze.

29.
Wybraną wartość wpisz na klawiaturze i potwierdź ENTER-em.

30.
UWAGA – po patchu Kwiecień 2022 funkcja ta jest domyślnie włączona.

Następnie koniecznie włącz wysokościomierz radarowy klikając na RDR ALT. Kropka wypełni się kolorem.

31.
Przejdź do ekranu zarządzania uzbrojeniem wciskając przycisk skrótu WPN.

32.
Można tu ustawić bardzo dużo ważnych rzeczy, łącznie z kodami lasera dla pocisków Hellfire, ilość rakiet w salwie i pocisków działka – wszystkie te opcje będą opisane w poświęconych im wpisach. Przy Cold Starcie najważniejsza jest kalibracja celownika nahełmowego HDU.
Wciśnij funkcję BORESIGHT.

33.
Wybierz opcję IHADSS.

34.
Włącz wyświetlacz nahełmowy HDU wciskając klawisz „I”.
Ustaw wysokość kamery oraz skieruj środek krzyża na wyświetlaczu na żółte kręgi, tak by tworzyły równe, regularne odstępy między sobą, z krzyżem HDU na środku – coś w rodzaju celowania do tarczy. Gdy wszystko jest ustawione w jednej linii – wciśnij przycisk B/S przy monitorze, by zapisać kalibrację. Warto przed tym nieco oddalić obraz kamery, by było widać i „tarczę” i przycisk B/S na ekranie.


35.
Ponownie można wyłączyć HDU klawiszem „I”, by nie zasłaniał obrazu. 
Odblokuj sztuczny horyzont klikając na pokrętle prawym przyciskiem myszy i ruszając nią góra/dół. Rolką myszki ustaw horyzont na środku.

36.
Czas uruchomić sliniki. Na panelu po lewej stronie kliknij rozrusznik silnika nr 1.

37.
Monitoruj wskazania silnika na lewym monitorze MPD. Zwróć uwagę na wartość NG% – pilnuj aż przekroczy 20%.

38.
Przy NG +20% przesuń dźwignię mocy silnika nr 1 na pozycję IDLE. Domyślne klawisze to RAlt + Home.

39.
Poczekaj, aż wartość NG% ustabilizuje się w okolicach 66%.

40.
Powtórz te same kroki dla silnika nr 2. Ustaw rozrusznik w górną pozycję.

41.
Kiedy wartość NG% przekroczy 20%, ustaw dźwignię w pozycję IDLE – domyślne klawisze to RShift + Home.

42.
Na drugim monitorze również włącz ekran kontroli silników. Wciśnij M, by wejść do menu głównego, a następnie ENG.

43.
Wybierz funkcję SYS.

44.
Poczekaj, aż praca silników ustabilizuje się. NG% w okolicach 66%, a OIL PSI poniżej 70.

45.
Powoli przesuń dźwignie silników POWER LEVERS na pozycję FLY. Można to zrobić klikając myszką, klawiszem NUM+ albo przypisaną osią przepustnicy, jeśli do dyspozycji jest dzielona dźwignia.

46.
Wyłącz APU wciskając przycisk i zamykając osłonę.

47.
Sprawdź stan dostrojenia systemu nawigacji wciskając TSD i UTIL. Zielony kolor tekstu wskazuje, że system jest gotowy.

48.
Wciśnij jeszcze raz UTIL, by wyjść do głównej mapy TSD.

49.
Zwolnij hamulec parkingowy (po wykonaniu wszelkich czynności na miejscu CPG).

50.
Włącz wyświetlacz nahełmowy HDU klawiszem „I”. Śmigłowiec AH-64D Apache jest gotowy do rozpoczęcia kołowania.

Kokpit CPG

Niezbędne przyciski:

 • CPG Seat – 2
 • IHADSS – I
 • TADS Filed of view
 • FLIR POLARITY / POLARITY
 • TADS Sensor Select

1.
Wciśnij klawisz „2”, by przejść na fotel CPG. Kliknij kontrolki Master Warning i Master Caution, by wygasić ewentualne alarmy.

2.
Ustaw głośność radia pokrętłem PRIMARY oraz przesuń przełączniki SQL w górę.

3.
Rozjaśnij główne oświetlenie PRIMARY na lewej konsoli, by wykonać kalibrację celownika nahełmowego.

4.
Czas na kalibrację celownika nahełmowego. Wciśnij przycisk skrótu WPN, a następnie funkcję BORESIGHT.

5.
Wciśnij przycisk IHADSS.

6.
Włącz celownik nahełmowy klawiszem „I”. Ustaw kamerę tak, by patrząc na środek kalibratora widzieć idealną „tarczę”. W takiej pozycji klikni przycisk B / S (Uwaga – napis B/S musi być zasłonięty kursorem. Nie próbuj go ruszać).

7.
Włącz ekran systemu celowniczego TADS, przekręcając przełącznik na pozycję DAY (lub NT w nocy).

8.
Obraz TADS, zwłaszcza kamery podczerwonej FLIR, należy przed misją skalibrować według aktualnych warunków oświetleniowych. Możesz zacząć profesjonalnie od skali szarości pod przyciskiem G/S, ale tak naprawdę w symulatorze niezbyt się to przydaje. O wiele lepiej jest to robić na realnym obrazie z kamery. Wróć do niego przyciskiem G/S.

UWAGA – poprawki w dostrajaniu obrazu należy wykonywać przez całą misję, zależnie od zmieniających się warunków oświetleniowych.

9.
Jeśli trzeba przybliż obraz przyciskami N, M, Z na lewym Hand Gripie lub przypisanymi klawiszami:  TADS Filed of view. Do regulacji domyślnego obrazu w podczerwieni FLIR służą pokrętła:

 • LEV (level) – nasycenie obrazu
 • GAIN – nasycenie obrazu
 • SYM (symbology) – jasność tekstu na ekranie i symboli
 • BRT (brightness) – jasność
 • CON (contrast) – kontrast
 • GWIAZDKA – resetuje ustawienia fo fabrycznych

UWAGA – te same pokrętłą regulują symbole na monoklu IHADSS strzelca CPG oraz obraz noktowizyjny PNVS.

10.
Jeśli to konieczne (widać wyraźniej przy aktualnych warunkach), przełącz tryb FLIR z White Hot na Black Hot przyciskiem FLIR POLARITY na prawym Hand Gripie lub POLARITY na dźwigni Collective.

11.
Czasem w warunkach słonecznego dnia lepsze efekty daje zwykła kamera TV. Włącz ją przyciskiem TADS Sensor Select. Przy kamerze TV działają tylko pokrętła BRT i CON.

12.
Przygotuj częstotliwości radia na ekranie COM i funkcją MAN, tak jak na miejscu pilota.

13.
Opcjonalnie możesz wykonać tu wszelkie czynności na mapie TSD związane z nawigacją i planowaniem trasy. Wróć na miejsce pilota klawiszem „1”.

 

Ściągnij wersję PDF

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *