Cold Start – rozruch silników – poradnik F-4E Phantom II

Ten rozdział obejmuje wyłącznie instrukcję samego uruchomienia silników z wykorzystaniem zasilania zewnętrznego External Power. Jest to opcja – Phantoma można uruchomić również z wykorzystaniem akumulatora pokładowego. Taki wariant jest opisany w rodziale (szybki) Cold Start.

Osobno przedstawiony jest kolejny wariant uruchamiania silnika, bez wózka ze sprężonym powietrzem, dzięki specjalnym cartridge’om, które muszą być załadowane wcześniej do samolotu do samolotu. 

W przypadku rozgrywki Single Player, WSO przeprowadza wszystkie niezbędne czynności w drugik kokpicie automatycznie podczas Cold Startu.

Niezbędne przyciski

  • Jester UI Action – wywołanie koła poleceń Jestera / Crew Chiefa (domyślnie klawisz A)
  • Jester UI Middle Select – wybór opcji na kole dialogowym Jestera (W)
  • Right Engine Ignition – uruchomienie prawego silnika (RCtrl + Home)
  • Right Engine Idle Detent Toggle – prawa przepustnica na Idle (RCtrl +  End)
  • Left Engine Ignition – uruchomienie lewego silnika (RALt + Home)
  • Left Engine Idle Detent Toggle – lewa przepustnica na Idle (RALt + End)

Cold Start – rozruch silników

1.
Kliknij na hełmie, by pilot go założył. Spowoduje to ściągnięcie wszystkich pinów i zabezpieczeń z samolotu i umożliwi rozpoczęcie procedury uruchamiania silników.

2.
Sprawdź zamknięcie obowdu zasilania. Przełącz ENGINE MASTER LEFT na ON. Sprawdź, czy kontrolki podwozia pokażą symbole wysuniętych kół, a klap i skrzel IN i UP. Koniecznie przełącz MASTER ENGINE LEFT z powrotem na OFF.

3.
Upewnij się, że przepustnica jest w pozycji Cut-Off. Włączenie silników z przesuniętymi przepustnicami może spowodować pożar.

4.
Wywołaj menu Jestera (klawisz A) i wybierz Crew Chief (Hand Signals)

5.
Podłącz zasilanie zewnętrzne. Wybierz EXTERNAL POWER i CONNECT. Do wyborów można użyć kursora myszy lub system śledzenia wzroku, czyi ruchy kamerą w kokpicie. Włączenie zasilania zewnętrznego jest opcjonalne.

6.
Bez zasilania w samolocie nie usłyszysz w radiu potwierdzenia czynności. O podłączeniu będzie świadczyć hałas z zewnętrznego wózka oraz cieńszy kabel, który będzie rozwinięty i podłączony do samolotu.

7.
Na prawej konsoli przełącz prawy i lewy generator na pozycję EXTERNAL ON (w dół). Prąd zacznie zasilać systemy samolotu, różne kontrolki zaczną świecić.

8.
Podłącz sprężone powietrze do prawego silnika. Wywołaj menu Crew i Chiefa i wybierz AIR SOURCE oraz CONNECT TO RIGHT ENGINE.

9.
Tym razem usłyszysz już potwierdzenie wykonania czynności przez radio. Zobaczysz też, że gruby wąż z pokrywy wózka został rozwinięty.

10.
Ustaw główny przełącznik prawego silnika MASTER ENGINE RIGHT na górną pozycję ON.

11.
Rozpocznij pompowanie sprężonego powietrza. Z menu Crew Chiefa wybierz AIR SOURCE i START AIRFLOW.

12.
Obserwuj obroty RPM prawego silnika, aż dojdą do 10% RPM.

13.
Wciśnij starter prawego silnika (domyślne klawisze RCtrl + HOME) i trzymając je wciśnięte RCtrl + END. by przesunąć prawą przepustnicę na pozycję IDLE. Prawidłowo powinieś jeszcze przesunąć ją do połowy i cofnąć do idle, ale rozruch działa i bez tego. Puść klawisze Ignition, gdy obroty silnika dojdą do 20% RPM .

14.
Obserwuj obroty prawego silnika. Kiedy dojdą do 45% RPM, wyłącz sprężone powietrze. Wybierz menu Crew Chiefa, AIR SOURCE i STOP AIRFLOW.

15.
Kiedy obroty prawego silnika ustabilizują się na ok. 65% RPM, przełącz prawy generator R GEN na górną pozycję ON.

16.
Czas na pierwszy test sterów. Wywołaj menu Crew Chiefa i wybierz GROUND CHECKS, a następnie SPOILER ACTUATOR.

17.
Wychyl drążęk W LEWO gdzieś do połowy. Poczekaj, aż usłyszysz potwierdzenie Crew Chiefa i wycentruj drążek.

18.
Przetestuj działanie wlewu paliwa do tankowania w powietrzu. Przełącz AIR REFUEL na pozycję EXTEND – poczekaj na potwierdzenie Crew Chiefa, i zamknij wlew przełączając na RETRACT.

19.
Podłącz sprężone powietrze do lewego silnika. Wybierz AIR SOURCE i CONNECT TO LEFT ENGINE.

15.
Crew Chief potwierdzi podłączenie przez radio.

20.
Ustaw główny przełącznik lewego silnika MASTER ENGINE LEFT na górną pozycję ON.

21.
Rozpocznij tłoczenie powietrza. Wybierz AIR SOURCE i START AIRFLOW. Obserwuj obroty RPM lewego silnika do 10% RPM.

22.
Wciśnij starter lewego silnika (domyślne klawisze RAlt + HOME) i trzymając je wciśnięte RAlt + END. by przesunąć prawą przepustnicę na pozycję IDLE. Prawidłowo powinieś jeszcze przesunąć ją do połowy i cofnąć do idle, ale rozruch działa i bez tego. Puść klawisze Ignition, gdy silnik dojdzie do 20% RPM.

23.
Obserwuj obroty lewego silnika. Kiedy dojdą do 45% RPM, wyłącz sprężone powietrze. Wybierz menu Crew Chiefa, AIR SOURCE i STOP AIRFLOW.

24.
Kiedy obroty lewego silnika ustabilizują się na ok. 65% RPM, przełącz lewy generator L GEN na górną pozycję ON.

25.
Drugi test sterów. Wywołaj menu Crew Chiefa i wybierz GROUND CHECKS, a następnie ponownie  SPOILER ACTUATOR.

26.
Wychyl drążęk tym razem W PRAWO gdzieś do połowy. Poczekaj, aż usłyszysz potwierdzenie Crew Chiefa i wycentruj drążek.

27.
Na tym etapie Jester może już cię zapytać, czy zacząć dostrajanie nawigacji ALIGMENT. Pojawi się nowe koło dialogowe – odpowiedzi można wybierać myszką w trybie kursora, czasem trzeba przytrzymać przy tym klawisz W. Potwierdzenie rozpoczęcia dostrajania to odpowiedź YEP! 

28.
Następnie Jester zapyta czy ma być pełne FULL, tryb BATH lub najszybsze HDG Memory. Wybierz jedną z metod.

UWAGA
Ostatnia, najszybsza metoda HDG MEMORY dostęna jest wyłącznie wtedy, jeśli w edytorze, w opcjach specjalnych samolotu zaznaczymy INS Reference Alingment Stored.

29.
Wyłącz i włącz OFF – ON prawy generator R GEN. Sprawdź, czy kontrolka BUS OPEN jest wygaszona.

30.
Wyłącz sprężone powietrze. Wybierz AIR SOURCE i DISCONNECT.

31.
Wyłącz zewnętrzne zasilanie. Wybierz EXTERNAL POWER i DISCONNECT.

32.
Usłyszysz potwierdzenia przez radio, a wszystkie przewody wrócą na swoje miejsce.

33.
Silniki zostały prawidłowo uruchomione. Samolot jest gotowy do checklisty Before Taxi – przed kołowaniem.

Wesprzyj serwis Szkoła Latania DCS World

Kupując moduł F-4E Phantom w sklepie Heatblur wspierasz całą kwotą twórców modułu:

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *