Datalink – Source Track Number, Donors – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Co to jest STN – Source Track Number?
Ustawienia w edytorze misji
Datalink w akcji
Zmiana samolotów w zakresie Team/Donor (drużyna/dawca)

Co to jest Datalink STN – Source Track Number?

Datalink STN to rozszerzenie dotychczasowych możliwości systemu Datalink, czyli wymiany danych pomiędzy samolotami. Do tej pory było to możliwe jedyne pomiędzy czwórką samolotów z tego samego klucza – gracza i przyporządkowanych mu trzech skrzydłowych.

Nowa funkcja pozwala skupić w jednej sieci wymiany danych do ośmiu samolotów w ramach jednej „drużyny”/eskadry – Team – czyli maksymalnie dwa klucze po cztery samoloty, na podstawie ich indywidualnych numerów STN (Source Track Number). Dodatkowo można jeszcze przyporządkować cztery następne samoloty jako „donors” (ang. dawcy). Na ekranie HSD i radarze możemy więc otrzymywać informacje od 8 Team Members (członków drużyny) i 4 Donors (dawców).

Team Members przesyłają więcej informacji od Donors. Na ekranie HSD widać m.in. jakie samoloty wroga lub cele naziemne mają zalockowane i atakują, dzięki linii przerywanej od ich ikony, do ikony celu. Dawcy pomagają przede wszystkim w wykrywaniu i identyfikacji celów powietrznych, ale widać też, które cele naziemne atakują.

Samolot AWACS jest ZAWSZE automatycznie przypisany do sieci Datalink i nie wymaga żadnych ustawień w edytorze, by korzystać z jego pomocy. Dawcami mogą samoloty innego typu niż F-16C, korzystające z systemu Datalink 16, np. F/A-18C. Śmigłowiec Apache w wersji symulowanej w DCS nie potrafi wymieniać danych z F-16C.

Rozszerzone funkcje Datalink z numerami STN przydadzą się głównie w misjach wieloosobowych na serwerach multiplayer. W singlu nie da się ich aż tak wykorzystać przez ograniczone funkcje komunikatów radiowych, ale zawsze dostarczają nieco więcej informacji w świadomości sytuacyjnej.

UWAGA
Poniższe instrukcje dotyczą głównie tworzenia misji w edytorze. Jeśli nie zamierzasz nigdy tego robić, możesz od razu przejść do podrozdziału: Datalink w akcji i Zmiana samolotów w zakresie Team/Donor. Warto jednak przestudiować część z edytora, by lepiej zrozumieć działanie systemu STN i w złożonych misjach poradzić sobie z ewentualną szybką zmianą w czasie lotu samolotów, które mają dostarczać informacje.

Ustawienia w edytorze misji

Jeśli zalezy ci tylko na korzystaniu z większej ilości danych od 12 samolotów na ekranie HSD, możesz poprzestać na ustawieniach domyślnych. Przy różnych bardziej złożonych opcjach misji  i wyzwalaczach warto jednak samemu ustawiać numery STN i w każdym wypadku pamiętać o nadawaniu krótkich, łatwych do skojarzenia nazw dla kluczy. 

Biorąc pod uwagę, że numer STN ma format pięciocyfrowy 00xxx, a samolotów w kluczu jest cztery, ja stosuję zasadę numerów: setka oznacza klucz, dziesiątka dany samolot z klucza, czyli:

  • pierwszy klucz samolotów: 00110/00120/00130/00140
  • drugi klucz:00210/00220/00230/00240
  • trzeci klucz: 00310/00320/330/00340, itd.

Poniższy przykład pokazuje ustawienia misji z 12 samolotami drużyny+dawców:

  • 4 polskie F-16 – drużyna VENOM
  • 4 amerykańskie F-16 – drużyna JEDI
  • 4 amerykańskie F/A-18 – drużyna HORNET (dawcy)

1.
Stwórz w edytorze pierwszy klucz czterech samolotów: swój i trzech skrzydłowych. Pamiętaj o łatwiej nazwie dla grupy GROUP NAME.

2.
Kliknij zakładkę dodatkowych właściwości samolotu z ikoną trzech kropek … Ustaw tam właściwy numer STN, np. 00110. Jeśli przewidujesz korzystanie z voice-chatu głosowego, możesz jeszcze ustawić Label zgodny z Callsign i numer wywoławczy przez radio.

3.
Klikając strzałkę przy UNIT wybierz kolejne samoloty z klucza i ustaw dla nich numery STN w ten sam sposób.

4.
Stwórz drugi klucz samolotów do tej samej drużyny Flight Team. Pamiętaj o nadaniu prostej, łatwej do zapamiętania nazwy.

5.
W zakładce 3 kropek ustaw numer STN. Powtórz to dla każdego samolotu w tym kluczu.

6.
Stwórz trzeci klucz, tym razem będą to dawcy, więc nie muszą to być F-16C, a np. F/A-18C. Pamiętaj o łatwej nazwie grupy.

7.
Nadaj unikalne numery STN każdemu samolotowi z tego klucza.

8.
Zaznacz z powrotem swój samolot. Kliknij ostatnią zakładkę trzech miniikon z ustawieniami drużyny Datalink. Domyślnie twój klucz 4 maszyn będzie zaznaczony do wymiany danych. Opcja TDOA jest istotna tylko przy samolotach z zasobnikiem HTS (HARM Targeting System) w misjach SEAD. Klikając na ikonę kosza możesz usunąć samolot z sieci wymiany danych Datalink.

9.
Aby dodać kolejny klucz do drużyny, wybierz ją z pola wyboru GROUP i kliknij ADD. Domyślnie będzie tam wybrana druga stworzona drużyna, czyli w tym wypadku JEDI. Jeśli jest ich więcej, możesz wybrać inną. Możesz także wybrać tylko pojedyncze samoloty zamiast całego klucza, wtedy wybiera się je z pola UNIT i klika ADD (dodaj) – dlatego tak ważne jest właściwe nazywanie nawet pojedynczych samolotów (np. Jedi -1 albo Jedi 1-1), by szybko skojarzyć, który jest który.

10
Po kliknięciu ADD (dodaj) lista samolotów drużyny powiększy się do 8. Jeśli są wśród nich maszyny z zasobnikami HTS, zaznacz opcję TDOA. Na dole w polu wyboru grupy pojawiła się trzecia kolejna HORNET, ale klknięcie ADD już nie działa, bo lista drużyny jest pełna – 8 maszyn.

11.
W tej samej zakłądce zjedź nieco niżej, by wyświetlić listę dawców TNDL Donors. Póki co jest pusta, ale na dole są te same pola do wyboru grupy GROUP lub pojedynczych samolotów jako dawców UNIT. Wybierz nazwę grupy dawców lub konkretny samolot i kliknij ADD.

12.
Konfiguracja Datalink w edytorze jest gotowa. Na liście jest 8 F-16C w jednej drużynie i 4 dawcy F/A-18C z łatwą do zapamiętania numeracją STN. 

Datalink w akcji

1.
Wyświetl ekran HSD. Niebieskie ikony na środku to formacja swojego klucza z trzema skrzydłowymi. Niebieskie ikony po lewej to amerykańskie F-16 wchodzące w skład tej samej drużyny. Zielone ikony to 4 „dawców” w F/A-18C. Samoloty z własnej drużyny mają oznaczenie numerami w środku – nasz klucz to 1-4, a drugi klucz to 5-8. Ten system może również posłużyć do łatwego przypisania numerów STN w edytorze.

2.
W sytuacji dużego zamieszania w powietrzu, widać, który samolot zalockował który cel i go atakuje. Oprócz własnego klucza, widać też w jakie maszyny celują członkowie drugiego klucza.

3.
Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku ataku celów naziemnych, bo na HSD widać również, które cele atakują „Dawcy” oznaczeni zielonymi ikonami.

Zmiana samolotów w zakresie Team/Donor (drużyna/dawca)

Jeśli z jakichś powodów chcesz zmienić samoloty w drużynie już w czasie lotu, możesz to zrobić na konsoli UFC. Zmienić można jedynie członków drużyny, nie można zmieniać listy dawców.

1.
Wybierz LIST, a następnie ENTR, zgodnie z literą E dla funkcji DLNK (Datalink).

2.
Przełącznikiem „dobber” w prawo SEQ kliknij 3 razy, by przejść na trzecią stronę z listą członków drużyny.

3.
Na liście widać 8 maszyn z dwóch kluczy VENOM (110,120,130, 140) i JEDI (210, 220, 230, 240). Zauważ, że nie widać listy dawców, bo nie można jej tutaj edytować. Klikając „dobber” w dół można podświetlić każdy numer STN z listy oraz opcję T, czyli TDOA dla zasobników HTS. Jeśl chcesz wyłączyć funkcję TDOA (czyli pomoc tej maszyny w wykrywaniu radarów przeciwnika), oznacz T i wciśnij jakikolwiek klawisz numeryczny na klawiaturze UFC.

4.
Mimo, że na liście brakuje samolotów dawców, znając ich numer STN możesz zmienić jego funkcję i wprowadzić na listę członków drużyny. Klikając „dobber” w dół zaznacz numer STN samolotu do wyrzucenia z listy drużyny. Wpisz na klawiaturze 5-cyfrowy numer STN samolotu, który go zastąpi. W tym przykładzie wpisujemy numer czwartego Horneta z klucza dawców, czyli 00340. Wciśnj ENTR, by potwierdzić wybór.

Tu widać najbardziej, jak ważne jest operowanie w edytorze prostą, łatwą do zapamiętania numeracją. Alternatywnie wszelkie numery powinny być zawarte w dokumentach misji – briefiengu.

5.
Na liście samolot 00340 zastąpił członka naszego klucza. To F/A-18C więc automatycznie nie ma funkcji T dla zasobnika HTS.

6.
Na HSD również widać, że samolot „3” z naszej drużyny to teraz Hornet, który leci w swoim dawnym kluczu. F-16 od nas stał się teraz samolotem „dawcą”. Weź pod uwagę, że ta zamiana dotyczy tylko sieci Datalink, a nie funkcji skrzydłowego.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *