ECM Pod – zakłócacz elektroniczny – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Zasobniki ECM w F-16C
Niezbędne przyciski
Panel ECM – opis
Tryb SPJ – Self Protection Jammer
Tryb NBJ – Noise Barrage Jammer

Zasobniki ECM w F-16C

Zasobnik ECM Pod (Electronic Countermeasures) służy do aktywnego zagłuszania radioelektronicznego radarów wroga. Może utrudniać przeciwnikowi uzyskanie namierzenia radarowego i określenia odległości bądź próbować zerwać zaistniały lock. F-16C Viper może przenosić kilka wersji zasobników ECM. 

ECM najczęściej wykorzystuje się w trybie samoobrony SPJ (Self Protection Jammer). Wtedy zakłócanie włącza się w przypadku zalockowania przez przeciwnika i następuje próba zerwania locka. Można też ustawić ciągłe działanie NBJ (Noise Barrage Jammer) – i transmitowanie bez przerwy. W takiej sytuacji nasz samolot od razu ogłasza swoją obecność i jest bardzo wyraźnie widoczny na radarch przeciwnika, choć trudno będzie określić prawidłowy zasięg do niego. Ten tryb warto wykorzystać w działaniach taktycznych, np. gdy w parze samolotów do misji SEAD jeden pełni rolę wabika, a drugi ma wtedy sposobność szybszego namierzenia baterii SAM i odpalenia pocisku.

1.
W DCS F-16C dostępne są trzy modele zakłócaczy. W rzeczywistości potrafią obsługiwać różne częstotliwości i poszczególne modele nadają się bardziej lub mniej do zakłócania konkretnych modeli radarów. W DCS nie jest zaimplementowane i różnią się jedynie wiuzalnie.

 • AN/ALQ – 131
 • AN/ALQ – 184
 • AN/ALQ – 184 Long

2.
AN/ALQ-184 i 131 można podwiesić na różnych pylonach, ale najczęściej wykorzystuje się do tego środkowe mocowanie, niestety, kosztem zbiornika paliwa. Warto o tym pamiętać przy szacowaniu odległości koniecznych do przebycia w czasie misji. Zabranie kilku zakłócaczy nie wzmacnia ich działania!

3.
Z ECM Pod na pokładzie latamy w konfiguracji CAT III.

Niezbędne przyciski

 • CMS AFT – włączenie ECM
 • CMS Right – wyłączenie ECM

Panel ECM – opis

Panel walki elektronicznej ECM znajduje się po lewej stronie, za przepustnicą.

 • OFF/STBY/OPR – włączanie zasobnika: wyłączony/w gotowości/włączony
 • DIM – regulacja jasności lampek na panelu
 • BIT – test działania
 • 1/2/3 – przełącznik trybów SPJ (1,2) / NBJ (3)
  Blok przycisków 1-5/FRM/SPL:
 • 1-5 (+ pusty 6) – włącza moduły zakłócacza
 • FRM – Formation – tryb wspólnego zakłócania w formacji z ECM skrzydłowego (obecnie nie działa)
 • SPL – tryb specjalny (obecnie nie działa)

Tryb SPJ – Self Protection Jammer

Tryb Self Protection Jammer pozwala na utrzymywanie zakłócacza w gotowości. Włączy się on automatycznie gdy tylko wrogi radar z samolotu bądź na ziemi zalockuje nasz samolot i będzie aktywnie śledził. Zasobnik ECM zacznie wtedy działać i próbować zerwać locka.

Tryb SPJ może działać w dwóch podtrybach priorytetów:

 • Priorytet radaru – działanie radaru FCR i zasobnika HTS jest zredukowane o 40%, ale radar wciąż działa
 • Priorytet ECM – radar FCR i zasobnik HTS są wyciszone – nie można ich używać, chyba że zostanie wybrany pocisk AIM-120 jako aktywna broń

1.
Upewnij się, że przełącznik JMR jest ustawiony na ON i tryb środków przeciwdziałania CMDS jest ustawiony na półautomatyczny SEMI.
AUTO też jest możliwe, ale jest to równoznacznie z automatycznym wyrzucaniem ogromnej ilości chaff i flar.

2.
Włącz ECM w trybie SPJ ustawiając:

 • włącznik na OPR
 • podtryb SPJ na 1 (priorytet radaru) lub 2 (priorytet ECM)
 • moduły 1-6 (zaświeci się litera S)

3.
Wciśnij CMS AFT na drążku, by włączyć tryb aktywności modułów ECM. Litera na modułach zmieni się na A (Active). CMS RIGHT wyłącza tryb aktywny.

4.
Kiedy nasz samolot zostanie zalockowany przez wrogi radar, ECM zacznie transmitować zakłócenia. Litera A zmieni się w T.

5.
Aktywne działanie ECM widać też na przednim panelu instrumentów. Dioda ECM będzie świecić się na zielono. Jammer będzie aktywny aż do zerwania locka (co nie jest gwarantowane).

Tryb NBJ – Noise Barrage Jammer

Tryb Noise Barrage Jammer to włączenie aktywnego zakłócania na stałe. ECM cały czas aktywnie transmituje bez względu na zachowanie radarów wroga. Samolot jest wtedy bardzo widoczny i łatwy do wykrycia, a ECM utrudnia jedynie określenie zasięgu do niego. Warto korzystać z tego trybu tylko w szczególnych przypadkach, przy dobrze przemyślanej taktyce.

1.
Ustaw JMR na ON i tryb środków przeciwdziałania CMDS na manualny MAN.

2.
Na panelu ECM ustaw:

 • włącznik na OPR
 • podtryb NBJ na 3
 • moduły 1-6
  Następnie wciśnij CMS AFT na drążku. Litery na modułach zmienią się w T i ECM zacznie aktywnie zakłócać. Wciśnij CMS RIGHT, by zakończyć aktywne zakłócanie.

3.
Na przednim panelu instrumentów dioda ECM będzie świecić się na zielono.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *