Laser Spot Tracker – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Co to jest Laser Spot Tracker?
Niezbędne przyciski
Zmiana kodu LST
Jak używać Laser Spot Tracker

Co to jest Laser Spot Tracker?

Laser Spot Tracker – LST – to specjalna funkcja systemu TADS pozwalająca wykryć i śledzić wiązkę lasera innej jednostki – samolotu, śmigłowca, drona lub oddziału JTAC. Uruchomienie funkcji LST kieruje kamerę w punkt oświetlany przez obcy laser. Warto zaznaczyć, że chodzi tu głównie o współpracę jednostek przy wyszukiwaniu celów i LST nie jest konieczne, by wystrzelić pocisk Hellfire naprowadzany przez laser JTAC.

Po uruchomieniu śledzenia obcego lasera strzelec CPG może zdecydować, co zrobić ze wskazanym obiektem – zapisać, jako punkt na mapie, zaatakować wybraną przez siebie bronią lub odpalić pocisk Hellfire, by naprowadzał się obcym laserem, ale wtedy trzeba się upewnić, że Hellfire jest ustawiony na kod obcego lasera.

Przy włączonej funkcji LST nie można użyć własnego lasera.

Niezbędne przyciski

Kategoria AH-64D CP/G:

  • RHG Laser Tracker Mode (LT) Switch – A (Automatic) – LST – włączenie trybu automatycznego
  • RHG Laser Tracker Mode (LT) Switch – O (Off) – LST – wyłączony
  • RHG Laser Tracker Mode (LT) Switch – M (Manual) – LST – włączenie trybu manualnego

Zmiana kodu LST

Aby funkcja LST zadziałała, niezbędne jest ustawienie prawidłowego kodu lasera dla LST. System TADS umożliwia ustawienie różnych kodów dla własnego lasera LRFD i obcego LST. Domyślnie jest to  kod 1688 dla każdego z tych trybów, ale podczas misji i na serwerach multiplayer może się zdarzyć, że konieczna będzie zmiana kodu. Właściwy kod powinien znaleźć się w tekście odprawy misji (Briefing) lub w jakimś komunikacie radiowym podczas wykonywania zadania, np. przy wymianie informacji z JTAC.

1.
Wybierz ekran uzbrojenia WPN i wciśnij CODE.

2.
Domyślne ustawienia są dla własnego lasera LRFD. Wciśnij przycisk tak oznaczony, by przełączyć tryb LST.

3.
Z aktywnym trybem LST wybierz właściwy kod obcego lasera. Jeśli nie jest to jeden z presetów A-R, wybierz jedną z liter presetów i opcję FREQ, by ustawić inną kombinację czterech cyfr.

4.
W przypadku wyboru opcji FREQ, wprowadź kod L FREQ na klawiaturze i potwierdź ENTER.

5.
Po powrocie do ekranu WPN widać, że LST ma już przypisany preset z inną literą, oznaczającą inny kod niż preset A dla własnego lasera LRFD. Powtarzając – zmiana ta jest konieczna wyłącznie w przypadku, gdy obcy laser ma inny kod niż domyślny 1688.

Jak używać Laser Spot Tracker

1.
Skieruj się w rejon działania sojusznika wskazujacego cele swoim laserem i zdobądź kod jego lasera. W przypadku JTAC będzie to jeden z początkowych komunikatów podczas wymiany informacji przez radio.

2.
Upewnij się, że obcy laser jest włączony i oświetla cel. W tym przypadku to komunikat LASER ON i zwrotny LASING, potwierdzający, że obcy laser o wskazanym kodzie jest aktywny i oświetla cel.

3.
Kliknij przycisk na prawym hand gripie oznaczony LT na górną pozycję A (Automatic) lub przypisany klawisz RHG Laser Tracker Mode (LT) Switch – A. 

4.
Jeśli śmigłowiec jest odpowiednio ustawiony i w zasięgu, a kod właściwy. kamera TADS błyskawicznie skieruje się na oświetlany punkt. W innym przypadku będzie widać, jak porusza się według tzw. B-Scope szukając wiązki.

5.
Przybliżając obraz TADS widać dokładnie, jaki cel oświetla obcy laser.

6.
Jeśli chcesz przejść do samodzielnego ataku, pamiętaj by wyłączyć funkcję LT przestawiając przełącznik na O i ustawić TADS jako aktywny celownik.

7.
Jeśli wybrałeś atak pociskami Hellfire i oświetlanie celu przez obcy laser JTAC, pamiętaj, by ustawić kod pocisków na taki sam, jak lasera JTAC, klikając kanał PRI lub ALT i wybierając preset z właściwym kodem. 

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *