Markpoints – nawigacja SPI – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Markpoint wyznaczany za pomocą HUD-a
Markpoint wyznaczany za pomocą HMD
Markpoint wyznaczany za pomocą radaru A-G
Markpoint wyznaczany za pomocą TGP
Markpoint wyznaczany pod punktem przelotu
Przywoływanie wyznaczonych Markpointów

Markpointy to tymczasowe punkty nawigacyjne tworzone błyskawicznie za pomocą dostępnych w samolocie sensorów: radaru A-G, zasobnika TGP, HUD-a, wyświetlacza nahełmowego HMD oraz pozycji samego samolotu nad danym punktem w terenie. Robi się je na podstawie tzw. SPI – Sensor Point of Interest – aktywnego punktu oznaczonego aktualnie przez sensor. Ustawione dzięki nim Markpointy służą choćby do zapisywania w pamięci komputera lokalizacji celów, by później szybko je przywołać na ekranie TGP i przeprowadzić atak.

W porównaniu do F/A-18C Hornet, Markpointy w Viperze mają więcej ograniczeń. Podczas ich używania warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

 1. Markpointów można zapisać tylko 5
 2. Markpointami są steerpointy wyłącznie od numeru 26 do 30 w pamięci komputera samolotu
 3. Markpointy wyznaczane za pomocą różnych sensorów wymagają różnych trybów głównych:
  – HUD – AG CCIP
  – TGP – AG CCPR
  – radar AG – CCPR
  – OverFLY – AA
  – HMD – AG CCIP lub VIS
 4. Obraz z Markpointów można przywołać na TGP wyłącznie w trybie CCRP
 5. Po każdym wyznaczeniu Markpointa należy pamiętać o powrocie do strony głównej na wyświetlaczu DED za pomocą przełącznika „dobber” Left (RTN) – o ile nie zamierza się wyznaczać kolejnych Markpointów tą samą metodą.

Niezbędne przyciski

 • TMS Up – wyznaczanie celu FTT (Fixed Target Track), wyznaczanie Markpointa
 • TMS Up Long (powyżej 0.5 sekundy) – przekazanie sterowania na obszar HMD
 • TMS Down – kasowanie oznaczenia celu
 • DMS Down – aktywacja ekranu i sensora
 • RDR Cursor – przesuwanie kursora radaru/na HUDzie

Markpoint wyznaczany za pomocą HUD-a

1.
Wciśnij przycisk trybu atakowania celów naziemnych A-G. Upewnij się, że wybrany jest tryb CCIP.

2.
Upewnij się, że HUD jest aktywnym sensorem – w lewym górnym rogu musi być gwiazdka. Jeśli nie – wciśnij DMS Up.

Wciśnij 7 MARK na klawiaturze UFC, by wywołać menu Markpointów. Jeśli HUD jest aktywnym sensorem, będzie to oznaczone w pierwszej linijce po MARK *HUD*. Domyślnie punkt jest przypisany do wektora kierunku lotu – to kółko z kropką.

3.
Za pomocą gałki lub przycisków RDR Cursor przesuń kółko w wybrane miejsce. Na początku będzie ono stabilizowane względem samolotu, więc będzie przesuwać się wraz z nim, tym bardziej, im większe będą zmiany w kierunku lotu.

Wciśnij TMS Up, by „zakotwiczyć” kółko w terenie – teraz będzie stabilizowane według aktualnego punktu na ziemi. Cel nie jest jeszcze wyznaczony, ale można wygodniej przesuwać kółko bez względu na zmiany w kierunku lotu.

4.
Jeśli jesteś zadowolony z pozycji wskaźnika, wciśnij jeszcze raz TMS Up – Markpoint zostanie wyznaczony w tym punkcie. Jego współrzędne na DED zostaną zaktualizowane.

5.
Pamiętaj o kliknięciu „dobber” Left (RTN), by wrócić do menu głównego DED, jeśli nie będziesz wyznaczać innych Markpointów tą samą metodą.

Markpoint wyznaczany za pomocą HMD

1.
Włącz wyświetlacz nahełmowy HMD.

2.
Włącz tryb ataków celów naziemnych A-G. Upewnij się, że aktywnym trybem broni jest CCIP lub VIS. Wyznaczanie Markpointów na HMD nie działa w trybie CCRP!

3.
Wciśnij przycisk „7 Mark” na klawiaturze UFC, by wywołać menu Markpointów na wyświetlaczu DED. Prawidłowe działanie systemu Markpointów (gdy jest tryb VIS lub CCIP) można poznać po symbolu Markpointów – kółka „przyklejonego” do jednej ze stron wyświetlacza nahełmowego HMD.

4.
Wciśnij TMS Up Long (Długo), czyli dłużej niż 0.5 sekundy, by przekazać symbol wyznaczania Markpointów na wyświetlacz HMD. „Przyklejone” wcześniej kółko do krawędzi HMD przeniesie się na środek wyświetlacza.

5.
Spójrz w miejsce, w którym chcesz wyznaczyć Markpoint. Wciśnij TMS Up (normalnie, krótko) – kółko symbolizujące Markpoint pozostanie nieruchome na punkcie w terenie. Teraz za pomocą RDR Cursor możesz doprecyzować lokację Markpointa. Wciśnij TMS Up (krótko) jeszcze raz, by wyznaczyć Markpoint.

6.
Współrzędne Markpointa pojawią się na DED. Opcjonalnie wciśnij „0 M-SEL”, by ustawić Markpoint jako aktywny Steerpoint.

7.
Wciśnij TMS Down, by zresetować symobl Markpointa z powrotem na środek, by był gotowy do wyznaczania kolejnego punktu. Wciśnij TMS Up Long (powyżej 0.5 sekundy), by wyłączyć wyznaczanie Markpointów na HMD.

Markpoint wyznaczany za pomocą radaru A-G

1.
Wciśnij przycisk trybu atakowania celów naziemnych A-G. Upewnij się, że wybrany jest tryb CCRP.

2.
Dostosuj obraz z radaru AG, by zlokalizować wybrany punkt i wciśnij TMS Up, by wstępnie oznaczyć cel w tym punkcie.

3.
Wciśnij „7 MARK” na klawiaturze UFC, by wywołać menu Markpointów. Z aktywnym radarem AG pierwsza linijka będzie pokazywać MARK *FCR*, czyli radar jako aktywny sensor. Współrzędne pokazują zera, ponieważ żaden Markpoint jeszcze nie został ustawiony.

4.
Wciśnij TMS Up, by ustawić Markpoint. Współrzędne pojawią się na wyświetlaczu DED, wraz z numerem Markpointa (26).

5.
Pamiętaj o kliknięciu „dobber” Left (RTN), by wrócić do menu głównego DED, jeśli nie będziesz wyznaczać innych Markpointów tą samą metodą. Przy okazji wciśnij też TMS Down, by skasować oznaczenie celu, zwłaszcza jeśli chcesz wyznaczać więcej Markpointów.

Markpoint wyznaczany za pomocą zasobnika TGP

1.
Wciśnij przycisk trybu atakowania celów naziemnych A-G. Upewnij się, że wybrany jest tryb CCRP.

2.
Skieruj TGP w wybraną lokację.

3.
Wciśnij TMS Up, by oznaczyć cel w podtrybie POINT.

4.
Wciśnij „7 MARK” na klawiaturze UFC, by wywołać menu Markpointów. Z aktywnym zasobnikiem TGP pierwsza linijka będzie pokazywać MARK *TGP*, czyli zasobnik celowniczy jako aktywny sensor. Współrzędne pokażą zera, jeśli żaden Markpoint jeszcze nie został ustawiony lub koordynaty poprzedniego Markpointa.

5.
Wciśnij TMS Up, by oznaczyć Markpoint. Na DED pojawią się jego współrzędne oraz odpowiedni numer.

6.
Pamiętaj o kliknięciu „dobber” Left (RTN), by wrócić do menu głównego DED, jeśli nie będziesz wyznaczać innych Markpointów tą samą metodą. . Przy okazji wciśnij też TMS Down, by skasować oznaczenie celu, zwłaszcza jeśli chcesz zaraz wyznaczać więcej Markpointów.

Markpoint wyznaczany pod punktem przelotu

1.
Markpoint pod punktem przelotu to Markpoint w miejscu nad którym właśnie znajdował się samolot w czasie wyznaczania.

Wybierz tryb ataków celów powietrznych A-A. Następnie wciśnij „7 MARK” na klawiaturze UFC, by wywołać menu Markpointów. Z aktywnym trybem A-A pierwsza linijka będzie pokazywać MARK *FLY*, czyli przelot „flyby”. Współrzędne pokażą zera, jeśli żaden Markpoint jeszcze nie został ustawiony lub koordynaty poprzedniego Markpointa.

2.
Kiedy będziesz nad wybranym miejscem, wciśnij TMS Up, by oznaczyć Markpoint. Na DED pojawią się jego współrzędne oraz odpowiedni numer.

3.
Pamiętaj o kliknięciu „dobber” Left (RTN), by wrócić do menu głównego DED, jeśli nie będziesz wyznaczać innych Markpointów tą samą metodą.

Przywoływanie wyznaczonych Markpointów

Wracanie do wyznaczonych Markpointów polega na wybraniu Steerpointa o właściwym numerze, czyli od 26 do 30. Najszybciej można to zrobić z menu Steerpointów na DED.

1.
Wciśnij „4 STPT” na klawiaturze UFC.
Wybierz jeden z numerów Markpointa: 26, 27, 28, 29 lub 30 i potwierdź ENTR.
Jeśli chcesz, by Markpoint stał się aktywnym Steerpointem wciśnij przycisk „0 M-SEL”.

2.
Jeśli chcesz wyświetlić lokację Markpointa na TGP, upewnij się, że włączony jest tryb AG i podtryb CCRP.

3.
Z aktywnym TGP po wywołaniu Markpointa kamera przesunie się w wybrany dla danego punktu cel. Jeśli nie pokazuje dokładnie miejsca oznaczonego jako Markpoint, to jest to spodziewany błąd tzw. offset error. Wciśnij CZ – Cursor Zero – na ekranie TGP, by kamera skierowała się na Markpoint.

4.
Przywołanie obrazu z wyznaczonych Markpointów daje szybki dostęp, np. do obiektów do równoczesnego ataku bądź miejsca do obserwacji, bez konieczności manipulowania pozycją kamery TGP.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *