Nawigacja EGI z GPS – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Włączanie zaplanowanej trasy
Symbole na wyświetlaczu HUD
Lot po zaplanowanej trasie
Ekran TAD
Wskaźnik HSI

A-10C posiada kilka systemów nawigacji używanych zależnie od potrzeb i okoliczności. Najczęściej będziemy korzystać z inercyjnego systemu nawigacji EGI z wbudowanym GPS, który zapewnia precyzyjne prowadzenie samolotu po wyznaczonej wcześniej trasie i punktach nawigacyjnych oraz pozwala tworzyć nowe, kompletne plany lotu bezpośrednio w kokpicie. Do prawidłowego działania system wymaga odpowiedniego dostrojenia, które zwykle odbywa się podczas procedury Cold Start.

Niezbędne przyciski

 • Master Mode Control Button – przełączanie HUD-a w tryb nawigacji
 • DMS FWD, AFT – Data Management Switch – przełączanie kolejnych punktów nawigacyjnych / skala mapy taktycznej
 • COOLIE SWITCH UP (Long)- aktywacja HUD-a
 • COOLIE SWITCH LEFT (Long) – aktywacja ekranu TAD

Włączanie zaplanowanej trasy

Upewnij się na jakiej pozycji jest przełącznik typów punktów nawigacyjnych Waypoints. Dla większej czytelności pozwala on rozdzielić wyświetlane punkty na grupy:

 • FLT PLAN – Plan lotu – punkty nawigacyjne Waypoints (od 0 do 40) ustalonej wcześniej trasy, np. w edytorze misji lub w planie lotu w kokpicie
 • MARK – Markpointy – wyświetla tylko tymczasowe punkty nawigacyjne markpoints (od A do Z), czyli te wyznaczone przez gracza w czasie lotu za pomocą sensorów
 • MISSION – Misja – wyświetla wszystkie punkty, jakie samolot przechowuje akurat w pamięci

Jeśli misja przebiega bez zakłóceń i niespodzianek, zwykle wystarczy ustawienie FLT PLAN i trzymanie się ustalonego planu lotu. Kiedy jednak będziesz zmuszony sam wyznaczać dodatkowe punkty nawigacyjne np. zgodnie z nowymi informacjami o celach, wtedy konieczne będzie odpowiednie przełączanie się. Więcej na ten temat znajdzie w innych wpisach. W tym wypadku skupiamy się tylko na wcześniej wyznaczonym planie lotu i ustawieniu FLT PLAN.

Symbole na wyświetlaczu HUD

1.
Za pomocą przycisku Master Mode możemy włączyć na wyświetlaczu HUD tryb nawigacji NAV, ale powoduje to głównie „odśmiecenie” HUD-a z nieistotnych informacji, np. nazwy i zapasu aktywnego uzbrojenia. Podstawowe dane potrzebne do nawigacji są wyświetlane niezależnie od trybu. HUD wgląda nieco inaczej, gdy leci się zgodnie z kursem na punkt i inaczej, gdy kierunek do punktu jest poza zakresem wyświetlania HUD-a.

Najważniejsze wskazania, gdy lecimy zgodnie z kierunkiem punktu to:

 1. symbol punktu nawigacyjnego w przestrzeni wraz z wektorem wskazującym kierunek do niego;
 2. numer punktu na zaplanowanej trasie (1)
  nazwa punktu (np. WP1),
  odległość od punktu w milach (6.0M)
  timer odliczający czas pozostały do jego osiągnięcia (01:24);
 3. podwójne kreski w stylu cudzysłowu pokazują kurs na punkt nawigacyjny. Zrównaj je z symbolem grotu powyżej, by lecieć w kierunku aktywnego punktu nawigacyjnego.

2.
Gdy punkt znajduje się poza poza zasięgiem wyświetlacza, HUD i trzeba wykonać zwrot w jego kierunku, część wyświetlacza pokazuje potrzebne wskazówki:

U góry symbol punktu nawigacyjnego zrównał się ze wskaźnikiem kierunku lotu, a wektor pokazuje, w którą stronę mamy lecieć, by dotrzeć do punktu. Na dole zamiast symbolu podwójnej kreski jest teraz strzałka pokazująca, w którą stronę skręcić oraz przybliżony kurs na punkt nawigacyjny. Reszta danych jest niezmieniona. Po prawej widać, że wysokość radarowa to 3600 stóp, lecimy w kierunku punktu nawigacyjnego nr 2 o nazwie WP2. Mamy do niego 28 mil i znajdziemy się tam za 6 minut i 32 sekundy, a aktualny czas to 13:10.

Lot po zaplanowanej trasie

1.
Punkt nawigacyjny 0 to zawsze punkt startowy samolotu, np. lotnisko, z którego wyruszamy. Tuż po starcie powinniśmy się udać w kierunku punktu nawigacyjnego nr 1 i dalej według kolejnych punktów trasy. Aby lecieć kursem na dany punkt, steruj samolotem tak, by na dolnej taśmie kursu na wyświetlaczu HUD skierowany w górę grot zrównał się z symbolem w kształcie cudzysłowa.

2.
Przełączanie punktów nawigacyjnych możliwe jest na kilka sposobów. Domyślnie powinno być włączone automatyczne przełączanie na następny waypoint po osiągnięciu aktualnego. Można też to zrobić manualnie na dwa sposoby:

 • za pomocą przycisków na drążku DMS Up, DMS Down (Data Managament Switch). Uwaga – jest to możliwe tylko wtedy, gdy HUD jest ustawiony jako aktywny sensor – SOI. Widać to po symbolu gwiazdki po lewej stronie. Jeśli HUD nie jest aktywny (nie ma nim gwiazdki), możesz go aktywować przyciskiem na przepustnicy COOLIE SWITCH UP.

 • drugi sposób to konsola UFC i przełącznik Steerpointów STEER + i -. Działa on niezależnie od aktywnego sensora.

Manualne i automatyczne przełączanie punktów waypoint

W komputerze pokładowym możesz ustawić, czy punkty nawigacyjne mają przełączać się automatycznie na kolejne, po osiągnięciu aktywnego, czy też za każdym razem będzie trzeba to zrobić ręcznie za pomocą DMS Up/Down lub przełącznika na UFC.

1.
Upewnij się, że jeden z ekranów MFD pokazuje komputer lotu CDU. W razie czego kliknij dolny przycisk ekranowy oznaczony CDU.

2.
Na konsoli UFC wciśnij kolejno:

 • okrągły przycisk FNC, by aktywować dolne funkcje klawiatury numerycznej;
 • przycisk 5 FPM, by wejść do menu planu lotu (Flight Plan Menu)

3.
Przyciskiem po lewej stronie ekranu ustaw przełączanie na: AUTO (automatycznie) lub MAN (ręcznie).

Ekran taktyczny TAD

1.
Trasę przelotu i położenie każdego punktu nawigacyjnego względem naszego samolotu pokazuje ekran sytuacji taktycznej TAD (Tactical Awareness Display). Pełni on tę samą rolę, co ekrany HSD i HSI w Viperze i Hornecie – inna jest tylko nazwa. Możesz go włączyć dolnym przyciskiem ekranowym oznaczonym TAD.

2.
Jeśli ekran TAD nie jest aktywny, widać na nim napis NOT SOI. Przy aktywnym HUDzie przyciski DMS Up i Down będą przełączać kolejne punkty nawigacyjne, co na ekranie TAD widać po ich podświetleniu na żółto i pojawienia się białego symbolu tortu (tzw. wedding cake). Oznacza to, że dany waypoint jest domyślnie naszym SPI, czyli Sensor Point of Interest – „punktem zainteresowania” aktualnego sensora. To standardowa opcja, np. gdy nie wyznaczyliśmy żadnego celu i samolot skupia się na śledzeniu punktów trasy lotu.

3.
Przytrzymaj (Long) na przepustnicy COOLIE SWITCH LEFT, by uczynić lewy monitor z TAD aktywnym. Wtedy będzie można na nim operować. Napis NOT SOI zniknie, a wokół ekranu na całej długości pojawi się zielona ramka.

4.
Przy ekranie TAD aktywnym jako SOI, przyciski DMS Up i DMS Down nie przełączają już punktów, ale zmieniają skalę wyświetlanego obszaru w milach. Można więc powiększyć skalę (do 160 mil) wyświetlając całą trasę przelotu lub pomniejszyć (do 5 mil), by sprawdzić precyzyjne położenie symbolu samolotu względem wyznaczonej trasy. Punkty nawigacyjne cały czas można przełączać na panelu UFC lub będą zmieniać się automatycznie wraz z pokonywaną trasą.

5.
Przyciskiem po lewej MAP możemy nałożyć wyświetlanie mapy pod punkty trasy.

6.
Górnymi przyciskami w tym trybie regulujemy ilość informacji na TAD, np. linie łączące punkty nawigacyjne.

7.
Przyciskiem po prawej włączamy wyświetlanie aktualnych współrzędnych pozycji naszego samolotu. Mogą to być trzy opcje:

 • OFF – wyłączona
 • LL – szerokość i długość geograficzna
 • MGRS – siatka referencyjna NATO

Wskaźnik HSI

Jeśli wyświetlacze elektroniczne są uszkodzone, kurs na aktywny punkt nawigacyjny widać także na analogowym wskaźniku sytuacji horyzontalnej HSI. To mały pięciokąt, który przesuwa się na róży kompasowej wraz ze zmianą waypointów. Leć samolotem tak, by pięciokąt był na godzinie 12 wskaźnika.

Ściągnij wersję PDF

One Reply to “Nawigacja EGI z GPS – poradnik A-10C II Tank Killer”

 1. Fantastyczne poradniki, serdecznie gratuluję!
  Drobna uwaga do pierwszego screena w sekcji „Symbole na wyświetlaczu HUD”, element oznaczony liczbą 1, opisany tekstem: „wraz z wektorem wskazującym kierunek do niego”.
  Ta kreska odchodząca od kwadratu oznaczającego steepoint pokazuje „kierunek” do TVV, tzn. w którą stronę podążać oczami od symbolu steerpointa, żeby odnaleźć na HUDzie symbol TVV.
  W ten sposób A-10 przekazuje dodaktową informację, tzn. że zarówno steepoint, jak i TVV, mieszczą się aktualnie w HUDzie, czyli że lecimy „w miarę pi razy oko” w kierunku steepointa.
  Kiedy tak nie jest, symbole są inne – tak, jak opisał Pan w dalszej części artykułu (tj. od TVV odchodzi kreska w kierunku niewidocznego w HUDzie steepointa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *