Offset Aim Points – poradnik F/A-18C Hornet

Offset Aim Points to po części zagadnienie z nawigacji Horneta, a po części atakowania celów naziemnych. Dosłowne tłumaczenie to „przesunięte punkty celowania”. Ich praktyczne zastosowanie można najłatwiej wytłumaczyć w następującym, przykładowym scenariuszu:

Mamy zaatakować zaparkowany od wielu dni w jednym miejscu pocisk SCUD. W planie lotu jego pozycję wyznacza waypoint 4, który będzie bazą do wprowadzenia punktu celowania dla bomby JDAM bądź pocisku SLAM-ER. Niestety, już podczas lotu Horneta oddział Marines wdał się w tamtym rejonie w walkę i spanikowany wróg przeparkował SCUDA w inne miejsce. Waypoint 4 wyznacza teraz miejsce z obiektami bez znaczenia strategicznego, a z góry nowa lokalizacja SCUDa jest jak szukanie igły w stogu siana.

Ups… W punkcie Waypoint 4 tylko jakieś baraki i zbiorniki. Groźny SCUD zniknął…

Marines mają jednak obraz całej sytuacji z lądu, ale uwikłani w wymianę ognia nie mają czasu ani narzędzi wyliczać dokładnych, nowych współrzędnych. Wykrzyczeli tylko przez radio, że SCUD został przestawiony 3 mile na zachód, czyli według kursu 270. Dzięki tym danym można szybko wprowadzić nowy punkt do komputera lotu, który może posłużyć do szybkiego skierowania tam kamery TGP. Wiemy więc, że od waypointa 4 będą to 3 mile w kierunku 270 stopni – nowy OAP (Offset Aim Point).

Weź pod uwagę, że przy takich danych nowy punkt raczej na pewno nie zapewni precyzyjnych namiarów dla bomby naprowadzanej GPS, a będzie jedynie dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia przeszukiwania terenu kamerą TGP bądź też miejscem dla bardziej obszarowego ataku, np. salwą bomb niekierowanych lub kasetowych.

SCUD ruszył! Nowa lokacja! 3 mile! Zachód! 2, 7, 0.

1.
Z głównego menu SUPT wyświetl ekran nawigacji HSI.

2.
Wyznacz strzałkami właściwy numer waypointu. Oznacz go jako cel klikając WPDSG (Weapon Designate). Na innym ekranie możesz też wyświetlić obraz z TGP.

3.
Na ekranie HSI wybierz funkcję DATA, by przejść do strony z danymi.

4.
Domyślnie powinna pokazać się strona z danymi punktu nawigacyjnego waypoint. Zawsze można ją też przywołać przyciskim WYPT. U góry widać dane punktu numer 4, a na dole puste jeszcze miejsce na Offset (O/S).

5.
Wciśnij przycisk UFC, by uaktywnić przednią konsolę i klawiaturę do wprowadzania danych.

6.
Kliknij na przycisku O/S – Offset.

7.
Jeśli nie masz dokładnych danych siatki militarnej GRID, pozostaje wpisać dane przybliżone. Pierwsza pozycja to RNG (Range), czyli odległość przesunięcia od punktu nr 4. Kilknij na okrągły przycisk.

8.
W zależności od przekazanych informacji, możemy ją wprowadzić według różnych systemów miar: Feet (stopy), Mtrs (metry), NM (mile) i Yard (jardy). W naszym przypadku to 3 mile. Najpierw zaznacz właściwą jednostkę miar, następnie wpisz wartość i potwierdź ENT.

9.
Kolejna informacja to BRG (Bearing), czyli kierunek od punktu nawigacyjnego do punktu przesunięcia offset. Kliknij przycisk przy BRG.

10.
W tym punkcie ważne jest zaznaczenie kursu według geograficznej północy (TRUE), a nie magnetycznej (MAG). Kliknij guzik przy TRUE, a następnie wprowadź wartość i potwierdź ENT. W tym przykładzie było to 270 stopni, czyli kierunek na zachód.

11.
Kolejny punkt to ELEV (elevation) – wysokość terenu nad poziomem morza w punkcie przesunięcia. Kliknij guzik.

12.
Wysokość to kolejna wartość, która powinna być nam przekazana z danymi przesunięcia – jeśli nie dokładnie, to choćby w przybliżeniu, czy nowy punkt jest na tym samym poziomie, gdzieś na wzniesieniu bądź niżej. Wysokość można wprowadzić w stopach FEET lub metrach MTRS.

13.
Jeśli nie masz pewności co wpisać, można po prostu wprowadzić tę samą wysokość z punktu nawigacyjnego, od którego przesunięty jest offset. Widać go na ekranie HSI w linii ELEV.

14.
Zaznacz jednostkę miary (Feet lub Mtrs), wprowadź wartość i potwierdź ENT.

15.
Pod blokiem danych waypointa 4 pojawiły się teraz informacje o przesuniętym punkcie celowania Offset Aim Point:

16.
Wróć do głównej strony ekranu HSI klikając przycisk HSI.

17.
Jeśli cały czas zaznaczony jest cel w waypoincie 4, odznacz go klikając TGT.

18.
Zwróć uwagę, że waypoint 4 ma teraz oznaczenie OAP (Offset Aim Point), czyli posiada przydzielony offset. Kliknij na WPDSG, by oznaczyć jako cel poprzedni punkt waypoint 4.

19.
Z TGP skierowanym ciągle w punkt 4 bez celu do zniszczenia, na HSI pojawiła się opcja O/S, czyli wyznaczenia celu w punkcie OFFSET. Kliknij przycisk przy O/S.

20.
Kamera ATFLIR przesunęła się automatycznie na nowy punkt Offset, przesunięty o 3 mile na kurs 270. To nie są zbyt dokładne dane, więc punkt znajduje się w szczerym polu. Przełączenie kamery na podczerwień ujawniło jednak świecący obiekt wśród drzew.

21.
Po zmniejszeniu dystansu i z przybliżeniem obrazu okazało się, że to właśnie nasz SCUD. Dzięki namiarom na punkt offset poszukiwania trwały znacznie krócej.

22.
Target destroyed!

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *