PNVS – noktowizja – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Niezbędne przyciski
PNVS – Pilot Night Vision System
TADS – Target Acquisition Designation Sight
Night Vision Goggles
Oświetlenie kokpitu
Oświetlenie śmigłowca
Obsługa PNVS
Obsługa TADS
Obsługa Night Vision Goggles

Niezbędne przyciski

 • NVS Select Switch PNVS – przełącza kamerę noktowizyjną na PNVS 
 • NVS Select Switch TADS – przełącza kamerę noktowizyjną na TADS
 • Polarity Switch PLRT – przełącza polaryzację Black Hot / White Hot
 • Toggle Goggles – włącza standardowe gogle noktowizyjne NVG (przy wyłączonym IHADSS) – domyślnie klaiwsze RShift + H
 • Gain Goggles Up – zwiększa natężenie światła w goglach NVG (domyślnie klawisze LCtrl + RShift + H)
 • Gain Goggles Down – zmniejsza natężenie światła w goglach NVG (domyślnie klawisze LAlt + RShift + H)
 • Flashlight – włącza / wyłącza podręczną latarkę (domyślnie LAlt+L)
 • IHADSS Show – włącza / wyłącza IHADSS
 • Sight Select Switch TADS (Right) – kategoria CPG – ustawia TADS jako aktywny celownik
 • Slave – kategoria CPG – sprzęża kamerę TADS z ruchami głowy pilota przy GHS jako źródło „acquisition”

PNVS – Pilot Night Vision System

Pilot AH-64D Apache podczas lotów w nocy ma do dyspozycji kilka systemów wspomagających obserwację terenu:

 • PNVS (Pilot Night Vision System) – główny system obserwacyjny z kamerą FLIR
 • TADS – system celowniczy strzelca CPG z kamerą FLIR
 • NVG Goggles – tradycyjne gogole noktowizyjne wzmacniające natężenie światła
 • Flashlight – podręczna latarka w kokpicie

AN/AAQ-11 Modernized Pilot Night Vision Sensor (M-PNVS) to główny system służący pilotowi do obserwowania terenu w nocy za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień FLIR. Zamontowana na dziobie śmigłowca kamera rzuca swój obraz na wyświetlacz nahełmowy IHADSS pilota i podąża za jego linią wzroku w zakresie: 20 stopni w górę, 45 stopni w dół, 90 stopni w prawo i 90 lewo z prędkością 120 stopni na sekundę. W przeciwieństwie do zwykłych gogli noktowizyjnych wyświetla również widmo podczerwone „gorących” celów w polaryzacji „Black Hot” lub „White Hot”. Pozwala także dostosować obraz w zakresie jasności, kontrastu, nasycenia i poziomów. Rozróżnianie celów oraz spory zakres regulacji obrazu sprawiają, że PNVS jest również przydatny w dzień. Jego wadą jest to, że nie pokazuje śladów pocisków smugowych przy ostrzale z działek AAA. 

TADS – Target Acquisition Designation Sight

AN/ASQ-170 Modernized Target Acquisition Designation Sight (M-TADS) to system celowniczy składający się kamery termowizyjnej FLIR. Jest przeznaczony główne dla strzelca CPG, który używa go w każdych warunkach do wyszukiwania i oznaczania celu, a w nocy również do zwykłej obserwacji terenu.

W szczególnych przypadkach pilot może przełączyć widok kamery z PNVS na TADS, zamieniąc urządzenie – wtedy CPG otrzymuje obraz z PNVS. TADS porusza się jednak dwukrotnie wolniej od PNVS, z prędkością 60 stopni na sekundę – odczuwalne jest więc pewne opóźnienie przy rozglądaniu się. Pilot nie może wykorzystać TADS w takim samym stopniu, jak CPG – może tylko obserowować teren. 

Night Vision Goggles

Obydwaj członkowie załogi posiadają na hełmie AN/AVS-6 Aviator Night Vision Goggles – tradycyjne gogle noktowizyjne wzmacniające światło. Ich używanie wyklucza jednoczesne korzystanie z monkla IHADSS, a więc w tym przypadku nie będzie widać żadnych symboli do celowania lub parametrów lotu wyświetlanych cyfrowo. Z tego powodu ich przydatność jest mocno ograniczona i generalnie możliwa tylko dla członka załogi, który akurat nie pilotuje i nie wyszukuje celów lub gdy możliwy jest bezpieczny lot niczym w warunkach VFR. w goglach NVG widać ślady pocisków smugowych podczas ostrzału z ziemi.

Oświetlenie kokpitu

1.
Pierwsze czynności w totalnie ciemnym kokpicie ułatwia latarka włączana klawiszami LAlt + L.

2.
Panel świateł wewnętrznych Interior Lights znjaduje się na lewej konsoli. Pokrętło PRIMARY reguluje jasność podświetlenia wszelkich napisów i oznaczeń przełączników.

3.
Pokrętło SIGNAL reguluje jasność kontrolek ostrzegawczych i systemów bezpieczeństwa, jak np. Master Caution.

4.
Pokrętło FLOOD reguluje jasność ogólnego oświetlenia całego kokpitu.

5.
Pokrętło STBY INST reguluje jasność podświetlenia analogowych instrumentów zapasowych.

6.
Dostosuj jasność monitorów do nocnych warunków pokrętłem BRT oraz przełączając je na tryb NT (Night) lub MONO (tylko obraz w odcieniach zielonego).

Oświetlenie śmigłowca

Panel świateł zewnętrznych Exterior Lights znjaduje się na lewej konsoli, obok świateł wewnętrznych. Dostępne przełączniki to:

 • NAV – światła pozycyjne (nawigacyjne): BRT (jasne), DIM (przygaszone), OFF (wyłączone)
 • FORM – światła do latania w formacji, płynna regulacja jasności
 • ANTI COL – światła antykolizyjne: WHT (białe), RED (czerwone), OFF (wyłączone)

Obsługa PNVS

1.
Mając włączony monokl IHADSS ustaw przełącznik NVS MODE pod klawiaturą na:

 • NORM – kamera podąża za linią wzroku IHADSS
 • FIXED – stały punkt patrzenia kamery na wprost i 4.9 stopnia w dół

2.
Domyślne ustawienia po włączeniu zwykle nie będą dawały czytelnego obrazu.

3.
Pokrętłami obok lewego monitora dostosuj obraz kamery FLIR do aktualnych warunków:

 • SYM BRT – reguluje jasność tekstu i symboli na PNVS / IHADSS
 • IHADSS – zewnętrzne pokrętło reguluje jasność obrazu, wewnętrzne (mniejsze) – kontrast
 • FLIR – zewnętrzne pokrętło reguluje poziom naświetlenia „level” obrazu, wewnętrzne (mniejsze) – nasycenie „gain”

4.
Wciskając przycisk POLARITY na dźwigni collective można zmienić polaryzację z BLACK HOT na WHITE HOT. Konieczna będzie ponowna regulacja obrazu, by dostosować obraz do aktualnych warunków.

5.
Obraz z kamery będzie podążał za ruchami głowy pilota przy ustawieniu NORM lub będzie pokazywał zawsze teren przed śmigłowcem przy ustawieniu FIXED..

6.
Warto wziąć pod uwagę, że jest to perspektywa z obiektywu zamontowanego na dziobie śmigłowca, a nie bezpośrednio z oczu pilota – jest to istotne przy szacowaniu pozycji i odległości obiektów będących bardzo blisko śmigłowca, np. podczas niskiego zawisu i lądowania. 

7.
Jeśli to konieczne, przełącz kamerę z PNVS na TADS przyciskiem NVS Select. Główną różnicą będzie wolniejsze podążanie kamery za ruchami głowy – symbolika nie zmieni się poza krótkim mignięciem przełączania kamery.

Obsługa TADS

1.
System celowniczy TADS służy również do noktowizji na miejscu strzelca CPG. Przy włączonym IHADSS ustaw przełącznik NVS MODE na NORM (podążanie za linią wzroku) lub FIXED (stałe ustawienie na wprost).

2.
Do regulacji obrazu służą pokrętła i przełączniki na ekranie TEDAC:

 • LEV – reguluje poziom naświetlenia obrazu
 • GAIN – reguluje nasycenie obrazu
 • BRT – reguluje jasność obrazu
 • CON – reguluje kontrast obrazu
 • SYM – reguluje jasność tekstu i symboli

3.
W tym trybie NVS NORM lub FIXED system TADS służy tylko do obserwacji terenu – nie ma możliwości użycia go do namierzania celów, nie działa funkcja przybliżania obrazu.

4.
Zwróć uwagę, że nawet na ekranie TEDAC pojawia się wtedy symbolika IHADSS służąca do latania.

5.
Do wyszukiwania i oznaczania celów należy wyłączyć NVS SELECT (pozycja OFF), ustawić aktywny celownik jako TADS za pomocą Sight Select Switch TADS (Right), ustawić źródło „acquisition” na hełm strzelca GHS i wcisnąć SLAVE na prawym hand gripie. Kamera TADS będzie wtedy podążała za ruchami głowy CPG. Dokładne instrukcje znajdują się we wpisach: Sight i Acquisition oraz TADS. Działają wtedy także funkcje przybliżania obrazu oraz oznaczania celów.

Obsługa Night Vision Goggles

1.
Upewnij się, że monokl IHADSS jest wyłączony klawiszem „I”. Wciśnij klawisze RShift + H, by założyć gogle NVG.

2.
W razie konieczności użyj klawiszy RShift + RCtrl + H i RShift + RAlt + H, by dostosować obraz wyświetlany przez gogle.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *