Pocisk AGM-88C HARM – poradnik F-16C Viper

Pocisk AGM-88C HARM (High Speed Anti-Radiation Missile) służy do niszczenia urządzeń radiolokacyjnych przeciwnika, zwłaszcza tych, które sterują wyrzutniami rakiet przeciwlotniczych typu SAM. Może wykrywać cele dzięki swojemu autonomicznemu sensorowi lub korzystać z dodatkowego zasobnika celowniczego przeznaczonego tylko dla HARM-ów. Jest głównym uzbrojeniem samolotów F-16C wchodzących w skład dywizjonów „Dzikich Łasic” – Wild Weasels, przeznaczonych do niszczenia obrony przeciwlotniczej wroga w misjach typu SEAD (Suppresion of Enemy Air Defenses).

Kod radiowy przy odpaleniu pocisku HARM to „Magnum„.

F-16C może przenosić tylko dwa pociski HARM na pylonach 3 i 7. Konfiguracja z czterema pociskami była jedynie przedmiotem testów. HARM-y naprowadzają się wyłącznie na stacje radiolokacyjne, co wystarcza do wyłączenia z działania baterii SAM. Do bezpośredniego niszczenia samych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych trzeba użyć bomb lub pocisków Maverick.

Zasięg pocisków HARM zależy od kilku czynników, które warto mieć na uwadze przy trybie HAS, gdyż nie podaje on odległości do celu. Przy odpowiedniej prędkości i wysokości można osiągnąć zasięg nawet 40-50 mil, ale tylko gdy odpalimy pocisk z pułapu około 40 tysięcy stóp. Dużo zależy też od rodzaju wrogiego radaru i odległości z której go wykryjemy. Niestety, lecące zbyt długo i wysoko pociski HARM mogą być zestrzelone przez niektóre SAM-y, a ich celność bywa wtedy mało dokładna.

Przy używaniu pocisków HARM w trybie HAS (HARM As Sensor) niezwykle istotna jest wiedza o tym, jakiego rodzaju zagrożenie znajduje się na ziemi. Warto sprawdzić dokumenty odprawy i jeśli tylko jest to podane, zapamiętać możliwe typy obrony przeciwlotniczej w rejonie misji, np. SA-2, SA-3. Pozwoli to lepiej przygotować się do zadania i wykryć cele dużo szybciej.

Standardowa konfiguracja „Łasicy”. Paliwo, dwa HARM-y, dwa Sidewindery i AMRAAM na końcówkach skrzydeł.

W obecnej wersji DCS World dostępna jest jedynie podstawowa funkcjonalność pocisku z jednym trybem HAS. W przyszłości pojawią się inne tryby.

Niezbędne przyciski:
TMS UP – lockowanie celu
TMS Left – zmiana TBL – tabeli z celami do wyszukania
DMS Down – aktywacja ekranu pocisku HARM
RDR Cursor – przesuwanie kursora sensora pocisku do namierzania celu
Weapon Release – odpalenie pocisku

Tabela kodów poszczególnych typów celów w formacie PDF (LINK)

Spis treści:
Przygotowanie pocisków HARM
Ekran pocisków HARM
Tryb HAS – namierzanie celu i odpalenie pocisku HARM
Jak przyspieszyć wyszukiwanie celów przez pocisk HARM?
Ustawianie własnych tabeli TBL
Typy systemów obrony przeciwlotniczej i ich kody

Misja treningowa

Przygotowanie pocisków HARM

1.
Wybierz tryb atakowania celów na ziemi A-G.

2.
Jeśli HARM-y to Twoja jedyna broń na pokładzie, pociski będą już domyślnie wybrane. W innym przypadku możesz kliknąć na nazwę uzbrojenia, by pojawiło się AG88. Liczba obok oznacza ilość pozostałych sztuk.

2.
Włącz zasilanie pocisków przyciskiem PWR ON. HARM-y są gotowe do działania generalnie natychmiast po tej czynności. Przyciskami 3 i 7 możesz wybrać konkretny pylon z pociskiem (lewy lub prawy).

Ekran pocisków HARM

1.
Wybierz podświetlony przycisk menu SMS, a następnie z menu głównego wybierz WPN (Weapon), by przejść do ekranu sterowania pociskiem HARM.

Opis funkcji ekranu pocisku HARM

Ekran pocisku HARM nosi nazwę Launcher Interface Computer – LIC.
W zielonej ramce DTSB (Detected Threats Status Box) pojawia się lista typów wykrytych zagrożeń. Czerwona ramka to pole widzenia sensora pocisku z wszystkimi wykrytymi kontaktami (max 10).

HAS – aktywny tryb pocisku (obecnie jedyny możliwy)
TBL1 (Table1) – tabela, czyli zestaw pięciu typów celów, które akurat wyszukuje sensor pocisku. Są trzy zestawy (TBL1, TBL2, TBL3), więc łącznie można wyszukać 15 typów celów.
WIDE – zakres wyszukiwania przez sensor pocisku:
WIDE – szeroki, pełny – zasięg 60 mil
CTR (center) – pośrodku, na wprost sensora
LT (Left) – po lewej stronie sensora – zasięg 40 mil
RT (Right) – po prawej stronie sensora – zasięg 40 mil
SRCH (Search) – pozwala ograniczyć typy pięciu wyszukiwanych celów danej tabeli, co znacznie przyspiesza proces wyszukiwania
UFC – uruchamia panel UFC dla pocisku HARM i umożliwia manualny wybór typów celów dla każdej tabeli (TBL1, TBL2, TBL3)
RS (Reset) – resetuje proces wyszukiwania celów i rozpoczyna go od nowa
01:04 – czas pozostały do zakończenia aktualnego skanu wyszukiwania. Wartość SCT obok pokazuje liczbę wykonanych skanów.
BBA – cel wykryty przez sensor pocisku (typ BB). Ostatnia litera oznacza:
A (Active) – radar aktywny, nie namierza nas
T (tracking) – radar nas śledzi, niebezpieczeństwo wystrzelenia pocisku ziemia-powietrze
10, BB, CS, 11, SD – typy ustawionych celów obrony przeciwlotniczej dla danej tabeli (TBL).

Pełne objaśnienia skrótów oznaczeń celów znajdują się na końcu wpisu w sekcji „Typy systemów obrony przeciwlotniczej i ich kody„.

Tryb HAS – namierzanie celu i odpalenie pocisku HARM

Tryb HAS oznacza HARM As Sensor, czyli namierzanie celów wykrytych wyłącznie bezpośrednio przez sensor pocisku. To najbardziej podstawowa i ograniczona metoda korzystania z HARM-ów, która polega wyłącznie na sensorze w pocisku.
Można w ten sposób śledzić tylko pięć typów celów jednocześnie i wyświetlić do dziesięciu jednostek na ekranie na raz, przy czym tylko dwie tego samego typu. W trybie HAS nie jest podawana odległość do celu.

1.
Jeśli sensor pocisku HARM wykrył jakiś cel, jego literowe lub liczbowe oznaczenie pojawi się w polu widzenia sensora w czerwonej ramce i u góry w zielonej. Wciśnij DMS DOWN by uaktywnić ekran HARM-a jako SOI (Sensor of Interest). Napis NOT SOI zniknie, a dookoła pojawi się biała ramka.

2.
Tak, jak przy radarze Air-to-Air, używając gałki/przycisków RDR Cursor najedź kursorem (dwie pionowe kreski) na wybrany cel i naciśnij TMS UP, by go zalockować.

3.
Po zalockowaniu celu ekran HARM-a zmienia się, pokazując wyłącznie symbol zalockowanego celu i napis gotowości pocisku RDY.

4.
Na HUDzie dolna ramka zacznie migać, potwierdzając zalockowany cel.

5.
Wciśnij Weapon Release, by odpalić pocisk.

Jak przyspieszyć wyszukiwanie celów przez pocisk HARM?

Standardowy, pełny skan sensora pocisku HARM trwa 1,5 minuty. W niektórych sytuacjach to bardzo długo, zwłaszcza gdy liczy się każda sekunda, by jako pierwszy odpalić swoją rakietę w kierunku celu. W trybie HAS istnieje na szczęście kilka metod, by przyspieszyć skanowanie.

Zawężenie pola wyszukiwania

Najprostszą metodą jest ograniczenie pola, jakie przeszukuje sensor w ten sam sposób, jak ograniczamy zakres skanowania radaru na boki. Jeśli znamy w miarę dokładną lokację celów w odniesieniu do pozycji rakiety i kierunku naszego poruszania się, możemy odpowiednio zawęzić zakres skanowania sensora. Wciskając przycisk ekranowy możemy wybrać między:
WIDE – szeroki, pełny skan, trwa najdłużej
CTR – centralny, sensor skanuje tylko teren bezpośrednio przed pociskiem
RT – right, na prawo, sensor skanuje obszar na prawo od pocisku
LT – left, na lewo, sensor skanuje obszar na lewo od pocisku

Ograniczenie typów celów w tabeli

Jeśli wiemy dokładnie, jakiego rodzaju zagrożenia możemy się spodziewać w rejonie, np. tylko wyrzutni SA-2 lub SA-3, możemy ograniczyć skanowanie sensora tylko do tych wybranych typów celów, zamiast wszystkich pięciu dla danej tabeli (TBL1, TBL2, TBL3). W ten sposób z 1,5 minuty możemy zejść do zaledwie kilku, kilkunastu sekund.

1.
Wybierz interesującą Cię tabelę celów (TBL1, TBL2, TBL3) przyciskiem ekranowym lub TMS LEFT i wciśnij przycisk SRCH (Search).

2.
Kliknij na niechciane typy celów, by je odznaczyć. Białe wypełnienie wokół liter zniknie. Użyj przycisku trybu HAS, by wrócić do głównego ekranu sensora.

3.
Od teraz sensor ograniczy się do szukania tylko tych wybranych celów. Szybkość skanowania znacznie wzrośnie.

Ustawianie własnych tabeli TBL

Na początku każdej misji samolot ma wczytane domyślne zestawy pięciu typów celów dla trzech różnych tabeli (Table) oznaczonych na ekranie jako TBL1, TBL2 i TBL3. W czasie wielu zadań możesz jednak spotkać się z sytuacją, gdy interesujące Cię cele, np. określone przez wywiad w odprawie, będą w dwóch różnych tabelach. Powoduje to znacznie dłuższy proces skanowania okolicy, bo przeszukanie trzeba rozpoczynać od początku dla każdej tabeli.

Na szczęście można to usprawnić, ustawiając przed misją własne zestawy pięciu typów celów w konkretnej tabeli. Można wtedy stworzyć grupę np. z rakietami SA-2, SA-15 i SA-10, które domyślnie są w zupełnie różnych zestawach. W tym celu niestety będziesz musiał dysponować ściągą, bo do wpisania danych potrzebne będą specjalne kody dla konkretnych typów obrony przeciwlotniczej. Dokładne wyszczególnienie kodów i typów znajdziesz na końcu wpisu.

1.
Na ekranie pocisku HARM wciśnij przycisk UFC.

2.
Alternatywnie możesz na konsoli UFC wybrać LIST, a następnie dwa razy 0, by na wyświetlaczu DED przejść kolejno do menu MISC i HARM.

3.
Kursorami na klawiaturze ICP wybierz konkretną tabelę: HARM TBL1, TBL2 lub TBL3.

4.
Pozycje od T1 do T5 oznaczają zestaw pięciu typów celów (Type) do wyszukiwania dla wybranej tabeli. Wprowadź trzy-cyfrowy kod wybranego typu celu na frontowej klawiaturze i potwierdź ENTR. Kliknij przełącznik „dobber” w dół, by zaznaczyć kolejny typ: T2, T3 itd. Wprowadź kody dla każdej z wybranych pozycji. Jeśli chcesz wyszukiwać tylko 5 typów celów lub mniej, możesz ograniczyć się tylko do zmian w jednej tabeli.

5.
Kliknij przełącznik RTN („dobber” w lewo), by wrócić do głównego trybu wyświetlacza DED.

Typy systemów obrony przeciwlotniczej i ich kody

Oto wykaz konkretnych typów obrony przeciwlotniczej koalicji czerwonej wraz z ich skrótem na ekranie pocisku HARM oraz kodem do wpisania na panelu DED przy tworzeniu własnych tabel.
Poniższe zestawienie możesz również ściągnąć w formacie PDF klikając tutaj.

TBL 1

T TypeKod UFC/DEDSkrót HARM Typ zagrożenia
T111010SA-10 TR
T2104BBSA-10 SR (Big Bird)
T3103CSSA-10 SR (Clam Shell)
T411511SA-11 TR
T5107SDSA-11 SR (Snow Drift)

TBL 2

T TypeKod UFC/DEDSkrót HARMTyp zagrożenia
T112019SA-19 Tunguska
T211915SA-15
T31178SA-8
T4121AZSU-23-4 Shilka
T5109DERadar Dog Ear

TBL 3

T TypeKod UFC/DEDSkrót HARMTyp zagrożenia
T11233SA-3 TR
T21225SA-3 SR
T31086SA-6
T41262SA-2 TR
T511813SA-13

Legenda:
TR – Track Radar – radar śledzący
SR – Search Radar – radar wyszukujący

Dodatkowo przy skrócie HARM mogą pojawić się litery:
A – Active (radar aktywny)
T – Tracking (radar nas zalockował lub/i wystrzelił rakietę SAM w naszym kierunku)

Misja treningowa

Link do misji v 3.0 – klik
ODPRAWA:
Zniszcz jednostki obrony przeciwlotniczej

Po załadowaniu misji zobaczysz trzy samoloty do wyboru.
Każdy samolot do wyboru ustawiony jest na innej wysokości
angels15 – 15 tyś stóp
angels20 – 20tyś stóp
angels40 – 40 tyś stóp

Przy steerpointach nr1 i nr2 czekają różne zagrożenia w postaci obrony przeciwlotniczej sterowanej radarem.
Użyj pocisków HARM do zniszczenia radarów.

Przetestuj z jakich pułapów pocisk HARM osiąga najlepszą celność i zasięg.

TO JEST TRENING – TWÓJ SAMOLOT JEST NIEZNISZCZALNY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *