Radar Air to Ground – powietrze ziemia – poradnik F/A-18C Hornet

Radar AN/PG-73 potrafi również działać w trybie Air-to-Ground, wykrywając obiekty na ziemi. Nie jest przy tym tak dokładny i precyzyjny, jak zasobnik celowniczy TGP, ale umożliwia namierzenie celu w innych warunkach, np. gdy samolot operuje nad gęstą warstwą chmur i kamera TV nie może nic zobaczyć.

Radar AG pozwala śledzić teren w tak trudnych warunkach.

W obecnej wersji DCS World funkcjonalność radaru AG jest jeszcze ograniczona. Możemy jedynie przybliżyć wybrany fragment terenu trzykrotnie i oznaczyć wybrany punkt jako cel. Tekst zostanie uzupełniony, gdy pojawią się nowe funkcje.

Generalnie radar AG bardzo słabo wykrywa pojazdy. Muszą być one na jakimś ciemnym, silnie kontrastującym tle, np. pasie startowym. Kiepsko wychodzi to, gdy cała kolumna jedzie drogą. Lepiej widać obiekty, np. umocnione hangary. Ciemne renderowanie wody sprawia za to, że bardzo łatwo wykrywa się okręty, nawet bez podtrybu radaru SEA, który powinien do tego służyć.

Jasne kropki na pasie startowym dają mgliste rozeznanie, gdzie może być cel.

Warto mieć na uwadze, że radar AG daje bardzo zróżnicowaną jakość obrazu, zależnie od naszej pozycji. Zdecydowanie wyraźniejszy teren uzyskamy, gdy będziemy lecieć wyżej, powyżej 5000 stóp i powiększymy teren z bliskiej odległości. Obszar renderowany z dystansu poniżej 10 mil będzie wyraźniejszy niż z ponad 20-30 mil.

Jeśli będziemy za nisko lub za daleko, jakość obrazu będzie fatalna.

Trzeba też pamiętać, że z powodu swojej technologii działania, radar AG jest ślepy bezpośrednio przed samolotem. Powiększanie tego fragmentu skutkuje czarnym pasem. Przeszukiwany obszar musi znajdować się gdzieś w okolicach godziny 2 lub 10 względem kierunku, w którym porusza się samolot.

Pamiętaj, by przeszukiwać teren po bokach samolotu, a nie przed nim.

Niezbędne przyciski:
SENSOR CONTROL SWITCH Right/Left – aktywacja prawego lub lewego ekranu do manipulowania kursorem
THROTTLE DESIGNATOR CONTROL Slew (oś) Left, Right, Up, Down (przyciski) – przesuwanie kursora radaru/powiększalnego obszaru
TDC DEPRESS – przesuwanie obszaru do powiększenia/oznaczenie celu
UNDESIGNATE – kasowanie oznaczenia celu

Spis treści:
Włączanie radaru AG
Szacowanie lokacji celu na radarze AG
Powiększanie obrazu na radarze – funkcja EXP
Oznaczanie celu na radarze AG
Tryb FTT – Fixed Target Track

Włączanie radaru AG

Radar Air-to-Ground włączy się automatycznie po wciśnięciu przycisku trybu atakowania celów naziemnych A/G. Alternatywnie możesz wybrać przycisk ekranowy do wyświetlenia radaru RDR ATTK z podmenu TAC.

Szacowanie lokacji celu na radarze AG

Wyszukiwanie celu na radarze AG najlepiej połączyć z dokładnym przestudiowaniem tradycyjnej mapy. Warto zapamiętać położenie miast, kształt zbiorników wodnych czy obecność wzgórz, które mogą pomóc w lokalizacji szukanego rejonu. Obszary zabudowane pojawiają się jako nieco jaśniejsze plamy, zbiorniki wodne jako ciemniejsze.

1.
Na przykładzie poniżej musimy zbadać bazę lotniczą Minakh. Znajduje się ona tuż przy niewielkim miasteczku, za którym znajdują się dwa większe oraz jezioro. Wykorzystamy to do rozeznania w mapie rysowanej na radarze AG.

2.
W razie potrzeby użyj strzałek regulujących skalę zasięgu mapy na radarze AG. Poniżej mamy ten sam rejon widziany przez radar. Widać charakterystyczny kształt jeziora, dwa większe miasta nad nim i trzecie mniejsze, gdzie jest nasza baza.

3.
Dla lepszej jakości obrazu warto podlecieć bliżej, cały czas pamiętając, by rejon nie był centralnie przed samolotem. Nieco nienaturalnie prosta linia za plamą miasteczka zdradza, że to najpewniej nasza baza lotnicza.

Powiększanie obrazu na radarze – funkcja EXP

1.
Upewnij się, że ekran z radarem jest aktywny. W rogu powinien być symbol diamentu. Jeśli go nie ma, użyj przycisku Sensor Control Switch Right (lub Left, jeśli używasz lewego monitora).

2.
Jeśli jesteś dość blisko i widzisz mniej więcej rejon, który chcesz powiększyć, nie musisz zaczynać od trybu EXP1, dającego najmniejszy zoom.
Wciśnij przycisk EXP2 (Expand x2) – żółty kursor radaru zniknie.
Wciśnij TDC Depress i nie zwalniaj – zamiast kursora pojawi się zielona ramka obszaru do powiększenia. Użyj osi lub kursorów TDC Slew z wciśniętym TDC Depress, by przesuwać ramkę. Zwróć uwagę, że im bliżej jest ramka, tym mniejszy obszar może powiększyć.
Przesuń ją nad wybrany obszar i puść TDC Depress.

3.
Obraz powiększony x2 daje już lepsze pojęcie o topografii rejonu.

4.
Powiększamy dalej. Wciśnij przycisk EXP3 i powtórz jeszcze raz wszystkie poprzednie czynności. Z wciśniętym TDC Depress przesuń ramkę za pomocą TDC Slew i puść TDC Depress w wybranym miejscu.

5.
Obraz w podtrybie EXP3 pozwala już odróżnić konkretne miejsca. Jeśli w odprawie miałeś wyznaczone konkretne miejsce parkingowe na lotnisku, możesz je teraz zidentyfikować.

Oznaczanie celu na radarze AG

1.
Kolejne wciśnięcie TDC Depress wyświetli precyzyjny kursor. Za pomocą TDC Slew możesz go przesunąć w wybrane miejsce.
Po puszczeniu TDC Depress punkt zostanie oznaczony jako cel dla aktualnie wybranej broni. Jego dane pojawią się w TGP, na HUDzie lub w programie bomby JDAM.

2.
Pozycję celu oznacza mały, zielony znak X. Wciśnij przycisk UNDESIGNATE, by usunąć oznaczenie celu.

3.
Pojazdy da się wykryć, ale musi być zachowany odpowiedni kontrast. Świecące punkty widać najlepiej na ciemnym tle.

Na tle gruntu najlepiej widać kolumny pojazdów, i co ciekawe – najwyraźniejsze są bez przybliżania w trybach EXP.

4.
Radar AG sprawnie wykrywa okręty na tle renderowanej na ciemny kolor wody.

5.
Nieco lepiej niż pojazdy widać budynki strategiczne. Jaśniejszy kwadrat to wzmocniony hangar.

Tryb FTT – Fixed Target Track

Tryb FTT radaru AG przypomina podtryb Point Track zasobnika celowniczego TGP. Polega on na ciągłym śledzeniu nie punktu w terenie, a echa zwróconego przez fale radaru, dzięki czemu na radarze AG można oznaczyć cel ruchomy.
Tak zaznaczony cel będzie ciągle śledzony, niezależnie od jego prędkości i zmian położenia, ale tylko gdy będzie przed samolotem – w zasięgu fal radaru emitowanych z dzioba.
Niestety, jakość obrazu radaru AG w Hornecie mocno utrudnia rozpoznanie małych, poruszających się pojazdów. Najlepiej w ten sposób widać okręty lub długie kolumny pojazdów, które na radarze pojawiają się jako nienaturalnie równa linia.

1.
Uruchom radar AG. Spróbuj wypatrzeć cel według wskazówek podanych wyżej lub danych z odprawy, np. wiedzy o kolumnie pojazdów poruszających się pomiędzy punktami nawigacyjnymi.

2.
Przybliż obraz podtrybami EXP1-EXP3, starając się utrzymać podgląd na cele.

3.
Wciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk SENSOR CONTROL SWITCH RIGHT na drążku – pojawi się krzyż precyzyjnego kursora. Używając gałki lub przycisków TDC SLEW naprowadź krzyż kursora na jaśniejszy punkt celu i dopiero wtedy puść Sensor Control Switch Right.

4.
Radar AG przejdzie w tryb FTT – Fixed Target Track. Na ekranie będzie tylko śledzony cel wraz z jego kursem, prędkością w węzłach i wektorem pokazującym kierunek poruszania się. W rogu widać maksymalny zasięg radaru, według którego można określi odległość celu na podziałce.

W tym przypadku cel:
266 – porusza się w kierunku magnetycznym 266 stopni,
19 – z prędkością 19 węzłów.

5.
Cel jest oznaczony na HUDzie i można wykorzystać jego symbol do przejęcia namiaru na TGP i/lub zaatakowania wybranym rodzajem broni.

One Reply to “Radar Air to Ground – powietrze ziemia – poradnik F/A-18C Hornet”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *