Środki przeciwdziałania ASE – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
ASE – Aircraft Survivability Equipment
Niezbędne przyciski
System ASE – wystrzeliwanie chaff przeciw pociskom kierowanym radarem
System CMWS – wystrzeliwanie flar przeciw pociskom kierowanym na podczerwień
System CMWS z miejsca CPG

ASE – Aircraft Survivability Equipment

ASE – Aircraft Survivability Equipment, czyli wyposażenie śmigłowca do przetrwania na polu bitwy to zestaw szeregu czujników oraz systemów zapewniających ochronę zrówno przed działaniami wroga, jak i ewentualnymi przeszkodami w czasie lotu. Składa się z:

 • RWR Antenna (Radar Warning Reciever) – anteny wykrywające namierzanie śmigłowca przez radar
 • Chaff Dispenser – wyrzutnie pasków folii Chaff do mylenia pocisków naprowadzanych radarem
 • CMWS Detector (Common Missile Warning System) –  czujniki wykrywające pociski naprowadzane na podczerwień
 • Flare Dispenser – wyrzutnie flar do mylenia pocisków naprowadzanych na podczerwień
 • LWR (Laser Warning Reciever) – czujniki wykrywające oświetlanie śmigłowca wiązką lasera (niedostępny w obecnej wersji DCS)
 • Radar Jammer – zakłócacz pracy wrogich radarów (niedostępny w obecnej wersji DCS)
 • WSPS Cutters (Wire Strike Protection System) – zestaw mechanicznych ostrzy umieszczonych w różnych miejscach kadłuba, które mają na celu przecinanie nisko zawieszonych przewodów lub kabli, w które ewentualnie może wlecieć śmigłowiec

Program do pasków folii chaff można zaprogramować bezpośrednio na ekranie systemu w śmigłowcu. Program flar można zmienić jedynie w edytorze lub na płycie lotniska z wyłączonymi silnikami. W przypadku flar można użyć trybu „bypass” by wystrzelić program flar manulanie. W przypadku chaff można użyć trybu MANUAL, by wystrzelić tylko jedną paczkę chaff, zamiast zaprogramowanej salwy. Ekran ASE pokazuje lokację zagrożenia według azymutu, ale bez różnicowania dystansu – nie mierzy, jak daleko jest namierzający nas radar lub wyrzutnia pocisków IR.
UWAGA – paski folii chaff nie mają trybu automatycznego i wymagają od pilota wystrzelnia zestawu za każdym razem.

System wykrywania wystrzelonych pocisków nie odróżnia pocisków sojuszniczych od wrogich. Ostrzeżenia będą pojawiać się również w przypadku odpalania Hellfire’ów!

Niezbędne przyciski

 • Chaff Dispense – wystrzelenie chaff
 • Flare Dispense – wystrzelenie flar
 • George AI Interface – wywołanie interfejsu George AI + przyciski sterujące AI (domyślnie WSAD)
 • Kneeboard – wyświetla notes Kneeboard do zmiany programu flar (RShift + K)

System ASE – wystrzeliwanie chaff przeciw pociskom kierowanym radarem

1.
Wybierz skrót do menu głównego M lub ekran uzbrojenia WPN. Na nim kliknij funkcję ASE.

2.

Ekran ASE przedstawia symbol śmigłowca „ownship” pośrodku z widoku z góry. Dostępne opcje na ekranie głównym to:

 • Chaff: ARM/SAFE – uzbrojenie lub zabezpieczenie systemu pasków folii Chaff
 • Chaff Mode PROGRAM/MANUAL – wybór pomiędzy zaprogramowaną ilością chaff w salwie lub trybem manualnym – jednorazowym zestawem chaff przy każdym wypuszczeniu środków przeciwdziałania
 • UTIL – ustawienia systemu i programu z salwami pasków chaff
 • Autopage: tryb automatycznego wyświetlania wykrytego zagrożenia na mapę TSD, jeśli ekran ASE nie jest włączony na żadnym monitorze:
  SEARCH – wyświetla zagrożenie, gdy zostanie wykryty radar przeszukujący
  ACQUISITION – wyświetla zagrożenie, gdy zostanie wykryte śledzenie śmigłowca przed radar
  TRACK – wyświetla zagrożenie, gdy zostanie wykryte zalockowanie śmigłowca przez wrogi radar
  OFF – wyłącza wyświetlanie zagrożenia na TSD

3.

Po kliknięciu funkcji UTIL można ustawić następujące rzeczy:

 • RLWR (Radar Laser Warning Reciever) – włącza / wyłącza ostrzeżenia przed namierzaniem radarem i laserem
 • RLWR Voice: NORM / TERSE – tryb głosowych ostrzeżeń: Normalne / Zwięzłe (Terse)

4.
Upewnij się, że pokrętło RLWR na panelu radia nie jest wyciszone, by słyszeć ostrzegawcze komunikaty głosowe systemu RLWR.

 Ustawianie programu Chaff

1.

Przy trybie Chaff PROGRAM, po wciśnięciu funkcji UTIL pojawi się opcja zmiany parametrów programu, czyli ilości wypuszczanych pasków folii Chaff przy jednym wciśnięciu Chaff Dispense:

 • BURST COUNT (1,2,3,4,6,8) – seria chaff – ilość chaff w jednej salwie
 • BURST INTERVAL (0.4, 0.3, 0.2, 0.1) – odstęp czasu w dziesiątych sekundy pomiędzy wystrzeliwanymi chaffami
 • SALVO COUNT (1, 2, 4, 8, CONTINUOUS) – ilość salw z ustawioną wyżej serią chaff (continuous to ciągłe wystrzeliwanie chaff aż do ponownego wciśnięcia przyciski chaff dispense)
 • SALVO INTERVAL (1,2,3,4, 5, 8, RANDOM) – odstęp czasu w sekundach pomiędzy salwami (Random to stałe ustawienie sekwencji 3,5, 2 i 4 sekund)
 • CARTRIDGES (0-30) – umożlwia wpisanie na klawiaturze ilości załadowanych do śmigłowca Chaff (nie ma potrzeby nic tu zmieniać)

2.
Wykryte zagrożenia radarowe pojawiają się na okręgu ASE i pokazują kierunek położenia względem śmigłowca, ale nie odległość. Symbol zagrożenia to żółty trójkąt. Liczby i litery dookoła niego oznaczają typ wykrytego zagrożenia. Zagrożenia ASE mogą być dublowane na TSD. Wykryte nowe zagrożenie jest przez chwilę pogrubione.

3.
Jeśli radar zalockuje nasz śmigłowiec, symbol zostanie obrysowany kwadratem, a do naszego śmigłowca zostanie narysowana przerywana linia. Kiedy zostanie odpalony pocisk, symbol radaru i linia zaczną migać.

4.
Przy migającym symbolu i zmierzającej rakiecie należy wystrzelić paski folii przyciskiem Chaff Dispense, wykonując jednocześnie manewry unikowe. System Chaff nie ma programu automatycznego, więc za każdym razem należy pamiętać, by samemu uruchomić Chaffy.

System CMWS – wystrzeliwanie flar przeciw pociskom kierowanym na podczerwień

1.
System CMWS ostrzegający przed pociskami kierowanymi na podczerwień został dodany do śmigłowca w późniejszej fazie produkcji, dlatego nie jest integralną częścią Apache’a. CMWS Control Panel Znajduje się w osobnej skrzynce tylko w kokpicie pilota. Dostępne przełączniki na obudowie to:

 • PWR ON / OFF / TEST – włącza, wyłącza system lub uruchamia test działania
 • AUDIO – reguluje głośność sygnałów i komunikatów głosowych
 • LAMP – reguluje jasność wyświetlacza
 • ARM / SAFE – uzbraja system flar
 • CMWS / NAV – przełącza działanie sensorów pomiędzy wykrywaniem pocisków (CMWS) lub nawigacją radiową (NAV)
 • BYPASS / AUTO – przełącza pomiędzy automatycznym wystrzeliwaniem zaprogramowanej ilości flar (Auto) lub manualnym (Bypass) przy wciśnięciu przycisku Flare Dispenser. Tryb Bypass działa również przy aktywnym trybie AUTO.
 • JETTISON – odrzuca awaryjnie cały ładunek flar

UWAGA – przy opcji AUTO system może reagować również na własne i sojusznicze wystrzeliwane Hellfire’y, marnując niepotrzebnie flary.

2.

Ekran panelu CMWS pokazuje:

 • F 53 – ilość pozostałych flar
 • C 30 – ilość pozostałych chaff
 • D – Dispense – podświetlone informuje o wystrzeliwaniu flar lub chaff przez zasobnik
 • R – Ready – podświetlone informuje o gotowości do wystrzelenia flar lub chaff przez zasobnik
 • Strzałki – informują o kierunku, z którego wykryto zagrożenie

3.
Przy sygnale o wystrzelonym pocisku (z reguły będzie go też widać po białym pióropuszu dymu idącym niedaleko z ziemi) warto zacząć wystrzeliwać flary wciskając Flare Dispenser na drążku.

Ustawianie programu Flar

1.
Program z ilością flar można ustawić w edytorze lub płycie lotniska wywołując Kneeboard klawiszami RShift + K. Skróty na ekranie oznaczają klawisze: RS (RShift), RA (RAlt). Dostępne opcje są takie same, jak przy Chaffach:

 • FLARE BURST COUNT (1,2,3,4,6,8) – seria flar – ilość flar w jednej salwie
 • FLARE BURST INTERVAL (0.4, 0.3, 0.2, 0.1) – odstęp czasu w dziesiątych sekundy pomiędzy wystrzeliwanymi flarami
 • FLARE SALVO COUNT (1, 2, 4, 8, CONTINUOUS) – ilość salw z ustawioną wyżej serią flar (continuous to ciągłe wystrzeliwanie flar aż do ponownego wciśnięcia przyciski Flare Dispenser)
 • FLARE SALVO INTERVAL (1,2,3,4, 5, 8, RANDOM) – odstęp czasu w sekundach pomiędzy salwami (Random to stałe ustawienie sekwencji 3,5, 2 i 4 sekund)
 • MIN TIME BETWEEN PRGMS (1,2,3,4) – limit czasu w sekundach pomiędzy ponownym uruchomieniem programu

2.
Tak samo wygląda ustawienie programu w edytorze misji.

System CMWS z miejsca CPG

W przypadku operowania na miejscu CPG nie mamy dostępu do panelu kontrolnego CMWS. Można go wywołać za pomocą George AI Helper klawiszami LCtrl + V, a następnie wciskać George AI Interface LEFT SHORT, aż pokaże się tryb CMWS. Wtedy dostępne opcje to:

 • George Interface UP SHORT – uzbrajanie systemu ARM / SAFE
 • George Interface DOWN SHORT – wybór trybu AUTO/ BYPASS

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *