Szybki Cold Start do ustawienia na pasie – poradnik F-4E Phantom II

Spis treści:
Wprowadzenie
Niezbędne przyciski
Szybki Cold Start

Wprowadzenie

Szybki Cold Start to lista czynności zapewniająca przygotowanie samolotu Phantom II do startu z pasa w najszybszym możliwym czasie, bez przestrzegania wszystkich procedur. W jej skład wchodzą czynności z check-listy uruchamiania silników, kołowania oraz startu.

„Szybki” Cold Start F-4E Phantom II opisuje uruchamianie silników z pomocą wewnętrznego akumulatora na pokładzie oraz wózka podającego sprężone powietrze. Możliwe jest jeszcze uruchomienie silników z wykorzystaniem zasilania zewnętrznego External Power – ta opcja opisna jest dokładnie we wpisie o pełnej procedurze Cold Start. 

Osobno przedstawiony jest kolejny wariant uruchamiania silnika bez wózka ze sprężonym powietrzem, dzięki specjalnym cartridge’om, które muszą być załadowane wcześniej do samolotu. 

Uwaga!
Wpis nie zawiera czynności dla operatora uzbrojenia WSO.

Niezbędne przyciski

 • Jester UI Action – wywołanie koła poleceń Jestera / Crew Chiefa (domyślnie klawisz A)
 • Jester UI Middle Select – wybór opcji na kole dialogowym Jestera (W)
 • Nose Gear Steering / Auto Aquisition – skręcanie przednim kołem podczas kołowania
 • Flaps/Slats Switch Step Up – klapy w dół (LShift + F)
 • Flaps/Slats Switch Step Down – klapy w górę (F)
 • Right Engine Ignition – uruchomienie prawego silnika (RCtrl + Home)
 • Right Engine Idle Detent Toggle – prawa przepustnica na Idle (RCtrl +  End)
 • Left Engine Ignition – uruchomienie lewego silnika (RALt + Home)
 • Left Engine Idle Detent Toggle – lewa przepustnica na Idle (RALt + End)
 • Trim Nose Down – trymer dziób w dół
 • Trim Nose Up – trymer dziób w górę
 • Canopy Handle Toggle – zamykanie kabiny (LCtrl + C)

Szybki Cold Start

1.
Rozpoczęcie misji od statusu „On Ramp”, z wyłączonymi silnikami oznacza w pełni zaparkowany i zabezpieczony samolot – z pinami i pokrywami wlotów oraz podczepioną drabiną i hełmem odłożonym na krawędzi kabiny.

2.
Kliknij na hełmie, by pilot go założył. Spowoduje to ściągnięcie wszystkich pinów i zabezpieczeń z samolotu i umożliwi rozpoczęcie procedury uruchamiania silników.

3.
Sprawdź zamknięcie obowdu zasilania. Przełącz ENGINE MASTER LEFT na ON. Sprawdź, czy kontrolki podwozia pokażą symbole wysuniętych kół, a klap i skrzel IN i UP. Koniecznie przełącz MASTER ENGINE LEFT z powrotem na OFF.

4.
Upewnij się, że przepustnica jest w pozycji Cut-Off. Włączenie silników z przesuniętymi przepustnicami może spowodować pożar.

5.
Wywołaj menu Jestera (klawisz A) i wybierz szefa obsługi naziemnej Crew Chief (Hand Signals)

6.
Podłącz sprężone powietrze do prawego silnika. Wybierz AIR SOURCE oraz CONNECT TO RIGHT ENGINE.

7.
Powietrze będzie podłączone, gdy zobaczysz, że gruby wąż z pokrywy wózka został rozwinięty.

8.
Ustaw główny przełącznik prawego silnika MASTER ENGINE RIGHT na górną pozycję ON.

9.
Rozpocznij pompowanie sprężonego powietrza. Z menu Crew Chiefa wybierz AIR SOURCE i START AIRFLOW.

10.
Obserwuj obroty RPM prawego silnika. Po chwili dojdą do 10% RPM.

11.
Wciśnij starter prawego silnika Ignition (domyślne klawisze RCtrl + HOME) i przytrzymując je, wciśnij RCtrl + END. by przesunąć prawą przepustnicę na pozycję IDLE. Prawidłowo powinieś jeszcze przesunąć ją do połowy i cofnąć do idle, ale rozruch działa i bez tego. Puść klawisze rozrusznika Ignition, gdy silnik zacznie zwiększać obroty i dojdzie do ok 20% RPM.

12.
Obserwuj obroty prawego silnika. Kiedy dojdą do 45% RPM, wyłącz sprężone powietrze. Wybierz menu Crew Chiefa, AIR SOURCE i STOP AIRFLOW.

13.
Kiedy obroty prawego silnika ustabilizują się na ok. 65% RPM, na prawej konsoli przełącz prawy generator R GEN na górną pozycję ON.

14.
Podłącz sprężone powietrze do lewego silnika. Wybierz AIR SOURCE i CONNECT TO LEFT ENGINE.

15.
Crew Chief potwierdzi podłączenie przez radio.

16.
Ustaw główny przełącznik lewego silnika MASTER ENGINE LEFT na górną pozycję ON.

17.
Rozpocznij tłoczenie powietrza. Wybierz AIR SOURCE i START AIRFLOW. Obserwuj obroty RPM lewego silnika do 10%.

18.
Wciśnij starter lewego silnika Ignition (domyślne klawisze RAlt + HOME) i trzymając je wciśnięte RAlt + END. by przesunąć prawą przepustnicę na pozycję IDLE. Prawidłowo powinieś jeszcze przesunąć ją do połowy i cofnąć do idle, ale rozruch działa i bez tego. Puść klawisze Ignition, gdy silnik zacznie zwiększać obroty i dojdzie do 20% RPM.

19.
Obserwuj obroty lewego silnika. Kiedy dojdą do 45% RPM, wyłącz sprężone powietrze. Wybierz menu Crew Chiefa, AIR SOURCE i STOP AIRFLOW.

20.
Kiedy obroty lewego silnika ustabilizują się na ok. 65% RPM, przełącz lewy generator na górną pozycję ON.

21.
Gdy uruchomisz lewy generator Jester zapyta cię, czy zacząć dostrajanie nawigacji ALIGNMENT. Pojawi się nowe koło dialogowe – odpowiedzi można wybierać myszką w trybie kursora, czasem trzeba przytrzymać przy tym klawisz W. Potwierdzenie rozpoczęcia dostrajania to odpowiedź YEP! 

22.
Następnie Jester zapyta czy ma być pełne FULL, w trybie BATH lub najszybsze HDG Memory. Wybierz jedną z metod.

UWAGA
Ostatnia, najszybsza metoda HDG MEMORY dostęna jest wyłącznie wtedy, jeśli w edytorze, w opcjach specjalnych samolotu zaznaczymy INS Reference Alingment Stored.

23.
Wyłącz sprężone powietrze. Wybierz AIR SOURCE i DISCONNECT.

24.
Usłyszysz potwierdzenia przez radio, a wszystkie przewody wrócą na swoje miejsce.

25.
Zresetuj przełącznik Static Pressure Compensator Correction Switch, czyli kompensator ciśnienia w wysokościomierzu. Przesuń przełącznik na górną pozycję RESET.

26.
Włącz system dostarczania tlenu. OXYGEN – NORMAL (biały w dół) i SUPPLY ON (zielony w górę).

27.
Odblokuj sztuczny horyzont.

28.
Zresetuj wysokościomierz. Przytrzymaj przełącznik na pozycji RESET, aż zniknie czerwona flaga STBY. Następnie pokrętłem ustaw właściwe ciśnienie dla danego lotniska i aktualnych warunków.

29.
Na prawej konsoli ustaw pokrętło na radiaUHF na T/R + G (Transmit / Recieve + Guard). Ustaw preset COMM CHAN na wybrany numer odpowiadający danej częstotliwości. Lista presetów i ich częstotliwości powinna być w odprawie misji.

30.
Na prawej konsoli ustaw system IFF na pozycję NOR (Normal).

31.
Na prawej konsoli ustaw TACAN na pozycję T/R (Transmit / Recieve). Pokrętłami ustaw numer stacji TACAN, na który będziesz chciał się kierować.

32.
Kiedy Jester poinformuje o zakończeniu dostrajania nawigacji, ustaw przełącznik przy ADI na pozycję PRIM.

33.
Ustaw wysokościomierz radarowy na alarm na wybranej wysokości, np 550 stóp.

34.
Ustaw celownik HUD-a na pozycję do startu CAGE lub STBY.

35.
Upewnij się, że do startu przełącznik anteny radiowej COMM ANTENNA jest ustawiony na górną antenę UPR. Obok jest przełącznik systemu likwidującego oblodzenie silnika ENGINE ANTI ICE – przy ciepłej pogodzie zostaw pozycję NORMAL, zimą ustaw na DE-ICE.

36.
Ustaw klapy i slaty w dolnej pozycji OUT and DOWN.

37.
Ustaw trymer na wartości od 1 do 3 NOSE DOWN (dziób w dół). 

38.
Włącz ogrzewanie rurki Pitota. PITOT HEAT ON. Normalnie robi się to tuż przed startem. Pitot Heat włączony na ziemi dłużej niż minutę może ulec awarii.

39.
Włącz wszystkie trzy systemy wspomagania stabilności lotu PITCH, YAW, ROLL na górną pozycję ON. Weź pod uwagę, że robi się to dopiero przed samym startem i wjazdem na pas, kołuje się bez tych systemów.

40.
Włącz system ANTI SKID – pozycja ON. Weź pod uwagę, że robi się to dopiero przed samym startem i wjazdem na pas.

41.
Zamknij kabinę. W F-4E Phantom robi się to tuż przed wjazdem na pas i startem – kołuje z otwartą kabiną. Jest to po części wymuszone tym, że w samolocie nie ma przełączników uzbrajających katapultę fotela. Robi się to w dwóch etapach. Najpierw Crew Chief wyjmuje z foteli odpowiedni pin, jeszcze przed wejściem załogi. Potem właściwe uzbrojenie następuje po domknięciu kabiny, dlatego można to zrobić jedynie w bezpiecznym miejscu, gdzie ewentualne odpalenie fotela nie narazi ludzi na niebezpieczeństwo – np. nigdy podczas stania w hangarze.

Naciśnij przełącznik po lewej stronie lub klawisze LCtrl + C.

42.
Włącz światła kołowania EXTERNAL TAXI LIGHTS na górną pozycję.

43.
Samolot jest gotowy do kołowania / startu.

Wesprzyj serwis Szkoła Latania DCS World

Kupując moduł F-4E Phantom w sklepie Heatblur wspierasz całą kwotą twórców modułu:

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *