Zasobnik celowniczy TGP Litening II – poradnik A-10C Tank Killer

Spis treści:
AN/AAQ-28(V) Litening II
Niezbędne przyciski
Włączanie TGP
Opis ekranu TGP
Ustawienia TGP
Wyszukiwanie i oznaczanie celu na TGP
TGP w trybie LSS
TGP w trybie wskazywania celu / punktu w terenie
TGP w trybie Air to Air

AN/AAQ-28(V) Litening II

Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28(V) Litening II, zwany też Targeting Pod i w skrócie TGP, to zintegrowany system optyczno-laserowy do identyfikacji celów i naprowadzania na nie broni „inteligentnej”. Składa się z zestawu kamer CCD i termowizyjnych oraz laserowego znacznika i dalmierza. Pozwala dokładnie oglądać cele z wysokości 15-20 tysięcy stóp, identyfikować je w dzień i w nocy, oświetlać je laserem dla broni kierowanej bądź innych jednostek.

W odróżnieniu od F-16C Viper i F/A-18C Hornet, obsługa TGP w A-10C jest o wiele bardziej zintegrowana z zestawem sterowania HOTAS. Na przepustnicy znajduje się wiele funkcji, które w Viperze i Hornecie dostępne są pod przyciskami ekranów MFD. Warto więc odpowiednio przypisać przyciski, by były wygodnie dostępne oraz przygotować się na konieczność zapamiętania ich działania.

UWAGA
Wiele przycisków HOTAS ma przypisane dwie funkcje zależnie od długości wciśnięcia przycisku! Inaczej działa krótkie wciśnięcie SHORT, inaczej dłuższe przytrzymanie LONG! Przy opisie działania każdej funkcji zwróć uwagę, czy chodzi o zwykłe wciśnięcie, czy o wersję LONG!

 

Do wyszukiwania celów przez TGP najlepiej ustawić samolot na wysokości ok. 20 tysięcy stóp. Przy dłuższej pracy warto włączyć autopilota na orbitowanie wokół terenu z celami w tę samą stronę, na której skrzydle zainstalowany jest TGP (np. w prawo jeśli na prawym skrzydle). W ten sposób minimalizuje się efekt tz. maskingu czy zasłonięcia kamery TGP przez elementy samolotu.

Przydatne skróty:

 • SPI – Sensor Point of Interest – punkt lub obiekt w terenie, na którym aktualnie skupia się wybrany sensor, np. by oznaczyć cel
 • SOI – Sensor of Interest – aktywny w danej chwili sensor np. HUD lub TGP, funkcje przycisków będą nim sterować
 • MFD – Multi Function Display – ekran w kokpicie A-10C
 • HMCS – Helmet Mounted Cueing System – wyświetlacz nahełmowy
 • WH – White Hot – tryb kamery termowizyjnej wyróżniający obiekty na biało
 • BH – Black Hot – tryb kamery termowiyzjnej wyróżniający obiekty na czarno
 • CCD – Charged Coupled Device – kamera telewizyjna, działa w dzień, przy dobrych warunkach atmosferycznych

Niezbędne przyciski

Drążek:

 • DMS Fwd – zoom in (przybliżenie obrazu)
 • DMS Aft – zoom out (oddalenie obrazu)
 • DMS Right – Laser / IR – włączenie wiązki oświetlania terenu dla innych jednostek
 • DMS Right Long – skierowanie TGP w centralny punkt wyświetlacza nahełmowego HMCS
 • DMS Left – wyświetlanie obrazu TGP na wyświetlaczu nahełmowy HMCS
 • TMS Fwd – oznaczenie celu AREA / POINT
 • TMS Fwd Long – utworzenie SPI z miejsca, na które skierowana jest kamera TGP
 • TMS Aft – autofocus
 • TMS Aft Long – zresetowanie SPI do aktywnego Steerpointa
 • NWS Button – Laser ON/OFF – włączenie/wyłączenie wiązki laserowej oświetlającej cel dla bomb kierowanych

Przepustnica:

 • BOAT Switch FWD – kamera na podczerwień w trybie BH – Black Hot
 • BOAT Switch Center – kamera telewizyjna CCD
 • BOAT Switch Aft – kamera na podczerwień w trybie WH – White Hot
 • CHINA Hat Fwd – FOV Wide/Narrow (pole widzenia kamery szerokie/wąskie)
 • CHINA Hat Fwd Long – skierowanie kamery TGP na punkt SPI
 • CHINA Hat Aft – LSS On/Off – Laser Spot Search (włączanie trybu wyszukującego wiązkę lasera innej jednostki)
 • CHINA Hat Aft Long – skierowanie kamery TGP na aktywny Steerpoint
 • SLEW Controls – poruszanie obiektywem kamery TGP
 • COOLIE Up – HUD jako SOI
 • COOLIE Down – HMCS jako SOI
 • COOLIE Left – przełączanie ekranów lewego monitora MFD
 • COOLIE Left Long – lewy monitor MFD jako SOI
 • COOLIE Right – przełączanie ekranów prawego monitora MFD
 • COOLIE Right Long – prawy monitor MFD jako SOI

Włączanie TGP

1.
Ustaw przełącznik TGP po lewej stronie panelu instrumentów na ON. Jeśli będziesz używać wskaźnika laserowego, koniecznie ustaw przełącznik LASER na górną pozycję ARM. Tradycyjnie, do użycia broni przełącznik Master Art też musi być w pozycji górnej ARM.

 

2.
Na ekranie MFD wciśnij przycisk oznaczony jako TGP.

 

3.
Wybierz tryb pracy TGP do atakowania celów naziemnych A-G – Air to Ground.

 

4.
Opcjonalnie przyciskami wokół monitora CON, BRT, SYM dostosuj jakość obrazu do aktualnych warunków oświetleniowych.

 

5.
Wciśnij (długo) COOLIE HAT RIGHT LONG, by aktywować monitor z TGP jako SOI. Jeśli TGP jest na lewym monitorze, to wtedy analogicznie działa przycisk Coolie Hat Left Long.
Napis NOT SOI zniknie, a dookoła pojawi się zielona ramka.

 

Opis ekranu TGP

 

 • 9Z WIDE – stopień przybliżenia obrazu (zoom) i pole widzenia FOV (szerokie-wide, wąskie-narrow)
 • CNTL – ustawienia TGP
 • A-G – tryb ataku celów naziemnych Air to Ground
 • STBY – wyjście do trybu gotowości
 • A-A – tryb ataku celów powietrznych Air to Air
 • B-S -150 – Boresight – wciśnięcie przycisku resetuje obiektyw kamery do stałego punktu przed samolotem. Wartość odchylenia -150 można zmienić.
 • CCD – aktywna kamera (CCD, IR WH, IR BH)
 • 14100 – aktualny pułap samolotu w stopach
 • LSS – włączenie trybu wyszukiwania lasera Laser Spot Search
 • LSR – przełączanie wiązki oświetlania celów Laser (LSR) / podczerwień (IR) / obie (Both)
 • DCLT – declutter – „odśmiecanie” ekranu

 

Środkowy krzyż celowniczy służy do wskazywania celu, narożniki wokół niego to obszar obrazu obejmującego wąskie pole widzenie NARROW FOV.

 

 • N ze strzałką – pokazuje, gdzie skierowany jest TGP względem północy
 • Gwiazdka wokół krzyża celowniczego – pokazuje pozycję kamery TGP względem godziny 12 samolotu
 • 4M – pokazuje długość w metrach „linijki”, czyli jednej kreski krzyża celowniczego, co pomaga w szacowaniu rozmiaru obiektów i odległości między nimi
 • 3.8 – dystans w milach od miejsca wskazywanego aktualnie przez krzyż celowniczy
 • L – Laser, aktywny rodzaj wiązki wskazującej – L / P (IR) / B (Both)
 • AREA – podtryb oznaczenia celu (AREA/POINT/INR)
 • N37 48.446… – współrzędne geograficzne lub siatka MGRS miejsca wskazywanego przez środek krzyża celowniczego
 • L1688 – kod lasera wiązki wskazującej
 • symbol samolotu – pokazuje aktualny przechył samolotu względem horyzontu
 • 16:06:18 – aktualny czas

Ustawienia TGP

1.
Wciśnij CNTL (Controls), by przejść do menu ustawień TGP.

 

 

 • RTN – Return, wyjście z menu ustawień
 • FOCUS RESET – reset punktu ostrości
 • LL – wyświetlanie współrzędnych geogr. / siatki MGRS / wyłączone
 • LATCH ON/OFF – sposób oświetlania laserem: ON – przycisk NWS włącza/wyłącza laser; OFF – laser oświetla tylko podczas przytrzymywania wciśniętego przycisku NWS
 • METRIC – zmiana systemu metrycznego na imperialny przy linijce krzyża celowniczego
 • LSS1688 – opcja zmiany kodu do wyszukiwania wiązki lasera innej jednostki
 • L1688 – opcja zmiany kodu własnego lasera
 • FRND ON/OFF – Friendlies – włączenie/wyłączenie punktu wskazywanego przez sojusznicze jednostki
 • TAAF – TGP Attitude Advisory Function – opcja ustawienia alarmu wysokości, jeśli samolot zejdzie poniżej, a pochylenie przekroczy 75 stopni. „0” wyłącza alarm domyślnie ustawiony na 10000 stóp.

1.
Aby zmienić kody lasera lub wysokość TAAF, wprowadź wybraną wartość na klawiaturze UFC i kliknij odpowiedni przycisk na MFD. Analogicznie zmienia się wartość Boresight B-S na ekranie głównym.

 

Wyszukiwanie i oznaczanie celu na TGP

Po aktywacji ekranu z TGP jako SOI, przyciski HOTAS będą obsługiwać jego różne funkcje.

Wyszukiwanie celu

1.
SLEW Controls – gałka lub przyciski przesuwają obiektyw kamery i jej krzyż celowniczy
DMS FWD i AFT – ZOOM – przybliża obraz 9-krotnie od 0Z do 9Z

 

2.
CHINA HAT FWD – ustawia FOV – pole widzenia kamery na szerokie WIDE i wąskie NARROW.

Maksymalne przybliżenie obrazu to FOV NARROW i Zoom 9Z.

 

3.
W zależności od pory dnia i warunków oświetleniowych, odnalezienie i identyfikacja celu może być łatwiejsza z kamery na podczerwień IR.

 • BOAT Switch FWD – tryb kamery BH – Black Hot – wyróżniający obiekty na czarno
 • BOAT Switch AFT – tryb kamery WH – White Hot – wyróżniający obiekty na biało
 • BOAT Switch CENTRE – tryb kamery telewizyjnej CCD

Obraz z kamery na podczerwień można regulować funkcją GAIN (kontrast) i LVL (jasność) wciskając odpowiednio oznaczone przyciski monitora MFD.

 

4.
Wciśnij: CHINA Hat Aft Long, by skierować kamerę TGP na aktywny Steerpoint, który jest też punktem SPI (ma symbol „tortu weselnego” – wedding cake).

 

5.
Wciśnij TMS Fwd Long, by utworzyć punkt SPI z miejsca, gdzie patrzy kamera TGP.
Wciśnij CHINA Fwd Long, by skierować kamerę TGP (i wszystkie inne sensory, np. Mavericka) na punkt SPI wyznaczony inaczej, niż przez TGP lub steerpoint.

 

6.
Wciśnij DMS Left, by wyświetlić obraz TGP na wyświetlaczu nahełmowym HMCS.

 

7.
Wciśnij DMS Right Long, by skierować kamerę TGP w centralny punkt wyświetlacza nahełmowego HMCS.

 

8.
Znane sojusznicze jednostki są oznaczone na TGP zielonym krzyżykiem.

Oznaczanie celu dla broni kierowanej

Po odnalezieniu i zidentyfikowaniu celu warto oznaczyć to miejsce jako SPI (TMS Fwd Long), by każdy sensor mógł być tam szybko skierowany.
Domyślny tryb oznaczenia to AREA – TGP skupia się wtedy na punkcie w terenie, np. miejscu pod mostem, pod samolotem, a nie na samym obiekcie.

1.
Wciśnij TMS Fwd, by zmienić oznaczenie na POINT – TGP śledzi wtedy konkretny punkt, również obiekty. To właśnie pod tryb POINT warto wybierać, by mieć pewność trafienia, a przy celach poruszających się jest to jedyny sposób, by TGP i naprowadzana laserowo bomba śledziła cel cały czas bez względu na jego zmieniające się położenie.

Jeśli TGP nie może śledzić ani w trybie Area, ani Point, przełącza się w podtryb INR (inercyjny).

 

2.
Wciśnij przycisk NWS na drążku, by rozpocząć oświetlanie celu laserem. Litera L na ekranie zacznie migać. W zależności od ustawień funkcji LATCH, przycisk NWS wystarczy wcisnąć raz lub trzymać wciśnięty przez cały czas oświetlania laserem.
Jeśli na ekranie nie ma litery L, użyj przycisku LSR, który zmienia wiązkę na laser L, podczerwień P lub obie metody B.
Uruchomienie lasera na chwilę pozwala też dokładniej zmierzyć odległość do celu.

 

TGP w trybie LSS

Tryb LSS – Laser Spot and Search służy do wyszukiwania wiązki innego lasera, np. towarzyszącego samolotu lub jednostki JTAC na ziemi. Po odnalezieniu celu oświetlanego w ten sposób przez TGP można np. zrzucić bombę kierowaną laserem bez oświetlania jej do momentu trafienia.

1.
Upewnij się, że kod LSS w ustawieniach CNTL jest taki sam, jak jednostki oświetlającej cel. W przypadku JTAC, kod będzie zawarty w komunikacie radiowym.

 

2.
Skieruj kamerę w okolice celu. Wciśnij CHINA Hat Aft lub przycisk na ekranie MFD, by włączyć tryb wyszukiwania LSS. Gwiazdka pokazująca pozycję kamery względem samolotu zacznie poruszać się od lewej do prawej, pojawi się napis LSRCH, a krzyż celowniczy zmieni wygląd.

 

3.
Po znalezieniu wiązki lasera TGP przejdzie w tryb śledzenia LST – LTRACK.

 

TGP w trybie wskazywania celu / punktu w terenie

Laser TGP może również oświetlać cel innym samolotom lub wskazywać miejsce w terenie promieniem widocznym tylko w noktowizji. W DCS World można to wykorzystać jedynie w trybie multiplayer, z innymi graczami.

1.
Naprowadź kamerę TGP na wybrany punkt. Najlepiej oznacz go jako POINT.
Przyciskiem LSR wybierz rodzaj wiązki: laser L, podczerwień P lub obie B

 

2.
Wciśnij DMS Right – z zasobnika celowniczego będzie widać promień lasera (jeśli wybrano go jako wiązkę). Promień widoczny jest tylko w noktowizji.

 

TGP w trybie Air to Air

TGP w trybie atakowania celów powietrznych A-A (Air to Air) pozwala śledzić i identyfikować cele lotnicze

1.
Przytrzymaj przycisk wyboru trybów Master Mode, by wejść w tryb ataków celów powietrznych A-A. Na ekranie TGP wybierz również A-A.

 

2.
Kamera TGP będzie skierowana w stronę sensora pocisku AIM-9. Wykryte cele powietrzne będą oznaczone na TGP krzyżem. Ułatwia to odnalezienie celu i ich namierzenie, gdy znajdują się w oddaleniu.

 

 

3.
Ustaw ekran jako SOI. Za pomocą SLEW Control naprowadź celownik na obiekt i wciśnij TMS Fwd. Cel zostanie zalokowany na TGP i śledzony przez kamerę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Pobierz wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *