Bombardowanie w trybie DTOS – poradnik F-16C Viper

Tryb DTOS to skrót od Dive Toss, czyli zrzut bomb z lotu nurkowego. Tak naprawdę polega on na alternatywnej metodzie oznaczeniu celu, bo sam zrzut odywa się w identyczny sposób, jak w trybie CCRP opisanym tutaj.

Główna różnica w stosunku do CCRP to rozpoczęcie wyznaczania celu na HUDzie bądź wyświetlaczu nahełmowym HMD. W przypadku CCRP jest to wcześniej ustalony punkt nawigacyjny steerpoint. DTOS jest więc dużo wygodniejszy i szybszy w przypadku konieczności oznaczenia nagle zauważonego celu. Metodę tę można wykorzystać zarówno dla bomb niekierowanych oraz naprowadzanych laserem.

Niezbędne przyciski:
NWS/MSL Step – wybór trybu DTOS
TMS Fwd – oznaczenie celu
TMS Fwd Long – przekazanie kursora DTOS na wyświetlacz nahełmowy HMD
TMS Aft – kasowanie oznaczenia celu
DMS Up – ustawianieHUD-a jako SOI
DMS Down – ustawienie TGP jako SOI

Spis treści:
Włączanie trybu DTOS
Oznaczeniu celu na HUDzie
Oznaczenie celu na HMD

Włączanie trybu DTOS

1.
Włącz tryb ataku celów naziemnych A-G i wciśnij przycisk wyboru trybów bombardowania.

2.
Z listy trybów wybierz DTOS.

3.
Alternatywnie, zaraz po włączeniu trybu ataków celów naziemnych A-G, wciśnij kilka razy przycisk NWS/MSL STEP, aż pojawi się napis DTOS na HUDzie.

Oznaczanie celu na HUDzie

1.
Po włączeniu trybu DTOS na środku wektora kierunku lotu FPM pojawi się kwadrat (box) do oznaczania celu. Upewnij się, że HUD jest aktywnym sensorem SOI – ma gwiazdkę w lewym, górnym rogu. Jeśli nie, wciśnij DMS Up.

2.
Użyj gałki lub przycisków Radar Cursor, by przesunąć symbol kwadratu na rejon celu.

3.
Wciśnij TMS Fwd, by oznaczyć cel dla bomb. Mimo napisu DTOS, na HUDzie pojawi się standardowa symbolika CCRP. Leć, by długa linia ASL była na środku wektora kierunku lotu, na 20 sekund przed zrzutem wciśnij Weapon Release i trzymaj, aż kreska Release Cue spadająca po linii ASL minie wektor kierunku lotu i bomby zostaną zwolnione. Szczegóły trybu CCRP opisane są w osobnym artykule.
Wciśnij TMS Aft, by skasować oznaczenie.

4.
Po oznaczeniu celu TMS Fwd, jego obraz pojawi się w kamerze zasobnika TGP (jeśli jest zamontowany). Możesz wtedy wykorzystać go do precyzyjniejszego wyboru celu. Wciśnij DMS Down, by aktywować TGP jako SOI i dokonać poprawek.

Oznaczanie celu na HMD

1.
Uruchom tryb DTOS identycznie, jak w przypadku HUD-a. Włącz wyświetlacz nahełmowy.

2.
Wciśnij TMS Fwd LONG (dłużej niż 1 sek.), by przekazać kursor oznaczania celu na HMD. Pojawi się on na środku krzyża celowniczego Boresight na HMD. Ponowne wciśnięcie TMS Fwd Long przywraca box na HUD.

3.
Wciśnij TMS Fwd, by ustabilizować box względem punktu w terenie. Od teraz możesz go przesuwać za pomocą gałki lub przycisków Radar Cursor.

4.
Za pomocą Radar Cursor przesuń box w rejon celu. Wciśnij TMS Fwd, by oznaczyć cel.

5.
Na HMD nie ma symboliki CCRP, ale pojawi się, jeśli skierujesz HUD w rejon wyznaczonego na HMD celu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

3 Replies to “Bombardowanie w trybie DTOS – poradnik F-16C Viper”

  1. Wróciłem do simów po kilkunastu latach, wtedy miałem dość dobrze opanowanego Falcona 4.0. Dziwi mnie w DCS tryb dive toss bo ten tryb służy w Viperze do bombardowania z podrzutu.

    1. Może ma i taką funkcję. Wpis jest na podstawie instrukcji ED i był robiony, kiedy DTOS było jeszcze bez symboliki release cue. Ale nawet w tutorialach do BMSa masz wszędzie, ze to jest metoda oznaczania celu na HUDzie.

      1. Na razie nie rozpracowywalem w DCS metody DTOS , ale sprawdziłem i w F-16 jest to na bank tryb bombardowania z podrzutu. Nawet sama nazwa toss na to wskazuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.