Działko GAU-8 Avenger – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Działko GAU-8/A Avenger
PAC – Precision Attitude Control i dwustopniowy spust
Niezbędne przyciski

Ustawienia działka
Wybór rodzaju amunicji
Użycie działka w trybie CCIP
Inne tryby celowników

Ogólne wskazówki używania działka

Działko GAU-8/A Avenger

Działko GAU-8/A Avenger to chyba najbardziej legendarna broń w siłach lotniczych. Jest sercem samolotu A-10C Warthog, który stanowi praktycznie jego latającą obudowę. Używane od 1977 roku, głównym przeznaczeniem Avengera jest niszczenie czołgów. GAU-8 stanowi 16% masy samolotu. Bez działka A-10 przechyla się do tyłu na ogon, więc przy każdym demontażu wymagane jest podparcie samolotu. Odrzut podczas strzelania jest tak duży, że spowalnia prędkość lotu.

W pierwotnej wersji działko miało regulowaną szybkostrzelność: niską (2100 rpm) i wysoką (4200 rpm), ale współcześnie jest to stała wartość 3900 pocisków na minutę. Maksymalnie magazynek mieści 1174 sztuk amunicji, jednak typowy ładunek to 1150. W praktyce, przy strzelaniu wykonuje się krótkie, 1-2 sekundowe serie, by oszczędzać amunicje i niedopuszczać do zbytniego przegrzania luf. Wydłuża to również okresy pomiędzy przeglądami i wymianą luf, których żywotność wynosi 20 tysięcy strzałów. Zmierzona celność i skupienie działka to 80% pocisków w okręgu o średnicy 12 metrów, przy strzałach z odległości 1.2 kilometra (4000 stóp).

Dźwięk działka GAU-8 Avenger stał się w pewnym sensie kultowy. Słowo „Brrrt” weszło już do angielskiego słownika mowy potocznej.

Amunicja

Do GAU-8/A Avenger można załadować trzy rodzaje zestawów amunicji 30mm:

 • Combat Mix (CM) – 1 pocisk High Explosive Incendiary (HEI) – zapalająco-eksplodujący APU-13 na 5 pocisków Armor Piercing Incendiary (API) APU-14 – penetrujących pancerz ze zubożonym uranem;
 • High Explosive Incendiary (HEI) – wyłącznie pociski eksplodujące;
 • Target Practise (TP) – amunicja treningowa.

Najczęściej ładuje się zestaw CM Combat Mix.

PAC – Precision Attitude Control i dwustopniowy spust

Odrzut, jaki generuje GAU-8 podczas strzelania jest tak duży, że wpływa na tor lotu samolotu. Do redukowania jego negatywnych efektów służy system Precision Attitude Control – PAC. Działając w tle stabilizuje lot i pozwala zachować większą celność podczas całej serii. System PAC aktywuje się podczas wciskania spustu, który w A-10C jest dwustopniowy. Pierwsze, lżejsze wciśnięcie włącza system (PAC-1). Dopiero dociśnięcie spustu do końca uruchamia działko i serię strzałów, a system zmienia tryb na PAC-2. Możliwe jest też strzelanie z wyłączonym trybem PAC.

W przypadku braku joysticka z dwustopniowym spustem warto przypisać sobie przycisk Trigger 1st Detent w miejscu wygodnym do korzystania razem ze spustem joya.

Niezbędne przyciski

 • Master Mode Control Button (MMCB) – tryb działka
 • DMS Right/Left – tryby celownika działka
 • Coolie Switch Up – HUD jako SOI
 • Gun Trigger 1st Detent – włączenie systemu PAC
 • Gun Trigger  – strzał z działka

Ustawienia działka

1.
Przed wyruszeniem na misje warto zadbać o prawidłowe ustawienia działka. Zwykle jest to jeden z etapów podczas Cold Startu. Przełącz system IFFCC na pozycję TEST.

2.
Przyciskami SEL wybierz sekcję WEAPONS i potwierdź ENT (enter).

3.
Pierwsza opcja na liście to właśnie działko: 30MM. Wystarczy kliknąć ENT.

4.
Na tej stronie można dokonać wszelkich zmian. Przełącznik PG DATA służy do zmiany wartości, a SEL do poruszania się po kolejnych opcjach w Menu. ENT służy do potwierdzenia przejścia do ekranu wstecz/dalej. Pierwsza opcja to typ amunicji – jeśli jest to konieczne, zmień za pomocą PG DATA na właściwy skrót. AMMO MFG to wybór producenta amunicji – nie ma znaczenia w symulacji. Tutaj można też dezaktywować kompletnie system PAC zmieniając Y (yes) na N (no).

5.
Najważniejszą zmianą jest ustawienie minimalnej wysokości użycia działka, co pozwoli poprawnie wyliczyć zasięg minimalny. Standardowo ustawia się tu 500 stóp. Przełacznikiem SEL wybierz MIN ALT, a przełącznikiem DATA – 500.

6.
Następnie wybierz opcję STORE, by zapisać zmiany. Zjedź na dół za pomocą SEL i wybierz ENT.

7.
Wybierając EXIT wyjdź z menu ustawień uzbrojenia.

8.
Na koniec przestaw przełącznik IFFCC z powrotem na pozycję ON.

Wybór rodzaju amunicji

1.
Stojąc na płycie lotniska z wyłączonymi silnikami wybierz opcję tankowania i uzbrojenia (domyślnie LAlt + tylda). 

2.
Alternatywnie można to zrobić również w edytorze misji.

Użycie działka w trybie CCIP

1.
Upewnij się, że następujące przełączniki są na odpwiednich pozycjach:

 • MASTER ARM – ARM
 • GUN PAC – ARM (alternatywnie dolna pozycja GUNARM – wtedy działko nie używa systemu PAC)
 • LASER – ARM (opcjonalnie, jeśli jest TGP, pomaga w mierzeniu precyzjnej odległości do celu)

2.
Wciśnij przycisk wyboru głównych trybów MMCB. Na HUDzie pojawi się napis GUNS oraz ilość i rodzaj amunicji (CM 1150), na ekranie uzbrojenia DMSS również będzie widać podświetlenie działka GUN.

3.
Domyślny krzyż celowania po włączeniu trybu działka to CCIP RETICLE. Pokazuje wyliczany na bieżąco punkt trafienia pocisków oraz odległość do celu. Do wyboru są jeszcze trzy inne celowniki, ale w praktyce wykorzystuje się głównie CCIP.

4.
Jeśli dziób samolotu skierowany jest za bardzo w górę bądź aktualny toru lotu przekracza normy do wyliczenia punktu trafienia CCIP, na HUDzie zamiast celownika pojawi się napis CCIP INVALID.

5.
Opis celownika:

 • kropki w środku oznaczają punkt, gdzie trafią pociski: środkowa kropka to amunicja API, dolna kropka jest dla amunicji HEI. Taki układ widać przy zestawie CM Combat Mix. Przy jednym typie amunicji kropka będzie pojedyncza;
 • dwie bramki po lewej i prawej stronie kropek celownika (zaznaczone czerwonymi strzałkami)  pomagają przy celowaniu do obiektów ruchomych, poruszających się w bok względem toru lotu. Są skalibrowane dla obiektów poruszających się z prędkością 20 węzłów.
 • wewnętrzny okrąg to dynamiczny wskaźnik odległości do celu. Zaczyna „odwijać się” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od 2 mil do celu (ok. 10500 stóp). Poszczególne „przystanki” na 9, 6 i 3 godzinie oznaczają odpowiednio 1.5, 1 i 0.5 mili do celu.
 • górny grot skierowany w prawo pojawia się, gdy ustawiona jest minimalna wysokość użycia działka.

6.
Podejście do celu warto rozpocząć z wysokości 5-4 tysięcy stóp w delikatnym locie nurkowym od 10 do 20 stopni. Utrzymuj środek koła na celach, poczekaj aż zasięg wyniesie 2 mile i zacznie maleć, a wewnętrzny okrąg zacznie się „zwijać”. Naciśnij spust 1-stopnia i 2-stopnia, by otworzyć ogień. Strzelaj krótkimi seriami, dokonując niezbędnych poprawek.

Inne tryby celownika

Wciskając przycisk DMS Right lub DMS Left można przełączać się pomiędzy innymi rodzajami krzyżów celowniczych. Zmiana jest możliwa, jeśli HUD jest aktywnym sensorem SOI. Jeśli nie – wciśnij Coolie Switch Up.

CCIP Gun Cross

„Odchudzona” wersja poprzedniego CCIP Reticle. Również na bieżąco wylicza punkt uderzenia pocisków oraz podaje odległość do celu, tylko w bardziej zwartej, minimalistycznej formie. Używamy go, gdy priorytetem jest przejrzystość obrazu, np. by sprawniej zidentyfikować cel.

4/8/12 Gun Reticle

Celownik z trzema kropkami skalibrowanymi na stałe na odległości 4, 8 i 12 tysięcy stóp, czyli odpowiednio:

 • 4000 stóp – 0.7 mili
 • 8000 stóp – 1.5 mili
 • 12000 stóp – 2.2 mili
  Tego celownika używamy, gdy dane do wyliczenia CCIP nie są dostępne, czyli np. przy braku prawidłowo wyznaczonych steerpointów z elewacją terenu nad poziomem morza.

4000-Foot Wind Corrected Gun Cross

Prosty celownik z punktem skalibrowanym odgórnie na 4000 stóp, czyli 0.7 mili. Uwzględnia wpływ wiatru. Używany w sytuacjach, gdy wyliczenie punktów CCIP nie jest możliwe.

Ogólne wskazówki używania działka

 1. Wyliczenia CCIP oparte są o dane „elevation”, czyli wysokości obiektu nad poziomem morza. Jeśli wartość ta nie jest wpisana osobno, system opiera się na wysokości aktualnego steerpointu. Warto pamiętać, by nie był on zakotwiczony gdzieś w powietrzu, na domyślnym pułapie samolotu, tylko odpowiadał wysokości n.p.m w danym miejscu.
 2. Efektywność pocisków maleje wraz z przebytym dystansem, dlatego nie warto otwierać ognia do celów oddalonych powyżej 2 mil. W przypadku czołgów najlepiej strzelać od tyłu, gdzie pancerz jest nacieńszy oraz z najmniejszego możliwego dystansu amunicją CM.
 3. Przeciw piechocie najskuteczniejsza jest amunicja HEI.
 4. Unikaj długiego celowania i poprawek lecąc cały czas w tej samej linii. O wiele bardziej wystawiasz się wtedy na wrogi ogień. Lepiej wykonać dwa krótkie podejścia, niż jedno zbyt długie.
 5. Przy podchodzeniu do celu i odejściu warto wypuścić prewencyjnie flary w razie odpalenia Manpadów.
 6. Pamiętaj, by w odpowiednim momencie zakończyć atak i wznieść się w górę, zwłaszcza w trudnym, pagórkowatym terenie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

 

2 Replies to “Działko GAU-8 Avenger – poradnik A-10C II Tank Killer”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *