COMMS – radiokomunikacja – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Radiokomunikacja w F-16C
Niezbędne przyciski
Przygotowania do komunikacji
Podstawy komunikacji – Presety
Manualny wybór częstotliwości
Nadawanie komunikatów
Przypisywanie częstotliwości do presetów
Panel kontrolny radia COM 1 i COM 2
Częstotliwość ratunkowa GUARD
BACKUP – radio zapasowe
Jak wyświetlić radio na HUDzie?

UWAGA
Wszystkie poniższe instrukcje nie mają znaczenia, jeśli korzystasz z opcji EASY COMMS. Jest ona domyślnie włączona w opcjach gry w menu głównym. Easy Comms ignoruje istnienie częstotliwości radiowych. Masz jedno, uniwersalne radio pod klawiszem \ , które jest „magicznie” ustawione na wszystkie częstotliwości, zawsze słyszy wszystko i pozwala mówić do wszystkich. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że będziesz musiał zawsze upewnić się, że odbierasz i nadajesz na wskazanej częstotliwości – inaczej nie będziesz słyszany i sam nie usłyszysz żadnych komunikatów. Zalecamy te opcję dla lepszej immersji i realizmu.

Radiokomunikacja w F-16C

Komunikacja to wymiana informacji, a te na polu bitwy mogą być równie istotne, co zapas przenoszonych bomb i pocisków. F-16C Viper ma na pokładzie dwa radia główne oraz jedno zapasowe. W przeciwieństwie do F/A-18C Hornet, nie są to jednak identyczne systemy.

 • COM 1 – radio AN/ARC-164 – UHF (Ultra High Frequency) dla ultra wysokich częstotliwości 225.00 – 399.00 MHz. Używane jako główne radio do komunikacji głosowej.
 • COM 2 – radio AN/ARC-222 – VHF (Very High Frequency) dla bardzo wysokich częstotliwości 108.00 – 151.75 MHz.

Oba radia kontrolowane są z przedniego panelu ICP (Integrated Control Panel) i konsoli UFC z informacjami wyświetlanymi na ekranie DED (Data Entry Display). Działają wyłącznie przy zasilaniu z głównego agregatu, a więc przy włączonym silniku.

BACKUP RADIO – radio zapasowe UHF. Do działania wymaga jedynie włączonej baterii. Używa się go przed włączeniem silnika lub w razie awarii, po jego utracie. Kontrolowane jest za pomocą analogowego panelu na lewej konsoli.

Niezbędne przyciski

 • COM 1 – Prawy ALT + \ radio UHF
 • COM 2 – Prawy CTRL + \ radio VHF
  lub przypisane do zestawu HOTAS:
 • Communication Transmit Switch AFT – radio UHF
 • Communication Transmit Switch FWD – radio VHF

Przygotowania do komunikacji

1.
Przed każdą misją musisz zorientować się w częstotliwościach obowiązujących podczas wykonywania zadania. Inny namiar będzie na lotniska, inny na samoloty z Twojego klucza, inny dla komunikacji z AWACS-em, cysterną, operatorami JTAC i całą resztą jednostek biorących udział w danej misji. Listę niezbędnych częstotliwości znajdziesz w dobrze przygotowanej odprawie (Briefing) i w dokumnetach kneeboardu, by mieć je zawsze pod ręką. DCS World automatycznie poda jedynie częstotliwość dla lotniska startowego. Dobrą praktyką jest przypisanie częstotliwości do konkretnych presetów, by móc potem szybko wybierać np. preset 1 dla 335.00, preset 2 dla 286.00 itd. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w dalszej części wpisu.

2.
Do używania radia głównego na konsoli UFC upewnij się, że system jest przełączony na ten panel. Przełącznik C&I znajdziesz na lewej konsoli w sekcji IFF (okolice łokcia). Upewnij się, że jest na pozycji UFC.

Podstawy komunikacji – Presety

Na starcie misji oba radia są od razu nastawione na częstotliwości startowe pod presetami nr 1. Jeśli musisz je zmienić, najszybciej zrobisz to wybierając inny preset, czyli zapamiętaną wcześniej częstotliwość.

1.
Wybierz radio, które chcesz użyć: COM1 lub COM2.

2.
Za pomocą klawiatury wprowadź numer presetu od 1 do 20 i potwierdź klawiszem ENTR.

3.
Przy radiu pokaże się wybrany numer presetu, świadczący o gotowości do komunikacji na przypisanej mu częstotliwości.

4.
Jeśli chcesz sprawdzić, jaka częstotliwość odpowiada wybranemu presetowi:

 • wejdź w menu radia COM1 lub COM2
 • użyj kursorów DED Switch (góra/dół), by wybrać właściwy preset. Na ekranie DED ukaże się odpowiednia częstotliwość.

Manualny wybór częstotliwości

Alternatywą do presetów jest manulany wybór konkretnej częstotliwości. Robi się to w identyczny sposób, tyle że zamiast jedno lub dwucyfrowego presetu wprowadzamy częstotliwość w formacie pięciocyfrowym, np 255 MHz to 25500. Jeśli częstotliwość będzie wprowadzona błędnie, jej wartość zacznie migać.

1.
Wybierz radio COM 1 lub COM 2.

2.
Na klawiaturze ICP wprowadź pięciocyfrową wartość częstotliwości, np. 13600 i potwierdź enterem (ENTR).

3.
Radio jest gotowe do odbioru i nadawania na tej częstotliwości.

Nadawanie komunikatów

W zależności od radia, wybierz jeden z przycisków do nadawania:

 • Communication Transmit Switch AFT – radio UHF – Prawy ALT + \
 • Communication Transmit Switch FWD – radio VHF – Prawy CTRL + \
  a następnie odbiorcę i komunikat klawiszami F1-F9

Symbol radia, które akurat nadaje będzie podświetlony na ekranie DED.

Przypisywanie częstotliwości do presetów

Przed misją możesz przypisać ważne częstotliwości do wybranych presetów. Na poniższym przykładzie dla radia COM 1 zmienimy preset nr 5 z częstotliwości 254.00 na 300.00.

1.
Wybierz radio COM 1 lub COM 2.

2.
Za pomocą kursorów DED Switch wybierz numer presetu do zmiany. Widać go na wyświetlaczu DED wraz z aktualną częstotliwością.

3.
Użyj przełącznika „dobber” w dół, klikając na symbol dolnej strzałki, by uaktywnić pozycję częstotliwości na wyświetlaczu DED. Pojawią się przy niej gwiazdki.

4.
Za pomocą klawiatury wprowadź nową częstotliwość w formacie pięciocyfrowym i potwierdź enterem. Wartość zostanie zapamiętana.

Panel kontrolny radia COM 1 i COM 2

Na lewej konsoli na wysokości przepustnicy znajduje się panel kontrolny AUDIO 1 dla radia COM 1 i COM 2. Można tam regulować głośność komunikatów czy zmieniać tryby pracy. Standardowa pozycja gałek podczas lotu to SQL.

 • COMM1, COMM2 (pokrętła) – regulacja głośności
 • OFF – wyłączona redukcja szumów
 • SQL (Squelch) – redukcja szumów
 • GD (Guard) – nastawienie częstotliwości ratunkowej.

Częstotliwość ratunkowa GUARD

W wyjątkowych sytuacjach może zaistnieć potrzeba skorzystania z funkcji GUARD. Są to z góry ustalone, respektowane międzynarodowo częstotliwości ratunkowe, używane w sytuacjach awaryjnych w lotnictwie. Możemy na nich nasłuchiwać komunikatów od innych jednostek lub sami nadać prośbę o pomoc. W rzeczywistości częstotliwości te są bez przerwy monitorowane przez odpowiednie służby.

1.
Ustaw wybrane radio na częstotliwość ratunkową GUARD przekręcając gałkę na GD.

2.
Ustawienie to sprawi, że:

 • Radio COM 1 UHF zostanie ustawione na częstotliwość 243.00 MHz – Military Air Distress (MAD). To militarna częstotliwość ratunkowa.
 • Radio COM 2 VHF zostanie ustawione na częstotliwość 121.50 MHz – International Air Distress (IAD). To międzynarodowa częstotliwość ratunkowa używana w lotnictwie cywilnym.

Na wyświetlaczu DED będzie widać zarówno częstotliwości, jak i tryb Guard – GRD.

3.
Alternatywnie możesz użyć podwójnego trybu BOTH dla radia COM 1 UHF. Pozwala on nadawać i transmitować na wybranej częstotliwości oraz prowadzić ciągły nasłuch częstotliwości militarnej Guard na 243.00. Opcja ta dostępna jest tylko dla radia UHF. Wybierz radio COM 1.

4.
Użyj przełącznika „dobber” w prawo klikając na SEQ. Tryb radia UHF zmieni się z MAIN na BOTH.

BACKUP – radio zapasowe

W razie awarii silnika lub konieczności komunikacji przed jego włączeniem możesz użyć radia zapasowego. Działa ono tylko w UHF, czyli częstotliwościach 225.00 – 399.00 MHz.

1.
Na panelu IFF ustaw przełącznik I&C na BACK UP.

2.
Włącz zapasowe radio przekręcając gałkę na:

 • MAIN – tryb główny dla jednej częstotliwości
 • BOTH – tryb podwójny, z wybraną częstotliwością i nasłuchiwaniem GUARD

3.
Przy domyślnym trybie MNL (manual) użyj gałek dla każdej z cyfr, by ręcznie ustawić wybraną częstotliwość.

4.
Przełącz tryb na PRESET, by użyć zaprogramowanych wcześniej presetów. Do ich przełączania służy górna gałka CHAN (Channel).

5.
Listę zaprogramowanych częstotliwości do konkretnych presetów znajdziesz na tabliczce na panelu.

6.
Tryb GRD włącza tryb GUARD, czyli nadawania i słuchania częstotliwości ratunkowej 243.00 MHz.

7.
Tryb pracy radia zapasowego oraz jego częstotliwość widać na wyświetlaczu DED, jako BUP (BackUP).

Jak wyświetlić radio na HUDzie?

1.
Na prawym panelu ustaw przełącznik na pozycję DED DATA.

2.
Spowoduje to skopiowanie wyświetlacza DED na HUDzie.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *