Datalink i system IFF – poradnik F-16C Viper

Każde odpalenie pocisku powietrze-powietrze musi być poprzedzone stuprocentową identyfikacją celu. Służy do tego system odróżniania „swój-obcy” IFF w połączeniu z Datalink – automatycznym systemem wymiany danych pomiędzy samolotami .

W chwili obecnej (czerwiec 2020) system IFF działa w bardzo ograniczonej formie. Jego funkcjonalność będzie rozwijana z czasem.

Symbole IFF i Datalink

Kontakty wykryte przez radar lub inne samoloty po zbadaniu transponderem (swój-obcy) pojawiają się jako ikony HAFU (Hostile Abiguous Friendly Unknown) o różnych kolorach. Możliwe opcje to:
– niezidentyfikowany
– podejrzany
– swój
– wrogi
Ikony różnią się jeszcze zależnie od tego, czy kontakt pochodzi od innego samolotu-dawcy dzięki systemowi Datalink, czy jest również namierzany przez nasz radar.

System IFF

System IFF w obecnej wersji działa jedynie w formie wstępnej, co oznacza, że będąc sami w powietrzu będziemy w stanie zidentyfikować jedynie swoje samoloty. Wszystkie inne kontakty pozostaną oznaczone jako nieznane, gdyż do zakwalifikowania celu jako wrogi potrzebne są dwie metody weryfikacji. W takich sytuacjach pomocny będzie odbiornik RWR wyświetlający typy wykrytych jednostek. IFF działa na dwa sposoby:
SCAN
LOS (Line of Sight)

1.
Upewnij się, że IFF jest włączony. Pokrętło pod łokciem na lewej konsoli musi być w pozycji:
NORM
lub
LOW

SCAN

Podstawowy sposób działania systemu IFF to szybkie skanowanie wszystkich kontaktów na radarze. W tym celu wciśnij:
TMS Left – krócej niż 1 sekundę
W rogu ekranu pojawi się napis SCAN, a cele przyjazne zostaną otoczone zielonym kółkiem. Pozostałe będą nadal figurowały jako „niezidentyfikowane”.

LOS – Line of Sight

Drugi sposób to LOS (Line of Sight), czyli skan na linii obserwowania. System IFF skanuje wtedy obszar na linii kursora radaru, zależnie gdzie go ustawimy. W tym celu wciśnij:
TMS Left – dłużej niż 1 sekundę
W rogu ekranu pojawi się napis LOS, a cele przyjazne zostaną otoczone zielonym kółkiem. Pozostałe będą nadal figurowały jako „niezidentyfikowane”.

RWR

W przypadku samotnego lotu warto wspomagać się odbiornikiem RWR, który pokaże typy wykrytych samolotów, np. 29 (MiG-29 lub Su-27), 15 (F-15) itd.

DATALINK

Identyfikacja celów jest dużo łatwiejsza, gdy w powietrzu są inne myśliwce lub samolot AWACS. F-16C Viper korzysta wtedy z domyślnie włączonego systemu Datalink, który wymienia informacje pomiędzy samolotami, pozwalając choćby oznaczyć wrogów właściwą ikoną. Kontakty wyświetlają się również na ekranie sytuacyjnym HSD.

1.
Upewnij się, że system Datalink jest włączony. Pokrętło MIDS LVT pod prawym łokciem na konsoli musi być w pozycji ON.

2.
Na radarze pojawią się wykryte kontakty oznaczone ikonami wyjaśnionymi wyżej.

3.
Jeśli sami będziemy śledzić cele, np. w trybie radaru TWS, ikony pojawią się jako wypełnione w środku.

4.
Kontakty z Datalink będą także widoczne na ekranie sytuacyjnym HSD.

5.
W rzeczywistości system Datalink posiada duże możliwości konfiguracyjne, co widać na wyświetlaczu DED po kliknięciu przycisku
LIST
i kliknięciu przycisku ENTER na panelu ICP.
Przełącznikiem „dobber” można obejrzeć aż trzy strony poświęcone Datalink na DED. Nie ma jednak potrzeby nic tam zmieniać. Wszystko jest ustawione automatycznie zgodnie z rozgrywaną misją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.