Radar Air to Air – tryby ACM – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Tryb ACM radaru AN/APG-68
Niezbędne przyciski
Włączanie trybu ACM – Dogfight Mode
Podtryb HUD Scan
Podtryb Bore
Podtryb BORE + HMCS

Podtryb Vertical Scan
Podtryb Slew
Pozostałe informacje

Tryb ACM radaru AN/APG-68

Tryb ACM (Air Combat Maneuvering) radaru służy do automatycznego namierzania celów powietrznych, które znajdują się blisko, zwykle w zasięgu wzroku, do 10 mil morskich. Różne podtryby oferują różne obszary skanowania i umożliwiają łatwiejsze namierzenie celu zależnie od pozycji. Wystarczy naprowadzić HUD mniej więcej na miejsce, gdzie znajduje się wrogi samolot w zasięgu, a ten zostanie automatycznie zalockowany przez radar w trybie śledzenia pojedynczego celu STT. Przejście w tryb STT sygnalizowany jest komunikatem głosowym „LOCK”.

W DCS F-16C dostępne są następujące podtryby ACM:

 • HUD Scan – tryb domyślny, skanuje obszar 30×20 stopni wokół HUD-a, zasięg do 10 mil
 • BORE – skanowanie niewielkiej przestrzeni przed samolotem tuż pod celownikiem działka lub sprzężonej z celownikiem nahełmowym HMCS, zasięg do 20 mil
 • VERTICAL Scan – skanowanie obszaru wzdłuż pionowej linii nad HUD-em w zakresie 10×60 stopni, zasięg do 10 mil. Tryb przydatny podczas walki kołowej
 • SLEW – skanowanie obszaru 20×60 stopni wokół kursora na HUDzie sprzężonego z anteną radaru, kursorem można poruszać w granicy możliwości radaru

Niezbędne przyciski

 • DOGFIGHT SWITCH/Center – tryb walki powietrznej Dogfight – włączanie trybu ACM i działka oraz pocisków AIM-9 jako broni
 • DOGFIGHT MISSILE OVERRIDE – tryb walki powietrznej z pociskami AIM-120
 • TMS UP – podtryb Bore
 • TMS UP LONG – tryb Bore na celowniku nahełmowym HMCS
 • TMS DOWN – podtryb Vertical Scan, kasowanie locka, wyłączenie podtrybu SLEW
 • TMS RIGHT – podtryb HUD Scan
 • RDR Cursor – podtryb SLEW

Włączanie trybu ACM – Dogfight Mode

1.
Wciśnij przycisk DOGFIGHT Switch na przepustnicy. Radar od razu przejdzie w tryb ACM i podtryb HUD Scan, choć domyślnie będzie to działanie bez emitowania wiązki radaru NO RAD. Umożliwia to dyskretne zalockowanie celu pociskiem AIM-9 na podczerwień, bez alarmowania przeciwnika o namierzeniu. Działko i pociski AIM-9 zostaną wybrane automatycznie jako aktywne uzbrojenie. Radar włączy się po wybraniu jednego z dostępnych podtrybów ACM przyciskiem TMS na drążku lub przyciskiem podtrybów na ekranie radaru.

2.
Tryb HUD Scan oznaczony jest jako „20”. Na drugim ekranie widać aktywną broń.

3.
Jeśli chcesz operować pociskami średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM w trybach radaru ACM, musisz zmienić pociski bezpośrednio przyciskiem na ekranie uzbrojenia. Komputer zapamięta ten wybór i po tej akcji włączenie trybu Dogfight za każdym razem będzie miało aktywne pociski AIM-120, aż do następnej zmiany wyboru.

4.
Alternatywnie, tryb ACM można włączyć na ekranie radaru klikając przycisk głównych trybów CRM i następnie ACM.

Podtryb HUD Scan

 • Włączanie: TMS RIGHT (z radarem) lub domyślnie, po włączeniu trybu Dogfight (NO RAD)
 • Namierzenie celu może potrwać dłużej ze względu na duży obszar skanowania
 • Nie ma żadnej specjalnej symboliki na HUDzie
 • Oznaczenie podtrybu na ekranie radaru: „20”
 • Zakres skanowania (30×20 stopni):

Podtryb BORE

 • Włączanie: TMS UP
 • Ma nieco większy zasięg 20 mil ze względu na wąskie pole skanowania
 • Symbolem jest duży krzyż celowniczy Boresight Cross na HUDzie
 • Oznaczenie podtrybu na ekranie radaru: „BORE”
 • Zakres skanowania:

Podtryb BORE + HMCS

 • Włączanie: TMS UP LONG (po wcześniejszym włączeniu trybu BORE)
 • Sprzęża pole skanowania radaru z linią widzenia pilota
 • Symbolem jest elipsa na wyświetlaczu nahełmowym, która wyznacza granice pola skanowania
 • Oznaczenie podtrybu na ekranie radaru: „BORE”
 • Zakres skanowania:

Podtryb VERTICAL Scan

 • Włączanie: TMS DOWN
 • Przydatny w czasie walki kołowej, namierza samoloty nad HUD-em
 • Symbolem jest długa, pionowa linia wzdłuż HUD-a
 • Oznaczenie podtrybu na ekranie radaru: „60”
 • Zakres skanowania (10×60 stopni):

Podtryb SLEW Scan

 • Włączanie: RDR Cursor
 • Uruchamia się po przesunięciu kursora radaru, przydatne, gdy wiemy, na której godzinie znajduje się cel
 • Symbolem jest małe kółko z limitami pułapu skanowania
 • Oznaczenie podtrybu na ekranie radaru: „SLEW”
 • Zakres skanowania (60×20 stopni):

Pozostałe informacje

1.
Podtryby można zmieniać przyciskiem na ekranie radaru.

2.
Kiedy cel znajdzie się w polu wybranego podtrybu skanowania i odległości 10 mil, zostanie automatycznie zalockowany w trybie STT. Na HUDzie pojawią się informacje na temat odległości do celu i dynamiczny wskaźnik zasięgu pocisku.

3.
Przy pociskach AIM-9 warto wcisnąć przycisk UNCAGE, by sensor pocisku mógł swobodnie śledzić cel w swoich granicach wychylenia. Symbol rombu będzie przesuwał się tam gdzie zalockowany cel, a wysoki ton będzie cały czas słyszalny.

4.
Po manualnej zmianie typu pocisków na AIM-120 AMRAAM, symbole podtrybów ACM pozostają takie same. Znikną symbole trybu Dogfight, zamiast nich będzie koło ASE pocisku AIM-120.

5.
Lock radaru można odrzucić wciskając TMS DOWN.

Ściągnij wersję PDF

One Reply to “Radar Air to Air – tryby ACM – poradnik F-16C Viper”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *