Pocisk AGM-114L Hellfire II – „Lima” naprowadzany radarem – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:

Informacje ogólne
Niezbędne przyciski
Tryby odpalania pocisków AGM-114L Hellfire

Przygotowanie pocisków
Symbolika wyświetlaczy TADS/IHADSS dla pocisków Hellfire
Hellfire w trybie LOAL
Hellfire w trybie LOBL
Hellfire z użyciem George AI – fotel pilota
Ograniczenia – dlaczego nie można użyć Hellfire’ów?

Do efektywnego używania pocisków Hellfire niezbędna jest znajomość obsługi systemu TADS, źródeł sight i acquisition oraz komend George AI Helper. 

Informacje ogólne

Pocisk powietrze-ziemia AGM-114L Hellfire II, zwany „Lima”, to druga wersja podstawowego uzbrojenia śmigłowca AH-64D Apache. W przeciwieństwie do modelu K „Kilo” naprowadzanego laserem, „Lima” wykorzystuje naprowadzanie radarem, dzięki czemu jest pociskiem „odpal i zapomnij”. Pełnię swoich możliwości zyskuje dopiero z radarem FCR. Bez niego wymaga wzrokowego namierzenia celu przez strzelca, tak jak wersja z laserem. Po wystrzeleniu śmigłowiec może jednak zawrócić lub zająć się atakiem innych celów – sensor w pocisku sam będzie nakierowywał w wyznaczony punkt.

Możliwości i przeznaczenie są identyczne, jak w wersji K. Hellfire L wykorzystywany jest do niszczenia celów opancerzonych, zwłaszcza czołgów lub innych jednostek bojowych. Skuteczny zasięg Hellfire’a L to około 8 kilometrów. Apache może przenosić maksymalnie 16 pocisków, jednak w praktyce stosuje się konfigurację z 8 Hellfire’ami, po 4 na każdym z pylonów. Operowaniem AGM-114L bez pomocy radaru zajmuje się głównie strzelec CPG.

AGM-114L Hellfire II „LIMA” można łatwo odróżnić od wersji K „KILO” dzięki białej końcówce sensora na dziobie pocisku.

Niezbędne przyciski

Kategoria Pilot AH-64D

 • wszystkie przyciski do obsługi GEORGE AI HELPER

Kategoria CPG AH-64D

 • TRIGGER GUARD – OPEN – otwarcie osłony spustu
 • GUN TRIGGER 1st DETENT – odpalenie pocisku
 • LHG WEAPONS TRIGGER – odpalenie pocisku spustem na TEDAC
 • LHG WEAPONS ACTION SELECT – M (right) – wybór pocisków Hellfire
 • LHG LINEAR MOTION COMPENSATOR (LMC) – ułatwienie śledzenia celu na TADS
 • RHG LRFD 2nd DETENT (Laser Ranger Finder and Designator) – spust wiązki lasera
 • RHG MANUAL TRACKER – sterowanie kamerą TADS
 • RHG SIGHT SELECT TADS – wybór TADS jako celownika
 • IAT/Center (FWD) – automatyczne śledzenie celu przez TADS
 • + wszystkie niezbędne przyciski do obsługi systemu TADS

UWAGA
Użycie broni wymaga odblokowania osłony spustu przyciskiem TRIGGER GUARD OPEN. Jeśli nie chcesz tego robić przy każdym locie, możesz w opcjach specjalnych wymusić domyślne odblokowanie spustu. W tym celu wejdź do ustawień (Settings), zakładki SPECIAL i pozycji AH-64D. Ostatnia opcja WEAPONS TRIGGER GUARD ENABLE musi zostać odhaczona – pusta. Zaznaczenie jej przywraca blokadę.

Tryby odpalania pocisków AGM-114L Hellfire

Pociski Hellfire Lima można użyć na dwa sposoby, zależnie od tego, jak daleko znajduje się cel i czy jest w ruchu:

Lock On After Launch (LOAL)

Tryb LOAL oznacza „zalockowanie celu po odpaleniu”, czyli najpierw strzelec odpala pocisk, a Hellfire dopiero podczas lotu zacznie wyszukiwać wskazany do śledzenia radarem cel. To domyślny tryb działania.

LOAL jest automtycznie wybrany, jeśli cel jest dalej niż 2500 metrów i jeśli cel jest nieruchomy. CPG wskazuje rakiecie punkt w terenie, gdzie znajduje się cel. Gdy pocisk będzie w pobliżu, zacznie swoim sensorem szukać celu – weź pod uwagę, że jeśli kilka pojazdów będzie zgrupowanych bardzo blisko siebie, Hellfire może wybrać ten, który „najbardziej mu odpowiada”, a nie wskazany wcześniej na ekranie TADS.

Lock On Before Launch (LOBL „low ball”)

Tryb LOBL oznacza „zalockowanie celu przed odpaleniem”, czyli pocisk opuści pylon od razu śledząc swój cel sensorem radaru.

Pocisk przełącza się automtycznie na LOBL, jeśli cel jest bliżej niż 2500 metrów lub jeśli cel się porusza. Jeśli cel nie może zostać zalockowany, pocisk przejdzie w tryb LOAL. 

Przygotowanie pocisków

1.
Ustawień można dokonać zarówno na miejscu pilota, jak i strzelca CPG (klawisz „2”) na klawiaturze, zależnie z której pozycji będziesz chciał skorzystać. Jeśli zamierzasz użyć spustu na drążku cyclic, otwórz osłonę wciskając TRIGGER GUARD OPEN. Przygotowanie pocisków „Lima” bez użycia radaru jest znacznie prostsze, sprowadza się tylko do ich aktywacji.

2.
Aktywuj uzbrojenie wciskając ARMAMENT A/S na ARM. Jeśli dokonujesz zmian w ustawieniach jeszcze na ziemi, wciśnij wcześniej GND-ORIDE.

3.
Aktywuj pociski Hellfire przyciskiem Weapon Action Select M (Right). Ramka wokół ARM/SAFE stanie się linią przerywaną, a wokół ekranu pojawią się opcje ustawień pocisków Hellfire. Pierwsza rakieta gotowa do użycia zostanie podświetlona na biało.

UWAGA – jeśli masz oba typy pocisków na pokładzie: Lima i Kilo, może się zdarzyć, że aktywowane zostaną te naprowadzane laserem – Kilo. Na ekranie uzbrojenia można je odróżnić po podwójnym pasku na czubku. W polu TYPE na ekranie widać też SAL. Radarowe Lima mają grot skierowany w dół i oznaczanie typu RF. Należy wtedy aktywować wersję Lima, co wymaga dodatkowej czynności.

4.
Aby móc swobodnie przełączać się pomiędzy wersjami pocisków Hellfire, musisz ustawić aktywny celownik (Sight Source) na TADS. Inaczej przełączanie pocisków nie będzie działać. Wciśnij RHG SIGHT SELECT TADS lub przycisk na prawym handgripie.

5.
Po aktywacji TADS wciśnij przycisk TYPE, by ustawić typ pocisków Hellfire RF – Radio Frequency. Na biało podświetli się pierwszy wybrany pocisk z ikoną R i grotem. Pociski naprowadzane laserem są teraz widoczne z literą L.

6.
Przycisk MODE pozwala wybrać metodę uruchamiania zasilania pocisków Hellfire. Normalny NORM ma trzy tryby: AUTO – automatyczne przełącza zasilanie na kolejny pocisk, ALL – aktywuje wszystkie, NONE – wyłącza tymczasowo zasilanie. 

7.
Włączenie trybu manualnego wyboru zasilania MAN umożliwia samodzielny wybór kolejnego pocisku do odpalenia poprzez wciśnięcie przycisku na dźwigni Collective – Missle Switch. Aktywny pocisk podświetli się na biało. Będziesz musiał go wybrać po każdym odpaleniu. 

8.
Pozostałe opcje dla wersji Lima to:

 • LOBL Inhibit – wymusza użycie trybu LOBL, ale nie zawsze da się wtedy zalockować cel. Lepiej zostawić to komputerowi.
 • 2nd Target Inhibit – opcja, która przyda się dopiero z użyciem radaru FCR

Zauważ, że w wersji Lima znikają opcje wyboru trajektorii lotu.

Symbolika wyświetlaczy TADS / IHADSS dla pocisków Hellfire LIMA

 • TARGET DATA? – brak danych celu, ten napis widać, gdy żaden punkt w terenie nie został ustawiony dla aktywnego pocisku
 • LOAL NORM – domyślny tryb zalockowania celu po odpaleniu pocisku 

Oprócz tych dwóch ważnych informacji, tak jak w wersji KILO istotny jest jeszcze krzyż celownika TADS oraz mały kwadrat, czyli Missile Constrain Box – wskaźnik ograniczenia w śledzeniu celu przez pocisk.

Hellfire Lima w trybie LOAL

1.
Sprawdź poprawność wszystkich ustawień:

 • Armament A/S – ARM
 • Trigger Guard Open
 • Weapon Action Select – M
 • TYPE: RF

2.
Za pomocą celownika TADS, po ustawieniu właściwego źródła „acquisition” wyszukaj cel.

3.
Opcjonalnie możesz użyć automatycznego śledzenia Image Auto Tracker, wciskając przycisk IAT/Center (FWD). by zalockować cel w kamerze TADS. Wokół pojazdu pojawi się bramka (gate) z numerem 1. W przypadku celów nieruchomych nie jest to jednak niezbędne.

4.
Wciśnij i przytrzymaj spust lasera 2-go stopnia LRFD TRIGGER 2nd DETENT. Wokół krzyża celowniczego pojawią się dodatkowe kreski, a przy napisie TADS pojawi się dystans do celu.

5.
Przytrzymuj spust lasera 2nd DETENT, aż napis TARGET DATA? zniknie. Kwadrat Missile Constrain Box zmieni się w z linii przerywanej w ciągłą. Oznacza to, że dane punktu w terenie, gdzie znajduje się cel zostały zapisane w pamięci pocisku.

6.
Pozostaje wcisnąć spust. Po odpaleniu pocisku pojawi się timer odliczający sekundy do uderzenia w cel TOF (Time Of Flight). Nie musisz już oświetlać celu laserem ani utrzymywać krzyż na celu. Aktywuje się kolejny pocisk do użycia na pylonie, dlatego wrócił napis Target Data?

7.
Pocisk Hellfire Lima sam naprowadzi się na wykryty przez niego cel.

Hellfire w trybie LOBL

1.
Sprawdź poprawność wszystkich ustawień:

 • Armament A/S – ARM
 • Trigger Guard Open
 • Weapon Action Select – M
 • TYPE: RF

2.
Naprowadź krzyż TADS na cel. Jeśli jest ruchomy, włącz automatyczne śledzenie Image Auto Tracker, wciskając przycisk IAT/Center (FWD). Zauważ, że komputer jeszcze nie wie, jak daleko jest cel i czy się rusza, dlatego działa domyślnie tryb LOAL.

3.
Tak jak w poprzednim trybie, wciśnij i przytrzymaj spust lasera 2-go stopnia LRFD TRIGGER 2nd DETENT. Pojawi się odległość do celu mniejsza niż 2500m i komputer przejdzie w tryb LOBL NORM.

4.
Przytrzymaj spust lasera 2-go stopnia LRFD TRIGGER 2nd DETENT jeszcze przez chwilę, aż pojawi się napis RF MSL TRACK – Radio Frequency Missile Tracking. Oznacza to, że radar pocisku zaczął już śledzić cel, jeszcze przed wystrzeleniem. 

5.
Wciśnij spust broni, by odpalić pocisk. Pojawi się timer lotu do celu, a pocisk sam naprowadzi się nawet na poruszający się cel.

Hellfire z użyciem George AI – fotel pilota

Użycie Hellfire’ów z pomocą sztucznej inteligencji George AI Helper na miejscu pilota jest o wiele prostsze i szybsze, przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku pocisków naprowadzanych laserem.

1.
Włącz obraz video z TADS na jednym z monitorów, by mieć podgląd na to, w co celuje strzelec CPG.

2.
Włącz interfejs George AI Helper (domyślnie LCtrl + V). Wciśnij klawisze George AI Interface LEFT SHORT (domyślnie „A”), by zmienić broń na Hellfire’y. Jeśli masz dwa rodzaje pocisków, wciśnij George AI Inteface LEFT LONG, by przełączyć je na wersje radarową TYPE RF.

3.
Wciśnij George AI Inteface UP LONG (domyślnie „W”), by zmienić ROE (Rules of Engagment) na Weapons Free – pozwolenie na otwarcie ognia. Kolor tekstu musi być zielony.

4.
Skieruj krzyż LOS Reticle wyświetlacza IHADSS na rejon z celami i wciśnij klawisze George AI Interface UP SHORT (domyślnie „W”), by rozpocząć wyszukiwanie celów we wskazanej lokacji. Jeśli CPG wykryje tam obiekty, ich lista pojawi się po lewej stronie.

5.
Przyciskami George AI Interface UP i DOWN („W” i „S”) wybierz z listy cel do zniszczenia. Następnie wciśnij George AI Interface RIGHT SHORT (domyślnie „D”), by wydać rozkaz odpalenia pocisku.

6.
Na ekranie video będzie widać, co akurat robi George CPG. Na chwilę włączy laser, by wprowadzić cel do pamięci pocisku i wciśnie spust, jeśli wszystkie warunki będą spełnione.

Ograniczenia – dlaczego nie można użyć Hellfire’ów?

BAL LIMIT

Ballistic Limit to najczęstszy przypadek niemożności odpalenia Hellfire’ów. Pojawia się, gdy cel jest poza zasięgiem pocisku lub gdy laser jest kompletnie wyłączony na ekranie WPN -> UTIL. W wielu sytuacjach, gdy chodzi tylko o zbyt duży dystans, odpalenie pocisku jest ciągle możliwe.

PYLON LIMIT, PYLON ANGLE

Pylon Limit lub Pylon Angle pojawią się wtedy, gdy śmigłowiec jest skierowany dziobem na cel, ale kąt pochylenia w górę lub w dół uniemożliwia sensorowi pocisku „zobaczenie” miejsca wskazywanego przez źródło „acquisition”. Należy skierować śmigłowiec tak, by sensor pocisku znalazł się w limitach pola widzenia dla terenu przed śmigłowcem.

YAW LIMIT

Yaw Limit pojawia się, gdy Missile Constrain Box znajduje się za bardzo na lewo lub prawo od punktu wskazywanego przez krzyż celowniczy TADS. Śmigłowiec jest ustawiony za bardzo bokiem do celu i sensor Hellfire’a nie jest w stanie go zobaczyć. W takim przypadku pilot musi użyć pedałów, by obrócić śmigłowiec dziobem w stronę celu.

BACKSCATTER

Backscatter to tymczasowe zakłócenia w działaniu wiązki laserowej. Mogą wystąpić przykładowo, gdy laser przechodzi przez zbyt dużą ilość pyłu po eksplozji lub przy zbyt niskim zawisie nad piaszczystym terenem. W DCS generalnie nie ma dużego wpływu na rozgrywkę i pojawia się rzadko. 

MSL NOT READY / NO MISSILES

MSL NOT READY (Missile not ready) to standardowy komunikat, gdy po wystrzeleniu pocisku system przełącza się na kolejny Hellfire w gotowości. Znika po chwili.
NO MISSILIES informuje o wyczerpanym zapasie pocisków Hellfire

Ściągnij wersję PDF

3 Replies to “Pocisk AGM-114L Hellfire II – „Lima” naprowadzany radarem – poradnik AH-64D Apache”

  1. Są. Musisz przestawić we właściwościach gry na Steamie na wersję Open Beta. Tam są wszystkie nowości zawsze. Przy normalnej musisz poczekać parę miesięcy dłużej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *