TADS – Target Acquisition and Designation Sight – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Włączanie systemu TADS
Dostrajanie obrazu TADS
Opis ekranu TADS
Główne funkcje TADS
TADS w fotelu pilota

RHG – prawy chwyt – lista przycisków
LHG – lewy chwyt – lista przycisków
Xbox kontroler jako prawy i lewy TEDAC Hand Grip

TADS (Target Acquisition and Designation Sight) to zintegrowany z konstrukcją śmigłowca system celowniczy, składający się z kamery dziennej, kamery termowizyjnej na podczerwień FLIR, wskaźnika laserowego i dalmierza laserowego. Umożliwia obserwację i śledzenie celów za dnia i w nocy, oświetla laserem cel dla kierowanych pocisków Hellfire. Może być  sprzężony bezpośrednio z ruchami głowy strzelca CPG, kierować się na punkt, gdzie akurat patrzy pilot lub strzelec albo na wybrany punkt na mapie. 

Do obsługi systemu TADS w kokpicie strzelca służy TEDAC, czyli TADS Electronic Display and Control. Składa się z ekranu wielofunkcyjnego oraz dwóch chwytów po lewej i prawej stronie (LHG – Left Hand Grip, RHG – Right Hand Grip). Przypominają one przecięty na pół joypad – mają gałki osi analogowych, spust po przeciwnej stronie oraz sporo przycisków i przełączników. 

Dla wygody wiele kluczowych przycisków TEDAC można przypisać do pecetowego kontrolera, zamiast szukać miejsca na drążku cyclic bądź collective. Instrukcja i przykład znajduje się w dalszej części wpisu.

UWAGA
Wpis zawiera podstawowe zasady obsługi systemu TADS, bez szczegółowych opisów wykorzystania go z każdym typem broni. Takie instrukcje pojawią się w artykułach poświęconych uzbrojeniu. Funkcjonalność dotycząca radaru FCR pojawi się w późniejszym okresie Early Access modułu AH-64D Apache.

Do sprawnej obsługi TADS wymagana jest znajomość pojęć „sight” i „acquisition” opisana tutaj.

Niezbędne przyciski

 • Weapons Action GUN
 • Weapons Action ROCKETS
 • Weapons Action MISSILES
 • Weapons Trigger First Detent – spust broni
 • SIGHT MANUAL TRACKER – gałka sterująca kamerą
 • CURSOR CONTROLLER / ENTER- gałka sterująca kursorem na MPD
 • CURSOR CONTROLLER / ENTER – przycisk potwierdzenie wyboru funkcji pod kursorem na MPD
 • TADS FOV SWITCH Z-ZOOM – max zoom kamery
 • TADS FOV SWITCH – W-WIDE – szeroki FOV kamery
 • TADS FOV SWITCH – M-MEDIUM – średni FOV kamery
 • TADS FOV SWITCH – N-NARROW – wąski FOV kamery
 • TADS SENSOR SELECT SWITCH – FLIR – kamera FLIR
 • TADS SENSOR SELECT SWITCH – TV – kamera TV
 • LRFD TRIGGER 2nd DETENT – spust lasera (w DCS 1st detent się nie przydaje)
 • STORE/UPDATE SWITCH – STORE – zapisywanie punktów na mapie
 • SIGHT SELECT SWITCH – HMD
 • SIGHT SELECT SWITCH – TADS
 • LMC LINEAR MOTION COMPENSATOR – ułatwienie oświetlania laserem ruchomego celu
 • SLAVE BUTTON – skierowanie kamery na źródło „acquisition”
 • FLIR POLARITY BUTTON – zmiana widma kamery FLIR
 • LHG Image AutoTrack/Offset Switch – IAT/Center (FWD) – lockowanie celu do automatycznego śledzenia
 • LHG Image AutoTrack/Offset Switch – OFS/Center (AFT) – kasowanie lockowania celu
 • RHG MTT Promote Switch – Fwd/Center – przełączanie pomiędzy zalockowanymi celami
 • RHG MTT Promote Switch – Aft/Center – przełączanie pomiędzy zalockowanymi celami

Włączanie systemu TADS

1.
Przekręć włącznik ekranu na pozycję DAY (dzień) lub NT (noc). NT wyświetla obraz w tylko kolorze zielonym. Tryb DAY z ekranem biało czarnym można dostosować również do warunków nocnych. Kolor zielony może być mniej męczący dla oczu w ciemności.

2.
Jeśli pilot dopiero włączył APU w czasie Cold Startu, minie krótka chwila, zanim kamera pokaże obraz. Najpierw pojawią się symbole.

3.
Po chwili ekran będzie gotowy do pracy.

4.
Wciśnij SIGHT SELECT SWITCH Right – TADS na RHG, by zacząć kontrolować kamerę systemu za pomocą chwytów Hand Grip.

5.
Jeśli masz włączony wyświetlacz nahełmowy IHADSS, obraz z TADS pojawi się domyślnie również i na nim. Przy źródle „acquisition” innym niż GHS, obraz z kamery będzie nieruchomy i zmieni się przy manipulowaniu kontrolerem kamery na RHG lub zmianie źródła „acquisition”. Funkcja ze stałym obrazem może się przydać po namierzeniu celu, gdy chcemy mieć cały czas podgląd na lokację z celem i jednocześnie rozglądać się po okolicy.

6.
Ustawiając źródło ACQ na hełm strzelca GHS (Gunner Helmet Sight) i wciskając przycisk SLAVE na RHG połączymy ruchy głową i kierunek patrzenia z kamerą TADS. Szczegółowa instrukcja znajduje się niżej, w rozdziale Główne funkcje TADS. Funkcja ta przydaje się bardzo w nocy, pozwalając widzieć strzelcowi w ciemności oraz by szybko móc namierzać cele rozglądając się po okolicy.

7.
Możesz też spróbować dostroić obraz za pomocą pokręteł i przycisków BRT, CON, LEV, GAIN, by usunąć przekaz z kamery z IHADSS, pozostawiając wszystkie inne informacje. Uwaga – nie zawsze da się uzyskać idealny efekt zależnie od warunków oświetleniowych.

8.
W wielu innych sytuacjach po prostu wyłącz IHADSS klawiszem „I”, by skupić się tylko na ekranie TADS.

Dostrajanie obrazu TADS

1.
Do dostrajania jakości obrazu służą przyciski i pokrętła wokół ekranu. Pierwszą kalibrację zwykle robi się podczas Cold Startu. Później przy praktycznie każdym miejscu, na którym dłużej skupiamy obraz kamery lub zgodnie ze zmieniajacym się oświetleniem podczas dnia.

 • LEV (Level) – poziom naświetlenia
 • GAIN – nasycenie
 • SYM (Symbology) – jasność tekstu i symboli
 • BRT (Brightness) – jasność obrazu
 • CON (Contrast) – kontrast obrazu
 • *Gwiazdka – reset ustawień

Wszystkie przyciski obsługują kamerę na podczerwień FLIR. Kamerę dzienną DayTV regulują tylko przyciski BRT i CON.  Poza tym te dwa ostatnie przyciski działają tylko z aktywnym TADS jako „sight”.

2.
Osobne ustawienia będą konieczne dla różnej polaryzacji kamery na podczerwień FLIR (BHot, WHot).

 • BHOT (Black Hot) – „gorące” cele i obiekty czarne
 • WHOT (White Hot) – „gorące” cele i obiekty białe

Przy kamerze FLIR wciśnij przycisk FLIR Polarity na RHG lub Polarity na Collective, by przełączać między BHOT i WHOT.

3.
Osobnych ustawień będzie również wymagać kamera dzienna DayTV. Wciśnij 3-stopniowy przełącznik TADS Sensor Select na LHG, by zmieniać kamerę między FLIR i DayTV.

4.
Obraz można również przybliżać skokowo (bez płynnej regulacji przybliżenia) w 3 lub 4 zakresach FOV (Field of View), zależnie od wybranej kamery. Służy do tego górny przycisk 4-kierunkowy na LHG.

Kamera FLIR:

 • W (Wide) – szeroki kąt
 • M (Medium) – średni kąt widzenia
 • N (Narrow) – wąski kąt widzenia
 • Z (Zoom) – maksymalne przybliżenie

Kamera DayTV nie ma opcji szerokokątnej Wide, ale oferuje znacznie większe przybliżenie. Funkcje W-Wide i M-Medium ustawiają identyczny stopień przybliżenia.

5.
Pozostałe działające przyciski:

 • G/S (Grey Scale) – wyświetla skalę szarości do kalibracji obrazu
 • AZ/EL (Azimuth / Elevation) – przy wciśniętym AZ/EL przełączniki AZ i EL korygują pozycję kamery w pionie i poziomie, jeśli obraz dryfuje w jakimś kierunku, np. przy poruszaniu się śmiglowca w zawisie.

Opis ekranu TADS

 1. Taśma kompasu z aktualnym kursem lotu
 2. Aktywna kamera
 3. Krzyż celowniczy (LOS Reticle)
 4. wybrany celownik „sight source”
 5. aktualna prędkość Ground Speed
 6. odległość do punktu „acquisition source”
 7. aktualna wysokość
 8.  wybrany punkt do śledzenia przez kamerę TADS – „acquisition source”

 1. 8 kropek na krzyżu LOS oznaczają włączony tryb SLAVE – krzyż LOS jest skierowany na aktywny punkt „acquisition source” i nie można go przesuwać
 2. oznaczenia czterech narożników pokazują pole widzenia następnego poziomu przybliżenia
 3. Weapon Status – na dole po prawej pojawiają się informacje o aktywnym rodzaju uzbrojenia
 4. HAD (High Action Display) – duży prostokąt to pole widzenia ze śmigłowca Field of View, mniejszy prostokąt to pole widzenia aktualnego celownika Field of Regard. Kropka w środku oznacza kierunek linii wzroku/celowania drugiego członka załogi, jeśli jego celownik jest wybrany jako acquisition source

 1. LMC Indicator – małe poziome kreski oznaczają włączony Linear Motion Compensator
 2. LRFD Indicator – ukośne kreski przy krzyżu pojawiają się przy trzymaniu spustu wskaźnika laserowego Laser Range Finder and Designator
 3. odległość mierzona laserem do punktu na środku krzyża celowniczego
 4. Weapons Inhibit – wyświetla informacje odnośnie bezpieczeństwa i możliwości użycia wybranej broni w aktualnych warunkach

Główne funkcje TADS

Wyszukiwanie celów

1.
Przyciskiem Sight Select Right na RHG wybierz TADS jako aktywny celownik (sight).

2.
Za pomocą gałki Sight Manual Tracker przesuwaj obiektyw kamery na wybrany rejon. Dostosuj obraz w miarę konieczności przyciskami:

 • TADS Sensor Select (LHG) – zmienia rodzaj kamery
 • TADS Field of View (LHG) – zmienia stopień przybliżenia
 • FLIR Polarity (RHG) – zmienia polaryzację BHOT / WHOT

3.
Przytrzymaj przycisk spustu lasera LRFD 2nd Detent na RHG, by oświetlić cel laserem. Na dole pojawi się dystans do celu pozwalający ocenić możliwość użycia broni.
Laser jest traktowany na pokładzie śmigłowca jako broń, dlatego przycisk uzbrajania musi być włączony – ARM. Inaczej laser się nie włączy.

Funkcja SLAVE

Niezwykle ważna jest funkcja SLAVE. Pozwala szybko skierować kamerę na wybrane źródło „acquisition”, czyli punkt w terenie, który wymaga zainteresowania. Takim punktem może być:

 • ?00 – waypoint, punkt oznaczony na mapie jako cel
 • PHS (Pilot Helmet Sight) – punkt na który patrzy pilot przez swój celownik nahełmowy
 • GHS (Gunner Helmet Sight) – bezpośrednie kontrolowanie kamery hełmem, czyli ruchami głowy strzelca
 • FXD (fixed) – stały punkt 3 km bezpośrednio przed śmigłowcem
 • ?SKR (seeker) – sensor pocisku Hellfire przy oświetlaniu laserem przez inną jednostkę
 • TADS – punkt, w który wycelowana jest kamera TADS (źródło tylko dla pilota)

1.
Na ekranie TSD lub WPN wybierz funkcję ACQ (acquisition).

2.
Wybierz jedno ze źródeł z dostępnych opcji.

3.
Wciśnij SLAVE na RGH. Na krzyżu pojawią się kropki. Kamera skieruje się w wybrany punkt. Na mapie TSD pojawi się linia z krzyżykiem, pokazująca, gdzie patrzy TADS na mapie. Z aktywną funkcją SLAVE nie można manipulować kamerą za pomocą gałki. Wciśnij SLAVE ponownie, by odzyskać kontrolę nad kamerą. 

Kamera TADS sterowana ruchami głowy strzelca

1.
Wybierz TADS jako aktywny celownik Sight przyciskiem Sight Select Right – TADS na RHG.

2.
Na ekranie TSD lub WPN wybierz ACQ, by wyświetlić listę źródeł „acquisition”.

3.
Z opcji po prawej wybierz GHS (Gunner Helmet Sight).

4.
Ze źródłami TADS i GHS jako „sight” i „acquisition” wciśnij SLAVE na RHG, by sprzężyć kamerę z hełmem.

5.
Od teraz tam gdzie spojrzysz, tam skieruje się (z pewnym opóźnieniem) kamera TADS. Kliknij SLAVE jeszcze raz, by uwolnić kamerę i zostawić ją wycelowaną na wybrany punkt. Domyślnie obraz z kamery będzie narzucony na IHADSS. Przydaje się to zwłaszcza w nocy.

6.
Za pomocą przycisków i pokręteł ekranu LEV, GAIN, BRT, CON możesz spróbować wyregulować obraz, by usunąć przekaz z kamery zostawiając resztę informacji na IHADSS. Uwaga – zależnie od warunków oświetleniowych nie zawsze da się uzyskać idealny efekt.

7.
Możesz też wyłączyć IHADSS klawiszem „I”, jeśli obraz z kamery zostaje na wyświetlaczu i nie da się go dostroić, a w danym momencie przeszkadza. Nie jest to jednak dobra praktyka, bo pozbawia dostępu do wielu istotnych informacji.

Zapisywanie pozycji celów na później

Wykryte cele można szybko dodawać jako punkty mapy, by później mieć szybki dostęp do ich pozycji.

1.
Upewnij się, że jesteś w fazie atakowania PHASE ATK na mapie TSD.

2.
Wyszukaj cel. Oświetl go laserem za pomocą spustu LRFD 2nd Detent (RHG). Oświetlając laserem wciśnij przycisk STORE na LHG, by zapisać cel. Na ekranie pojawi się na 4 sekundy napis Txx z kolejnym wolnym numerem celu, a punkt pojawi się na mapie oraz liście celów.

3.
Aby wrócić później do celu, na ekranie WPN  lub TSD wybierz źródła „acquisition” pod ACQ.

4.
Następnie ?00 jako kategorię punktów mapy.

5.
Z wyświetlonej listy celów wybierz ten numer, na który ma się znowu skierować kamera TADS lub krzyż celownika Cued LOS Reticle.

6.
Wciśnij SLAVE na RHG, by skierować na cel kamerę TADS.

Zapisywanie waypointów na mapie

1.
Zapisywanie na mapie za pomocą TADS punktów innych niż cele (domyślnie Waypointy) odbywa się w identyczny sposób, jak wyżej, tyle że aktywną fazą mapy TSD musi być PHASE NAV (nawigacja).

2.
Punkty do wybrania jako źródło „acquisition”’ będą w kategorii WPTHZ (Waypoints and Hazards), oznaczone jako Wxx.

IAT – Image Auto Tracker

Image Auto Track umożliwia automatyczne śledzenie celów poruszających się. Dzięki podtrybowi MTT (Multi Target Tracker) może śledzić do trzech celów jednocześnie. Dokładne działanie systemu Image Auto Track jest opisane dokładniej w osobnym wpisie: IAT – Image Auto Track – poradnik AH-64D Apache.

1.
Wyszukaj cele na ekranie TADS. Naprowadź krzyż celownika na pierwszy cel – Primary Target.

2.
Wciśnij przycisk IAT/Center (FWD). by zalockować cel. Wokół pojazdu pojawi się bramka (gate) z numerem 1, a krzyż celownika zacznie automatycznie śledzić cel. W narożniku ekranu widać ilość aktualnie śledzonych celów.

3.
Przesuń celownik na drugi cel. Wciśnij ponownie IAT/Center FWD. Pojazd lub obiekt zostanie obrysowany bramką z numerem 2. Cel ten stanie się teraz nowym celem podstawowym Primary Target, a poprzedni z numerem 1 stanie się celem drugorzędnym – Secondary Target. Oznaczenie celu nr 1 zmieni się z bramki we flagę.

4.
Podczas automatycznego śledzenia wciśnij i przytrzymaj spust lasera 2-go stopnia LRFD TRIGGER 2nd DETENT, by zacząć oświetlać cel laserem i wystrzelić pocisk Hellfire.

5.
Wciśnij przycisk IAT OFS/Center (AFT), by skasować śledzenie celu podstawowego. Automatycznie nowym celem podstawowym stanie się ten zaznaczony poprzednio i pojawi się komunikat TRK 3 DEL.

6.
Wciśnij przycisk na prawym chwycie MTT Promote Switch – FWD lub AFT, by przełączać się pomiędzy śledzonymi celami, ustawiając nowy cel podstawowy Primary Target. FWD przesuwa cele w górę (1, 2, 3), AFT – w dół (3, 2, 1).

LMC – Linear Motion Compensator

Linear Motion Compensator jest pomocny przy manualnym oświetlaniu laserem poruszającego się celu, kiedy użycie automatycznego trybu IAT grozi ciągłym zrywaniem śledzenia.  LMC umożliwia manualne utrzymywanie płynnego ruchu kamery ze stałą prędkością w wybraną stronę lub stabilizuje kamerę na nieruchomym celu, gdy śmigłowiec porusza się w zawisie.

1.
Po nakierowaniu krzyża celownika kamery na cel wciśnij przycisk LMC na LHG. Na końcach krzyża celowniczego pojawią się małe, poziome kreski oznaczające działanie systemu LMC. delikatne wychylenie kontrolera kamery pozwoli płynnie i stabilnie podążać za ruchomym celem. Ponowne wciśnięcie LMC wyłącza funkcję.

TADS w fotelu pilota

Pilot ze swojego miejsca ma bardzo ograniczone możliwości korzystania z systemu TADS. Może jedynie:

 • wyświetlić obraz z TADS na jednym ze swoich monitorów MPD, by mieć podgląd na to, co robi na nim CPG
 • w szczególnych sytuacjach użyć TADS jako noktowizora zamiast przeznaczonego dla niego systemu PNVS. Kamera TADS jest wtedy sprzężona z jego wyświetlaczem IHADSS, na który przekazywany jest obraz z kamery FLIR. Pilot nie może dokonywać żadnych oznaczeń celu i oświetlania laserem, jak CPG. Kopuła TADS obraca się też znacznie wolniej od PNVS. 

Wyświetlanie obrazu TADS w kokpicie pilota

1.
Wciśnij przycisk VID na jednym z monitorów MPD. Następnie wybierz TADS lub CPG SIGHT, jeśli strzelec używa właśnie TADS jako swój celownik „sight”.

2.
Po pojawieniu się obrazu video dostępne są opcje:

 1. Stopień przybliżenia obrazu: WIDE – szeroki kąt, NORM – normalne przybliżenie, ZOOM – maksymalne przybliżenie
 2. SHARP – ostrość obrazu
 3. COLOR – przełącza pomiędzy biało-czarnym i zielonym obrazem
 4. SYMB-NORM/BOOST – mocniejszy kontrast tekstu/symboli na ekranie
 5. RESET – reset ustawień
 6. G/S – greyscale – wyświetla skalę szarości

3.
Pokrętłami VID i BRT dostosuj obraz do aktualnych warunków oświetlenia. Wciśnij przycisk TADS na górze, by wyjść z menu dostrajania obrazu.

4.
Na ekranie będzie widać jak CPG szuka i namierza cele oraz wszelkie komunikaty i symbole, jakie pojawiają się na TADS.

TADS jako urządzenie do noktowizji pilota

1.
Włącz gogle noktowizyjne na lewej konsoli ustawiając przełącznik na NORM.

2.
Wciśnij przycisk NVS SELECT SWITCH – TADS na dźwigni collective. Źródło noktowizji zmieni się z PNVS na TADS. Użyj pokręteł FLIR i SYMB BRT obok lewego monitora MPD, by dostosować jakość obrazu przekazywanego na IHADSS.

3.
Obraz z TADS będzie teraz źródłem noktowizji. Warto wtedy wyłączyć video na monitorze MPD, by obrazy nie nakładały się na siebie.

RHG – prawy chwyt – lista przycisków

 • FCR ZOOM – zmienia format celowania radaru FCR
 • SIGHT SELECT – zmienia aktywny celownik: HMD, TADS, FCR, LINK (łączy  linię celowania radaru z TADS i na odwrót)
 • SLAVE – kieruje kamerę lub FCR na źródło „acquisition”
 • SIGHT MANUAL TRACKER – gałka sterująca pozycją kamery TADS lub kątem anteny FCR
 • MTT TRACK PROMOTE – przełącza MTT (Multi Target Tracker) pomiędzy podstawowym i zapasowym kontaktem IAT
 • FLIR POLARITY – przełącza polaryzację kamery na podczerwień: BHOT, WHOT
 • IAT – wybór polaryzacji dla Image Auto Tracker
 • LST MODE – wybór trybu funkcji Laser Spot Tracker
 • LRFD TRIGGER – spust wiązki lasera: 1st DETENT (puszcza krótką wiązkę), 2nd DETENT (oświeca tak długo, jak wciśnięty jest spust)
 • FCR SCAN SIZE – pole widzenia FOV radaru
 • FCR C-Scope – wyświetla zakres działania radaru (azimuth over elevation) na HMD i TADS
 • Missile Advance – manualne przełączanie kolejnych Hellfireów do odpalenia

LHG – lewy chwyt – lista przycisków

 • TADS SENSOR SELECT – wybór kamery FLIR lub DTV
 • WEAPON ACTION SELECT – wybór aktywnej broni: G – działko, R – rakiety, M – pociski Hellfire
 • STORE/UPDATE – zapisywanie pozycji celu / punktu na mapie
 • FCR SCAN – włącza skanowanie radarem: Fwd – pojedynczy skan S-Scan, Aft – ciągły skan C-Scan
 • FCR CUED SEARCH – szybkie skierowanie anteny na źródło zagrożenia wykryte przez RFI
 • LINEAR MOTION COMPENSATOR – włącza tryb LMC ułatwiający manualne oświetlanie laserem poruszający się cel
 • TADS FIELD OF VIEW – wybór poziomu przybliżenia obrazu (W-wide, M-medium, N-narrow, Z-zoom)
 • IMAGE AUTO TRACK / OFFSET – włącza autośledzenie i tryb offset śledzenia
 • VIDEO RECORD – włącza nagrywanie filmu z TADS (nie działa w DCS)
 • FCR MODE – zmiana trybu pracy radaru
 • CURSOR CONTROLLER / ENTER – gałka sterująca kursorem monitorów MPD, wciśnięcie potwierdza wybór
 • CURSOR DISPLAY SELECT – przełącza kursor pomiędzy monitorami MPD i centruje go na ekranie
 • WEAPONS TRIGGER – strzał z aktywnej broni

Xbox kontroler jako prawy i lewy TEDAC Hand Grip

Ilość przycisków na chwytach TEDAC może nieco przytłoczyć, zwłaszcza, że na rynku nie ma jeszcze dedykowanych kontrolerów tylko dla takiej roli. To, co ewentualnie zostało do wykorzystania na nieużywanym zwykle do pilotowania przez CPG drążku cyclic z pewnością nie wystarczy. Można się ratować przepustnicą, która generalnie nawet powtarza kilka przycisków obecnych na hand gripach, ale jeszcze ciekawszym pomysłem jest wykorzystanie pecetowego joypada do kontrolowania TADS, trzymając go podobnie, jak CPG swoje hand gripy.

W tym przypadku również nie będziemy w stanie przypisać wszystkich przycisków, ale dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie są niezbędne tuż pod ręką, zwłaszcza w okresie, gdy brakuje jeszcze funkcjonalnego radaru FCR. Niestety, przynajmniej w przypadku Xboxowego kontrolera, nie ma prostej opcji użycia triggerów jako zwykłego przycisku spustu. Przez DCS są traktowane jako osie i w zasadzie nie mają zastosowania w hand gripach. Niezbędne będzie też poświęcenie jednego przycisku na modyfikator w stylu Shift/Alt, by podwoić ilość dostępnych kombinacji.

Prezentowany poniżej spis komend jest tylko przykładem. Każdą funkcję można przypisać według własnych upodobań.

Przypisanie modyfikatora

W tym przykładzie modyfikatorem (działającym jak Shift, ALt, itp) jest lewy bumper, który łatwo się wciska razem z innymi przyciskami na padzie. Uwaga – może się zdarzyć, że przy powtórnym włączeniu gry trzeba będzie powtórzyć przypisanie modyfikatora.

1.
Wybierz ustawienia sterowania i wejdź w opcję MODIFIERS. Następnie w panelu modyfikatorów kliknij ADD (dodaj).

2.
Z listy urządzeń wybierz nazwę swojego kontrolera.

3.
Wciśnij przycisk na kontrolerze, który ma być modyfikatorem i kliknij OK.

Przypisanie osi do gałek analogowych

Przypisując właściwe osie i klawisze upewnij się, że robisz to we właściwej kategorii CPG AH-64D, inaczej nie znajdziesz wielu pozycji.

Warto rozpocząć od przypisania osi analogowych, które wymagają pewnych modyfikacji.

1.
Wybierz kategorię CPG AH-64D i podkategorię AXIS COMMANDS. Znajdź linijkę RHG MAN TRK Controller – to gałka przesuwania kamerą/anteną radaru na prawym chwycie. Przypisz jej oś X do gałki analogowej kontrolera – w tym przypadku prawej, jako JOY_RX po prostu ruszając gałką parę razy w górę i w dół. Potwierdź OK.

2.
Mając ją zaznaczoną na liście, wybierz AXIS TUNE, by poprawić jej działanie w grze.

3.
Przy domyślnych ustawieniach kamera może sama dryfować w różnych kierunkach bez poruszania gałką. Receptą na to jest ustawienie małego DEADZONE na 2-4.
Następny niezbędny krok to CURVATURE na ok. 10-15. Dzięki temu przy małych wychyleniach gałki kamera będzie poruszać się wolniej niż przy większych, co zapewnia większą precyzję. Potwierdź OK.

4.
Te same kroki wykonaj dla osi lewo/prawo, czyli RHG MAN TRK Y-Axis przypisując JOY_RY oraz dla drugiej gałki CURSOR CONTROLLER na lewym hand gripie, służącej do poruszania kursorem na ekranach MPD.

5.
Przy lewej gałce warto jeszcze dopisać działanie CURSOR CONTROLLER ENTER pod przycisk gałki analogowej, by działał tak, jak w realu. Można go znaleźć w kategorii CPG AH-64D i podkategoriach:

 • Right Handgrip – jako RHG Enter Button
 • Left Handgrip – Cursor Enter Trigger

Oba mają takie samo działanie.

Pozostałe przyciski

Cała reszta pozostałych przycisków to tylko przykład przypisania tych najbardziej niezbędnych. Wszystkie znajdują się w kategorii CPG AH-64D oraz podkategoriach RIGHT HANDGRIP i LEFT HANDGRIP.

Bez modyfikatora

 • Y – Weapons Action GUN
 • X – Weapons Action ROCKETS
 • B – Weapons Action MISSILES
 • A – Weapons Trigger First Detent (spust broni)
 • krzyżak góra – TADS FOV SWITCH Z-ZOOM
 • krzyżak dół – TADS FOV SWITCH – W-WIDE
 • krzyżak lewo – TADS FOV SWITCH M-MEDIUM
 • krzyżak prawo – TADS FOV SWITCH N-NARROW
 • opcje – TADS SENSOR SELECT SWITCH FLIR (kamera FLIR)
 • share – TADS SENSOR SELECT SWITCH TV (kamera TV)
 • prawy bumper – LRFD TRIGGER 2nd DETENT – spust lasera (w DCS 1st detent nie jest przydatne)
 • przycisk pod prawą gałką – STORE/UPDATE SWITCH – STORE (zapisywanie punktów na mapie)

Z modyfikatorem LEWY BUMPER

 • LB+Y – SIGHT SELECT SWITCH HMD
 • LB+B – SIGHT SELECT SWITCH TADS
 • LB+krzyżak w dół – LMC LINEAT MOTION COMPENSATOR
 • LB+opcje – SLAVE BUTTON
 • LB+share – FLIR POLARITY BUTTON

Ściągnij wersję PDF

4 Replies to “TADS – Target Acquisition and Designation Sight – poradnik AH-64D Apache”

 1. Dzięki za poradniki, oficjalna instrukcja, jak to w przyadku ED jest nudna, że hej ;). Coś czuję, że będziesz miał szybciej niż Chuck swoją. Zrób potem w 1 pdf :), dzieki za opisy.

  1. IHADSS czy TADS? 😉
   IHADSS ma każdy członek załogi na monoklu. TADS ma CPG, pilot tylko jako podgląd na monitorze u siebie, albo urządzenie do obserwacji terenu w noktowizji, działające gorzej od jego PNVS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *