IAT – Image Auto Track – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Co to jest IAT – Image Auto Track
Niezbędne przyciski
IAT – jak używać Image Auto Track?
MTT – jak używać Multi Target Tracker?

Co to jest IAT – Image Auto Track?

Image Auto Tracker to jedna z funkcji systemu namierzania celów TADS, zwłaszcza poruszających się pojazdów, na podobnej zasadzie, jak tryb Point Track w zasobnikach celowniczych TGP. Zamiast manualnego podążania krzyżem celownika za pojazdem przy pomocy LMC (Linear Motion Compensator), pozwala na automatyczne śledzenie celów. Podtryb MTT (Multi Target Tracker) umożliwia z kolei śledzenie trzech celów jednocześnie i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. IAT i MTT można wykorzystać także do oznaczenia zaparkowanych pojazdów. 

Weź pod uwagę, że śmigłowce operują na o wiele niższym pułapie i z tego powodu automatyczne śledzenie celu może zostać łatwo przerwane, jeśli pojazd znajdzie się za jakąś przeszkodą terenową lub obiektem. Czasem bardziej skuteczne jest manualne śledzenie z pomocą LMC. IAT i MTT tylko śledzą cele – nadal konieczne jest oświetlanie ich laserem po odpaleniu pocisków Hellfire. IAT może być użyty wyłącznie przez strzelca CPG.

Niezbędne przyciski

Kategoria: AH-64D CP/G

  • SIGHT SELECT SWITCH – TADS – ustawia TADS jako aktywny celownik
  • RHG MAN Trk Controller (osie lub przyciski) – przesuwanie krzyża celownika na TADS
  • CPG Seat – przejście na fotel strzelca (domyślnie klawisz „2”)
  • LHG Image AutoTrack/Offset Switch – IAT/Center (FWD)
  • LHG Image AutoTrack/Offset Switch – OFS/Center (AFT)
  • RHG MTT Promote Switch – Fwd/Center
  • RHG MTT Promote Switch – Aft/Center

IAT – jak używać Image Auto Track?

1.
Wciśnij „2”, by przejść na miejsce strzelca CP/G. Wyłącz IHADSS klawiszem „I”. Ustaw TADS jako aktywny celownik wciskając Sight Select Switch TADS (Right). Do przesuwania celownika służy gałka MAN Trk Controller.

2.
Do używania systemu niezbędny będzie dwukierunkowy (przód,tył) przycisk IAT/OFS na lewym chwycie (LHG).

3.
Wyszukaj cele na ekranie TADS. Naprowadź krzyż celownika na pierwszy cel – Primary Target.

4.
Wciśnij przycisk IAT/Center (FWD). by zalockować cel. Wokół pojazdu pojawi się bramka (gate) z numerem 1, a krzyż celownika zacznie automatycznie śledzić cel. W narożniku ekranu widać ilość aktualnie śledzonych celów.

5.
Możesz w każdym momencie przejść do manualnego przesuwania krzyża celownika i zacząć wyszukiwać inne cele, choć zakres przesuwania będzie dość ograniczony. System nadal będzie śledzić pierwszy cel – Primary Target. Linia przy krawędzi ekranu z numerem celu wskazuje, gdzie jest śledzony pojazd.

6.
Wciśnij przycisk OFS/Center (AFT), by szybko wrócić do śledzenia pierwszego celu.

7.
Podczas automatycznego śledzenia wciśnij i przytrzymaj spust lasera 2-go stopnia LRFD TRIGGER 2nd DETENT, by zacząć oświetlać cel laserem i wystrzelić pocisk Hellfire.

8.
Jeśli poruszający się pojazd znajdzie się za przeszkodą uniemożliwiającą śledzenie, IAT najpierw przejdzie do śledzenia inercyjnego na podstawie wcześniejszego ruchu. Bramka wokół celu zmieni się w cztery kwadraty w narożnikach. Gdy pojazd znowu znajdzie się na czystej linii widzenia, IAT automatycznie wróci do właściwego śledzenia.

9.
Jeśli przerwanie linii widzenia będzie się utrzymywać, IAT przejdzie w tryb LOW CONFIDENCE (niski stopień pewności), co symbolizuje zmiana bramki wokół celu w poczwórne kostki w narożnikach. 

10.
Po kilku sekundach w trybie Low Confidence, system w końcu przestanie śledzić niewidoczny już cel. Pojawi się komunikat TRK 1 DROP.

MTT – jak używać Multi Target Tracker?

1.
Największą zaletą systemu Image Auto Track jest podtryb Multi Target Tracker (MTT), czyli śledzenie kilku celów jednocześnie, nawet jeśli się poruszają. Najpierw oznacz pierwszy cel Primary Target jak poprzednio, wciskając IAT/Center FWD.

2.
Przesuń celownik na drugi cel. Wciśnij ponownie IAT/Center FWD. Pojazd lub obiekt zostanie obrysowany bramką z numerem 2. Cel ten stanie się teraz nowym celem podstawowym Primary Target, a poprzedni z numerem 1 stanie się celem drugorzędnym – Secondary Target. Oznaczenie celu nr 1 zmieni się z bramki we flagę.

3.
Przesuń celownik na trzeci cel i oznacz go wciskając IAT/Center FWD. Analogicznie, stanie się on nowym celem podstawowym z numerem 3, a pozostałe zostaną oznaczone flagami 1 i 2 jako cele drugorzędne.

4.
Jeśli cele drugorzędne znajdą się zbyt długo poza ekranem TADS, system zacznie je traktować jak za przeszkodą terenową i w końcu przejdzie w Low Confidence aż do przerwania śledzenia. Widać to po przerywanych liniach od celów przy krawędzi ekranu TADS.

5.
Nawet gdy wszystkie cele widać na ekranie, i te drugorzędne i podstawowy mogą przejść w Low Confidence, jeśli dojdzie do przerwania linii widzenia. Warto zwracać uwagę, czy obrys flagi nie zmienił się w linię przerywaną.

6.
Wciśnij przycisk IAT OFS/Center (AFT), by skasować śledzenie celu podstawowego. Automatycznie nowym celem podstawowym stanie się ten zaznaczony poprzednio i pojawi się komunikat TRK 3 DEL.

7.
Przytrzymaj dłużej przycisk IAT OFS/Center (AFT), by skasować śledzenie wszystkich celów jednocześnie. Potwierdzi to komunikat ALL TRKS DEL (All Tracks Deleted).

8.
Wciśnij przycisk na prawym chwycie MTT Promote Switch – FWD lub AFT, by przełączać się pomiędzy śledzonymi celami, ustawiając nowy cel podstawowy Primary Target. FWD przesuwa cele w górę (1, 2, 3), AFT – w dół (3, 2, 1).

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *