Bombardowanie CCIP – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Ustawienia bomb
Atak w trybie CCIP
Atak w trybie CCIP Consent to Release

Bombardowanie CCIP

Tryb CCIP to jedna z metod celowania bronią niekierowaną w samolocie A-10C – w tym przypadku bombami typu Mk-82 i Mk-84, choć w szczególnych przypadkach można w ten sposób zrzucić również bomby kasetowe. CCIP oznacza Continuously Computed Impact Point, czyli wyliczany na bieżąco punkt trafienia bomb, który widać na HUDzie. 

Tryb CCIP umożliwia dość precyzyjne trafienia bombami niekierowanymi, ale kosztem lotu nurkowego pod dużym kątem i zejścia na niską wysokość. Alternatywą jest podtryb CCIP Consent to Release, który nie wymaga nurkowania, ale jest mniej celny.

Niezbędne przyciski

Master Mode Control Button – szybka zmiana trybu bombardowania
DMS Left / Right – szybka zmiana uzbrojenia
Weapon Release – spust bomb
TMS Up Long – oznaczenie punktu jako SPI
TMS Up – oznaczenie celu na TGP

Ustawienia bomb

1.
Wybierz ekran konfiguracji uzbrojenia DSMS.

2.
Zaznacz bomby niekierowane, które chcesz użyć do ataku w trybie CCIP. Poźniej skonfigurowaną broń można również zmieniać przyciskami na drążku DMS Left i DMS Right. 

3.
Wciśnij PROF, by przejść do konfiguracji profilów broni.

4.
Na głównym ekranie profilu (Prof Main) wybierz tryb ilości zrzucanych bomb. Dostępne opcje to:

 • SGL (Single) – pojedyncza bomba
 • PRS (Pairs) – jedna para bomb, o ile są tego samego typu i podwieszone symetrycznie pod dwoma skrzydłami
 • RIP SGL (Ripple Single) – wyznaczona ilość pojedynczych bomb zwalnianych w ustawionym odstępie. Bomby zwalniane są z tego samego pylonu.
 • RIP PRS (Ripple Pairs) – wyznaczona ilość par bomb zwalnianych w ustawionym odstępie.

5.
Przy wyborze RIP (Ripple) pojawiają się dodatkowe opcje:

 • QTY (Quantity) – ilość zrzucanych bomb w jednym podejściu (bez względu czy pojedynczo, czy w parach)
 • FT (Feet) – odległość w stopach pomiędzy uderzeniami kolejnych bomb w ziemię

6.
Wartości liczbowe wprowadza się na klawiaturze UFC. Aktualną wartość widać na HUDzie, w nawiasie kwadratowym. Do kasowania błędów i pomyłek służy przycisk CLR.

7.
Po wpisaniu wybranej cyfry klikamy na odpowiednim przycisku na ekranie DSMS, co działa jak Enter. Wartość pod QTY i FT powinny się zmienić. 

Poniższy przykład SGL – QTY4 – FT40 oznacza, że wciśnięcie spustu zwolni 4 bomby pojedynczo po sobie, by spadły w odstępach 40 stóp od siebie. Przy parach liczba QTY również musi odpowiadać całkowitej ilości bomb do zrzutu, np. QTY 3 dla ustawienia RIP PRS oznacza tylko 3 zwolnione bomby –  w takim ustawieniu jedna para będzie niepełna.

8.
Pozostałe opcje na tym ekranie to:

 • N/T – tryb zapalnika (Fuse): N/T (Nose/Tail), Nose (dziób), Tail (ogon) – można tu ustawić wybór, przy uderzeniu której części bomby dojdzie do eksplozji, ale w symulacji DCS dla bomb Mk-82 i Mk-84 nie ma to znaczenia. Warto zostawić domyślne N/T.
 • MODE CCIP – wybór trybu ataku – CCIP jest domyślny, nie ma potrzeby go zmieniać

9.
Bardziej szczegółowe ustawienia dostępne są po wciśnięciu CHG SET (Change Settings), ale w symulatorze DCS World nie mają one wpływu na skuteczność ataku.

10.


Szczegółowe ustawienia dla profilu bomb niekierowanych to:

 • SEM (Safe Escape Manouver) – rodzaj manewru bezpiecznej ucieczki po ataku (np. CLM (Climb) – wznoszenie)
 • DES TOF (Desired Time Of Fall) – wyznaczony czas lotu bomb w sekundach
 • MIN ALT (Minimum Altitude) – minimalna wysokość po przekroczeniu której system nie pozwoli zrzucić bomb
 • RT – Offset poziomy w miliradianach
 • UP – Offset pionowy w miliradianach
 • EJECT – prędkość zwalnianej bomby w stopach na sekundę (Feet/second)
 • RACK – opóźnienie w uzbrojeniu bomby na pylonie w sekundach

11.
Przycisk RET powraca do poprzedniego ekranu profilu.

12.
Na koniec koniecznie wciśnij przycisk SAVE, by zapisać wprowadzone zmiany w konfiguracji bomb. 

Atak w trybie CCIP

1.
Upewnij się, że przełącznik uzbrojenia Master Arm jest w górnej pozycji ARM.

2.
Jeśli dopiero co skonfigurowałeś bomby dla trybu CCIP na ekranie DSMS, wszystko będzie już wybrane gotowe do rozpoczęcia ataku. W innym przypadku uzbrojenie można szybko przełączać przyciskami: DMS Left, DMS Right, a tryb bombardowania przyciskiem Master Mode Control Button. Wybraną bombę i tryb CCIP oraz podstawowy podtryb MAN REL (Manual Release) widać na HUDzie. Początkowo, gdy nie są jeszcze spełnione warunki do zrzutu, pionowa linia Projected Bomb Impact Line (PBIL) jest przerywana.

3.
Jeśli nie zlokalizowałeś celu wizualnie, można się wspomóc zasobnikiem TGP i oznaczyć go przyciskiem TMS UP LONG jako punkt SPI na HUDzie. 

4.
Wysokość podejścia do ataku zależy od wielu czynników, m.in. ochrony celu, ukształtowania terenu wokół. Im większa wysokość, tym więcej czasu jest na ewentualne poprawki w celowaniu i bezpieczne odejście znad celu. W tym przykładzie to wysokości ok. 10000 stóp i ok.4 mile od celu.

5.
Wprowadź samolot w lot nurkowy pod kątem ok. 15-20 stopni, utrzymując linię PBIL na celu. Kąt nurkowania pokazuje symbol wektora kierunku lotu i drabinka HUD-a.

6.
Kontynuuj nurkowanie w kierunku celu, aż linia PBIL zmieni się w stałą. Na dole pojawi się kółko celownika CCIP Bomb Reticle. Liczba nad nazwą trybu pokazuje aktualny czas lotu bomb do celu w sekundach (Time to Impact). Nie próbuj manewrować tak, by umieścić koło celownika na celu. W A-10C Bomb Reticle sam zacznie przesuwać się w górę przy kontynuowaniu nurkowania w stronę celu.

7.
Utrzymuj nurkowanie w kierunku celu i obserwuj drogę Bomb Reticle w górę. Konieczne będą minimalne korekty w sterowaniu, by celownik zrównał się idealnie z celem. Gdy kropka na środku Bomb Reticle znajdzie się na celu, wciśnij spust Weapon Release, by zwolnić bomby. W przypadku większej ilości bomb spust należy przytrzymać aż do zwolnienia wszystkich bomb. W tym momencie czas do uderzenia to 9 sekund.

8.
Po zwolnieniu ładunku natychmiast poderwij samolot do góry i rozpocznij odejście. Tryb CCIP potrafi być bardzo precyzyjny.

9.
Jeśli z jakichś powodów przekroczysz parametry do zrzucenia bomb, np. zejdziesz za nisko, na HUDzie pojawi się znak zakazu ponaglający do odejścia od celu.

Atak w trybie CCIP Consent to Release

Tryb CCIP Consent to Release pozwala zrzucić bomby z lotu poziomego, bez niebezpiecznego nurkowania, np. po wyznaczeniu celu w locie na niedużej wysokości (pamiętaj jednak o bezpiecznej wysokości, by uniknąć efektu eksplozji bomb). Ten tryb łączy mechaniki CCIP i CCRP – po wciśnięciu spustu należy go przytrzymać, czekając aż wskaźnik Solution Cue opadnie aż do dużego koła celownika Bomb Reticle. Dostępne są tu dwa podtryby różniące się precyzją celowania:

 • 3/9 – mniej precyzyjny – Soultion Cue może przejść gdziekolwiek w granicach celownika Bomb Reticle, by zwolnić bomby
 • 5 Mil – bardziej precyzyjny – Solution Cue musi przejść przez środek celownika Bomb Reticle, by zwolnić bomby

1.
Ustaw przełącznik IFFCC na pozycję TEST.

2.
Na HUDzie pojawi się menu. Za pomocą przełącznika DATA wybierz opcję 5 MIL lub 3/9.

3.
Ustaw z powrotem IFFCC na górną pozycję ON.

4.
Leć lotem poziomym zniżając się pod kątem 5-10 stopni aż pojawi się przerywana linia PBIL. Podtryb 3/9 lub 5 MIL widać po lewej stronie. Na dole pojawi się przerywane koło celownika Bomb Reticle. W obecnej wersji zawsze widać tylko połowę koła – jest to błąd, który czeka na naprawę twórców.

5.
Steruj tak, by środek koła Bomb Reticle znalazł się nad celem. Wciśnij przytrzymaj spust Weapon Release – linie zmienią się w stałe, a u góry pojawi sie małe kółko Solution Cue, które zacznie opadać w kierunku Bomb Reticle. Liczba przy Solution Cue oznacza czas w seukndach do zwolnienia bomb. Spust musi być cały czas przytrzymywany.

6.
Obserwuj opadający Solution Cue. Gdy dotrze do Bomb Reticle i licznik osiągnie zero, bomby zostaną zwolnione. Jeśli wybrałeś 3/9 – Solution Cue może przejść gdziekolwiek w granicach Bomb Reticle, by bomby zostały zwolnione.

7.
Przy 5 MIL Cue musi przejść przez środek Bomb Reticle.

Ściągnij wersję PDF

One Reply to “Bombardowanie CCIP – poradnik A-10C II Tank Killer”

 1. Super że powstają nowe części poradnika do prosiaka. Był pierwszym moim DCSowym modułem wiele lat temu. Wtedy trudno było o tak kompleksowe materiały. Nie dawno dokupiłem A-10C ll i jaram się na nowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *