DSMS – konfiguracja uzbrojenia – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Ładowanie zestawu uzbrojenia do komputera
Profil uzbrojenia
Ustawienia szczegółowe
Ustawienia pocisków MISSILE CONTROL
Awaryjne odrzucanie ładunku SELECTIVE JETTISON
Inventory – konfiguracja pylonów

DSMS to skrót od Digital Stores Management System, czyli cyfrowe zarządzanie załadowanym uzbrojeniem samolotu A-10C. Potoczne określenie oparte na angielskiej wymowie skrótu to „dizmas”. Na ekranie DSMS można dokonać indywidualnej konfiguracji dla każdego typu podwieszonej w danej chwili broni, czyli przykładowo określić ilość zwalnianych bomb lub rakiet w jednej salwie, ustawić automatyczne oświetlanie laserem dla bomb LGB, określić, kiedy włączą się Mavericki, ustawić minimalną wysokość do użycia danej broni i parę bardziej szczegółowych opcji. Niektóre z nich warto ustawić jeszcze przed startem do misji, inne, jak ilość bomb, można tuż przed atakiem, by jak najlepiej wykorzystać pozostałe uzbrojenie.

1.
Ekran konfiguracji uzbrojenia wywołuje się przyciskiem DSMS. Wciśnij Coolie Switch Left (lub Right) Long, by stał się aktywny SOI (napis NOT SOI zniknie).

2.
Ekran DSMS pokazuje akutalny ładunek uzbrojenia na pylonach (opcje po bokach), status uzbrojenia (OFF, ARMED, TRAINING) oraz ilość amunicji działka i jej rodzaj (1150 CM – Combat Mix).

Ładowanie zestawu uzbrojenia do komputera

Ładowanie uzbrojenia do komputera to jeden z etapów procedury Cold Start i normalnie nie trzeba wykonywać go specjalnie. Jeśli jednak dokonałeś zmiany zestawu uzbrojenia stojąc na lotnisku lub uzupełniłeś uzbrojenie po powrocie do bazy, komputer wymaga załadowania aktualnej konfiguracji do pamięci – inaczej będzie pokazywał pylony oznaczone na czerwono, wskazując na konflikt lub brak danych.

1.
Po komunikacie o zakończeniu uzbrajania i tankowania (Rearming complete), wciśnij przycisk LOAD. Na ekranie ładowania danych DTS UPLOAD wciśnij LOAD DSMS lub LOAD ALL. Poczekaj aż symbol gwiazdki przy LOAD DSMS zniknie.

2.
Po powrocie do ekranu DSMS, aktualna konfiguracja powinna być załadowana i oznaczona na zielono.

Profil uzbrojenia

Profil danej broni pozwala ustawić podstawowe opcje, jak ilość zwalnianych bomb i rakiet czy typ zapalnika.

1.
Wciśnij PROF, by przejść do ekranu profili uzbrojenia.

2.

Dostępne opcje na tym ekranie to:

 • strzałki góra/dół z typem broni wybierają uzbrojenie do konfiguracji
 • ACT PRO (Activate Profile) – aktywuje profil, czyli wybiera daną broń do użycia
 • STAT – powrót do poprzedniego ekranu
 • VIEW PRO – przechodzi do ekranu ustawień profilu broni
 • MOVE – przesuwa profil danej broni góra / dół – można w ten sposób ustawić kolejność w czasie szybkiego przełączania broni na HOTAS
 • PRO ON/OFF – włącza / wyłącza dany profil broni, czyli warunkuje, czy będzie ona dostępna podczas szybkiego przełączania typów broni na HOTAS

3.
Aby zacząć konfigurować broń, wybierz ją strzałkami po lewej i wciśnij przycisk VIEW PRO.

4.

Ekran profilu pozwala ustawić:

 • NEW – zmiana nazwy profilu na swoją
 • CHG SET – przejście do ekranu szczegółowych ustawień
 • SGL / PAIR / RIP – wybór pojedynczej sztuki / pary / salw zwalnianego uzbrojenia
 • N/T – wybór rodzaju zapalnika bomby
 • MODE CCIP / CCRP – wybór trybu bombardowania dla danego typu bomby

Po wyborze zwalnianych bomb czy rakiet na RIP lub PAIR pojawiają się dodatkowe opcje:

 • RIP PRS / RIP SGL – salwy pulsów zwalnianych sztuk / par uzbrojenia
 • RIP QTY – ilość zwalnianych bomb (pojedynczo i w parach)
 • FT – odległość w stopach między kilkoma zwalnianymi bombami / parami bomb

5.
Wszelkie zmiany w profilu należy zapisać wciskając SAVE.

6.
Zmiany wartości w cyfrach lub literach dokonuje się na przedniej konsoli UFC.

Ustawienia szczegółowe

1.
Aby przejść do ustawień szczegółowych, na ekranie profilu wybierz CHG SET (Change Settings). Daje on dostęp do zmiany prawie wszystkich ustawień w środkowej tabelce.

2.


Ilość i rodzaj dostępnych funkcji zależy od wybranego typu broni. Istotne ustawienia dla konkretnego uzbrojenia podane są we wpisach dotyczących użycia danej broni. Tutaj prezentujemy zbiorczą listę dostępnych ustawień. Pamiętaj, by zmiany potwierdzić na końcu przyciskiem SAVE.
RET wraca do poprzedniego ekranu bez zmian.

 • AUTO LS (Auto Lase) – włącza automatyczne oświetlanie laserem po zwolnieniu bomby
 • DES TOF (Desired Time of Fall) – porządany czas spadania bomby w sekundach
 • DRAG – bez funkcji
 • EJECT – prędkość zwolenienia broni w stopach na sekundę
 • HD TOF (High Drag Time of Fall) – czas spadania bomby hamowanej High Drag, wartość wpływa na zachowanie wskaźnika DRC (Desired Release Cue) na HUDzie
 • HOT (Height Over Target) – wysokość nad celem w momencie mid-burn?
 • LD TOF (Low Drag Time of Fall) – czas spadania bomby niehamowanej Low Drag, wartość wpływa na zachowanie wskaźnika DRC (Desired Release Cue) na HUDzie
 • LS TIME (Lasing Time) – czas w sekundach do uderzenia bomby w cel, od którego włączy się auto-oświetlanie celu laserem
 • MIN ALT – minimalna wysokość w stopach do użycia wybranej broni. Wpływa na zachowanie wskaźnika MRS (Minimum Range Staple) na HUDzie
 • RACK – opóźnienie uzbrojenia bomby po zwolenieniu z pylona w sekundach
 • RT – Lateral Offset – offset boczny – w miliradianach
 • SEM (Safe Escape Manouver) – manewr bezpiecznej ucieczki – sposób odejścia od celu po zwolnieniu bomb (None – żaden, CLM – climb, wznoszenie, TRN – turn, zwrot, TLT – Turn Level Turn – zwrot, wyrównanie, zwrot. Ustawienie wpływa na zachowanie wskaźnika ABORT CUE na HUDzie.
 • SOLN (Solution) – OPT – Optimized – optymalne, BAL – balistyczne (działanie nieznane???)
 • UP – Vertical Offset – pionowy offset w miliradianach
 • HOF (Height of Function) – wysokość na której dojdzie do rozproszenia ładunku bomby kasetowej

Ustawienia pocisków MISSILE CONTROL

1.
Funkcja MSL – MISSILE CONTROL – służy do zmiany ustawień pocisków AGM-65 Maverick i AIM-9 Sidewinder. Wciśnij MSL na ekranie DSMS.

2. 

Dostępne funkcje to:

 • STAT – powrót do ekranu DSMS
 • AIM9 REJ –  funkcja dotycząca racka LAU-105 z podwieszeniem dwóch pocisków  – nie działa w DCS
 • EO ON / OFF – włączenie pocisków Maverick
 • MAN – sposób włączenia pocisków Maverick: MAN – manualny i automatyczne: LOC – w określonej lokacji, TIME – o określonej godzinie
 • MAV ADJ – dostosowanie pozycji punktu, w jaki wycelowany jest domyślnie sensor pocisku Maverick
 • BRG – ustawienie konkretnego kursu lotu dla funkcji LOC automatycznego włączania Mavericków
 • RNG – ustawienie konkretnego dystansu od waypointa dla funkcji LOC automatycznego włączania Mavericków
 • WYPT – ustawienie numeru waypointu, od którego rozpocznie się proces LOC automatycznego włączania Mavericków
 • TIME – ustawienie określonej godziny, przy której rozpocznie się proces automatycznego włączenia Mavericków
 • AIM9 OFF / COOL / SEL – funkcje pocisków Sidewinder: wyłączone (Off), chłodzone (Cool), wybrane (Sel) z HUD-em w trybie Air to Air
 • AIM9 ADJ – zmiana punktu Boresight głowicy pocisku – nie działa w DCS?

Awaryjne odrzucanie ładunku SELECTIVE JETTISON

Ekran DSMS służy również do awaryjnego odrzucania konkretnego ładunku, np. przed awaryjnym lądowaniem lub przy locie z dużymi uszkodzeniami.

1.
Wciśnij przycisk SJET na ekranie DSMS.

2. 
Wciśnięcie przycisku przy typie broni oznacza ją do odrzucenia.

3.


Dodatkowe opcje Selective Jettison to:

 • N/T – zapalnik bomb:
  SAFE – zabezpieczony
  NOSE – dziób
  TAIL – ogon
  N/T – dziób i ogon
 • STR (Store) – zwalnianie zaznaczone ładunku w parach
  RACK – zwalnianie całego Racka ze wszystkimi przymocowanymi do niego bombami
  MSL (Missile) – Mavericki na racku LAU-88 będą zwalnianie w trybie zabezpieczonym przed detonacją po każdym wciśnięciu spustu Weapon Release. Funkcja nie działa dla racka LAU-117.

Inventory – konfiguracja pylonów

Zestaw opcji INVENTORY służy do powiązania pylonu do konkretnej broni, jaka jest na nim podwieszona. Dostępne opcje pozwalają np. przypisać konkretny rodzaj bomby dla pylonu. W DCS World zmiana tych ustawień nie jest konieczna. W rzeczywistości pilot wykorzystuje ten ekran, gdy komputer wskazuje jakieś błędy i broń nie jest poprawnie rozpoznawana. Druga funkcja to tworzenie wirtualnego ładunku broni dla treningu.

1.
Wciśnij INV na ekranie DSMS.

2. 
Ekran INVENTORY to szereg szczegółowych opcji, których zmiana zwykle nie jest wymagana w DCS World, a zwykle może coś zepsuć.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *