Performance Page – optymalizacja lotu – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Co to jest Performance Page?
Opis ekranu Performance Page
Hover Check – test zawisu według momentu obrotowy torque

Jak sprawdzić parametry optymalnego lotu dla różnych warunków?
Jak zmienić ładunek i wagę śmigłowca przed startem?

Co to jest Performance Page?

Performance Page to jedna z podstron na ekranie parametrów silnika śmigłowca Apache. Wyświetla wymagany moment obrotowy silnika (torque) do utrzymania zawisu zarówno w warunkach IGE, jak i OGE, który jest zależny od wagi śmigłowca i panujących warunków atmosferycznych. Dodatkowo pokazuje również parametry niezbędne do przebycia maksymalnego dystansu oraz uzyskania maksymalnego czasu w powietrzu.

Dane te wyświetlane są dla bieżącego stanu maszyny oraz pozwalają także zaplanować i sprawdzić różne konfiguracje w różnych warunkach dzięki kalkulatorowi parametrów. Jest to szczególnie istotne podczas operowania w ekstremalnych warunkach pogodowych lub lokacjach. W miejscach położonych wysoko nad poziomem morza (np. mapa Nevada w DCS) lub/i przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza możliwości silników są o wiele bardziej ograniczone i zawis może nie być możliwy.

Wyliczenia na stronie Performance pozwalają to sprawdzić przed wyruszeniem na misję i dokonać ewentualnych zmian w wadze zabieranego ładunku i uzbrojenia, by zawsze zapewnić sobie zapas mocy.

Opis ekranu Performance Page

1.
Wciśnij przycisk M, by wejść do menu głównego, a następnie przycisk pod PERF (Performance).

2.
Stronę można wyświetlić również z poziomu parametrów pracy silników.

3.

Okienko HOVER Torque  – pokazuje wymagany moment obrotowy silnika do utrzymania zawisu:

 • IGE – Inside Ground Effect – z efektem przypowierzchniowym, czyli poniżej 40 feet (wyliczenia przy 5 stopach wysokości)
 • OGE – Outside Ground Effect – bez efektu przypowierzchniowego, czyli powyżej 48 feet (wyliczenia dla pułapu 80 feet)
 • REQUIRED – wymagany moment obrotowy silnika (torque) do zawisu IGE i OGE
 • GO-NO/GO – wymagany moment obrotowy silnika Torque do utrzymania zawisu na wysokości 5 feet przy danych warunkach atmosferycznych dla maksymalnej wagi śmigłowca (Maxmium Gross Weight), czyli z uwzględenieniem wagi paliwa, uzbrojenia, pilotów i zestawu do przetrwania
 • INDICATED – aktualny moment obrotowy silnika (torque)

4.

Okienko Max GWTMaximum Gross Weight – wyświetla maksymalną, dozwoloną wagę śmigłowca w funtach, by maszyna była w stanie utrzymać zawis w warunkach IGE i OGE. Jeśli wartość wyświetlana jest na żółto, oznacza to przekroczenie dozwolonej wagi. Parametry wyliczane są dla:

 • DE (Dual Engine) – dwóch działających silników
 • SE (Single Engine) – dla jednego działającego silnika

5.

Okienko Max Q – wyświetla maksymalny, dozwolony moment obrotowy (torque) dla normalnych operacji. Wartości wyliczane są dla: 

 • DE (Dual Engine) – 30 minut pracy dwóch silników. Dane wyświetlane są na żółto, jeśli torque przekracza 100% i na czerwono, jeśli przekracza 115% torque
 • SE (Single Engine) – 2.5 minuty pracy na jednym silniku. Dane wyświetlane są na żółto, jeśli torque przekracza 110% i na czerwono, jeśli przekracza 125% torque

6.


Okienko CRUISE – wyświetla parametry optymalnego momentu obrotowego (torque) i zużycia paliwa (fuel flow) dla maksymalnego zasięgu i czasu pozostawania w powietrzu:

 • RNG (Range) – wyliczenia dla maksymalnego zasięgu śmigłowca
 • END (Endurance) – wyliczenia dla maksymalnego czasu pozostania w powietrzu
 • Q (Torque) – optymalny moment obrotowy silnika (torque) do uzyskania maksymalnego zasięgu (RNG) lub czasu w powietrzu (END)
 • FF (Fuel Flow) – optymalne zużycie paliwa do uzyskania maksymalnego zasięgu (RNG) lub czasu w powietrzu (END)

7.

Okienko TAS – True Airspeeds – wyświetla prędkości w węzłach TAS (True Airspeed) dla różnych parametrów lotu:

 • VNE (Never Exceed Speed) – prędkość krytyczna, której nie wolno przekraczać
 • VSSE (Safe Single-Engine Speed) – minimalna bezpieczna prędkość podczas operowania na jednym silniku
 • RNG (Range) – optymalna prędkość do uzyskania maksymalnego zasięgu
 • END (Endurance) – optymalna prędkość do uzyskania maksymalnego czasu pozostania w powietrzu

8.

Status CG – Center of Gravity – wyświetla aktualny stan oraz limity wyważenia śmigłowca, czyli rozkład masy.

9.

Zmienne parametry potrzebne do wyliczeń. Wyświetlane są jako dane aktualne lub planowane, po manualnym wprowadzeniu żądanych wartości:

 • PA  – Pressure Altitude – wysokość barometryczna
 • FAT – Free Air Temperature – temperatura powietrza
 • GWT – Gross Weight – waga śmigłowca

Aby zmienić dane, kliknij wybrany przycisk danych i wpisz wartość na klawiaturze, Potwierdź ENTER-em. Dane te można zmienić tylko w trybie Max w zakładce Performance Mode (patrz niżej).

10.

Performance Mode – przełącza tryby do wyliczania parametrów działania śmigłowca:

 • CUR (Current) – wyliczenia na podstawie aktualnych danych. Wartości PA, FAT i GW oraz ustawienia Anti-Ice nie mogą być zmienione
 • MAX – wyliczenia na podstawie manualnie wprowadzonych parametrów: PA, FAT i GW
 • PLAN – wyliczenia na podstawie danych załadowanych z kartridża misji DTU

11.

WT – Weight Format – strona do wprowadzania wagi śmigłowca i ładunku. Zwykle zawiera już parametry ustawione w kartridżu misji DTU. Białe cyfry to wartości domyślne z DTU, zielone to edytowane liczby wprowadzone przez załogę w kokpicie. Ciężar wprowadzony jest w funtach (LBS) na klawiaturze po lewej. Dostępne opcje to:

 • AC BASIC WEIGHT (Aircraft Basic Weight) – podstawowa waga pustego śmigłowca, ale z wyposażeniem zamontowanym na stałe, płynami eksploatacyjnymi, itp.
 • LEFT AFT BAY – waga ładunku w lewej komorze bagażowej
 • SURVIVAL KIT BAY – waga ładunku w komorze wyposażenia do przetrwania
 • PILOT – waga pilota z kombinezonem i jego wyposażeniem
 • CPG – waga strzelca z kombinezonem i jego wyposażeniem
 • DUMMY MISSILES – ilość załadowanych pocisków treningowych. Makiety pocisków nie są wykrywane przez system i ich ilość trzeba wprowadzić manualnie
 • DUMMY ROCKETS – ilość załadowanych rakiet treningowych. Makietyrakiet nie są wykrywane przez system i ich ilość trzeba wprowadzić manualnie

Hover Check – test zawisu według momentu obrotowy torque

1.
Okienko Hover Torque pomaga przetestować możliwość wykonania zawisu przed wyruszeniem na misję. Wyświetl stronę Performance i sprawdź wartości torque dla IGE i OGE. W tym przypadku wynoszą odpowiednio 79% i 100%.

2.
Wykonaj test zawisu Hover Check. Podnosząc dźwignię collective powinieneś utrzymać zawis do wysokości 48 stóp przy wartości % torque dla IGE – w tym wypadku 79%. Weź pod uwagę, że symulator DCS Apache wciąż jest nieukończony i mogą tu występować pewne niedokładności. 

3.
Powyżej 48 stóp śmigłowiec powinien utrzymać zawis przy wartości % torque dla OGE – w tym przypadku 100%.  

4.
Jeśli test przebiegł pomyślnie, można startować do misji.

Jak sprawdzić parametry optymalnego lotu dla różnych warunków?

1.
Jeśli chcesz sprawdzić, jak może zachowywać się śmigłowiec przy konkretnej wadze ładunku bądź w przewidywanych warunkach pogodowych lub lokacji, możesz manualnie wprowadzić dane, by uzyskać prognozowane możliwości silników. Wyświetl stronę Performance.

2.
 Wybierz tryb MAX w Performance Mode.

3.
Wybierz parametr do zmiany: PA (wysokość), FAT (temperaturę) lub GWT (wagę) i wprowadź żądane wartości na klawiaturze. Potwierdź ENTER-em.

4.
Przykładowo, przy wysokości 6500 stóp, temperaturze +30 stopni oraz wadze śmigłowca 21000 lbs. zawis IGE jest możliwy dopiero przy 98% torque, a OGE przy 125%! Przy maksymalnej wadze w takich warunkach zawis w ogóle nie byłby możliwy, co pokazuje żółty kolor wartości MAX GWT.

5.
Natomiast niemal pusty śmigłowiec na wysokości 0 stóp i przy temperaturze 0 stopni pozwala na zawis już przy 54% torque z IGE i 66% OGE. 

Jak zmienić ładunek i wagę śmigłowca przed startem?

1.
Jeśli musisz zmienić ładunek i wagę śmigłowca przed startem, np. by zapewnić odpowiedni zapas mocy dla silników, wciśnij LAlt + apostrof, by wyświetlić menu uzbrojenia i tankowania. Obserwując wagę Total Weight, dostosuj ilość paliwa i uzbrojenia, by zapewnić silnikom moc odpowiednią do warunków atmosferycznych. Kliknij OK i poczekaj na komunikaty o zakończeniu prac.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *