Bomby – tryb LADD – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Co to jest tryb LADD?
Ustawienia trybu LADD
Bombardowanie w trybie LADD

Co to jest tryb LADD?

Tryb LADD – Low Altitude Drogue Delivery – jest zbliżony do metody TOSS. Generalnie to nieużywany obecnie tryb, który powstał głównie z myślą o ataku bombami jądrowymi według ściśle ustalonych parametrów, które dodatkowo opadały zwalniane spadochronem. Rozpoczyna się od podejścia na bardzo niskiej wysokości i poderwania samolotu w wyznaczonym punkcie, by zwolnić bombę na odpowiedniej wysokości dla wyznaczonego czasu lotu. W związku z pierwotnym typem bomb, dla których powstał LADD, jego celność nie jest zbyt duża przy atakowaniu konwencjonalnym uzbrojeniem i wymaga nieco praktyki, by zaliczyć trafienie. W DCS World LADD nie działa dla bomb typu Hi-Drag – hamowanych.   

Ustawienia trybu LADD

1.
Włącz tryb atakowania celów naziemnych A-G. Ustaw tryb bombardowania LADD klikając na przycisk przy ekranie. Przycisk NWS MSL Step na drążku pomija tryb LADD i nie da się go włączyć w ten sposób.

2.
Wybierz typ i ilość bomb do zrzucenia w trybie LADD – zwykle Mk.82 lub Mk.84.

3.
Wciśnij CNTL, by przejść do ustawień. Jeśli to konieczne, zmień kąt zwolnienia bomb REL ANG z 45 stopni np. na 30 stopni.

4.
Przejdź do ustawień LADD.

5.
Dla trybu LADD można ustawić trzy parametry:

  • PR – Pull Up Range – dystans podrywania samolotu w górę
  • TOF – Time of Flight – czas lotu bomb
  • MRA – Minimum Release Altitude –  minimalna wysokość zwalniania bomb

6.
W przeciwieństwie do automatycznego wyliczania tych opcji w trybie CCRP, LADD wymaga manualnego ustawienia:

  • PR – dla 45 stopni RL (Release Angle) zwykle ustawia się 45 000 stóp
  • PR – dla 30 stopni RL (Release Angle) zwykle ustawia się 40 000 stóp
  • PR – dla 20 stopni RL (Release Angle) zwykle ustawia się 35 000 stóp

Wpisz wartość przyciskami obok cyfr na ekranie i potwierdź ENTR. 

7.
TOF może zostać domyślny 28 sekund. Wciśnij ENTR, by przejść dalej.

8.
MRA (Minimum Release Altitude) to najbardziej skomplikowany parametr trybu LADD. Oznacza on wysokość, na której musi znaleźć się samolot w 5 sekund od pojawienia się na HUDzie wskaźnika Pull Up Release Cue i rozpoczęcia podrywania samolotu w górę. Jeśli samolot nie znajdzie się na tej wysokości w ciągu 5 sekund, bomby nie zostaną zwolnione. Zależnie od początkowej wysokości lotu, można ustawić tę wartość na kilkaset stóp większą, np. +300 stóp.

9.
Wciśnij CNTL, by wrócić do ekranu uzbrojenia. Potwierdź wybrane ustawienia.

Bombardowanie w trybie LADD

1.
Upewnij się, że Target Box wyznacza wybrany cel i punkt SPI – może to być jeden ze steerpointów lub cel wybrany za pomocą TGP lub radaru A-G.

2.
Ustaw się na wysokości podejścia, z pionową linią ASL (Azimuth Steering Line) na środku wskaźnika kierunku lotu (Flight Path Marker) i oznaczenia celu Targe Box. Ustaw przepustnicę na MIL Power (100% bez dopalacza).

3.
Na linii ASL znajdują się:

  • Vertical Steering Line – na dole
  • Release Cue – na górze

Na 10 sekund przed rozpoczęciem wznoszenia, te dwa wskaźniki zaczną zbliżać się do wskaźnika kierunku lotu (Flight Path Marker), sygnalizując moment rozpoczęcia wznoszenia. Kiedy Vertical Steering Line i Release Cue zaczną przesuwać się, wciśnij i przytrzymuj spust zwolnienia bomb WEP REL.

4. 
Kiedy wskaźniki przetną się w jednym miejscu, poderwij samolot i rozpocznij wznoszenie z przeciążeniem ok. 4G.

5.
Ustaw wskaźnik kierunku lotu na wybranym wcześniej kącie zwalniania bomb REL ANG i kontynuuj wznoszenie. 

6.
Wskaźnik Release Cue będzie opadał w dół. Gdy dojdzie do symbolu Flight Path Marker, bomby zostaną automatycznie zwolnione. Gruba kreska Release Cue zniknie z HUD-a.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *