Działko 30mm M230 AWS – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:

Niezbędne przyciski
Ustawienia działka
Użycie działka – pilot
Użycie działka – strzelec CPG
Ograniczenia – dlaczego nie można użyć działka?
Użycie działka – George AI Helper

Działko M230 kal. 30mm to główny element systemu M139 Area Weapon System (AWS). Zamontowane jest pomiędzy dwoma goleniami przedniego podwozia na sterowanej hydraulicznie wieżyczce. Umożliwia ona automatyczne kierowanie lufy działka tam, gdzie akurat celuje członek załogi za pomocą systemów IHADSS, FCR lub TADS. Domyślnie działko załadowane jest amunicją M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP), ale opcjonalnie można ją zastąpić amunicją treningową M788 Target Practice. 

UWAGA
W obecnej wersji DCS maksymalna ilość amunicji to 300 sztuk. W przyszłości będzie można ją zwiększyć do 1200 sztuk, kosztem dodatkowego zbiornika paliwa Internal Auxiliary Fuel System (IAFS), tzw. „robby tank”, który teraz jest domyślnie zainstalowany.

Wieżyczka działka może je wychylać w granicach do: 60 stopni w dół , 11 stopni w górę oraz w zakresie 86 stopni na boki. Szybkostrzelność wynosi 625 pocisków na minutę, jednak powszechną praktyką jest zmniejszanie jej, by wydłużyć żywotność lufy, a co za tym idzie okresy jej wymiany. Teoretyczny zasięg ognia to nieco ponad 4 kilometry. Skuteczny zasięg pozwalający niszczyć cele i zapewnić jako taką celność to około 1.5 kilometra. W czasie misji jednak najlepiej atakować cele oddalone maksymalnie o 800-1000 metrów. Działko jest bronią obszarową, nie precyzyjną – pociski rozpraszaja się nie tylko wraz z rosnącym dystansem. 

M230 może być używane przez obu członków załogi. Pilot do celowania wykorzystuje IHADSS lub radar FCR, a strzelec ma jeszcze do dyspozycji system TADS. W praktyce działko 30mm jest domeną pilota, który za jego pomocą wyszukuje i niszczy cele położone najbliżej, podczas gdy CPG obsługuje rakiety Hellfire przeciw celom oddalonym o kilka kilometrów. Działko przeznaczone jest do niszczenia celów lekko opancerzonych lub oddziałów piechoty.

Do DCS AH-64D Apache zdecydowanie warto zaopatrzyć się w urządzenie do śledzenia ruchów głowy. Dopiero wtedy można w pełni doświadczyć mechaniki połączenia działka z wyświetlaczem nahełmemowym HMD i możliwości strzelania tam, gdzie się spojrzy. Jeszcze lepsze wrażenia zapewniają gogle VR, ale już proste urządzenie oparte na kamerze do PlayStation 3 wystarczy, by zupełnie zmienić komfort latania Apachem.

Niezbędne przyciski

Pilot i CPG

 • Weapon Action Select G (Up) – aktywacja działka
 • Trigger Guard Open – odbezpieczenie spustu
 • Gun Trigger 1st Detent – spust

CPG 

 • RHG Weapon Action Select G (Up) – aktywacja działka na prawym hand gripie TADS
 • RHG Sight Select (Up, Right) – wybór celownika „sight”: HMD lub TADS
 • RHG Sight Manual Tracker – gałka kontrolowania celownika
 • LHG Weapons Trigger – spust na lewym hand gripie TADS
 • LHG LMC – Linear Motion Compensator – stabilizacja celownika TADS
 • RHG LRFD Trigger 2nd detent – spust wiązki lasera

UWAGA
Użycie broni wymaga odblokowania osłony spustu przyciskiem TRIGGER GUARD OPEN. Jeśli nie chcesz tego robić przy każdym locie, możesz w opcjach specjalnych wymusić domyślne odblokowanie spustu. W tym celu wejdź do ustawień (Settings), zakładki SPECIAL i pozycji AH-64D. Ostatnia opcja WEAPONS TRIGGER GUARD ENABLE musi zostać odhaczona – pusta. Zaznaczenie jej przywraca blokadę.

Ustawienia działka

1.
Działko można odpowiednio skonfigurować w czasie lotu lub jeszcze na ziemi, przygotowując się do startu. Aby aktywować opcje uzbrojenia na ziemi, wciśnij przycisk G-ORIDE (Ground Override). Ustawienia pilota nie przenoszą się automatycznie do ustawień CPG.

Wciśnij Weapon Action Select G (Up), by aktywować działko. Symbol działka na ekranie zostanie podświetlony, a ramka przed nim wokół napisy SAFE (lub ARM) stanie się grubą linią przerywaną.

2.
Wybierz maksymalną ilość pocisków w serii, czyli ile zostanie wystrzelonych przy ciągłym trzymaniu spustu. Przy większym limicie krótkie przytrzymanie supustu wystrzeli odpowiednio mniejszą ilość. W praktyce najlepiej pozostać przy krókich, 10 nabojowych seriach (lub krótszych) i na bieżąco dokonywać poprawek w celowaniu przed wystrzeleniem kolejnych. Dostępne opcje to:

 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • All (wszystkie – działko będzie strzelało tak długo, jak wciśnięty będzie spust)

3.
Wybierz tryb działania działka:

 • NORM – normalny – działko kieruje się automatycznie tam, gdzie patrzy celownik
 • FXD – fixed – działko ustawione jest na stały punkt przed śmigłowcem, skalibrowany na dystans 1575 metrów. Celowanie odbywa się tylko poprzez właściwe pilotowanie śmigłowca

4.
Ustaw zasięg, na który będzie skalibrowany celownik działka w trybie NORM. Domyślnie jest to 1500 metrów dla pilota i 3000 metrów dla CPG. 

Kalibracja celownika na daną odległość oznacza, że pociski będą lądować w pobliżu środka krzyża celownika tylko przy strzelaniu na ustawiony dystans. Strzelanie bliżej lub dalej sprawi, że pociski będą lądować odpowiednio pod lub nad środkiem celownika i należy wtedy brać odpowiednie poprawki przy celowaniu. Warto ustawić tu wartość pomiędzy 800, a 1000 metrów.

Dostępny jest jeszcze tryb AUTO, w którym komputer na bieżąco kalibruje celownik zależnie od tego, gdzie go akurat skierujemy, opierając wyliczenia na punkcie „acquisition”, np. pobliskim punkcie mapy z podaną elewacją. Tryb Auto nie jest zawsze precyzyjny na 100 procent. Działa najlepiej przy względnie płaskim terenie. 

Wciśnij przycisk MANRNG (Manual Ranging).

5.
Na klawiaturze wpisz wybrany dystans w metrach i potwierdź Enterem…

6.
… albo wpisz A, by włączyć tryb automatycznej kalibracji. Potwierdź Enterem.

7.
Jeśli startujesz od etapu Cold Start, do prawidłowego celowania za pomocą IHADSS niezbędna jest kalibracja celownika nahełmowego, opisana w artykule Cold Start.

UWAGA – w goglach VR kalibracja celownika prawdopodobnie nie będzie zbyt dokładna. Funkcja ta nie jest jeszcze w pełni dopracowana. Aby uniknąć kłopotów z celowaniem z działka najlepiej zaczynać misje w trybie „hot start”, już z uruchomionymi silnikami.

Użycie działka – pilot

Tryb NORM

1.
Wciśnij TRIGGER GUARD – OPEN, by odbezpieczyć spust. Najlepiej zrobić to tuż po starcie – nigdzie nie ma żadnego wskazania, czy jest otwarty, czy zamknięty.

2.
Upewnij się, że uzbrojenie jest aktywne – przycisk A/S na ARM.

3.
Wciśnij Weapon Action Select G (Up) na cyclic, by aktywować działko. Symbol działka na środku podświetli się, a napis ARM wyżej zostanie otoczony przerywaną ramką. Pośrodku symbolu działka widać ilość pozostałych pocisków.

4.
W każdym trybie IHADSS celownikiem jest krzyż LOS Reticle. Na dole podawany jest aktualny dystans kalibracji celownika (M lub A XX) oraz ilość pozostałych pocisków (ROUNDS XXX).

Przy automatycznej kalibracji podawany dystans jest wyliczoną przez komputer odległością do miejsca, gdzie akurat skierowany jest celownik (A1.6 – Auto 1600 metrów).

Jeśli do kalibracji podana była stała wartość w metrach, wyświetlana będzie tylko ta konkretna wartość jako MXX (M0.8 – Manual 800 metrów).

5.
Spójrz w stronę celów. Nakieruj krzyż celownika i naciśnij spust. Ilość pocisków widoczna na wyświetlaczu będzie się zmniejszać.

6.
Obserwuj, gdzie padają pociski po tumanach kurzu i mini-eksplozjach. Strzelaj krótkimi seriami i z każdą dokonuj niezbędnych poprawek.

Tryb FXD

1.
W trybie FXD działko wycelowane jest na stałe w konkretny punkt przed śmigłowcem na dystansie 1575 metrów. Metoda ta najlepiej sprawdza się przy atakach podczas szybkiego przelotu nad odpowiednio ustawioną grupą celów, np. wzdłuż jadącego konwoju.

Do celowania służy krzyż Cued LOS Reticle. Odległość jest skalibrowana odgórnie na 1500 metrów, choć IHADSS będzie pokazywać wartości dla trybu NORM.

2.
Zwróć uwagę, by nie pomylić celowników Cued LOS Reticle, bo ten od działka w trybie FXD jest identyczny, jak krzyż źródła „acquisition”. Gun Fixed Reticle jest jest zawsze pod rombem Head Tracker, ktory również zawsze znajduje się w tym samym miejscu i pokazuje kierunek, w który skierowany jest dziób śmigłowca. 

3.
Celowanie w trybie FXD polega na precyzyjnym pilotowaniu śmigłowca. Leć tak, by nakierować Gun Fixed Reticle na cel. 

4.
Poczekaj, aż będziesz odpowiednio blisko. Otwórz ogień, gdy celownik będzie jak najbardziej pokrywał się z obiektami do zniszczenia. Używaj krótkich serii po dokonywanych poprawkach w locie. Obserwuj miejsca trafień w terenie, by odpowiednio korygować pozycję celownika.

Użycie działka – strzelec CPG

Celownik IHADSS

1.
Jeśli zamierzasz użyć spustu na cyclic, wciśnij TRIGGER GUARD – OPEN, by odbezpieczyć spust. Najlepiej zrobić to tuż po starcie – nigdzie nie ma żadnego wskazania, czy jest otwarty, czy zamknięty. Nie musisz tego robić, jeśli do operowania działkiem będziesz używać tylko systemu TADS i spustu na hand gripie.

2.
Upewnij się, że uzbrojenie jest aktywne – przycisk A/S na ARM.

3.
Na miejscu strzelca CPG domyślna kalibracja działka to 3000 metrów. Warto ją zmniejszyć lub ustawić na automatyczną.

4. 
Włącz celownik nahełmowy HMD. Strzelanie za jego pomocą przebiega dokładnie tak samo, jak u pilota, tyle że głównie będziemy używać tu trybu NORM. Skieruj wzrok na cel i wciśnij spust.

5.
Strzelanie w trybie FXD jest możliwe, o ile wcześniej przejmiesz stery od pilota klawiszami REQUEST AIRCRAFT CONTROL – domyślnie C.

System TADS

1.
Do strzelania z działka na miejscu CPG można również użyć systemu TADS. 

Ustaw TADS jako aktywny celownik „sight” wciskając Sight Select HMD (Up).

2.
Aktywuj działko wciskając Weapon Action Select G – Gun (Up).

3.
Skieruj celownik TADS na wybrany cel. Jeśli jest to konieczne, wciśnij LMC (Linear Motion Compensator), by ustabilizować celownik. 

Wciśnij i przytrzymaj spust 2nd detent wskaźnika laserowego LRFD, by oświetlić cel laserem. Dzięki temu komputer otrzyma dokładną odległość do celu i skalibruje działko według tej wartości.

4.
Trzymając spust lasera wciśnij spust działka. Skoryguj celowanie jeśli trzeba przed kolejną serią.

Ograniczenia – dlaczego nie można użyć działka?

Uwaga – najpierw upewnij się, że spust został odblokowany wciśnięciem klawisza TRIGGER GUARD – OPEN. To najczęstsza przyczyna braku reakcji na próbę strzelania z działka w obecnej wersji DCS World

Strzał z działka nie zawsze jest możliwy. Informują o tym komunikaty z kategorii „weapon inhibits” na wyświetlaczu IHADSS lub TADS. W zależności od sytuacji można zobaczyć:

BAL LIMIT

BAL LIMIT – Ballistic Limit pojawia się, gdy działko wycelowane jest poza granice swojego zasięgu. Komunikat pojawi się przy automatycznej kalibracji, gdy komputer od razu wylicza w jakiej odległości jest punkt, w który wycelowany jest LOS Reticle (w tym przypadku 7.5 kilometra).

EL LIMIT

EL LIMIT – Elevation Limit pojawia się, gdy celownik skierowany jest zbyt wysoko lub zbyt nisko, niż może się wychylić lufa działka. 

AZ LIMIT

AZ LIMIT – Azimuth Limit pojawia się, gdy celownik skierowany jest za bardzo w lewo lub za bardzo w prawo niż może skręcić wieżyczka z lufą działka. 

COINCIDENCE

COINCIDENCE to komunikat o braku zbieżności między punktem, na który skierowany jest celownik, a punktem, w który skierowana jest lufa działka. Pojawia się zwykle na ułamek sekundy, kiedy zbyt szybko zwróci się głowę z celownikiem HMD w odwrotną stronę i wieżyczka działka nie zdąży się jeszcze skierować w nowe miejsce.

Użycie działka – George AI Helper

Lecąc w fotelu pilota możemy wyręczyć się sztuczną inteligencją Georgem w użyciu działka. Należy jedynie wziąć pod uwagę, że w obecnej wersji George nie jest zbyt dobry w celowaniu do obiektów poruszających się w lewo lub w prawo względem ustawienia śmigłowca – nie potrafi celować z wyprzedzeniem. Niszczy głównie cele nieruchome bądź poruszające się równolegle do lotu śmigłowca, np. w długim konwoju.

1.

 • Wywołaj koło rozkazów Georga klawiszami LCtrl +V. Działko będzie domyślnie wybraną bronią.
 • Wciśnij Geroge Interface UP LONG, by zmienić ROE na Weapons Free (kolor zielony) – George otworzy ogień od razu po wskazaniu celu
 • Opcjonalnie wciśnij George Interface RIGHT SHORT, by zmienić ilość pocisków w salwie (BURST)

2.
Możesz podglądać cele wybierane przez CPG włączając obraz video na jednym z monitorów. Wciśnij przycisk VID i wybierz źródło TADS. 

3.
Skieruj krzyż LOS Reticle na rejon z celami i wciśnij
George Interface UP SHORT, by CPG wyszukał dostępne cele
Jeśli strzelec AI coś wykryje, po lewej stronie pojawi się lista celów.

4.
Po wyświetleniu listy celów stanie się ona aktywnym interfejsem. Wciskając George Interface UP SHORT i DOWN SHORT wybierz cel z listy. Jeśli aktywnym źródłem „acquistion” jest TADS, na wyświetlaczu nahełmowym będzie widać przeskakujący z celu na cel krzyż Cued LOS Reticle.

5.
Aktualnie wybrany cel widać również na ekranie z przekazem video z TADS.

6.
Po wybraniu celu z listy wciśnij George Interface RIGHT SHORT, by wydać rozkaz zniszczenia celu. George otworzy ogień wybraną ilością pocisków w salwie BURST.

Po zniszczeniu celu wciśnij George Interface DOWN LONG, by powtórzyć szukanie w ostatniej lokacji i ponownie wyświetlić listę. Wciśnij George Interface UP SHORT, by rozpocząć nowe szukanie.

 

Ściągnij wersję PDF

9 Replies to “Działko 30mm M230 AWS – poradnik AH-64D Apache”

 1. Nie wiem czy to nie jest błąd ale na pdf odbezpieczenie działka jest „na prawym” handgripie. Czy nie powinno być na lewym? Na lewym chwycie jest krzyżak i działko UP. Chyba, że chodzi o coś innego?

 2. Nie wiem czy to nie jest błąd ale na pdf odbezpieczenie działka jest „na prawym” handgripie. Czy nie powinno być na lewym? Na lewym chwycie jest krzyżak i działko UP. Chyba, że chodzi o coś innego?

  1. Jak jak kocham, jak ktoś narzeka nie czytając w ogóle wpisu… W dwóch miejscach masz podane w tym wpisie o odbezpieczaniu spustu, w tym jedno krzyczące na czerwono z wielkim napisem UWAGA! Nie wiem jaki skrót sobie przypisałeś w swoim joyu – każdy robi sobie inny, wygodny pod siebie. Od niedawna jest też ustawienia na stałe odbezpieczonego w specjalnych ustawieniach DCS.

   1. Źle sprecyzowałem. Cały czas mam problem z ustawieniem działka dla pilota. Miga napis „WEAPON?” Narzekanie to moja największa zaleta 😉 Dzięki za poradnik do F18 🙂

   2. Sorki wielkie. Wstyd się przyznać. Przypisałem skrót do innego przycisku niż chciałem używać… :/ Tak to jest… nowy moduł, radość, brak cierpliwości i browarki. Dzięki za poradniki 🙂

 3. Problem techniczny. Wyświetlam grę na trzech monitorach , po zmianie miejsca na fotel pilota na bocznych ekranach pozostaje widok monitorów strzelca. Czy w grze jest możliwość ręcznego przełączenia widoków na ekranach MFCD pomiędzy strzelcem i pilotem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *