Punkty VIP i VRP – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
VIP i VRP – co to jest i kiedy używać?
VIP i VRP – czym się różnią?
VIP – jak używać?
VRP – jak używać?

VIP i VRP – co to jest i kiedy używać?

VIP (Visual Initial Point) i VRP (Visual Reference Point) to dodatkowe punkty odniesienia wokół celu, przypisane do jednego, konkretnego Steerpointa i wyświetlane wyłącznie na HUDzie. Opcjonalnie można do nich wyznaczyć punkty PUP (Pull Up Point). Wszystkie te punkty zwiększają naszą orientację w aktualnej sytuacji. 

Używa się ich głównie do bardzo dokładnie zaplanowanych nalotów na cele naziemne, zwłaszcza ataków typu POP-UP, by uniknąć wrogich wyrzutni SAM, czyli poprzedzonych lotem na bardzo niskiej wysokości z końcowym poderwaniem w górę przed samym zrzuceniem bomb. Mogą być także użyte do ataków typu TOSS (wyrzucenie bomb przed siebie z dalszego dystansu, ale i z mniejszą celnością) oraz HADB (High Altitude Dive Bombing), czyli ataków z dużej wysokości, gdy nie ma zagrożenia SAM, a chce się uniknąć działek AAA i Manpadów. 

Obydwa punkty pozwalają wyznaczyć miejsce rozpoczęcia ataku. VRP jest jednak bardziej przydatny do oznaczenia drogi odejścia po ataku lub pozycji sojuszniczych jednostek w pobliżu bombardowanego celu lub innego ważnego obiektu. Punkt VIP można użyć do wyznaczenia dodatkowego celu w pobliżu steerpointa (już podczas misji), podobnie jak Offset Aim Point. Punkty PUP wykorzystuje się jako sygnał do poderwania samolotu do góry z lotu koszącego lub dodatkowy punkt pozwalający ustawić się na odpowiedniej linii ataku. 

Programowanie punktów VIP lub VRP nie ma większego znaczenia w czasach GPS i broni inteligentnej, choć nadal mogą być wykorzystywane w szczególnych przypadkach. Dawniej używano ich, gdy dokładność nawigacji inercyjnej ulegała degradacji z czasem oraz przy zwykłych bombach swobodnego spadania. W DCS mogą się ciągle przydać przy symulowaniu misji bez broni inteligentnej, bez GPS-a i TGP oraz silnie bronionych celów. 

Wszelkie dane kursu, odległości i wysokości punktów VRP, VIP i PUP powinny znaleźć się w dokumentach misji. Samodzielnie można je sprawdzić na mapie F10 lub edytorze za pomocą narzędzia „linijka”. Przytrzymanie środkowego przycisku myszy aktywuje linijkę. W każdym wypadku potrzebne będą:

 • bearing – kurs na punkt w stopniach
 • range – odległość w milach morskich lub stopach (1 nm = 6080 ft)
 • altitude / elevation – wysokość punktu nad poziomem morza w stopach

VIP i VRP – czym się różnią?

VIP – Visual Initial Point

 • wyznacza nowy cel (Target Box) od wskazanego steerpointu
 • wybrany steerpoint nie pokrywa się z celem do zniszczenia
 • potrzebne dane wyznaczamy od istniejącego steerpointa na trasie do nowego punktu – celu
 • odległość do punktu podawna jest w milach morskich

VRP – Visual Reference Point

 • wyznacza punkt odniesienia obok istniejącego celu – steerpointa
 • potrzebne dane wyznaczamy od istniejacego steerpointa – celu do wybranego punktu odniesienia
 • wybrany steerpoint pokrywa się z celem do zniszczenia
 • może również pełnić rolę oznaczenia sojuszniczych jednostek lub punktu odejścia z rejonu celu
 • odległość do punktu podawana jest w stopach  (1 nm = 6080 ft)

VIP – jak używać?

1.
Wciśnij przycisk AG, by przejść do trybu ataków na cele naziemne.

2.
Przyciskiem NWS (lub przyciskami wokół ekranu) wybierz tryb bombardowania CCRP, DTOS lub VIS – tylko w nich działają punkty VRP i VIP.

3.
Wciśnij LIST, a  następnie 3 dla opcji VIP w menu wyświetlacza DED.

4.
Koniecznie wciśnij M-SEL „0”, by oznaczyć funkcję VIP-TO-TGT na DED – inaczej dane nie zostaną zapisane.

5.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję VIP. Wpisz tam numer steerpointa, który będzie punktem odniesienia VIP. Można to zrobić za pomocą klawiatury i ENTR lub przełącznika do steerpointów na panelu UFC.

6.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję TBRG. Wpisz kurs na punkt/cel z miejscem po przecinku (np. 43 to 430). Potwierdź ENTR.

7.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję RNG. Wpisz odległość do punktu/celu z miejscem po przecinku w milach (np. 8.9 = 89). Potwierdź ENTR.

8.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć opcję ELEV. Wpisz wysokość punktu nad poziomem morza w stopach. Potwierdź ENTR. Wciśnij ponownie „dobber” down, by wrócić do VIP-TO-TGT.

Wyznaczanie punktu PUP – PULL UP POINT

1.
Punkt PUP (Pull Up Point) jest opcjonalny. Może wyznaczać punkt rozpoczęcia wznoszenia lub ułatwić prawidłowe ustawienie się do ataku od odpowiedniej strony.

Wciśnij przełącznik „doober” SEQ (w prawo), by przejść do strony PUP. Następnie koniecznie wciśnij M-SEL „0”, by zaznaczyć VIP-TO-PUP – inaczej dane nie zostaną zapisane.

2.
VIP z opcją wpisania numeru Steerpointa będzie już zawierał właściwy numer. Wciśnij przełącznik „dobber” down (strzałka w dół) dwa razy, by od zaznaczyć dolną opcję TBRG.  Wpisz kurs na punkt/cel z miejscem po przecinku (np. 43 = 430). Potwierdź ENTR. Jeśli to punkt rozpoczęcia poderwania samolotu w górę, kurs zwykle będzie ten sam, co przy VIP.

3.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję RNG. Wpisz odległość do punktu VIP (steerpointa) do punktu rozpoczęcia wznoszenia. Zwykle to wartość pomiędzy steerpointem, a punktem celu. Pamiętaj o miejscu po przecinku (np. 7 = 70). Potwierdź ENTR.

4.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć opcję ELEV. Wpisz wysokość punktu nad poziomem morza w stopach. Potwierdź ENTR. W tym przypadku punkt PUP jest na linii wody, więc wartość „0” jest właściwa. Wciśnij ponownie „dobber” down, by wrócić do VIP-TO-PUP.

5.
Wciśnij „dobber” RTN, by wrócić do strony głównej wyświetlacza DED.

Atak z użyciem VIP

1.
Za pomocą przełącznika na panelu UFC ustaw aktywny steerpoint, do którego wyznaczony był punkt VIP. Będzie on widoczny na HUDzie jako diament mimo aktywnego trybu CCRP. Nazwa trybu VIPCRP pojawi się w lewym dolnym rogu HUD-a. Istotna jest odległość od steerpointa VIP – Fxxx.x.

2.
Upewnij się, że HUD jest aktywnym sensorem (widać gwiazdkę * w lewym, górnym rogu. Jeśli nie, wciśnij DMS UP. Obserwuj odległość do punktu VIP / Steerpointa. Kiedy Fxxx.x osiągnie wartość mniejszą niż 20 (F020) i znajdziesz się tuż nad punktem, wciśnij TMS UP, by aktywować wpisany punkt jako cel TGT. Następnie skieruj samolot w kierunku długiej, pionowej linii Azimuth Steering Line oraz koła z krzyżem i kwadratem na HUDzie.

3.
Pierwszy na trasie będzie punkt PUP (Pull Up Point) wskazujący miejsce rozpoczęcia wznoszenia lub ustawienie się do ataku. Kieruj się na niego i wykonaj stosowny manewr po zrównaniu się z kółkiem (przesunie się na skraj HUD-a).

4.
Następny jest już tylko symbol celu Target Box. Wykonaj standardowe bombardowanie w trybie CCRP lub DTOS. Kieruj się na Target Box, tak, by linia ASL znajdowała się na środku wektora kierunku lotu.

5.
Oznaczenie celu w ten sposób nie zawsze jest precyzyjne. Użyj gałki / przycisków RDR Cursor, by doprecyzować pozycję Target Boxa.

VRP – jak używać?

Do punktu VRP niezbędna jest znajomość kursu, odległości w stopach od steerpointa z celem do zakładanego punktu VRP. Konieczna będzie też wysokość nad poziomem morza (elevation).

1.
Wciśnij przycisk AG, by przejść do trybu ataków na cele naziemne.

2.
Przyciskiem NWS (lub przyciskami wokół ekranu) wybierz tryb bombardowania CCRP, DTOS lub VIS – tylko w nich działają punkty VRP i VIP.

3.
Wciśnij LIST, a  następnie 9 dla opcji VRP w menu wyświetalcza DED.

4.
Koniecznie wciśnij M-SEL „0”, by oznaczyć funkcję TGT-TO-VRP na DED – inaczej dane nie zostaną zapisane.

5.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję TGT. Wpisz tam numer steerpointa, który będzie punktem odniesienia dla VRP. Można to zrobić za pomocą klawiatury i ENTR lub przełącznika do steerpointów na panelu UFC.

6.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję TBRG. Wpisz kurs od steerpointa do punktu VRP z miejscem po przecinku (np. 89 to 890). Potwierdź ENTR.

7.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć dolną opcję RNG. Wpisz odległość do punktu VRP w stopach (1 mila morska = 6080 stóp). Potwierdź ENTR.

8.
Wciśnij przełącznik „dobber” down – strzałka w dół – by zaznaczyć opcję ELEV. Wpisz wysokość punktu nad poziomem morza w stopach. Potwierdź ENTR. Wciśnij ponownie „dobber” down, by wrócić do TGT-TO-VRP

Wyznaczanie punktu PUP – PULL UP POINT

1.
Punkt PUP (Pull Up Point) jest opcjonalny, jeśli VRP ma w tym wypadku oznaczać punkt rozpoczęcia podejścia do ataku. Może wyznaczać punkt rozpoczęcia wznoszenia lub ułatwić prawidłowe ustawienie się do ataku od odpowiedniej strony.

Wciśnij przełącznik „doober” SEQ (w prawo), by przejść do strony PUP. Następnie koniecznie wciśnij M-SEL „0”, by zaznaczyć VIP-TO-PUP – inaczej dane nie zostaną zapisane. Pozostałe kroki wyglądają identycznie, jak przy VIP.

Atak z użyciem VRP

1.
Przełącznikiem na panelu UFC wybierz steerpoint, dla którego stworzono VRP.

2.
Punkt VRP jest widoczny na HUDzie jako diament. Jeśli punkt PUP nie został stworzony, jego kółko będzie wokół symbolu celu, który również jest aktywnym steerpointem.

3.
W tym przypadku punkt VRP oznacza namiot szpitala polowego. Może również wskazywać kierunek odejścia z rejonu celu. 

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *