Zasobnik celowniczy TGP Targeting Pod – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
AN/AAQ-28 Litening Targeting Pod
Niezbędne przyciski
Aktywacja trybu CCRP
Uruchamianie zasobnika TGP

Aktywacja ekranu z TGP – SOI
Opis ekranu TGP
Wyszukiwanie celu na ziemi
Wyszukiwanie celu za pomocą radaru A-G
MASK TGP – zasłanianie obrazu kamery

Oznaczanie celu
Oświetlanie celu laserem – AUTO i MANUAL
Tryb LSS – cel oświetlany przez JTAC
Tryb Range Finder – TGP jako miernik dystansu do celu
Tryb A-A – walki powietrznej
TGP Attitude Advisory Function

Pozostałe funkcje TGP

AN/AAQ-28 Litening Targeting Pod

Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28 Litening Targeting Pod to precyzyjny układ celowniczy z kamerą telewizyjną, kamerą termowizyjną oraz wskaźnikiem laserowym. W DCS World jest praktycznie taki sam model, jak w A-10C Thunderbolt i F/A-18C Hornet.

Z pomocą TGP można wyszukać, zidentyfikować i oznaczyć cel dla bomb naprowadzanych laserem, GPS-em oraz pocisków Maverick lub zwykłych bomb w trybie CCRP. TGP może pokazać cel oświetlany laserem przez inną jednostkę oraz wyświetlić na monitorze zalockowanyy radarem cel powietrzny, co pomaga jedynie w jego identyfikacji.

Zasobnik TGP można podwiesić tylko pod Right Cheek, czyli prawy zaczep (Right Hard Point) na dolnej części kadłuba F-16C, co wymusza kierunek orbitowania w prawo przy przeszukiwaniu okolicy bezpośrednio pod samolotem. Zapobiega to tzw. maskingu, czyli nachodzenia elementów samolotu w obraz kamery.

Poniższa instrukcja opisuje jedynie wyszukiwanie i oznaczanie celów za pomocą zasobnika TGP. Używanie konkretnego uzbrojenia z TGP znajduje się w osobnych artykułach.

Niezbędne przyciski

 • RDR Cursor – kontrola kamery
 • Display Management Switch Down – aktywacja ekranu jako SOI
 • Target Management Switch Fwd – tryb Point Track/Area Track
 • Target Management Switch Aft – rezygnacja z oznaczenia miejsca w trybie Snowplow
 • Target Management Switch Left – kamera IR widok: blackhot, whitehot
 • Gun Trigger 1st Detent – manualna aktywacja lasera
 • Gun Trigger 2nd Detent – aktywacja lasera na 30 sekund
 • Cage/Uncage – „uwolnienie” kamery TGP do wyszukania celu w trybie LSS
 • Expand Fov – pole widzenia szerokie/wąskie
 • MAN Rng Knob CW – stopień przybliżenia obrazu
 • MAN Rng Knob CCW – stopień przybliżenia obrazu

  Część z tych funkcji sterowana jest również przyciskami wokół monitora MFD. Instrukcję przypisywania klawiszy znajdziesz tutaj.

Aktywacja trybu CCRP

Do pełnego wykorzystania możliwości zasobnika TGP, czyli oznaczenia celu dla broni naprowadzanej, będziesz musiał używać go w trybie bombardowania CCRP lub VIS. Ten drugi włączy się dla pocisków Maverick lub będzie opcją dla bomb JDAM naprowadzanych GPS-em.

1.
Wybierz tryb atakowania celów naziemnych A-G.

2.
Wciskaj przycisk NWS MSL STEP aż pojawi się tryb CCRP lub kliknij na górnym przycisku i z listy wybierz CCRP.

Uruchamianie zasobnika TGP

1.
Gdy zaczynasz misję w powietrzu, zasilanie zasobnika TGP będzie już włączone. Jeśli sam zaczynałeś od wyłączonego silnika Cold Start upewnij się, że włączone jest zasilanie prądem do prawej stacji na kadłubie RIGHT HARDPOINT. Wciśnij BACKSPACE, by usunąć przeszkadzający w widoku drążek.

2.
Wciśnij dolny, podświetlony przycisk, by przejść do menu głównego. W zależności od aktualnego ekranu może się on różnić.

3.
Wciśnij przycisk TGP.

4.
TGP będzie potrzebował chwilę czasu, by wszystkie systemy zaczęły działać. Na początku może pokazywać komunikat TGP OFF.

5.
Podczas uruchamiania wyświetli się napis NOT TIMED OUT.

6.
Po kilku minutach TGP przejdzie w tryb czuwania STBY – STANDBY. Będzie włączony, ale obiektyw kamery schowany w tubie. Aby włączyć kamerę, wciśnij przycisk A-G – włączy się domyślny tryb atakowania celów naziemnych Air-to-Ground.

7.
W trybie A-G pojawi się ekran z domyślnym widokiem z kamery TV. Kamera powinna być już skierowana na aktywny Steerpoint. W trybie nawigacji NAV napis w dolnym rogu pokaże skrót STP (Steerpoint), a w trybie ataku celów naziemnych A-G będzie to skrót TGT (Target – cel).

8.
Do regulowania obrazu z kamery TV służą przyciski BRT (jasność), CON (kontrast), SYM (jasność tekstu).

Aktywacja ekranu TGP – SOI

1.
Ekran z TGP będzie na początku niekaktywny, nie będzie można manipulować kamerą, co potwierdza napis na środku: NOT SOI (Not Sensor of Interest).

2.
Wciśnij przycisk DMS Down, by uaktywnić dany ekran. Napis NOT SOI zniknie, a wokół obrazu pojawi się biała ramka jako znak, że teraz można go używać. Kolejne wciskanie DMS Down przełącza pomiędzy lewym i prawym ekranem MFD, jako aktywnym.

Opis ekranu TGP

UWAGA
Od aktualizacji Grudzień 2023 funkcję GRAY zastąpił tryb LSS (Laser Spot Search) opisany w dalszej części poradnika. Funkcja Gray nadal jest dostepna, ale w zaawansowanych ustawieniach TGP, wyświetlanych funkcją CNTL.

Do obsługi funkcji TGP służą przyciski wokół monitora. Część z tych funkcji można również obsłużyć zestawem HOTAS, czyli drążkiem i przepustnicą.

 1. A-G (Air-To-Ground) – aktywny tryb dla oznaczania celów na ziemi
 2. MAN/AUTO – aktywny tryb Hand-Off dla pocisków AGM-65 Maverick
 3. WIDE – aktualny kąt widzenia kamery:
  WIDE – szeroki,
  NARO – wąski,
 4. OVRD (Override) – wraca do trybu uśpienia STANDBY
 5. CNTL (Control) – menu ustawień (bez funkcji w DCS)
 6. TV – tryb kamery:
  TV – telewizyjna do operowania w dzień,
  – WHOT – kamera na podczerwień – białe cele na ciemnym tle 
  BHOT – kamera na podczerwień – czarne cele na jasnym tle
 7. SP (Snowplow) – tryb „pługa śnieżnego”. Kamera patrzy bezpośrednio przed i nieco poniżej dziobu samolotu
 8. CZ (Cursor Zero) – tryb manulanej kontroli kamery (pojawia się zamiast trybu SP)
 9. TGT – przełączanie aktywnego punktu wskazywanego przez kamerę:
  – TGT (Target) – cel
  – STP (Steerpoint) – punkt nawigacyjny
  – OA1 (Offset Aimpoint) – przesunięty punkt celowania 1
  – OA2 (Offset Aimpoint) – przesunięty punkt celowania 2
 10. DCLT (declutter) – „odśmiecenie”. Wyłącza opisy funkcji przy przyciskach ekranowych, zostają tylko informacje na środku ekranu
 11. HSD – powrót do poprzedniego ekranu na tym monitorze
 12. TGP – powrót do menu głównego monitora
 13. SWAP – zamiana ekranu z lewego monitora MFD na prawy i odwrotnie
 14. AGC (Automatic Gain Control) – przełącza z automatycznego na Manual Gain Control, czyli manualne dostrajanie kontrastu obrazu z kamery IR (podczerwonej)
 15. GRAY – włącza skalę szarości do kalibracji ekranu   LSS – funkcja Laser Spot Search

 1. 37 47.071 116 46.007 5533 –  współrzędne geograficzne i wysokość nad poziomem morza punktu, na który patrzy kamera
 2. 9Z – Zoom – stopień przybliżenia obrazu przyciskami Man Rng Knob
 3. kropka pokazująca pozycję kamery względem osi samolotu
 4. North – strzałka wskazująca północ względem skierowanego obiektywu kamery
 5. 19610 – aktualny pułap w stopach
 6. 1688 LSS – kod lasera w trybie wyszukiwania LSS – przeniesione od aktualizacji 12.2023
 7. 5M – linijka – aktualna skala w metrach kreski krzyża celowniczego
 8. krzyż celowniczy obiektywu kamery i narożniki pola widzenia kamery w trybie NARO (wąskiego pola widzenia)
 9. numery pylonów z wybranym uzbrojeniem
 10. timer – odlicza czas dotarcia do punktu wyznaczonego przez kamerę, czas do zrzucenia bomby i czas do uderzenia bomby
 11. Area / Point – aktualny tryb oznaczenia celu
 12. T 5.9 – odległość od celu wyznaczonego przez TGP w milach
 13. pozycja samolotu (W) względem kursu na aktywny punkt nawigacyjny (pionowa kreska) 

Wyszukiwanie celu na ziemi

1.
Włącz tryb atakowania celów naziemnych A-G oraz tryb użycia broni CCRP lub VIS. Upewnij się, że ekran jest SOI (aktywny) – ma białą ramkę wokół. W razie czego wciśnij DMS Down. Kamera powinna być wycelowana w aktywny punkt nawigacyjny steerpoint.

2.
Możesz od razu zacząć przesuwać obiektyw kamery gałką lub przyciskami RDR Cursor. Tryb kamery TGP zmieni się w Cursor Zero, co potwierdzają litery CZ z prawej strony. Pod krzyżem celownika pojawi się również domyślny tryb oznaczenia celu AREA.

3.
Identyfikacje celów ułatwia przybliżanie obrazu. Pierwszy sposób to przełączenie pola widzenia kamery z szerokiego WIDE na wąski NARO przyciskiem u góry ekranu lub na przepustnicy EXP FOV.

4.
Zarówno w trybie WIDE i NARO można użyć manualnego przybliżania obrazu przyciskami Man Rng Knob na przepustnicy. Umożliwia on płynną regulację w skali od 0Z do 9Z.

5.
W zależności od warunków oświetleniowych, przyciskiem na ekranie lub TMS Left na drążku można włączyć kamerę podczerwoną IR w dwóch trybach:

 • WHOT – kamera na podczerwień – białe cele na ciemnym tle
 • BHOT – kamera na podczerwień – czarne cele na jasnym tle

6.
Możesz poprawić kontrast obrazu w trybie kamery na podczerwień. W podtrybach BHOT i WHOT kliknij na przycisku AGC, by przejść na tryb manulany MGC (Manual Gain Control). Pojawi się wtedy dodatkowa opcja ustawienia poziomu kontrastu L (level). Użyj dwóch sąsiadujących przycisków, by uzyskać jak najwyraźniejszy obraz. Ponowne wciśnięcie MGC resetuje kontrast do ustawienia automatycznego AGC.

TRYB SP – Snowplow

Jeśli cel nie jest w pobliżu punktu nawigacyjnego, alternatywną metodą szukania jest tryb SP – SnowPlow – „pługa śnieżnego”. Kamera wtedy „zamiata” obraz bezpośrednio przed i pod samolotem i domyślnie nie można nią manipulować.

1.
Włącz tryb atakowania celów naziemnych i tryb CCRP lub VIS broni. Wciśnij przycisk ekranowy SP. Kamera zmieni widok na punkt pod samolotem, nieco przed dziobem, a jej obraz zacznie się przesuwać zgodnie z lotem samolotu.

2.
Wciśnij przycisk TMS FWD, by zablokować obiektyw na aktualnym punkcie terenu w trybie oznaczania POINT. 

3.
Jeśli skierujesz dziób powyżej 15 stopni w dół, zobaczysz gdzie akurat patrzy kamera TGP dzięki symbolowi kwadratu standardowego dla CCRP.

4.
Teraz masz już kontrolę nad kamerą i Target Boxem za pomocą gałki/przycisków RDR Cursor. Zarówno kamera, jak i symbol na HUDzie będą przesuwały się jednocześnie.

5.
Wykorzystując funkcje ekranu TGP opisane wcześniej, można dostosować obraz, zidentyfikować oraz oznaczyć cel. Wciśnij TMS DOWN, by zrezygnować z wyboru punktu. Ponowne wciśnięcie SP przejdzie znowu w tryb snowplow przed samolotem. Wciśnięcie CZ przesunie obiektyw w stronę punktu nawigacyjnego.

Wyszukiwanie celu za pomocą radaru A-G

Innym sposobem na wstępne odszukanie celu na TGP jest wstępne wyznaczenie rejonu zawężającego poszukiwania za pomocą radaru A-G. 

1.
Powiększ interesujący Cię obszar na radarze A-G i oznacz konkretny punkt jako wstępny cel za pomocą przycisku TMS FWD. Pamiętaj, że przeszukiwany rejon musi być ok. 50 stopni na lewo lub prawo od kierunku lotu, by radar dał wyraźny obraz.

2.
Ustaw ekran TGP jako SOI. Kliknij na przycisku TGT kilka razy (OA1, OA2 – TGT), aż znowu pokaże skrót TGT.

3.
Kamera przeskoczy wtedy na rejon wyznaczony przez radar. Dalej możesz już użyć możliwości TGP do odszukania celu.

MASK TGP – zasłanianie obrazu kamery

1.
Czasami w czasie wyszukiwania i oznaczania celu na TGP obraz kamery może zostać przesłonięty elementami samolotu albo chwilowo zerwać oznaczenie, jeśli obiektyw nie będzie miał czystej, niezakłóconej linii widzenia do celu. Taki efekt nazywa się „masking”.

2.
Kiedy kamera będzie zbliżać się do efektu zasłonięcia obrazu, na HUDzie zacznie migać napis MASK TGP. To sygnał, by zmienić kurs i utrzymać obserwację celu, zwłaszcza podczas oświetlania laserem. Napis pojawi się na stałe, kiedy kamera przestanie widzieć cel.

3.
Na ekranie TGP również pokazuje się ostrzeżenie o efekcie maskowania – to litera „M” na dole.

4.
Aby tego uniknąć, zawsze szukaj celów z wysokości co najmniej 20 tysięcy stóp. Połóż samolot w lekki przechył na prawo i włącz autopilota w trybie utrzymywania przechyłu ROLL ATT HOLD (lewy przełącznik środkowa pozycja) i wysokości PITCH ALT HOLD (prawy przełącznik górna pozycja). Orbituj w promieniu około 10 mil od celu.

5.
Komunikat MASK TGP będzie się pojawiał nawet w trybie A-A i nawigacji, jeśli wcześniej używałeś TGP. Jeśli chcesz go wyłączyć, musisz ustawić zasobnik w trybie czuwania STBY. Wciśnij przycisk trybów u góry: A-G.

6.
Wybierz funkcję czuwania STBY.

7.
TGP w trybie czuwania Standby pokaże czarny obraz. Jeśli chcesz włączyć TGP z powrotem, wciśnij przycisk trybów u góry oznaczony teraz jako STBY, a następnie wybierz A-G.

Oznaczanie celu

Kiedy na ekranie TGP widzisz w końcu wybrany cel, możesz go oznaczyć, by stanowił punkt, w który skierują się bomby zrzucane w trybie CCRP, zwłaszcza te naprowadzane laserowo albo bomby JDAM w trybie VIS. Po naprowadzeniu krzyża celownika na cel wciśnij przycisk TMS FWD na drążku, by przełączyć się między oznaczeniami:

 • AREA Track – oznaczenie obszaru, zwykle używane dla obiektów stałych, np. hangary
 • POINT Track – oznaczenie konkretnego obiektu, zwykle używane dla celów ruchomych, np. jadących pojazdów czy gdy wymagana jest większa precyzja

W praktyce najlepiej zawsze korzystać z POINT Track. Zwróć uwagę, że tryb POINT Track ma nieco inny krzyż celownika.

Oświetlanie celu laserem – AUTO i MANUAL

Po zwolnieniu bomby naprowadzanej laserem zasobnik TGP musi od pewnego momentu oświetlać cel laserem aż do trafienia. Domyślnie zawsze włączy się tryb automatycznej aktywacji lasera, ale warto jego parametry wcześniej dostosować. Alternatywnie można też manualnie uruchomić laser przyciskiem spustu działka Gun Trigger 1st Detent. Wtedy laser oświetla cel tak długo, jak przytrzymujemy spust.

Przed misją musisz się upewnić, że kod lasera bomb zgadza się z kodem lasera zasobnika TGP. Kod bomb powinien być w odprawie misji, bo można go zmienić tylko w edytorze misji. Domyślnie to zawsze 1688. 

1.
Upewnij się, że laser jest uzbrojony przełącznikiem po lewej stronie LASER ARM.

2.
Kody można zmienić na konsoli UFC. W tym samym miejscu można dostosować parametry automatycznego oświetlania laserem. Wybierz LIST, następnie menu 0 – MISC za pomocą klawisza „0 M-SEL”.

3.
Wybierz menu 5 – LASR.

4.
W menu LASR można ustawić:

 • TGP CODE – kod lasera TGP – musi być taki, jak przenoszonych bomb
 • LST CODE – kod lasera innej jednostki (np. JTAC), która może oświetlić cel
 • LASER ST TIME – start oświetlania laserem na wybraną ilość sekund do uderzenia

Przełącznikiem „dobber” góra-dół podświetl wybraną opcję. Wprowadź kod lasera za pomocą klawiatury numeryczne jeśli to konieczne i potwierdź ENTR. Zmień czas uruchomienia lasera z 8 na 12 sekund – potwierdź ENTR. RCL działa jak backspace i kasuje znak.

5.
Po zwolnieniu bomby obserwuj timer odliczający czas do uderzenia.

6.
Kiedy osiągnie wartość ustaloną w LASER ST TIME (w tym przypadku 12 sekund), laser uruchomi się automatycznie, co widać po pojawieniu się kodu lasera i migającej literze L na dole ekranu. Pamiętaj koniecznie, by od tego momentu utrzymywać niezakłóconą linię widzenia celu przez TGP. Tylko wtedy bomba będzie skutecznie naprowadzana aż do trafienia. Zawsze możesz też manualnie uruchomić laser wciskając spust działka Gun Trigger 1st Detent. Automatyczne oświetlanie wyłączy się po 30 sekundach od uderzenia bomby.

Tryb LSS – cel oświetlany przez JTAC

Zasobnik TGP ma również funkcję wyszukania i śledzenia lasera innej jednostki, np.  komandosów JTAC, pojazdu, drona lub innego samolotu. Mogą one mieć lepszy widok na wybrany cel lub teren jest na tyle groźny, że samolot powinien oddalić się zaraz po zwolnieniu bomby. Oświetlanie laserem może również robić inny gracz w trybie multiplayer, tzw. „buddy lase”. Warunkiem odnalezienia wiązki lasera przez TGP jest odpowiednie ustawienie kodu lasera LST w samolocie – wykorzystuje go tryb LSS w zasobniku TGP. Kod musi być taki sam, jaki podaje inna jednostka oświetlająca cel.

Bombę kierowaną laserem można teoretycznie zrzucić bez pomocy TGP – zwolniona w określonym punkcie i tak nakieruje się na oświetlany punkt. TGP pomaga jednak potwierdzić identyfikację celu, wyświetla prawidłowe symbole bombardowania CCRP na HUDzie, dzięki którym można precyzyjnie zwolnić bombę w zasięgu rażenia celu.

Ostatnią, użyteczną funkcją jest opcja zrobienia własnego punktu SPI z punktu oświetlanego przez inny laser. Można go wtedy zaatakować innym uzbrojeniem lub wrócić do niego poźniej, np. jeśli JTAC musiał się wycofać i przerwać oświetlanie.

1.
Połącz się z jednostką JTAC i zanotuj kod lasera, jakim będzie oświetlać cel (Marked by laser xxxx). Obiektyw kamery TGP powinien być skierowany mniej więcej w okolice, gdzie ma się znajdować obiekt do zniszczenia, co JTAC również podaje w punkcie Coordinates.

2.
Kod lasera trybu LSS widać na ekranie TGP. Jeśli trzeba go zmienić, robi się w to sposób opisany wcześniej, na konsoli UFC, zmieniając kod LST.

3.
Aktualny kod LSS wyświetlany jest zawsze obok przycisku włączającego ten tryb.

4.
Kontynuuj wymianę komunikatów z JTAC, aż do linijki LASER ON – włącz laser. Ekran TGP powinien już być aktywny SOI (DMS Down).

5.
Kiedy usłyszysz komunikat LASING, wciśnij przycisk CAGE/UNCAGE lub przycisk trybu LSS na monitorze, by włączyć tryb Laser Spot Search. Pamiętaj, że obiektyw kamery musi być skierowany w rejon celu, a ty nie możesz być za daleko od rejonu celu. Inaczej TGP nie znajdzie wiązki lasera.

6.
Po włączeniu trybu LSS obiektyw przejdzie w tryb automatycznego wyszukiwania wiązki lasera. Na ekranie TGP zacznie poruszać się mała kropka Situation Cue, pokazująca gdzie akurat patrzy kamera. Krzyż celownika powiększy się na cały ekran. Napis LSS po lewej zostanie podświetlony na biało.

7.
Gdy wiązka lasera zostanie przechwycona przez TGP, krzyż celowniczy zalockuje się na celu.

8.
Zrzuć bombę w trybie CCRP według symboli na HUDzie.

9.
Jeśli będzie coś nie tak z oświetlanym celem, np. JTAC będzie w złej pozycji i nie będzie prawidłowo oświetlał celu, na HUDzie Target Box będzie przekreślony.

10.
Po zwolnieniu bomby nie musisz się martwić o oświetlanie jej laserem. Możesz odlecieć albo obserwować efekty trafienia na TGP.

11.
Możesz także zmienić tryb LSS ze znalezionym celem w punkt SPI i oznaczyć cel jako POINT. Wciśnij TMS Up na drążku, by zmienić tryb LSS na Point Track. 

Tryb Range Finder – TGP jako miernik dystansu do celu

Do atakowania celów oznaczonych zasobnikiem TGP służy tryb bombardowania CCRP. W trybie CCIP zasobnik TGP i jego laser działa jako dokładny pomiar dystansu do obliczanego na bieżąco punktu CCIP.

1.
Upewnij się, że przy ataku CCIP uzbrojony jest laser oraz wączony TGP na jednym z ekranów.

2.
Przed zejściem do ataku wciśnij Gun Trigger 2nd Detent. Uruchomi to laser na 30 sekund. Litera „L” na HUDzie będzie migać przez ten czas, a odległość do punktu uderzenia bomb Fxxx.x będzie wyznaczona bardziej dokładnie, co powinno przełożyć się na precyzyjniejsze trafienie.

Tryb A-A

Zasobnik celowniczy TGP może również działać w trybie walki powietrznej Air to Air A-A. Przydaje się do obserwowania i identyfikacji wizualnej na ekranie zalockowanego celu.

1.
Przejdź w główny tryb atakowania celów powietrznych A-A.

2.
Obok radaru A-A, na drugim ekranie MFD wybierz widok z kamery TGP. Domyślnie włączy się w trybie A-A.

3.
Zalockuj cel na radarze w trybie STT – śledzenia pojedynczego celu – wciskając dwa razy TMS FWD na wybranym kontakcie.

4.
Kamera TGP automatycznie skieruje się na zalockowany cel.

5.
Użyj przycisków MAN Rng Knob, by przybliżyć obraz. Pozwoli to na lepszą identyfikację celu.

TGP Attitude Advisory Function

Funkcja AFF – TGP Attitude Advisory Function – służy do alarmowania pilota, gdy samolot zacznie przechylać się niebezpiecznie pod zbyt dużym kątem poniżej wyznaczonej wysokości. Może się to zdarzyć, gdy pilot będzie zbyt pochłonięty wpatrywaniem się w ekran TGP, przestając zwracać uwagę w jaką stronę leci samolot. Komputer zacznie wtedy wyświetlać na obu ekranach MFD komunikaty ostrzegawcze.

1.
Do prawidłowego działania systemu AFF należy ustawić wysokościomierz radarowy. Na konsoli UFC wybierz przycisk „2” z funkcją ALOW.

2.
Za pomocą przełącznika „dobber” strzałka w dół podświetl funkcję MSL FLOOR i wprowadź minimalną wysokość MSL (Mean Sea Level – nad poziomem morza) do operowania z TGP, np. 20000 stóp. Potwierdź przyciskiem ENTR.

3.
Jeśli znajdziesz się poniżej wyznaczonej wysokości i przekroczysz przechył Roll 90 stopni, na ekranach pojawi się komunikat alarmowy.

Pozostałe funkcje TGP

Linijka

Pojedyncza kreska krzyża celowniczego pozwala zmierzyć małe odległości lub rozmiar celu. Wartość xM w metrach to długość pojedynczej kreski krzyża celowniczego. Liczba ta zmienia się dynamicznie wraz z poziomem przybliżenia obrazu. Na tym przykładzie jedna kreska odpowiada długości 2 metrów w terenie.

DCLT

Funkcja DCLT Declutter „odśmieca” ekran, czyli usuwa niektóre informacje, by obraz był bardziej czytelny. W tym przypadku są to opisy przycisków ekranowych. Więcej elementów można wyłączyć w ustawieniach CNTL opisanych niżej.

CNTL – CONTROLS

Funkcja CNTL otwiera dostęp do zaawansowanych ustawień TGP. Nie wszystkie jednak zostały zaimplementowane w symulatorze DCS. Te, które działają to:

GRAY ON/OFF

Funkcja GRAY wyświetla skalę szarości, która pomaga w kalibracji obrazu kamery podczerwonej.

N / M 

Funkcja N/M (North Pointer / Meterstick) włącza / wyłącza wyświetlanie na ekranie TGP: strzałki północy, współrzędnych geograficznych oraz skali linijki. Działa podobnie jak „Declutter” DCLT, ale wyłącza elementy na środku ekranu.

 

Ściągnij wersję PDF

4 Replies to “Zasobnik celowniczy TGP Targeting Pod – poradnik F-16C Viper”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *