Zasobnik celowniczy TGP Targeting Pod – poradnik F-16C Viper (aktualizacja)

Zasobnik celowniczy AN/AAQ-28 Litening Targeting Pod to precyzyjny układ celowniczy z kamerą telewizyjną, kamerą termowizyjną oraz wskaźnikiem laserowym. W DCS World jest taki sam, jak w A-10C Thunderbolt i F/A-18C Hornet.

Z pomocą TGP możemy wyszukać i zidentyfikować cel dla trybu CCRP, oznaczyć go laserem dla bomby kierowanej GBU, wyświetlić i zniszczyć cel oświetlany laserem przez inną jednostkę oraz wyświetlić na monitorze namierzany radarem samolot, co pomaga jedynie w jego identyfikacji.

Zasobnik TGP można podwiesić tylko pod Right Cheek, czyli prawą stronę dolnej części kadłuba F-16C, co wymusza kierunek orbitowania w prawo przy przeszukiwaniu okolicy bezpośrednio pod samolotem.

Poniższa instrukcja opisuje jedynie wyszukiwanie i oznaczanie celów za pomocą zasobnika TGP. Używanie konkretnego uzbrojenia znajduje się w osobnych artykułach.

Potrzebne klawisze:
RDR Cursor – kontrola kamery
Display Management Switch Down – aktywacja ekranu jako SOI
Target Management Switch Up – tryb Point Track/Area Track
Target Management Switch Down – rezygnacja z oznaczenia miejsca w trybie Snowplow
Target Management Switch Left – kamera IR widok: blackhot, whitehot
Gun Trigger – First Detent – aktywacja lsera
Cage/Uncage – „uwolnienie” kamery TGP do wyszukania celu oświetlanego przez JTAC
Expand Fov – pole widzenia szerokie/wąskie
MAN Rng Knob CW – stopień przybliżenia obrazu
MAN Rng Knob CCW – stopień przybliżenia obrazu

Część z tych funkcji sterowana jest również przyciskami wokół monitora MFD. Instrukcję przypisywania klawiszy znajdziesz tutaj.

Spis treści:
Aktywacja trybu CCRP
Aktywacja ekranu z TGP – SOI
Uruchamianie zasobnika TGP
Opis ekranu Targeting Pod
Tryb A-G – wyszukiwanie celu na ziemi
Oznaczanie celu
Oświetlanie celu laserem
Tryb LSS – cel oświetlany przez inną jednostkę
Tryb Range Finder – TGP jako miernik dystansu do celu
Tryb A-A – walki powietrznej
Pozostałe opcje TGP

Tryb CCRP

Do pełnego wykorzystania możliwości zasobnika TGP będziesz musiał używać go w trybie bombardowania CCRP.

1.
Na stronie kontroli uzbrojenia SMS (Stores Management System) kliknij na domyślny tryb CCIP.

2.
Z dostępnych trybów wybierz CCRP.

3.
Aktywny tryb CCRP zostanie wyświetlony obok trybu A-G.

Uruchamianie zasobnika TGP

1.
Gdy zaczynasz misję w powietrzu, zasilanie zasobnika TGP będzie już włączone. Jeśli sam startowałeś od wyłączonego silnika, upewnij się, że włączone jest zasilanie prądem do prawej stacji na kadłubie RIGHT HARDPOINT. Wciśnij BACKSPACE, by usunąć przeszkadzający w widoku drążek.

2.
Wciskając dolny przycisk TEST przejdziesz do menu głównego. Stąd wybierz TGP. Jeśli nie zaczynałeś misji w powietrzu, TGP będzie potrzebował chwili, by się rozgrzać.

3.
Wciśnij przycisk STBY – STANDBY – który uaktwyni kamery ze stanu uśpienia.

4.
Wybierz tryb pracy zasobnika TGP. Zwykle będzie to wyszukiwanie celów na ziemi A-G.

5.
Powinieneś zobaczyć ekran z domyślnym widokiem z kamery TV. Jeśli masz ustawioną trasę z punktami nawigacyjnymi Steerpoint, obiektyw będzie zakotwiczony na aktywnym steerpoincie. Bez niego kamera patrzy w trybie Boresight, czyli w punkt na górnej części wyświetlacza HUD.

Aktywacja ekranu z TGP – SOI

1.
F-16C posiada dwa multifunkcyjne ekrany MFD. Na każdym z nich możesz operować za pomocą zestawu HOTAS: przepustnicy i drążka, ale najpierw trzeba wybrać konkretny ekran: lewy lub prawy.
Ekran niekaktywny, na którym nie można manipulować będzie posiadał napis na środku: NOT SOI (Not Sensor of Interest).

2.
Wciśnij przycisk DMS Down, by uaktywnić dany ekran. Napis NOT SOI zniknie, a wokół obrazu pojawi się biała ramka jako znak, że teraz można go używać. Koleje wciskanie przełącza pomiędzy lewym i prawym ekranem MFD, jako aktywnym.

Opis ekranu Targeting Pod

Na ekranie TGP dzieje się tak dużo, że jego opis rozdzielamy na dwie kategorie:
zewnętrzną – czyli opcje menu ekranowego i dostępnych funkcji,
wewnętrzną – czyli informacje wyświetlane na środkowej części ekranu

1 – A-G (Air-To-Ground) – aktywny tryb dla oznaczania celów na ziemi
2 – MAN – Tryb Hand-Off dla pocisków AGM-65 Maverick
MAN – manualny – po oznaczeniu celu na TGP wymaga jeszcze zalockowania celu na ekranie Mavericków
AUTO – automatyczne lockowanie celu przez Mavericka po wyznaczeniu na TGP
3 – WIDE – aktualny kąt widzenia kamery:
WIDE – szeroki,
NARO – wąski,
0Z oznacza zerowy poziom przybliżenia ZOOM
4 – OVRD (Overdrive) – wraca do trybu uśpienia STANDBY
5 – TV – tryb kamery:
TV– telewizyjna do operowania w dzień,
WHOT – podczerwona z celami zaznaczonymi na biało
BHOT – podczerwona z celami zaznaczonymi na czarno
6 – SP (Snowplow) – tryb „pługa śnieżnego”. Kamera patrzy bezpośrednio przed i nieco poniżej dziobu samolotu
7 – CZ (Cursor Zero) – tryb skierowania obiektywu kamery na aktywny punkt nawigacyjny Steerpoint.
8 – TGT – funkcja obecnie nieaktywna
9 – DCLT (declutter) – „odśmiecenie”. Wyłącza opisy funkcji przy przyciskach ekranowych, zostają tylko informacje na środku ekranu
10 – SMS – powrót do ekranu zarządzania uzbrojeniem
11 – SWAP – zamiana prawego i lewego ekranu MFD
12 – AGC (Automatic Gain Control) – przełącza na Manual Gain Control, czyli manualne dostrajanie kontrastu obrazu z kamery IR (podczerwonej)
13 – GRAY OFF – włącza skalę szarości do kalibracji ekranu

1 – N37 00.041 współrzędne geograficzne i wysokość nad poziomem morza punktu, na który patrzy kamera
2 – 5Z – stopień przybliżenia obrazu przyciskami Man Rng oraz kropka obrazująca pozycję kamery względem osi samolotu
3 – North – strzałka wskazująca północ względem skierowanego obiektywu kamery
15850 – pułap w stopach
4 – 1688 LSS – kod i tryb pracy lasera
5 – 7M – linijka – pokazuje długość w metrach kreski krzyża celowniczego
6 – pole widzenia kamery w trybie NARO (wąskiego pola widzenia)
7 – timer – odlicza czas dotarcia do punktu wyznaczonego przez kamerę, czas do zrzucenia bomby i czas do uderzenia bomby
8 – Area – tryb oznaczenia celu przez TGP:
Area (obszar)
Point (punkt) – istotny dla celów poruszających się
9 – T 5.6 – odległość od celu wyznaczonego przez TGP w milach
10 – pozycja samolotu (W) względem kursu na aktywny punkt nawigacyjny (pionowa kreska)

Tryb A-G wyszukiwanie celu na ziemi

1.
Aby móc operować obiektywem kamery musisz zaznaczyć dany monitor MFD jako aktywny ekran SOI (Sensor Of Interest). Wciśnij DMS DOWN – wtedy wokół obrazu pojawi się biała ramka oznaczająca, że dany monitor jest aktywny. Widać ją najlepiej jako podkreślenia pomiędzy nazwami poszczególnych funkcji.

2.
TRYB CZ – Cursor Zero
Jeśli Twój cel jest blisko któregoś punktu nawigacyjnego Steerpoint, masz ułatwione zdanie. Kamera TGP jest domyślnie ustawiona na aktywny punkt nawigacyjny w trybie CZ – Cursor Zero.
Możesz swobodnie przesuwać obiektyw za pomocą gałki lub przycisków RDR Cursor, by doprecyzować oznaczenie celu. Wciśnij przycisk CZ ilekroć będziesz chciał zresetować obiektyw ponownie na punkcie nawigacyjnym lub wyświetlić obraz kolejnego punktu.

3.
TRYB SP – Snowplow
1 – Alternatywną opcją szukania jest tryb „pługa śnieżnego” – snowplow. Kamera wtedy „zamiata” obraz bezpośrednio przed samolotem i nie można nią manipulować.
Wciśnij przycisk ekranowy SP. Tryb zasobnika zostanie podświetlony na biało, a kamera zmieni widok.

2 – Na HUDzie pojawi się punkt trybu CCRP pokazujący, gdzie akurat patrzy obiektyw. W tym momencie nie masz żadnej kontroli nad kamerą poza sterowaniem samolotem.

3 – Wciśnij przycisk TMS UP, by zablokować obiektyw na aktualnym punkcie terenu. Teraz masz już kontrolę nad kamerą za pomocą gałki/przycisków RDR Cursor. Możesz doprecyzować wyszukiwanie.
4 – Wciśnij TMS DOWN, by zrezygnować z wyboru punktu. Ponowne wciśnięcie SP przejdzie znowu w tryb snowplow przed samolotem. Wciśnięcie CZ przesunie obiektyw w stronę punktu nawigacyjnego.

4.
Czasami wyszukując cel możesz skierować kamerę w obszar, w którym obiektyw zostanie przesłonięty przez elementy samolotu.

Aby tego uniknąć, zawsze szukaj celów z wysokości co najmniej 20 tysięcy stóp.
Połóż samolot w lekki przechył na prawo i włącz autopilota w trybie utrzymywania przechyłu i wysokości PITCH ALT HOLD. Orbituj w promieniu około 10 mil od celu.

5.
Za pomocą gałki lub przycisków RDR Cursor możesz dokładniej przeszukiwać teren w trybach CZ i po zatrzymaniu kamery w SP. Zadanie ułatwiają różne stopnie przybliżenia obrazu.
WIDE- NARO, ZOOM
1 – Użyj funkcji kąta widzenia FOV WIDE – NARO (przyciski wokół ekranu lub Expand FOV), by włączyć szerokie lub wąskie (mocno przybliżone) pole widzenia kamery.
2 – Przyciskami MAN Rng Knob CW i CCW możesz jeszcze bardziej zbliżyć obraz funkcją ZOOMod 0Z do 9Z.

Co ten Mi-24 tutaj robi…?

6.
TV – IR (BHOT, WHOT)
W nocy lub szczególnych warunkach oświetlenia jakość obrazu może poprawić przełączenie kamery z telewizyjnej na podczerwoną. Przy tej drugiej możesz skorzystać z dwóch podtrybów:
BHOT (Black Hot) – cele i obiekty są czarne
WHOT (White Hot) – cele i obiekty są białe
1 – Wciśnij przycisk TV, by włączyć kamerę na podczerwień. Wciśnij ten sam przycisk jeszcze raz, by przełączać się między BHOT i WHOT. Opcjonalnie użyj przycisku TMS LEFT.

2 – Możesz nieznacznie poprawić kontrast obrazu w trybie kamery na podczerwień. W podtrybach BHOT i WHOT możesz kliknąć na przycisku AGC, by przejść na MGC (Manual Gain Control). Pojawi się wtedy dodatkowa opcja ustawienia poziomu kontrastu L (level). Użyj dwóch sąsiadujących przycisków, by wyregulować jak najwyraźniejszy obraz. Wciśnięcie MGC resetuje kontrast do ustawienia automatycznego AGC.

3 – Opcjonalnie możesz wyświetlić skalę szarości do pomocy GRAY, ale generalnie nie jest zbyt przydatna.

Oznaczanie celu

Kiedy na ekranie TGP widzisz w końcu wybrany cel, możesz go oznaczyć, by stanowił punkt, w który skierują się bomby zrzucane w trybie CCRP. Wciśnij przycisk TMS UP, by przełączyć się między oznaczeniami:
AREA Track – oznaczenie obszaru, zwykle używane dla obiektów stałych, np. hangary
POINT Track – oznaczenie konkretnego punktu, zwykle używane dla celów ruchomych, np. jadących pojazdów czy gdy wymagana jest większa precyzja
Zwróć uwagę, że tryb POINT Track ma nieco inny krzyż celownika. W lewym dolnym rogu znajduje się odległość od celu w milach. W tym przypadku to T 3.6 mili.

Oświetlanie celu laserem

1.
Upewnij się, że laser jest uzbrojony przełącznikiem po lewej stronie LASER ARM. Zwróć uwagę na kod lasera TGP – jest po prawej nad literami LSS.

2.
Upewnij się, że kod lasera Twoich bomb i kod lasera zasobnika TGP są takie same. Kod bomby dostaniesz w odprawie misji bądź ustawisz sobie sam w edytorze misji – na razie nie można go zmienić podczas lotu! Domyślnie to zawsze 1688.

ZMIANA KODU LASERA
Jeśli musisz zmienić kod TGP, dokonasz tego na konsoli centralnej UFC.

1.
Wybierz LIST, następnie menu 0 – MISC

2.
Wybierz menu 5 – LASR

3.
Tutaj możesz ustawić dwa kody:
TGP CODE – kod lasera Twojego TGP – musi być taki, jak przenoszonych bomb
LST CODE – kod lasera innej jednostki, która może oświetlić ci cel
Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz kod i potwierdź enterem. RCL działa jak backspace i kasuje znak.

4.
Jeśli chcesz zmienić drugi z kodów, użyj przełącznika „dobber” klikając na strzałkę w dół, by uaktywnić drugą linijkę. Pokażą się przy niej gwiazdki informujące o możliwości edycji.

5.
Wpisz właściwy kod podobnie jak wyżej. Kod LST dostaniesz przez radio albo w dokumentach odprawy. Szukanie celu w ten sposób opisane jest w dalszej części.

OŚWIETLANIE CELU LASEREM
Kiedy już kod się zgadza, a cel jest zidentyfikowany i śledzony w trybie POINT Track lub AREA Track, naciśnij pierwszy stopień spustu działka GUN TRIGGER First Detent. Na dole ekranu pojawi się L i aktywny kod, a litera L obok trybu oznaczenia celu zacznie migać, co oznacza że obiekt jest oświetlany laserem.

Tryb LSS – cel oświetlany przez inną jednostkę

Zasobnik TGP ma również funkcję śledzenia lasera innej jednostki, np. komandosów na ziemi, którzy mają lepszy widok na wybrany cel lub teren jest na tyle groźny, że samolot powinien oddalić się zaraz po zwolnieniu bomby. W trybie LSS musisz tylko „złapać” wiązkę i zrzucić ładunek. Nakierowaniem bomb zajmie się inna jednostka. W trybie multiplayer może być to ktoś w innym samolocie. W misjach singlowych będzie to oddział JTAC.

1.
Najpierw upewnij się, że sojuszniczy laser oświetla teren. Ustal to z pilotem innego samolotu lub wybierz przez radio opcję JTAC. Na początku dostaniesz kod ich lasera. Sprawdź, że masz u siebie ustawiony taki sam dla opcji LST.

2.
Wybieraj kolejno pierwsze komunikaty potwierdzające rodzaj celu i broni., aż do linijki LASER ON – włącz laser.

3.
Upewnij się, że włączyłeś tryb atakowania celów naziemnych A-G. Inaczej funkcja UNCAGE nie zadziała.

4.
Skieruj obiektyw kamery TGP gdzieś w rejon celu według wskazówek podanych we wcześniejszych punktach.

5.
Wciśnij przycisk CAGE/UNCAGE, by obiektyw przeszedł w tryb automatycznego wyszukiwania wiązki lasera. Na ekranie TGP zacznie poruszać się mała kropka Situation Cue, pokazująca gdzie akurat patrzy kamera. Krzyż celownika powiększy się na cały ekran. Napis LSS będzie w ramce.

6.
Gdy cel oświetlony laserem zostanie uchwycony, na środku krzyża celowniczego pojawi się kwadrat.

7.
Użyj funkcji NARO i przycisków MAN Rng, by przybliżyć obraz celu.

Tryb Range Finder – TGP jako miernik dystansu do celu

Do atakowania celów oznaczonych zasobnikiem TGP służy tryb bombardowania CCRP. W trybie CCIP zasobnik TGP i jego laser działa jako dokładny pomiar dystansu do obliczanego na bieżąco punktu CCIP. Jeśli będziesz miał włączony TGP przy ataku w trybie CCIP działkiem, rakietami lub bombami, podawany dystans będzie dokładniejszy – zobaczysz go w miejscu przy literze F. Na obrazku widać, że do punktu na ziemi jest 1.5 mili.

Tryb A-A – walki powietrznej

Zasobnik celowniczy TGP może również działać w trybie walki powietrznej A-A. Jego funkcja to obserwowanie i identyfikacja wizualna na ekranie namierzonego celu.

1.
Przejdź w główny tryb atakowania celów powietrznych A-A lub włączając TGP wybierz jego podtryb A-A.

2.
Obok radaru A-A, na drugim ekranie MFD wybierz widok z kamery TGP.

3.
Zalockuj cel na radarze w trybie STT – śledzenia pojedynczego celu – wciskając dwa razy TMS UP na wybranym kontakcie.

4.
Kamera TGP automatycznie skieruje się na zalockowany cel.

5.
Użyj przycisków MAN Rng i funkcji WIDE-NARO, by przybliżyć obraz. Pozwoli to na lepszą identyfikację celu.

Pozostałe opcje TGP

1.
Linijka
Działa tylko w trybie atakowania celów naziemnych A-G. Pojedyncza kreska krzyża celowniczego pozwala zmierzyć małe odległości lub rozmiar celu. Wartość w metrach to długość pojedynczej kreski krzyża celowniczego. Liczba ta zmienia się dynamicznie wraz z poziomem przybliżenia obrazu.
Na tym przykładzie widać, że ciągnik rakiety SCUD ma nieco ponad dwie kreski krzyża (2×4 metry), czyli ponad 10 metrów. Wg Wikipedii długość SCUD-a to dokładnie 11.25m, czyli pomiar jest prawidłowy.

1.
DCLT
Declutter „odśmieca” ekran, czyli usuwa niektóre informacje, by obraz był bardziej czytelny.

4 Replies to “Zasobnik celowniczy TGP Targeting Pod – poradnik F-16C Viper (aktualizacja)”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.