Autopilot – poradnik F/A-18C Hornet

Autopilot w F/A-18C Hornet to użyteczny system, który potrafi prowadzić samolot jak po sznurku po kolejnych punktach nawigacyjnych niemal bez dotykania drążka. Dodatkowo utrzymuje ustawione wcześniej parametry lotu: wysokość, kurs, przechył, a z pomocą dodatkowej opcji i prędkość. Jego tryby można łączyć lub włączać niezależnie. Obsługa autopilota odbywa się na konsoli centralnej UFC.

1.
Wybierz funkcję autopilota przyciskiem A/P.

2.
Kliknięcie na jedną z czterech opcji od razu uaktywni autopilota w danym trybie. Możesz wybrać kilka opcji na raz.

Dostępne opcje to:
ATTH – Attitude Hold – utrzymywanie przechyłu
HSEL – Heading Select – przejście i utrzymywanie kursu ustalonego na ekranie HSI
BALT – Barometric Altitude Hold – utrzymywanie wysokości barometrycznej
RALT – Radar Altitude Hold – utrzymywanie wysokości radarowej

3.
AATH najczęściej wykorzystamy, by utrzymać samolot w lekkim wznoszeniu lub opadaniu bądź w przechyle (w połączeniu z BALT), orbitując wokół celu lub czekając na swoją kolej do lądowania.

4.
HSEL automatycznie przejdzie na kurs ustalony za pomocą przełącznika HDG

– przytrzymaj przełącznik HDG, podwójny kwadrat na kompasie HSI zacznie się przemieszczać pokazując zadany kurs
– możesz też kliknąć HSEL na panelu UFC i szybko wpisać kurs, np. 232 i potwierdzić ENT
– wybór HSEL w autopilocie spowoduje, że samolot automatycznie skręci na zadany kurs
– weź pod uwagę, że dwie opcje HSEL na UFC różnią się przy autopilocie i ustalaniu kursu przełącznikiem HDG

5.
BALT utrzymuje stałą wysokość względem poziomu morza do 70 000 stóp. BALT umożliwia też wykonanie lekkiego przechyłu, by utrzymać samolot w krążeniu po orbicie.

6.
RALT utrzymuje stałą wysokość względem terenu pod nami do 5000 stóp. Weź pod uwagę, że system ten nie potrafi wyminąć stromych szczytów, jakie nagle mogą wyrosnąć przed samolotem. RALT zadziała i nie rozbije samolotu tylko przy niewielkich i łagodnych zmianach w wysokości terenu.

Tryb COUPLED

Tryb autopilota CPL – COUPLED pozwala zautomatyzować sterowanie według używanego akurat trybu nawigacji bądź nawet sposobu podejścia do ataku. Wymaga wskazania najpierw odpowiedniej opcji kierowania samolotu na dany punkt – dopiero wtedy tryb pojawia się jako opcja do załączenia.

Tryb CPL można wykorzystać do automatycznego podążania trasą z planu lotu według kolejnych punktów nawigacyjnych, do automatycznego ustawienia samolotu na linię ASL ataku bombami w trybie AUTO, do naprowadzenia samolotu na stację TACAN bądź wskazanego kursu.

WYPT – śledzenie planu lotu

1.
Włącz tryb utrzymywania wysokości BALT Autopilota.

2.
Na ekranie HSI lub SA wybierz punkty nawigacyjne dla nawigacji. Strzałkami wybierz numer najbliższego z nich. Po tym pojawi się do wyboru nowy tryb Autopilota CPL.

3.
Na ekranie nawigacji wybierz jeszcze opcję AUTO. Ekran wyświetli całą trasę, czyli punkty połączone linią, a Autopilot będzie dzięki temu przechodził automatycznie do kolejnych punktów na trasie.

4.
Aktywuj tryb CPL klikając na okrągłym przycisku. Dwukropek przed CPL potwierdzi działanie systemu.

5.
Na HUDzie również wyświetli się nazwa aktywnego trybu: CPL WYPT oznaczająca, że autopilot kieruje się na kolejne punkty nawigacyjne waypoints.

ASL – kierowanie się na kurs ataku

Podtryb CPL ASL można aktywować w przypadku ataku bombami w trybie AUTO, czyli kierując się wyznaczoną w punkcie celu linię ASL (Azimuth Steering Line). Zamiast waypointów konieczne jest oznaczenie celu oraz wybór trybu ataku celów naziemnych A/G i tryb bombardowania AUTO.

1.
Jeśli cel jest dokładnie w miejscu jednego z punktów nawigacyjnych, wybierz strzałkami jego numer, a następnie przycisk poniżej WPDSG. To jeden ze sposobów wyznaczenia punktu na ziemi jako celu. Inne metody znajdziesz we wpisach o zasobnikach celowniczych oraz bombardowaniu w trybie AUTO.

2.
Symbole na ekranie HSI lub SA zmienią się w oznaczenie celu TGT.

3.
Skonfiguruj bomby do ataku w trybie AUTO. Wybierz tryb A/G, rodzaj bomb, a następnie tryb AUTO w opcji wyboru trybów MODE. Pamiętaj o innych ustawieniach istotnych dla konkretnych rodzajów uzbrojenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się w poświęconych im wpisach. Po skonfigurowaniu bomb w opcjach Autopilota na UFC pojawi się tryb CPL do wybrania.

4.
Kliknij na przycisku CPL na panelu UFC, by aktywować Autopilota. Pamiętaj o utrzymywaniu wysokości BALT lub RALT.

5.
Na HUDzie pojawi się potwierdzenie działającego trybu CPL ASL, a samolot zacznie skręcać w kierunku celu i linii azymutu ASL. Zwroty nie są zbyt ciasne, więc pamiętaj, by być w odpowiednio dużej odległości od celu.

6.
Na wyznaczonym kursie samolot wyrówna lot. Pozostaje jedynie czuwać przy przycisku spustu i przytrzymać go, gdy timer odliczania REL dojdzie do 10 sekund. Weź jednak pod uwagę, że automat nie zawsze jest równie precyzyjny, co ręczne sterowanie.

TCN – kierowanie się na stacje TACAN

W podobny sposób Autopilot w trybie CPL może skierować się na wybraną stację TACAN.

1.
Aktywuj wybraną stację TACAN. Szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie o nawigacji TACAN.

2.
Na ekranie nawigacji HSI wybierz TCN jako źródło nawigacji.

3.
Włącz tryb CPL Autopilota.

4.
Na HUDzie pojawi się potwierdzenie działania trybu CPL TCN, a samolot zacznie skręcać w kierunku danej stacji.

HDG i CRS

Tryb CPL działa również z funkcjami HDG (Heading), czyli bezpośrednim ustawieniem kierunku lotu w stopniach oraz CRS, czyli podejściem do punktu nawigacyjnego lub stacji TACAN od wyznaczonego kierunku. O ile jednak ta pierwsza funkcja działa dobrze, tak przy kursie samolot i tak kieruje się głównie w punkt docelowy i zwykle nie udaje mu się wejść na wprost na ustawiony kurs przed osiągnięciem celu.

ATC – automatyczna przepustnica

Ostatnia pomoc to Auto Throttle – automatyczna przepustnica, która będzie utrzymywać aktualną prędkość. System ten przydaje się podczas długich przelotów nad oceanem, odciążając pilota od pilnowania tej wartości. Domyślnie Autothrottle uruchamia się klawiszem T lub dedykowanym na przepustnicy. Działanie potwierdza symbol ATC na HUDzie.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *