AN/ASQ-228 ATFLIR – zasobnik celowniczy TGP – poradnik F/A-18C Hornet

Zasobnik celowniczy AN/ASQ-228 ATFLIR to system nawigacyjno-celowniczy firmy Raytheon dedykowany specjalnie dla samolotów F/A-18C Hornet. Jest to tzw. multi-sensor elektrooptyczny pozwalający na identyfikację i atakowanie celów precyzyjną bronią „inteligentną” oraz wspomaganie nawigacji. Posiada termowizor (kamerę IR), kamerę TV do użycia przy słabym świetle, dalmierz laserowy, wskaźnik laserowy i tracker laserowy. Działa do wysokości 50 000 stóp (15 kilometrów) i pozwala śledzić oraz oznaczać cele na odległość 40 mil (64 kilometry). Używany jest w dywizjonach amerykańskiej marynarki wojennej US Navy oraz przez piechotę morską Marine Corps, jeśli ich samoloty operują z lotniskowców.

ATFLIR czy Litening?
Dostępny wcześniej w DCS World zasobnik TGP Litening II był swego rodzaju kompromisem. Na prośbę graczy twórcy udostępnili dla F/A-18C Hornet Liteninga, bo mogli stworzyć go wcześniej od ATFLIR-a, na bazie modelu, który działał już w DCS World przy innych samolotach. Docelowym sensorem miał być właśnie ATFLIR używany przez US Navy. Różnice pomiędzy nimi nie są zbyt duże i znając obsługę Liteninga nie będziemy mieć problemów, by zacząć używać ATFLIR-a. Te najbardziej istotne to jedynie dwukrotny zoom obrazu, ale trzykrotne pole widzenia FOV oraz nazewnictwo trybu oznaczania celu – Track Area nazywa się SCENE, a Point – AUTO.

Niezbędne przyciski:
TDC DEPRESS – przytrzymanie, by manipulować kamerą; oznaczanie celu
TDC SLEW – manipulowanie kamerą
SENSOR CONTROL SWITCH LEFT (RIGHT) – aktywacja monitora z TGP, przełączanie trybu SCENE/AUTO
Undesignate/NWS – kasowanie oznaczenia celu (pojedyncze wciśnięcie), tryb SP/VVSLV (dwukrotne wciśnięcie)
Gun Trigger – aktywacja wiązki laserowej
RAID/FLIR FOV – wąski/średni/szeroki kadr FOV (krótkie wciśnięcie); tryb kamery CCD lub IR (długie wciśnięcie)
Radar Elevation Control Up/Down – przybliżenie Zoom

Spis treści (kliknij, by szybko przejść do wybranego działu):

 1. Włączanie ATFLIR
 2. Ustawianie kamery ATFLIR w rejonie celu
 3. Opis ekranu ATFLIR
 4. Działanie funkcji ATFLIR
 5. Śledzenie celu. Tryby: INR, SCENE, AUTO
 6. Oświetlenie celu laserem
 7. Tryb LST – LASER SEARCH & TRACK
 8. Tryb Air-to-Air

UWAGA

W obecnej wersji 2.7 obraz widziany przez kamerę ATFLIR/LITENING jest prawidłowo blokowany przez warstwę chmur. Przy używaniu TGP musisz więc teraz brać pod uwagę prognozę pogody nad celem!
Jak na razie ATFLIR nie posiada funkcji MARK, czyli oświetlania widocznego w goglach NVG dla sojuszniczych jednostek.

Włączanie ATFLIR

1.
Jeśli zaczniesz misję w powietrzu, ATFLIR będzie już gotowy do działania. W przeciwnym razie musisz go włączyć przełącznikiem FLIR na konsoli po prawej. Ustaw go na pozycję ON.

2.
Na jednym z monitorów DDI wybierz menu główne TAC i wybierz funkcję FLIR.

3.
Zasobnik ATFLIR potrzebuje niecałych 2 minut, by być gotowym do działania. Przez ten czas będzie widać napis NOT TIMED OUT.

4.
Gotowy do pracy ATFLIR pokaże czarny ekran. Obiektyw jest jeszcze schowany w tubusie, by uchronić go przez zabrudzeniami lub uszkodzeniem w czasie startu. Aby wyświetlić obraz z kamery skieruj obiektyw przed samolot. Najszybszą metodą w takim momencie jest przycisk VVSLV, który sprzęży widok kamery z wektorem kierunku lotu na HUDzie.

5.
Domyślny obraz ATFLIR może wyglądać po włączeniu tak:

6.
Wciśnij Sensor Control Switch z kierunkiem monitora z TGP, w tym wypadku SCS RIGHT dla prawego, by uaktwynić monitor do manipulowania funkcjami ATFLIR. W narożniku pojawi się symbol diamentu. ATFLIR jest gotowy do użycia.

7.
Wybierz jeden z trybów ataków A/A lub A/G. Na początku zajmiemy się funkcjami przy atakowaniu celów naziemnych, więc wszystkie kolejne etapy będą dotyczyć trybu Air-to-Ground – A/G.

Ustawianie kamery ATFLIR w rejonie celu

Mając włączony ATFLIR i obraz z kamery sprzężony z wektorem kierunku lotu można już skierować obiektyw na interesujący nas obszar. Można to zrobić na trzy główne sposoby:
1.
VVSLV – Velocity Vector Slave
To domyślny tryb po włączeniu ATFLIR w sposób opisany powyżej. Nakieruj wektor kierunku lotu na HUDzie na interesujący Cię rejon i wciśnij TDC Depress. Na ekranie ATFLIR pojawi się symbol celu TDC, a kamera zatrzyma się w danym punkcie pozwalając na dokładniejsze przeszukanie obszaru opisane w dziale: Śledzenie celu. Możesz skasować wybór rejonu przyciskiem UNDESIGNATE lub klawiszem S.

2.
Na ekranie ATFLIR oraz HUDzie pojawi się symbol celu TDC w postaci diamentu. Kamera zatrzyma się w danym punkcie pozwalając na dokładniejsze przeszukanie obszaru opisane w dziale: Wyszukiwanie celu. Możesz skasować wybór rejonu przyciskiem UNDESIGNATE lub klawiszem S.

2.
SP – Snow Plow
Wciskając jeszcze raz przycisk VVSLV przechodzimy do trybu „pługa śnieżnego” Snow Plow. Działa on podobnie jak VVSLV tyle, że po skasowaniu wyboru celu obiektyw nie wraca do domyślnego punktu, tylko po prostu „odczepia się” od punktu w terenie. W ten sposób można więc szybko zmienić rejon wyszukiwania bez kierowania dzioba samolotu w dół i utraty wysokości, jak to jest w trybie VVSLSV

Tryb Snow Plow można odróżnić po dość wyraźnym krzyżu celowniczym na ekranie TGP. Funkcja VVSLV po prawej będzie odznaczona.

3.
Trzecia opcja skierowania kamery to sprzężenie obiektywu z punktem nawigacyjnym. Korzystamy z niej wtedy, gdy rejon celu pokrywa się z którymś z punktów nawigacyjnych. Na ekranie nawigacji HSI lub sytuacyjnym SA wybierz numer punktu, a następnie WPDSG, czyli oznaczenie go jako celu dla broni.

Kamera skieruje się na punkt nawigacyjny oznaczony na ekranie odwróconym trójkątem z numerem, a cel zostanie wstępnie wyznaczony na ten punkt.

Opis ekranu ATFLIR

Opis ekranu skupia się tylko na działających obecnie funkcjach. Jeśli jakaś opcja nie jest wspomniana, to znaczy, że na razie jest funkcjonalność nie jest zaimplementowana.

 1. Szerokość pola widzenia kamery oraz stopień przybliżenia Zoom:
  WFOV – Wide – szeroki
  MFOV – Medium – średni
  NAR – Narrow – wąski
 2. Typ kamery:
  TV – telewizyjna
  IR – termowizor, na podczerwień
 3. Widok krzyża celowniczego na środku RCTL (Reticle)
 4. Opcja zmiany kodów lasera na panelu UFC – wskaźnika LTD/R i trackera LST
 5. Setup – wejście do menu ustawień niektórych funkcji
 6. DCLTR – declutter – „odśmiecenie” ekranu z niektórych informacji
 7. Przejście w tryb LST – wyszukiwania wiązki laserowej innej jednostki
 8. Wejście do menu głównego monitora DDI
 9. Przyciski ZOOM przybliżania obrazu – działają tylko dla MFOV i NFOV
 1. Wskazanie północy magnetycznej względem punktu wyznaczonego przez TGP
 2. Kropka i kąt pokazujący, gdzie patrzy kamera TGP względem samolotu
 3. Koordynaty celu wyznaczonego przez TGP z dł/szer. geogr., wzniesieniem npm. (elev) i według siatki militarnej MGRS
 4. Odległość od celu wyznaczonego przez TGP, czyli symbolu dużego diamentu na środku
 5. Symbol wyznaczonego celu (diament) oraz (opcjonalnie) symbol punktu nawigacyjnego (trójkąt z numerem)
 6. Linijka – odcinek pokazujący, ile metrów w terenie wynosi dla danej skali
 7. Aktualna wysokość samolotu w stopach
 8. Aktualna prędkość w węzłach i machach

Przy zmianie kamery na podczerwień IR dochodzą jeszcze dwie główne opcje:

 1. ALG – Align – możliwość dostosowania kontrastu i intensywności obrazu IR
 2. WHT – przełączanie pomiędzy WHT i BHT, czyli White Hot („gorące” cele na biało) i Black Hot („gorące cele na czarno)

Działanie poszczególnych funkcji

WFOV / MFOV / NAR

Szeroki, średni, wąski kąt widzenia kamery FOV. Oprócz przycisków ekranowych służy do tego przycisk HOTAS RAID/FLIR FOV (krótkie wciśnięcie).

TV / IR

Przełącza pomiędzy kamerą telewizyjną TV, a termowizorem na podczerwień IR. Oprócz przycisków ekranowych służy do tego przycisk HOTAS RAID/FLIR FOV (dłuższe wciśnięcie).

IR BHOT – WHOT

W widoku kamery termowizyjnej na podczerwień IR dostępne są dwa tryby WHOT (White Hot) i BHOT (Black Hot) z „gorącymi” celami zaznaczonymi na biało lub czarno.

RTCL

Wyłącza krzyż celownika i zakresy kolejnego ustawienia węższego pola widzenia.

UFC

Zmienia kody LST i LTD/R dla lasera. Zmian dokonujemy na panelu UFC zaznaczając tam właściwą opcję, wprowadzając kod i potwierdzając ENT.
LTDC – dla lasera broni na pokładzie
LSTC – dla lasera innych jednostek

SETUP

Oprócz wyświetlenia paska z odcieniami kolorów ekranu, opcja SETUP pozwala na razie tylko dostosować ilość współrzędnych COORD wyświetlanych w rogu (wysokość npm. ELEV znika tylko przy całkowitym wyłączeniu):
ALL – wszystkie
LAT/LON – tylko dług./szer. geogr.
GRID – militarna siatka MGRS
OFF – wyłączone

DCLTR

Declutter – „odśmiecenie” ekranu z dolnych informacji o wysokości, prędkości, z linii horyzontu oraz wektora kierunku lotu.

LST

Włącza tryb Laser Search & Track wyszukiwania wiązki lasera jednostki sojuszniczej. Tryb ten opisany jest dokładnie w tym rozdziale.

ZOOM

Zoom przybliża dwukrotnie obraz dla pola widzenia kamery MFOV i NAR. W obu przypadkach obraz można przybliżyć skokowo tylko raz, do poziomu Zoom x2.0. Oprócz przycisków ekranowych służy do tego przycisk HOTAS Radar Elevation Control Up/Down.

ALG

Wyłącznie w trybie kamery termowizyjnej IR pojawia się funkcja ALG – Align. Pozwala ona dostosować jasność i kontrast obrazu, by wyraźniej było widać wykryte cele w różnych warunkach oświetleniowych. Domyślnie włączona jest funkcja automatycznego dostosowywania, która nie zawsze działa idealnie.
1.
Wybierz ALG, a następnie funkcję LG w narożniku.

2.
Strzałkami LVL (level) i GN (gain) dostosuj obraz, by jak najwyraźniej pokazywał teren i obiekty na nim.

Śledzenie celu

Cel na ekranie ATFLIR może być śledzony w trzech trybach:
INR – inercyjnym – śledzi cel tylko do momentu, gdy ten znajduje się przed samolotem, nie nadaje się dla broni kierowanej
SCENE – tryb śledzenia punktu w terenie, odpowiednik AREA TRACK z Liteninga
AUTO – tryb śledzenia obiektu, wymagany dla celów ruchomych, odpowiednik POINT TRACK z Liteninga

1.
Upewnij się, że kod bomb lub Mavericka LTD/R odpowiada kodowi na zasobniku ATFLIR.

2.
Najwygodniej jest wyszukiwać cel z wysokości około 20 tysięcy stóp, bezpośrednio przed samolotem lub orbitując nad rejonem za pomocą autopilota. Zakładamy, że skierowałeś obiektyw kamery mniej więcej w rejon celu za pomocą trybów VVSLV, SP lub waypointa, co było opisane wcześniej. Aby dokładniej przeszukać obszar i zidentyfikować oraz oznaczyć cel, wciśnij i trzymaj przycisk TDC DEPRESS jednocześnie manipulując kamerą gałką (lub klawiszami na klawiaturze) TDC SLEW.

3.
Dla lepszej orientacji zmień pole widzenia na wąskie NAR i zwiększ przybliżenie Zoom x2.0.

INR – INERTIAL

Wciśnięcie TDC Depress z kursorem na wybranym celu powoduje rozpoczęcie śledzenia go w trybie inercyjnym INR. Widać to po ikonie dużego diamentu na celu i literach INR na dole. Takie oznaczenie można swobodnie przesuwać. Nie nadaje się ono jednak do ataku bronią kierowaną, bo śledzenie zostanie zerwane, jeśli samolot z ATFLIRem wyleci poza pole widzenia celu. Jest za to przydatne jako oznaczenie wstępne, do sprawdzenia odległości i współrzędnych celu lub do wspomagania ataku w trybie CCIP zwykłymi bombami lub rakietami niekierowanymi.

SCENE – tryb śledzenia obszaru

Z oznaczenia wstępnego INR można przejść do pozostałych oznaczeń koniecznych dla broni kierowanej. Pierwsze z nich to SCENE, czyli śledzenie punktu w terenie. Przydaje się głównie do atakowania budynków lub obiektów, pojazdów nieruchomych. Wyznaczając cel w tym trybie należy pamiętać, by wybrać podstawę dużego obiektu, tuż przy gruncie, a nie np. gdziekolwiek na piętrze czy dachu, bo w ten sposób wyznaczymy punkt w terenie dziesiątki metrów za obiektem. Podczas śledzenia SCENE można swobodnie przesuwać oznaczenie. Możesz zrezygnować z wyboru celu wciskając UNDESIGNATE.
Do oznaczenia celu w trybie SCENE wciśnij SENSOR CONTROL SWITCH + RIGHT (left lub down, jeśli wyświetlasz ATFLIR na innym monitorze). Symbol diamentu zmieni się w dwie poziomie linie z kropką po środku oraz pojawi się stosowny napis na dole.

AUTO – tryb śledzenia obiektu

W trybie AUTO śledzimy konkretny obiekt, który wyróżnia się jakoś w terenie. Przy słabych warunkach oświetleniowych może być konieczne oznaczanie w kamerze IR. Tryb AUTO pozwala oznaczyć i śledzić cele poruszające się, np. jadący drogą czołg. ATFLIR automatycznie będzie podążał za celem. Do oznaczenia AUTO można przejść wyłącznie ze wcześniejszego SCENE. Po oznaczeniu AUTO nie można już wprowadzić korekt, z wyjątkiem podtrybu Offset opisanego niżej. Możesz zrezygnować z wyboru celu wciskając UNDESIGNATE. Weź pod uwagę, że oznaczenie AUTO może nie zadziałać przy dalszych odległościach od celu – wtedy zbliż się trochę.

Aby oznaczyć i śledzić cel w trybie AUTO wciśnij ponownie SENSOR CONTROL SWITCH + RIGHT (left lub down, jeśli wyświetlasz ATFLIR na innym monitorze) z trybu AUTO lub dwukrotnie, gdy jesteś w trybie INR. Symbol na ekranie zmieni się w dwie krótkie, pionowe kreski, a na dole pojawi się stosowny napis.

W przypadku celu poruszającego się, najlepiej umieścić celownik przed nim, na jego torze jazdy i włączyć AUTO. Po przejeździe pojazdu przez ramki celownika, ATFLIR „zakleszczy się” i zacznie śledzić cel.

AUTO – OFFSET

W trybie AUTO można szybko zmienić oznaczenie przechodząc do podtrybu offset. Wciśnij TDC DEPRESS. Na celu pojawi się symbol krzyża. Trzymając wciśnięty TDC DEPRESS przesuń krzyż za pomocą TDC SLEW na inny cel i puść. Śledzenie zmieni się na nowy obiekt, ale weź pod uwagę, że tryb AUTO wyłączy się i nowy cel będzie oznaczony w podstawowym trybie INR.

Oświetlanie celu laserem

1.
Upewnij się, że na konsoli laser jest uzbrojony – przełącznik LTD/R jest w pozycji ARM. Jest to możliwe wyłącznie, gdy wybrany jest główny tryb ataku: A/G.

2.
Broń kierowana laserowo korzysta z funkcji AUTO LASE – laser uruchomi się automatycznie w odpowiednim momencie. Możesz jednak obejść ten tryb i włączyć manualne uruchamianie wiązki laserowej na oznaczony przez TGP punkt. W tym celu zaznacz funkcję TRIG na ekranie ATFLIR.

3.
Wciśnij pierwszy stopień spustu działka Gun Trigger 1st Detent. Napis L ARM zmieni się w migający LTD/R. Cel pozostanie oświetlany tak długo, jak będzie przytrzymywany spust.

Tryb LST – LASER SEARCH & TRACK

Tryb LST zasobnika ATFLIR służy do wyszukiwania wiązek laserowych jednostek sojuszniczych, np. JTAC lub z innych samolotów. W ten sposób można np. zrzucić bombę i od razu opuścić rejon zagrożenia, bez ryzyka wystawiania się na wrogi ostrzał podczas długiej chwili oświetlania celu przez czas lotu bomby.

1.
Upewnij się, że funkcja LST jest uzbrojona – przełącznik LST/NFLR na prawej konsoli powinien być w położeniu ON.

2.
Skontaktuj się z JTAC i wykonaj wszystkie kolejne kroki aż do LASER ON.

3.
W czasie wymiany informacji z JTAC upewnij się, że ich kod lasera odpowiada kodowi LST w zasobniku ATFLIR i bombach. W razie czego zmień go funkcją UFC.

4.
Gdy JTAC potwierdzi oświetlanie, powinieneś mieć już przygotowane uzbrojenie i obiektyw kamery skierowany gdzieś w okolicę spodziewanego celu. Wciśnij przycisk oznaczony LST.

5.
Obraz na chwilę zniknie. Następnie pojawi się w trybie śledzenia celu, z dodatkową informacją REL, czyli czasem do zrzucenia bomby. Szczegółowe informacje na temat atakowania konkretnym typem broni znajdziesz we wpisach im poświęconych.

Tryb AIR to AIR

Zasobnik ATFLIR może być użyteczny również w czasie atakowania celów powietrznych. Ułatwia identyfikację namierzonego celu i może wspomagać namierzanie rakietami.

1.
Wybierając tryb główny A/A obraz zasobnika ATFLIR pokaże się domyślnie na lewym ekranie DDI – nie będzie jednak aktywny jako SOI.

2.
Przyciskiem RTCL możesz wyświetlić pomocniczy krzyż celowniczy. Wiele funkcji działa identycznie, jak w trybie A/G, m.in. TV/IR. MFOV/NAR, Zoom, ALG.

3.
Tryb BST – BORESIGHT
Dla lepszej orientacji, jeśli cel widać na HUDzie i nie wiadomo, gdzie w niebo patzry ATFLIR, możesz włączyć tryb BST – Boresight, czyli wycelowanie kamery gdzieś w okolice wektora kierunku lotu. Nie jest to jednak konieczne do namierzenia celu ATFLIR-em.

4.
Gdy cel będzie w granicach obiektywu kamery, wciśnij SENSOR CONTROL SWITCH LEFT (lub inny kierunek zależnie od używanego monitora) – wciśnij raz, jeśli monitor jest już aktywny jako SOI lub dwukrotnie, by najpierw go aktywować, a następnie włączyć śledzenie celu. Kamera wycentruje się na namierzonym samolocie, a na środku pojawi się mały symbol kółka.

5.
Możesz użyć funkcji przybliżania i zmiany pola widzenia, by lepiej zidentyfikować cel.

6.
Litera F pod karetką celu i napis FLIR na HUDzie informują, że cel śledzony jest przez sensor ATFLIR. Możesz wcisnąć UNDESIGNATE, by skasować śledzenie.

7.
Tryb L + S – LAUNCH & STEER
Drugi tryb namierzania celu to L + S – Launch & Steer. Pozwala on skierować ATFLIR automatycznie na kontakt śledzony radarem.
1.
Zalockuj cel za pomocą radaru jedną z dostępnych metod.

2.
Jeśli cel będzie w polu widzenia kamery, będzie go otaczać kwadratowa ramka oznaczenia samolotu śledzonego przez radar. Wciśnij przycisk L + S, by skierować kamerę na cel.

3.
Kamera zostanie wycentrowana na celu umożliwiając przybliżenie obrazu. Cel jednak jest nadal śledzony tylko przez radar.

4.
Wciśnij SENSOR CONTROL SWITCH LEFT (lub inny kierunek zależnie od monitora DDI), by włączyć dodatkowe śledzenie przez ATFLIR. Symbol krzyża na ekranie zmieni się w ten podobny do trybu AUTO – dwie pionowe kreski otaczające cel.

5.
Na HUDzie pod karetką celu pojawi się litera C – CORRELATE, oznaczająca powiązanie (współzależność) obu metod śledzenia: radarem i TGP.

Ściągnij wersję PDF

One Reply to “AN/ASQ-228 ATFLIR – zasobnik celowniczy TGP – poradnik F/A-18C Hornet”

 1. Po aktualizacji 2.7 w misjach A/G w kampanii Raven One (np. misja 3) zasobnik Litening został zastąpiony przez ATFLIR.

  Przy okazji: proponuję poprawić system komentarzy, czasem w ogóle się nie pojawiają a czasem tajemniczo znikają 🙂 Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *