Bombardowanie – tryb manualny – poradnik F-16C Viper

Tryb manualny bombardowania wyświetla najbardziej prymitywny celownik do zrzucania bomb, rodem z samolotów typu F-86 czy F-5. Jedyny powód, kiedy można go użyć, to jakaś awaria komputera sterującego trybami CCIP lub CCRP. Wymaga on treningu, by uzyskać zadowalającą celność oraz posiłkowania się specjalną tabelą, podpowiadającą ustawienie celownika oraz właściwy kąt nurkowania i wysokość, z której należy zrzucić bomby. Wartości te różnią się zależnie od typu (wagi) bomb i dotyczą oczywiście tylko bomb typu free-fall i spadania low-drag, bez hamowania: Mk.82. Mk.84 i CBU-87. Każda z nich wyliczona jest dla lotu nurkowego pod kątem 30 i 45 stopni.

Tabela, którą warto mieć pod ręką, została zamieszczona na forum Eagle Dynamics. Podane parametry zakładają zwolnienie bomb przy prędkości IAS ok. 480 węzłów.

Legenda:

DEL – kąt nurkowania w stopniach
MILS – ustawienie celownika
REL – Wysokość, przy której zrzuca się bomby w tysiącach stóp
MIN – minimalna wysokość do zwolnienia bomb w tysiącach stóp
APEX – maksymalna wysokość podczas wznoszenia w czasie ataku pop-up, po osiągnieciu której zaczyna się nurkowanie w stronę celu
CHK – Check off – wartość w stopniach do odbicia w lewo lub w prawo od celu w punkcie Action (razem z punktem action to opcjonalna metoda podczas ataku taktycznego, czyli pop-up)
ACT – Action – odległość w milach między celem, a punktem Action (w którym dokonuje się zwrotu w kierunku celu przed poderwaniem w górę w metodzie pop-up)

DEL MILS REL MIN APEX CHK ACT
Mk.82
30 210 7.5 6.9 11.5 15 10
45 155 9.6 8.6 15 10 13
Mk.84
30 221 9.1 6.7 11 15 15
45 180 12.8 8.4 14.5 15 15
CBU-87
30 261 9.4 6.9 11.7 15 15
45 225 13.3 8.8 15.5 15 15

1.
Włącz tryb atakowania celów naziemnych A-G. Pamiętaj o wyborze i skonfigurowaniu bomb do ataku.

2.
Kliknij na przycisku wyboru trybów bombardowania (domyślnie CCIP) i wybierz ostatni tryb MAN.

3.
Obok drążka ustaw przełącznik DEPR RET na jedną z dwóch pozycji:

  • PRI – celownik trybu MAN jest dodatkowym elementem na HUDzie
  • STBY – celownik trybu MAN jest jedynym elementem wyświetlacza HUD

4.
Różnice pomiędzy trybami PRI i STBY wyglądają następująco. W obu przypadkach istotna jest wartość MILS ustawiana według tabeli.

5.
Do ustawienia wartości MILS służy pokrętło DEPR RET na konsoli UFC.

6.
Ustaw wartość MILS według tabeli i zapamiętaj parametry ataku dla wybranej broni. W zależności od rodzaju bomb, planowanego kąta nurkowania i wyznaczonej wysokości, rozpoczęcie nurkowania powinno się zacząć ok. 4 mil od celu, choć wartość ta może się nieco zmieniać. Umieść cel w środku kółka celowniczego. Przy odpowiedniej wysokości i kącie zwolnij bomby. 

7.
Przy braku informacji na HUDzie, kąt nurkowania oraz wysokość można odczytać z zapasowych instrumentów analogowych. Pamiętaj jednak, że wysokość jest barometryczna – należy wiedzieć, jaka jest wysokość celu nad poziomem morza, by określi wysokość zwolnienia bomb.

8.
Po nabraniu wprawy bomby powinny trafiać w cel.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *