Bombardowanie – metoda TOSS – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
TOSS bombing – co to jest?
Niezbędne przyciski
Bombardowanie metodą Pop-Up / Level TOSS (tryb CCRP)
Bombardowanie Dive TOSS (tryb DTOS)

TOSS bombing – co to jest?

TOSS przetłumaczone na język polski oznacza „podrzucać”, „przerzucać”. Metoda ta nazywana jest również Loft Bombing. Pilot praktycznie podrzuca bomby w górę odpowiednio sterując samolotem. Na krótko przed zwolnieniem ładunku zaczyna się stromo wznosić i zwalnia bomby, gdy „brzuch” samolotu zwrócony jest w stronę celu, wyrzucając ich ładunek niejako przed siebie, a nie pod samolot.

Daje to bombom dodatkowy pęd i trajektorię loba po elipsie. Pozwala zaatakować cel nie przelatując bezpośrednio nad nim, tylko w bezpiecznej odległości lub przerzucić bomby nad jakąś przeszkodą terenową, np. wzgórzem. Oczywiście mocno cierpi na tym celność ataku i dojście do zadowalających rezultatów wymaga sporej praktyki. Z tego względu atak metodą TOSS uskutecznia się głównie przy bombach kasetowych CBU-87 i 97 lub ewentualnie zwykłymi bombami Mk.82/84. Testując wielokrotnie tę metodę, zauważyłem, że CBU-87 są bardzo celne, natomiast CBU-97 często trafiają „krótko” – przed celem.

Niżej opisane są dwie metody przeprowadzania ataku TOSS. Pierwszy to atak Pop-Up z niskiego pułapu w trybie bombardowania CCRP, ale w ten sam sposób robi się również bombardowanie Level Toss, z dowolnego pułapu. Druga to atak Dive Toss z lotu nurkowego w trybie bombardowania DTOS.

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem misji ustawić odpowiednie zapalniki bomb. Szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie Konfiguracja bomb i zapalników Fuze

Niezbędne przyciski

WPN REL – zwolnienie bomb
MSL STEP/NWS – przełączanie trybów bombardowania
RDR CURSOR – przesuwanie ikony celu na HUDzie
TMS FWD – wyznaczanie celu na HUDzie

Bombardowanie metodą Pop-up / Level TOSS (tryb CCRP)

1.
Włącz tryb atakowania celów naziemnych A-G.

2.
Skonfiguruj bomby do zrzutu, najlepiej salwę kilku par, by objęły jak największy obszar ataku. Zmień pojedynczą bombę SGL na parę PAIR i ustaw liczbę salw RP, by odpowiadała wyznaczonej ilości bomb do zrzutu (np. RP 3 to 3x 2 bomby w parze czyli 6 bomb).

3.
Ustaw odpowiednią odległość FT między parami bomb w stopach, by wszystkie nie uderzyły w jedno miejsce.

4.
Możesz też zmienić domyślny kąt zwolnienia bomb z 45 na inny, np. 35. W tym celu wybierz funkcję CNTL i REL ANG. Wprowadź wartość liczbową na ekranie i potwierdź ENT. Wciśnij jeszcze raz CNTL, by wrócić do poprzedniego ekranu.

5.
Przyciskiem MSL STEP lub na ekranie uzbrojenia wybierz tryb bombardowania CCRP. Domyślnym celem będzie aktywny Steerpoint. Jeśli musisz wyznaczyć inny cel, użyj np. zasobnika TGP lub HUD-a, ale wtedy będziesz musiał wykonać drugie podejście do ataku. W takich sytuacjach lepiej użyć drugiej metody – Dive Toss.

6.
Zwróć uwagę na symbole HUD-a po prawej stronie. Pionowy wskaźnik to Loft Release Angle Scale. Grot powyżej wyznacza dystans 10 mil od celu. Jeśli jesteś dalej niż 10 mil, grot będzie na samej górze. Po minięciu granicy 10 mil zacznie opadać w dół aż do wskaźnika Loft Release Angle Scale, oznaczającego początek momentu rozpoczęcia wznoszenia.

Leć tak, by długa pionowa linia ASL Azimuth Steering Line była cały czas pośrodku wskaźnika kierunku lotu Flight Path Marker.

7.
Po przekroczeniu granicy 10 mil grot zacznie się zniżać.

8.
Na 10 sekund przed wznoszeniem pojawi się Solution Cue – mała, gruba kreska na linii ASL – Azimuth Steering Line, która zacznie opadać w dół aż do Flight Path Marker.

9.
Na chwilę przed momentem wznoszeniem pojawi się duże koło na HUDzie – Max Toss Anticipation Cue – a grot dojdzie do wskaźnika Loft Release Angle.

10.
Koło Max Toss Anticipation Cue zacznie nagle migać przez dwie sekundy – to sygnał, by podciągnąć drążek do góry i zacząć ostre wznoszenie. Jednocześnie mała kreska Solution Cue zostanie zresetowana i znowu znajdzie się u góry linii ASL. 

11.
Gdy koło Max Toss Anticipation Cue zacznie migać, rozpocznij wznoszenie. Utrzymuj wskaźnik kierunku lotu Flight Path Marker na środku długiej linii ASL wznosząc się tak, by Flight Path Marker dogonił i pokrył się z cienką poziomą kreską na ASL – wyznacza ona optymalne tempo i kąt wznoszenia dla danych warunków.

12.
Wznosząc się się wciśnij i przytrzymaj spust bomb WPN REL. Po chwili grubsza kreska Solution Cue zniży się do wskażnika Flight Path Marker i nastąpi zwolnienie bomb. Trzymaj wciśnięty spust, aż wszystkie bomby opuszczą pokład. Nie zacznij wciskać spustu zbyt wcześnie, bo wtedy nie dojdzie do zwolnienia bomb.

13.
Po zrzucie możesz od razu zawrócić lub ustawić się tak, by ocenić skuteczność trafień.

Bombardowanie Dive TOSS – w trybie DTOS

1.
Wykonaj wszystkie przygotowania, tak jak w poprzedniej metodzie, tylko ustaw tryb bombardowania DTOS.

2.
Wznieś się na minimum 6 tysięcy stóp przed osiągnięciem rejonu z celem.

3.
Użyj gałki/przycisków RDR Cursor, by przesunąć symbol kwadratu nad cel. Wciśnij TMS FWD, by oznaczyć to miejsce do bombardowania.

4.
Ustaw się tak, by linia ASL była równo ze wskaźnikiem kierunku lotu Flight Path Marker i nurkuj w kierunku celu pod kątem ok. 8 stopni.

5.
Pilnuj wskaźników Loft Release Angle i Max Toss Anticipation Cue – działają dokładnie tak, jak wcześniej. Na 10 sekund przed wznoszeniem pojawi się Solution Cue.

6. 
Kiedy koło Max Toss zacznie migać, poderwij samolot do góry. Utrzymuj Flight Path Marker na środku linii ASL i równo z poziomą kreską. Wciśnij i przytrzymaj spust bomb WPN REL.

7.
Kiedy Solution Cue zrówna się z Flight Path Marker, bomby zostaną zwolnione.

8.
Obserwuj skuteczność ataku.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *