Konfiguracja bomb i zapalników – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Ustawienia liczby zrzucanych bomb
Ustawienia zapalnika bomb

Wszystkie bomby przenoszone przez F-16C Viper można przed zrzutem skonfigurować, tak aby maksymalnie wykorzystać ich skuteczność w danej misji. Wiele z opcji zapalnika Fuze nie ma większego znaczenia w symulowanym sandboksie DCS World, ale zostały zaimplementowane w kokpicie F-16C i można tam dokonywać odpowiednich zmian.

UWAGA – opcje CAT dotyczące zapalnika bomb (Fuze) są ciągle nieukończone i zmiany w ustawieniach nie zawsze będą działały, jak powinny.

Ustawienia liczby zrzucanych bomb

Główne ustawienia liczby zwalnianych bomb to:

 • zmiana z pojedynczej bomby (SGL) na jednym pylonie na parę (PAIR) tych samych bomb pod obydwoma skrzydłami
 • ustawienie Release Pulse (RP) – liczbę pulsów, czyli zwolnienień bomb pojedynczych lub par
 • ustawienie odstępu w stopach (FT) pomiędzy każdym punktem uderzenia bomby w ziemię. Ładunek zrzucany jest wtedy dłużej, z automatycznymi przerwami pomiędzy każdym pulsem

Ustawienia konkretnych liczb zależą od tego, ile bomb tego samego typu przenosimy. Przykładowo, przy 12 bombach:

 • SGL, 4 RP, 90 FT – to 4 bomby (4 pulsy x 1 bomba SGL) zwalniane pojedynczo co 90 stóp
 • PAIR, 6 RP, 20 FT – to 12 bomb (6 plusów RP x 2 w parze) zwalnianych parami, co 20 stóp 

1.
Włącz tryb ataku celów naziemnych przyciskiem A-G.

2.
Wybierz rodzaj bomb do zrzutu.

3.
Wybierz zwalanianie bomb pojedynczo SGL lub w parach PAIR.

4.
Ustaw ilość pulsów RP zwalaniania bomb lub par bomb.

5.
Wybór opcji RP włącza dodatkowe menu do podania wybranej liczby. Funkcja RCL czyści wybór, RTN wraca do poprzedniego ekranu bez zmian, a ENTR potwierdza i zapisuje nowy wybór. 

6.
Jeśli ilość pulsów jest większa niż 1, ustaw odstęp FT w stopach pomiędzy uderzeniami bomb lub par bomb. 100 stóp to ok. 30 metrów.

7.
Liczba stóp FT (feet) rozwija w menu swoją nazwę jako Impact Spacing (odległość między uderzeniami). Włącza menu wyboru liczb, podobnie jak przy RP.

Ustawienia zapalnika bomb

Ustawienia zapalnika bomb (Fuze) wpływają na samą eksplozję bomb. Główne opcje to:

 • NOSE – aktywny zapalnik na dziobie bomby
 • TAIL – aktywny zapalnik na ogonie bomby
 • NSTL – Nose/Tail – aktywne oba zapalniki

Wybór zależny jest od efektu jaki chcemy uzyskać i rodzaju przenoszonych bomb:

 • NOSE – natychmiastowa eksplozja
 • TAIL – opóźniona eksplozja, wybór dla bomb penetrujących – niszczycieli bunkrów
 • NSTL – standardowy wybór, gdy moment eksplozji nie ma znaczenia

Różnice przy konkretnych bombach:

Bomby hamowane typu HIGH DRAG: Mk.82 AIR, Mk.82 SE:

 • NOSE – Low Drag – spadanie swobodne, bez hamulca
 • TAIL – High Drag – spadanie hamowane
 • NSTL – High Drag – spadanie hamowane

Bomby kasetowe typu CBU-87/97:

 • NOSE – rozprysk bombletek zaraz po zwolnieniu bomby
 • TAIL – dud – niewypał, bomba nie eksploduje
 • NSTL – rozprysk bombletek na ustawionej wcześniej wysokości

Dodatkowe ustawienia kryją się pod przyciskiem CNTL (Control):

Cztery kategorie ustawień CAT do wyboru to:

 • C1 – ustawienia dla bomb ogólnego przeznaczenia (Mk.82, Mk.84) i naprowadzanych laserowo
 • C2 – ustawienia dla nowszych typów bomb kasetowych (CBU-87B, CBU-97)
 • C3 – ustawienia dla bomb kasetowych starego typu (CBU-87, CBU-52)
 • C4 – ustawienia dla bomb kasetowych starszego typu (Rockeye II), z podwójnym timerem detonatora

C1 – bomby ogólnego przeznaczenia

1.
Dla bomb ogólnego przeznaczenia (Mk.82, Mk.84, itp.) wciśnij C1.

2.
Dostępne opcje do ustawienia to AD (Arming Delay) – opóźnienie uzbrojenia zapalnika / detonatora. Domyślne ustawienie jest dla dwóch różnych opóźnień:

 • AD – opóźnienie uzbrojenia bomby po zwolenieniu z pylonu
 • AD2 – opóźnienie detonacji bomby po uderzeniu w ziemię

Wprowadź pierwszą wartość. Po potwierdzeniu ENTR aktywne stanie się drugie pole AD2. RTN wraca do poprzedniego ekranu, a RCL kasuje wpisaną cyfrę.

3.
Weź pod uwagę dwa miejsca po przecinku przy wpisywaniu sekund. Dla 3 sekund należy wpisać 300 i potwierdzić ENTR.

4.
Jeśli opóźnienie uzbrojenia bomby AD będzie przekraczać czas do uderzenia bomby w ziemię, przy wskaźniku kierunku lotu pojawi się ostrzegawczy napis LOW.

C2 – bomby kasetowe

1.
Dla bomb kasetowych wybierz kategorię ustawień C2.

2.
Dostępne są dwie opcje:

 • AD (Arming Delay) – opóźnienie uzbrojenia bomby w sekundach po zwolnieniu z pylonu
 • BA (Burst Altitude) – a dokładniej Burst Height – wysokość nad ziemią w stopach (feet), na której dojdzie do rozprysku bombletek z kaset

Zmian dokonuje się analogicznie, jak w poprzednich funkcjach. Stanardowa wysokość rozprysku bombletek to 1500-1800 stóp. Ustawienie to działa tylko przy zapalniku NSTL. 

REL ANG

Opcja REL ANG – Release Angle – to kąt wyrzucenia bomb przed siebie przy metodzie TOSS/Dive TOSS opisanej w osobnym rozdziale. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.