Bomby JDAM GBU-31/38 kierowane GPS – poradnik A-10C II Tank Killer

Spis treści:
Joint Direct Attack Munition – JDAM
Niezbędne przyciski
Ustawienia bomb
Wyznaczanie celu
Atak bombą JDAM
Atak wielu celów jednocześnie wg Markpointów

Joint Direct Attack Munition – JDAM

JDAM, czyli Joint Direct Attack Munition (wspólna amunicja ataku bezpośredniego), to zestaw modyfikujący standardowe bomby Mk.82,83, 84 i BLU-109,110, 111 w broń inteligentną, kierowaną za pomocą sygnału GPS. Bomba naprowadza się na współrzędne punktu w terenie, który można wyznaczyć w różny sposób. Ich zaletą jest działanie typu „odpal i zapomnij” – po zwolnieniu nie wymagają już żadnej ingerencji pilota oraz odporność na warunki atmosferyczne. 

Wadą JDAM jest niemożność ich użycia do celów ruchomych – bomba spadnie wyłącznie w jeden, wyznaczony przed atakiem punkt. Termin „wspólna amunicja” (Joint Munition) odnosi się do faktu, że system był wspólnym projektem amerykańskiej marynarki US Navy oraz sił powietrznych US Air Force.

A-10C w DCS World ma do dyspozycji następujące bomby z systemem JDAM:

 • GBU-38 – 500 funtowa Mk.82
 • GBU-31 (V)1/B – 2000 funtowa bomba Mk.84
 • GBU-31 (V)3/B – 2000 funtowa bomba penetrująca BLU-109 – „niszczyciel bunkrów”

Ostatnia wersja „niszczyciel bunkrów” przeznaczona np. do niszczenia wzmocnionych hangarów, ma nieco inny, bardziej cylindryczny, podłużny kształt. W kokpicie można ją rozpoznać po mniejszej ilości ustawień w komputerze samolotu – obie wersje figurują jako GBU-31 na ekranie DSMS. W osobnym wpisie znajduje się instrukcja użycia bomby GBU-54 LJDAM, która oprócz kierowania GPS może być wspomagana laserem.

Niezbędne przyciski

 • TMS FWD LONG – oznaczenie celu i punktu w terenie jako SPI
 • TMS RIGHT – oznaczenie markpointu w terenie
 • DMS FWD / AFT – szybkie przełączanie steerpointów / markpointów
 • DMS LEFT / RIGHT – szybkie przełączanie uzbrojenia z HUD-em jako SOI
 • Weapon Release – zwolnienie bomb

Ustawienia bomb

1.
Przejdź na ekran konfiguracji uzbrojenia DSMS.

2.
Bomby JDAM nie wymagają wcześniejszego włączenia zasilania, jak w myśliwcach. W czasie lotu są od razu gotowe ze statusem RDY.

3.
Do poprawnego działania wymagają jednak prawidłowego dostrojenia systemu nawigacji przed startem. Jeśli nawigacja nie jest dostrojona, status brzmi: ALN UNS – Align Unstable.

4.
Po dostrojeniu nawigacji status zmieni się w ALG RDY – Align Ready.

5.
Zaznacz bomby do zrzutu – jedną, jeśli będzie to atak na pojedynczy cel lub określoną liczbę / wszystkie bomby, jeśli celów będzie więcej. W praktyce to wszyskie czynności, by zacząć podejście do ataku. W zakładce profilu PROF dostępnych jest parę ustawień opcjonalnych.

6.
Weź pod uwagę, że dodatkowe ustawienia działają tylko przy bombie GBU-38 i zwykłej GBU-31. Wersja Penetrator ma nieaktywne opcje w obecnej wersji DCS. Zaznacz typ bomby, dla której chcesz zmienić ustawienia i kliknij PROF.

7.
Opcje zapalnika N/T i tryb bombardowania CCRP są ustawione z góry – nie można tam nic zmienić. W celu zmiany innych ustawień kliknij przycisk CHG SET (Change Settings).

8.
Dostępne opcje to:

 • SPI WYPT ID – nazwa punktu nawigacyjnego, który będzie celem (w praktyce nie ma znaczenia, czy wpiszemy jego nazwę, bomba i tak trafi w aktywny waypoint)
 • MIN ALT – Minimum Altitude – minimalna wysokość do zrzutu bomby
 • IMP AZ – Impact Azimuth – kierunek uderzenia bomby, określa, z której strony trafi bomba – w praktyce trafiają tak samo mimo różnych wartości tej funkcji
 • IMP ANG – Impact Angle – kąt uderzenia bomby – określa, pod jakim kątem bomba wleci w cel – ta funkcja faktycznie działa. Ustawienie 90 stopni to trafienie bezpośrednio z góry, mniejsze wartości to coraz bardziej płaskie trafienie, w bok celu

9.
Do zmiany wartości służy klawiatura UFC. Przycisk CLR kasuje znak, LTR umożliwia wprowadzanie litery – należy go wcisnąć przed każdą literą. Po wprowadzeniu wartości NIE KLIKAJ Entera ENT!

10.
Aby wprowadzić wpiane dane wciśnij przycisk obok wybranej funkcji. Na koniec pamiętaj, by zapisać profil klikając SAVE.

11.
Bomba GBU-31(V)3/B Penetrator ma nieaktywne funkcje.

12.
Wciśnij DSMS, by wrócić do menu uzbrojenia.

Wyznaczanie celu

Cel dla bomby JDAM kierowanej GPS można wyznaczyć na trzy sposoby:

 • aktywny steerpoint
 • punkt wyznaczony zasobnikiem TGP
 • punkt wyznaczony na HUDzie
 • aktywny markpoint

Aktywny steerpoint

1.
Za pomocą przełącznika STEERPOINT na konsoli UFC wybierz punkt nawigacyjny wyznaczający cel do zbombardowania. Jeśli aktywnym sensorem jest HUD (przycisk Coolie Switch UP Short – widać gwiazdkę), można do tego użyć przycisków DMS FWD / AFT.

2.
Na HUDzie pojawi się nazwa i numer steerpointa. Jeśli bomba JDAM jest aktywnym uzbrojeniem, pojawi się też pionowa linia ASL. Aktywny steerpoint jako SPI widoczny jest na HUDzie jako kwadrat z wektorem kierunku.

3.
Alternatywnie możesz wpisać nazwę punktu na klawiaturze UFC…

4.
… i wcisnąć przycisk WYPT ID w ustawieniach profilu bomby. W polu Target pojawi się numer +-1, a nazwa punktu w polu ID.

Punkt wyznaczony zasobnikiem TGP

1.
Na prawym ekranie wybierz TGP (Targeting Pod), a następnie A-G (Air to Ground).

2.
Wciśnij przycisk Coolie Switch Right Long, albo TGP na ekranie, by aktywować ekran jako SOI (Sensor Of Interest). Napis NOT SOI zniknie i pojawi się zielona ramka. Dostosuj jasność i kontrast obrazu, jeśli trzeba.

3.
Jeśli to ułatwi wyszukiwanie celu, wciśnij przycisk China AFT Long, by skierować kamerę TGP na aktywny steerpoint.

4.
Użyj przycisków DMS FWD / AFT do przybliżania obrazu, China FWD Short do zmiany pola widzenia FOV i gałki SLEW Control do poruszania kamerą. Naprowadź krzyż celownika na cel.

5.
Z krzyżem TGP na celu wciśnij przycisk TMS FWD LONG, by oznaczyć punkt jako aktywny punkt celowania dla broni SPI – Sensor Point of Interest. Na HUDzie pojawi się jako kwadrat z wektorem kierunku.

Punkt wyznaczony na HUDzie

1.
Z HUD-em jako aktywnym sensorem (Coolie Switch UP SHORT) użyj gałki SLEW Control, by przesuwać symbol Target Box w wybrane miejsce.

2.
Następnie wciśnij TMS FWD LONG, by ustawić to miejsce jako SPI. Przy kwadracie pojawi się wektor kierunku.

Aktywny markpoint

1.
Naprowadź krzyż celownika na obiekt do zniszczenia. włącz na chwilę laser przyciskiem NoseWheelSteering i wciśnij TMS RIGHT. Punkt w terenie zostanie oznaczony jako Markpoint A lub kolejną literą. Wyłącz laser.

2.
Ustaw przełącznik typów punktów nawigacyjnych pod panelem CDU na MARK.

3.
Dane aktywnego punktu nawigacyjnego na HUDzie zmienią się na markpoint MRK. Możesz je przełączać przyciskami STEERPOINT na panelu UFC lub DMS UP / DOWN na drążku, jeśli HUD jest aktywnym sensorem.

Atak bombą JDAM

1.
Wybierz bomby JDAM na ekranie DSMS lub przyciskami DMS LEFT / RIGHT na drążku.

2.
Oznacz cel do ataku jednym z podanych wyżej sposobów.

3.
Na HUDzie pojawią się nowe informacje i symbolika ataku bombą JDAM:

 • długa, pionowa linia ASL Azimuth Steering Line pokazuje kierunek do celu – leć tak, by była na środku HUD-a, tam gdzie wektor kierunku lotu
 • 7.7 – odległość do celu w milach
 • mały prostokąt to dynamiczny wskaźnik zasięgu bomby, który pokaże się w pełni, gdy samolot będzie bliżej
 • R01:54 – czas pozostały do momentu, gdy cel znajdzie się w zasięgu bomb

4.
Na mniej niż minutę do ataku dynamiczny wskaźnik przybierze formę nawiasu kwadratowego – jego szczyt to zasięg maksymalny bomby, a dolna granica minimalny. Grot obok wskazuje aktualną pozycję samolotu i odległość od celu. W tym przypadku zostało 3.9 mili i 5 sekund do wejścia w zasięg rażenia bombami.

5.
Kiedy pierwszy timer R dojdzie do zera, grot znajdzie się w granicach dynamicznego wskaźnika zasięgu bomby. Pojawi się napis MAN REL – Manual Release – wskazujący możliwość zrzutu bomby. Można to zrobić dopóki grot zasięgu będzie pomiędzy maksymalną i minimalną wartością. Nowy timer odlicza czas pozostały do końca okienka na zrzut bomby. Wciśnij WEAPON RELEASE, by zwolnić ładunek. Uwaga – musisz przytrzymać przycisk, aż poczujesz, że bomba odpadła z pylona, na HUDzie mignie napis EMPTY. Jeśli zbyt krótko wciśniesz przycisk, bomba zablokuje się na pylonie jako niewypał.

6.
Po zwolnieniu bomby pojawi się timer T odliczający czas do uderzenia w cel. JDAM jest bronią „odpal i zapomnij”. Możesz odlecieć lub kontynuować atakowanie innych celów.

Atak wielu celów jednocześnie wg Markpointów

1.
Zaznacz wszystkie bomby przeznaczone do ataku wielu celów. Jeśli będziesz atakować dwoma typami JDAM-ów, będziesz musiał przełączyć się na drugi rodzaj przyciskiem DMS Left / Right.

2.
Atakowanie kilku celów za jednym podejściem jest możliwe, gdy są w miarę blisko siebie i kolejny JDAM będzie w tym samym zakresie wskaźnika dynamicznego zasięgu albo na tym samym kierunku lotu. Naprowadź celownik TGP na pierwszy cel i wciśnij TMS RIGHT, by oznaczyć pierwszy markpoint.

3.
Przesuń celownik na kolejny obiekt i ponownie wciśnij TMS RIGHT, by oznaczyć drugi markpoint. Powtórz to samo dla wszystkich celów do zniszczenia w tym podejściu.

4.
Ustaw przełącznik typów punktów nawigacyjnych pod panelem CDU na MARK.

5.
Upewnij się, że HUD jest aktywnym sensorem – widać gwiazdkę (jeśli nie, wciśnij Coole Switch UP SHORT. Poczekaj aż pierwszy cel znajdzie się w zasięgu i zwolnij bombę przytrzymując Weapon Release.

6.
Wciśnij DMS UP i potwierdź zmianę markpointa na kolejną literę B/MRK, C/MRK itd.). Wciśnij Weapon Release i poczekaj na zrzut bomby. Następnie znowu DMS UP na następny markpoint, zwolnienie bomby aż do końca listy wybranych celów.

7.
Wszystkie cele powinny zostać zniszczone krótko po sobie w jednym podejściu.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *