Bomby JDAM naprowadzane GPS – poradnik F-16C Viper

Spis treści:
Bomby JDAM

Niezbędne przyciski
Przygotowanie i konfiguracja bomb
Tryb PRE – PrePlanned
Tryb VIS – Visual

Bomby JDAM

Bomby JDAM (Joint Direct Attack Munition) to rodzaj broni „inteligentnej” typu „odpal i zapomnij”, która naprowadza się na cel za pomocą jego współrzędnych GPS w terenie. Generalnie są to zwykłe bomby swobodnego opadania Mk-82 i Mk-84 z domontowanym zestawem ogonowym, pozwalającym na samoczynne sterowanie na zaprogramowany wcześniej punkt. Zaletą bomb JDAM jest odporność na wszelkie warunki atmosferyczne – nic nie jest w stanie zakłócić naprowadzania, a pilot nie musi po zwolnieniu bomb przebywać nad celem ani wspomagać naprowadzania. Skupienie na jednym punkcie uniemożliwia jednak ataki na cele ruchome – wtedy niezbędne jest naprowadzanie laserowe.

Dwie bomby GBU-31 JDAM na pylonach 3 i 7. Od zwykłej Mk-84 odróżnia ją szara część ogonowa i stelaż z konwersją. Bomby JDAM można podwiesić tylko na środkowych pylonach 3 i 7.

F-16C Viper może przenosić bomby:

 • GBU-38 JDAM (500 funtów) – odpowiednik Mk-82 – pojedynczo lub na podwójnym montażu
 • GBU-31 (V)1/B JDAM (2000 funtów) – odpowiednik Mk-84 – tylko pojedynczo
 • GBU-31 (V)3/B JDAM (2000 funtów) – z głowicą penetrującą – tylko pojedynczo

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem misji ustawić odpowiednie zapalniki bomb. Szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie Konfiguracja bomb i zapalników Fuze

Niezbędne przyciski

 • WPN REL – zwolnienie bomby
 • TMS UP – wyznaczenie celu w trybie VIS / na TGP
 • RDR Cursor Switch – wyszukanie celu w trybie VIS / na TGP
 • Rearming and Refueling – menu uzbrajania samolotu na lotnisku

Przygotowanie i konfiguracja bomb

1.
Przed startem, jeszcze na ziemi, wywołaj menu uzbrajania i skonfiguruj zapalnik bomb (domyślnie LALt + „apostrof”). Istotne opcje to ARM DELAY – opóźnienie w uzbrojeniu bomby po zwolnieniu z pylona oraz FUNCTION DELAY – opóźnienie eksplozji po uderzeniu w cel. Wybierając zapalnik FMU-152 będziesz mógł zmienić te parametry w locie, na ekranie MFD. Pozwala on też na najdłuższe opóźnienia, nawet do 24 godzin. Standardowy wybór to generalnie dowolny zapalnik Nose i FMU-152 lub 143 dla TAIL.

2.
Kliknij przycisk wyboru trybu ataku celów naziemnych A-G. Następnie z ekranu uzbrojenia wybierz bomby JDAM oznaczone jako: GB31 lub GB38. Jeśli bomby JDAM są jedynym uzbrojeniem A-G na pokładzie będą już domyślnie wybrane.

3.
Włącz zasilanie i dostrajanie systemu GPS w bombach klikając na PWR OFF – oznaczenie zmieni się na PWR ON.

4.
Jeśli zacząłeś misję na ziemi, poczekaj na zakończenie procesu dostrajania – ALIGN. Oznaczenie A10 to brak dostrojenia. Licznik zacznie odliczanie aż do A1.

5.
Kiedy symbol A1 zmieni się w RDY (Ready), bomby będą gotowe do działania z najdokładniejszym stopniem dostrojenia systemu naprowadzania. Jeśli zacząłeś misję w powietrzu, bomby od razu będą miały status RDY.

6.
Dla bomb na każdym pylonie, między którymi można się przełączać przyciskami 3 i 7, można ustawić jeden z czterech profili zrzutu: PROF1, PROF2, PROF3 i PROF4. Konkretne ustawienia widoczne są w tabeli danych na środku ekranu.

7.
Aby zmienić ustawienia profilu wejdź w menu CNTL (Control).

8.
Pierwsza grupa ustawień po prawej to:

 • IMP ANG – Impact Angle – kąt uderzenia bomby w cel (np. 90 stopni to pionowo z góry)
 • IMP AZ – Impact Azimuth – kierunek uderzenia bomby (np. 270 stopni – od zachodu, 0 stopni to domyślny kierunek, z którego leci samolot)
 • IMP VEL – Impact Velocity – minimalna prędkość uderzenia bomby w stopach na sekundę

Aby wprowadzić zmiany wybierz właściwą opcję, wciśnij odpowiednie cyfry i potwierdź ENTR. RCL kasuje cyfrę, a RTN wraca do poprzedniego ekranu.

8.
Druga grupa ustawień po prawej to:

 • AD – Arming Delay – opóźnienie w uzbrojeniu bomby
 • AIR / GND / GND DLYAir – „w powietrzu” tryb zapalnika Nose DSU-33 inicjujący eksplozję bomby przed uderzeniem w cel na wysokości 20 stóp; GND – Ground „na ziemi” – standardowa eksplozja według ustawień zapalnika na ziemi; GND DLY – Ground Delay „opóźnienie eksplozji na ziemi” – włącza opcję Function Delay, którą można zmienić w kokpicie, jeśli wybrało się zapalnik FMU-152

UWAGA – podane tutaj ustawienia dotyczą tylko komputera w samolocie, by prawidłowo wyliczyć parametry zrzucenia bomby. Nie wolno ich zmieniać z wyjątkiem wybrania zapalnika FMU-152!

9.
Niezależnie od wprowadzonych wcześniej na ziemi ustawień dla zapalnika FMU-152 i bomby JDAM, w kokpicie może on pokazywać jakieś dziwne parametry, typu opóźnienie eksplozji 900 lub 1440 godzin.

10.
Wybierając tryb GND DLY (Ground Delay) można już ustawić prawidłowe opóźnienia uzbrojenia bomby (Arm Delay) oraz eksplozji (FD Function Delay). Symulowane są nawet długie opóźnienia, co można sprawdzić wybierając 0,25H (15 minut) i przyspieszając czas w DCS (LCtrl + Z) – bomba wybuchnie rzeczywiście po upływie 15 minut w świecie gry.

11.
Wciśnij CNTL, by wrócić do poprzedniego ekranu.

12.
Ostatni wybór to tryb zrzutu:

 • PRE – PrePlanned – zaplanowany wcześniej
 • VIS – Visual – atak celu dostrzeżonego i wyznaczonego podczas misji

Tryb PRE – PrePlanned

1.
Tryb PRE pozwala zaatakować cele wyznaczone wcześniej. Mogą to być punkty nawigacyjne lub punkt wyznaczony za pomocą zasobnika celowniczego TGP. Włączając ten tryb domyślnym celem będzie zawsze wybrany aktualnie punkt nawigacyjny steerpoint. Można to zmienić wyznaczając przy konkretnym steerpoincie nowy cel za pomocą TGP – wtedy ten stary ze steerpointa zostanie nadpisany.

Cel przypisany do steerpointa można wyznaczyć w edytorze misji, pamiętając o odpowiedniej wysokości nad poziomem morza steerpointa. Aby oznaczyć cel w trybie PRE musisz wybrać konkretny steerpoint na konsoli UFC.

2.
Alternatywnie można wyznaczyć cel za pomocą TGP, kierując obiektyw na dany punkt za pomocą RDR Cursor i wciskając TMS UP.

3.
Najważniejsze symbole na HUDzie to:

 • PRE – wskaźnik aktywnego trybu
 • ASL – Azimuth Steering Line – długa pionowa linia biegnąca przez cały HUD, ułatwia nakierowanie się na cel, powinna być na środku HUD-a
 • Dynamic Launch Zone – dynamiczny wskaźnik zrzutu – pokazuje kiedy bomba znajdzie się w zasięgu celu. To najważniejszy wskaźnik. Górna kreska 20 to 20 mil, grot skierowany w prawo to aktualny zasięg, symbol nawiasu kwadratowego poniżej oznacza zasięg maksymalny i minimalny do zrzutu.

4.
Bombę można zrzucić, gdy grot zrówna się z górną kreską symbolu nawiasu kwadratowego i gdy mała pozioma kreska Launch Cue na linii ASL zrówna się z wektorem kierunku lotu. To najdalszy możliwy zasięg bomb. Można je też zrzucić w dowolnym momencie, kiedy grot zasięgu znajduje się pomiędzy kreskami nawiasu kwadratowego. Do zwolenia bomb służy przycisk Weapons Relaase (domyślnie prawy ALT + Spacja).

5.
Od momentu zrzutu bomba sama naprowadzi się na zaprogramowany punkt.

Tryb VIS – Visual

1.
Na ekranie uzbrojenia SMS wybierz tryb VIS.

2.
Na HUDzie, w środku wskaźnika kierunku lotu pojawi się kwadratowy symbol celu TDC (Target Designator Cue). Mała gwiazdka w górnym rogu oznacza, że HUD jest aktywnym sensorem i można poruszać TDC. Jeśli gwiazdki nie ma (np. z powodu aktywnego ekranu TGP), wciśnij DMS Aft.

3.
Za pomocą RDR Cursor Switch możesz przesuwać symbol TDC i naprowadzić go na punkt z celem do ataku.

4.
Jeśli jesteś zadowolony z pozycji TDC, wciśnij TMS UP, aby wyznaczyć cel w tym punkcie. Na HUDzie pojawi się linia ASL i reszta symboli, jak w trybie PRE.

5.
Dopiero po wyznaczeniu celu na HUDzie przez TDC możesz dokonać poprawek na TGP i oznaczyć cel jeszcze raz za pomocą TMS Up.

6.
Jeśli grot pokazuje, że bomba jest w zasięgu, możesz ją zrzucić wciskając Weapons Release. Pamiętaj, że w trybie VIS obecny jest błąd. Aby upewnić się, że bomba trafi w cel, zrzucaj ją z dość bliskiej odległości, a nie maksymalnej.

Ściągnij wersję PDF

2 Replies to “Bomby JDAM naprowadzane GPS – poradnik F-16C Viper”

 1. WITAM.
  Świetnie zrobione poradniki, ale czy jest strona by pobrać w całości ,jakoś ciężko lecieć i się przełanczać na stronę a nie mam 2 PC? By korzystać z pomocy . jak jest taka strona z możliwością pobrania poradnika bym był wdzięczny .

 2. Jak zwykle bardzo dobrze opisany poradnik. Ale pytanie co do fragmentu o braku możliwości wpisania współrzędnych. Możliwość jest, wpisane nowego WP przez menu STPT na DED. Pytanie czy jest jakakolwiek inna możliwość wpisania współrzędnych niż właśnie przez STPT lub MARK?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *