Datalink, wymiana danych – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
Jak działa Datalink w Apache’u?
Ustawienia Datalink w kokpicie

Wysyłanie informacji ze strony COM
Wysyłanie informacji ze strony TSD
Odbieranie wiadomości
Ustawienia Datalink w edytorze misji

Jak działa Datalink w Apache’u?

Datalink to system szybkiej wymiany istotnych informacji i raportów pomiędzy śmigłowcami zgrupowanymi w tej samej podsieci. Łącznie można skonfigurować do 10 podsieci – tzw. PRESETY, z maksymalnie 16 śmigłowcami w każdej. Różne presety przydają się, by umożliwić wymianę informacji np. w danych grupach i pomiędzy dowódcami każdej grupy, by uniknąć chaosu bitewnego. Presetom można nadawać dowolne, krótkie nazwy. Każdy preset musi mieć też skojarzone radio z wybraną częstotliwością i może to być każde z czterech urządzeń: VHF, UHF, FM1 i FM2. W sieci mogą znajdować się wyłącznie śmigłowce Apache – wymiana danych nie działa z samolotami. W obecnej wersji funkcjonalność działa wyłącznie z rozgrywkach sieciowych, z innymi graczami. Apache AI nie wysyłają nam informacji.

Apache w sieci Datalink mogą mieć role:

 • PRIMARY – wysyłają i odbierają raporty + info przez ekran mapy taktycznej TSD
 • TEAM MEMBER – wysyłają i odbierają raporty + info przez ekran komunikacji COM

Każdemu można przypisać obie role równocześnie lub tylko jedną z nich. Podstawowym wymogiem prawidłowego działania sieci jest nadawanie i odbieranie na wyznaczonej w presecie częstotliwości radiowej oraz unikalny numer Datalink Originator ID (ORIG ID). Wystarczy tu pojedyncza, kolejna cyfra. Ksywka radiowa Callsign ID musi mieć 3 znaki – przy większej ilości system nada jej swoją, domyślną nazwę.

W większości przypadków konfiguracja Datalink odbywa się automatycznie, a niezbędnych ustawień i poprawek można dokonać w kokpicie. Twórcy misji mogą przygotować wszystko z góry w edytorze misji – instrukcja do edytora znajduje się na końcu wpisu.

W tym przykładzie biorą udział:

 • dwa śmigłowce amerykańskie, ksywka APACHE, oznaczone A-1 i A-2
 • cztery śmigłowce brytyjskie, ksywka BOOTLEG, oznaczone B-1, B-2, B-3, B-4

Do sieci Datalink zostały unikalnie nazwane presety:

 • US UK – dla wszystkich, radio VHF
 • US – tylko dla śmigłowców amerykańskich

Ustawienia Datalink w kokpicie

1.
Pierwszą czynnością przed startem do wspólnej misji powinna być konfiguracja systemu Datalink w kokpicie. Na początek warto sprawdzić swój numer, presety i czy jakieś śmigłowce są już w jakieś sieci presetów. Włącz ekran komunikacji radiowej COM.

2.
Istotne wiadomości na ekranie początkowym to:

 • OWNSHIP – własna maszyna
 • A-1 – nadana wcześniej ksywka callsign pilota (Apache 1-1)
 • DL: 1 – unikalny numer w sieci Datalink

3.
Po bokach widać i można wybrać jeden z 10 presetów do wyboru, dwa z nich mają nadane wcześniej w edytorze dla tej misji nazwy: US UK i US.

4.
Wybierz preset sieci, w której chcesz wymieniać informacje – w tym przypadku pierwszy US UK. Wokół niej pojawi się zielona ramka, a na dole dojdzie nowa funkcja NET (Network) – Kliknij na przycisk pod NET. Najważniejszą informacją tutaj jest zaznaczone na biało radio i częstotliwość radiowa, na którą musi być nastawione właściwe radio w kokpicie.

5.
Po kliknięciu NET pojawi się lista śmigłowców dodanych do sieci wybranego presetu (wcześniej w edytorze). Jest do skrzydłowy A-2 i cztery maszyny brytyjskie ksywka radiowa B-x. Przy każdym z nich widać unikalny numer ORIG ID (2-6) oraz, że mają obie role: PRI (Primary) i TEAM (Team Member). Znaki zapytania to wolne miejsca na dodanie innych maszyn.

6.

Najistotniejsze funkcje tutaj to:

 • DEL – kasowanie członka sieci
 • TEAM / PRI – włączanie / wyłączanie danej roli dla wybranego członka sieci
 • PAGE 1/2 – wyświetla drugą stronę z kolejnymi 5 miejscami dla reszty śmigłowców w tym presecie

7.
Jeśli sieć jest pusta lub ma wolne miejsca i chcesz ją wypełnić sojuszniczymi maszynami, jakie operują w rejonie i działają w tym samym presecie, wyświetl listę wszystkich członków: MBR DIR (Member Directory). Pojawi się lista ksywek radiowych maszyn, które można dodać do presetu. Po zaznaczeniu wybranego śmigłowca, w ramce na dole będzie widać jego unikalny numer Datalink, a u góry pojawią się opcje:

 • ADD – dodaj śmigłowiec
 • REPLACE – zastąp istniejący śmigłowiec

Klikając ADD można dodać wybrane maszyny, by wymieniać z nimi dane.

8.
Dodanie śmigłowca zostanie potwierdzone komunikatem.

Edycja danych presetów

1.
Wszystkie ustawienia presetów sieci i swoje dane możesz zmienić bezpośrednio w kokpicie. Kliknij ORIG ID na dole, by zmienić swoją ksywkę callsign oraz unikalny numer w sieci Datalink. Kliknij Call Sign lub Datalink Orig ID, by zmienić ksywkę lub numer.

2.
Zmian dokonuje się na klawiaturze. Wpisz wybrane nazwy i potwierdź ENTER.

3.
Zmienić można również dane presetu. Wybierz preset do zmiany, a następnie funkcję PRESET EDIT.

4.
Tymi funkcjami możesz zmienić nazwę presetu UNIT ID oraz jego radiowy CALL SIGN. Zmiana następuje podobnie, jak z własnymi danymi – klikając przycisk przy danej opcji, wpisaniu nowych nazw na klawiaturze i potwierdzeniu ENTEREM.

5.
Trzecia opcja to zmiana częstotliwości radiowej do nadawania i odbierania danych Datalink. Kliknij na opcji PRIMARY z aktualnym radiem.

6.
Możesz wybrać radio: VHF, UHF, FM1 lub FM2 ale tylko w opcji SC – Single Channel.

 

7.
Aby zmienić częstotliwość radia dla presetu sieci, najpierw wybierz u góry właściwe radio. Po bokach pojawią się pola z dalszymi ustawieniami – kliknij FREQ dla wybranego radia.

8.
Nową częstotliwość jak zawsze wpisujesz na klawiaturze i potwierdzasz ENTER.

9.
Po kliknięciu Preset Edit i powrocie do poprzedniego ekranu,  widać już, że Preset ma podświetlone na biało nowe radio z nową częstotliwością. Wciśnij główny przycisk COM, by wrócić do ekranu początkowego.

Wysyłanie wiadomości ze strony COM

Informacje ze strony radio-komunikacji COM mogą wysyłać śmigłowce zaliczone do TEAM MEMBER. Jeśli wiadomość z jakich przyczyn nie trafi do adresata, otrzymamy komunikat XMIT NAK (Xmit No Acknowledge).

1.
Upewnij się, że masz ustawione właściwe radio do nadawania dla właściwego presetu wybranej sieci Datalink. Kliknij na wybranym presecie i sprawdź zaznaczoną na biało częstotliwość radia.

2.
Następnie potwierdź wybór radia z tą częstotliwością. Powinien być przy nim duży kwadrat po lewej.

3.
Jeśli musisz wybrać inne radio: UHF, FM1 lub FM2, użyj przełącznika IDM, by zaznaczyć właściwe radio.

4.
Jeśli musisz zmienić częstotliwość radia na tę z presetu Datalink, użyj funkcji MAN (Manual) na ekranie COM. Wybierz właściwe radio, na klawiaturze wpisz prawidłową częstotliwość i potwierdź ENTER.

5.
Aby wysłać wiadomość, wejdź na główną stronę ekranu COM i wybierz MSG SEND.

6.
Działające opcje to TEXT i CURRENT MISSION (aktualna misja). Funkcje: Mission 1 i 2 pojawią się w w przyszłości.

7.

Uwaga – przyjęcie danych wysłanych przez kogoś w opcji Current Mission spowoduje nadpisanie danych w systemie swojego śmigłowca! Wysłać można:

 • WAYPOINTS – punkty nawigacyjne
 • AREAS – (Engagements Areas) – rejony ataku (brak w obecnej wersji)
 • LINES – (Tactical Lines) – linie taktyczne? (brak w obecnej wersji)
 • TGT/THRT – (Target / Threats) – punkty typu cele i zagrożenia
 • CONTROL MEASURES – punkty typu CM
 • LASER CODES – kody lasera
 • ROUTE – trasa
 • ALL – wszystko

8.
Wybierz rzeczy do wysłania przez sieć Datalink i kliknij białą opcję SEND z typem radia. Informacje zostaną wysłane.

9.
Druga opcja to wiadomości tekstowe w funkcji TEXT. Do wyboru jest kilka szablonów predefiniowanych wiadomości MPS lub tekst dowolny. Zaznacz wiadomość i kliknij białe SEND.

Szablony MPS to:

 • MOVE TO NEXT WP – leć do następnego punktu nawigacyjnego (Waypoint)
 • MOVE TO NEXT BP – leć do następnego punktu ataku (Battle Position)
 • PERFORM RECON – zrób rozpoznanie
 • EXECUTE ATTACK – atakuj
 • REQUEST SITREP – zamelduj status
 • MOVE TO PREVIOUS WP – wracaj do poprzedniego punktu nawigacyjnego
 • MOVE TO PREVIOUS BP – wracaj do poprzedniego punktu ataku
 • RALLY AT FARP – zbiórka w punkcie uzupełniania paliwa/amunicji
 • RETURN TO AA – wracaj do punktu zbornego (Assembly Area)
 • ACKNOWLEDGE ORDERS – potwierdź przyjęcie rozkazu

10. 
W opcji tekstu dowolnego masz cztery linijki tekstu, każda na maksymalnie 44 znaki. Zaznacz linijkę do napisania.

11.
Wpisz swój tekst na klawiaturze i potwierdź ENTER.

12.
Zaznacz przygotowaną wiadomość i kliknij SEND, by wysłać ją przez sieć Datalink.

Wysyłanie wiadomości ze strony TSD

Informacje ze strony mapy taktycznej TSD mogą wysyłać śmigłowce zaliczone do PRIMARY.

Wysyłanie raportów

1.
Upewnij się, że masz ustawione właściwe radio do nadawania dla właściwego presetu wybranej sieci Datalink.

2.
Wyświetl mapę TSD. Podstawowa funkcja wysyłania informacji to RPT (Report). 

3.
Funkcja RPT pozwala przesłać wiele informacji – obecnie aktywne są:

 • BDA (Battle Damage Assessments) – listę celów, do których odpalono pociski ze strony SHOT na ekranie TSD >COORD. Do wyboru są: ALL (wszystkie dane, również przesłane od innych) lub OWN (własne)
 • TGT (Targets) – cele wykryte radarem FCR
 • PP (Present Position) – swoja aktualna pozycja
 • FARM (Fuel, Ammo, Rockets, and Missile) – stan paliwa, amunicji do działka, rakiet Hydra i pocisków Hellfire

4.
Zaznacz właściwy raport do wysłania. Po prawej i u góry pojawią radiowe ksywki odbiorców (call signs) wybranych wcześniej do sieci Datalink (A-2, B-1, B-2, itd) – tu można dodatkowo wybrać do kogo wysyła się raport. Na dole upewnij się, że pod MSG jest funkcja SEND (wyślij swój). Aby wysłać raport, kliknij przycisk przy białym napisie SEND.

Wysyłanie prośby o raport

Wybierz PP lub FARM. Na dole przy funkcji MSG zmień tryb SEND na RQST (request – prośba). Wbierz adresatów i klknij SEND. W trybie RQST nie wysyłasz swoich danych tylko zapytanie o pozycję lub stan zapasów wybranych członków sieci.

Wysyłanie punktów mapy

1.
Wybierz menu POINT i najedź kursorem na wybrany punkt na mapie.

2.
Do wysłania punktu koniecznie zaznacz opcję XMIT. Wybierz ksywki adresatów i kliknij SEND.

Wysyłanie stref pola bitwy

Tworzenie stref pola bitwy zostało opisane szczegółowo we wpisie poświęconym TSD – Tactical Situation Display. Służą one do wyznaczania priorytetowych stref operowania (Priority Fire Zones) dla poszczególnych śmigłowców z grupy lub wykluczają niektóre rejony z działań bojowych (No Fire Zones)

1.
Wejdź w funkcję BAM (Battle Area Management) i swtórz strefy. Następnie przypisz stworzone strefy dla śmigłowców ze swojej sieci Datalink. Kliknij ASN (Assign) i wybierz strefę ognia PF do przypisania. W tym przykładzie to PF3. Jeśli chcesz przypisać ją sobie, kliknij OWN (własna).

2.
Symbol OWN pojawi się nad wskazaną strefą, a system automatycznie zaznaczy kolejną strefę (tutaj to PF4). Kliknij na wybranym śmigłowcu (A-2, B-1, B-2, itd.), by przypisać danej maszynie strefę.

3.
Postępuj tak aż do przypisania wszystkich stref. Kliknij biały napis SEND, by wysłać strefy to przypisanych maszyn…

4.
… albo kliknij ASN, by wyjść z trybu przypisywania, wybierz ksywki śmigłowców do wysłania stref i kliknij SEND.

Odbieranie wiadomości

UWAGA – wszystkie punkty mapy z pozycjami są statyczne. Nie aktualizują się na bieżąco, jak w Datalinku w samolotach. Jeśli otrzymasz pozycję sojusznika lub wroga jako punkt na mapie, prawdopodobnie po kilku minutach będzie on już gdzie indziej.

1.
Przy odebraniu wiadomości usłyszysz sygnał dźwiękowy. W polu wiadomości MSG pojawi się opcja REC (receive – odbierz).

2.
Wybierz wiadomość do odczytu i kliknij RVW (Review).

3.
Po odczytaniu wiadomości możesz ją usunąć opcją DEL.

4.
Po odebraniu punktów na ekranie COM pojawi się najpierw opcja, by zapisać w systemie STORE. Pamiętaj, że zastąpią one punkty mapy, które masz aktualnie w systemie.

5.
Do odebrania informacji przesłanych przez mapę taktyczną TSD służy funkcja REC (receive) na ekranie TSD.

6.
Wybierz wiadomość, by wyświetlić przesłane w ten sposób punkty / strefy.

Ustawienia Datalink w edytorze misji

1.
Stwórz grupy śmigłowców do udziału w misji. Zwróć uwagę, by nadać im łatwe do zapamiętania nazwy grup i poszczególnych pilotów.

2.
Kliknij dodatkowe właściwości ikoną oznaczoną trzema kropkami. Na dole jest pole DATALINK. Edytor automatycznie będzie tam ustawiał kolejne cyfry Originator ID – unikalnego numeru niezbędnego do rozpoznania śmigłowca w sieci oraz Callsign – ksywki radiowej, używanej m.in. do wyboru adresatów wiadomości. Nie musisz nic tam zmieniać – system zadba, by nic się nie powtarzało, ale jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad dużą ilością maszyn i łatwiej zapamiętać kto jest kto, możesz nadać choćby swoje, trzyliterowe oznaczenia radiowe, np. AC1, AC2, B-1, B-2, itd. dla śmigłowców poszczególnych grup. 

3.
Kliknij ostatnie pole ustawień DATALINK. W zakładce SETTINGS można zarządzać presetami sieci – nadać im unikalną nazwę i wybrać radio. Są to opcjonalne czynności, które można wykonać później w kokpicie. Wykonując je tutaj wszystko będzie gotowe po rozruchu silników. Unit ID to nazwa presetu, Call Sign – radiowy skrót nazwy, Primary Freq – to podstawowe radio. „Ptaszkiem” DL Net można włączyć lub wyłączyć dany preset z sieci. 

4.
W zakładce NETWORK możemy dodać lub usunąć maszyny z konkretnej sieci Datalink w 10 różnych presetach. Aby dodać grupę GROUP lub poszczególne śmigłowce UNIT należy skorzystać z przycisków ADD na dole. Ikona kosza służy do usunięcia członka sieci. PRI (Primary) i TM (Team Member) przyporządkowują śmigłowiec do grupy wymiany informacji przez COM i TSD. Auto Acknowledgement służy do autoakceptacji wiadomości, a No Acknowledgement Retries ilość prób wysłania wiadomości do innych.

5.
Po dodaniu maszyn do sieci – presetów mamy wstępnie skonfigurowaną sieć Datalink dla śmigłowców w misji.


Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *