Fire Control Radar FCR – tryb GTM – poradnik AH-64D Apache

Spis treści:
FCR – Fire Control Radar – historia, działanie, ograniczenia
Niezbędne przyciski
Instalacja radaru FCR na śmigłowcu Apache
Włączanie radaru FCR
Opis ekranu radaru
Najważniejsze ustawienia radaru

Skanowanie terenu i wyszukiwanie celów
Atakowanie celów pociskami Hellfire L
Zoom – powiększanie obrazu
C-Scope – symbole radaru na IHADSS i TADS
Link – lokalizacja i identyfikacja celów za pomocą radaru FCR
Priority i No Fire Zone – atakowanie celów w wyznaczonych strefach
Look and scan – azymut radaru sprzężony z hełmem

FCR – Fire Control Radar – historia, działanie, ograniczenia

AN/APG-78 Longbow to działający w systemie fal milimetrowych, zintegrowany radar FCR (Fire Control Radar) śmigłowca AH-64D Apache. Przeznaczony jest do wykrywania, lokalizowania i klasyfikowania celów naziemnych i lotniczych. Dodatkowo wykrywa profil terenu przed śmigłowcem w czasie lotu z ograniczoną widocznością przy złej pogodzie. Wspomaga możliwości bojowe śmigłowca pozwalając na bezpośrednie atakowanie wykrytych celów pociskami Hellfire z naprowadzaniem radarowym. Zintegrowany z nim Radar Frequency Interferometer (RFI) ostrzega przed wykrytymi wrogimi radarami, zwłaszcza działającymi na wysokich częstotliwościach. Lepiej klasyfikuje je i podaje kierunek niż system obrony ASE.

AN/APG-78 Longbow powstał w latach 80, na początku jako system Airborne Adverse Weather Weapon System (AAWWS) wspomagający działanie w złej pogodzie oraz jako część programu Multi-Stage Improvement Program (MSIP), który miał na celu rozszerzyć właściwości bojowe AH-64 Apache w pierwszej wersji A. Produkowany jest przez spółkę  Longbow LLC, która jest wspólnym przedsięwzięciem korporacji Lockheed Martin i Northrop Grumman.

AN/APG-78 Longbow zamontowany jest w kopule nad wirnikiem, w tzw. Mast Mounted Assembly (MMA). Pozwala to na wykrywanie celów przy jednoczesnym pozostawaniu w ukryciu, nie wystawiając śmigłowca na linię ognia. Ekran radaru pokazuje wycinek terenu przed śmigłowcem z widoku z góry, o maksymalnej szerokości 90 stopni i zasięgu 8 kilometrów. 

Działanie radaru FCR Longbow różni się od typowego radaru Air to Ground w samolotach. Przy każdym skanie powierzchni robi on „zdjęcie” terenu z wykrytymi obiektami – nie pokazuje na bieżąco ich zmieniającego się położenia. Obiekty zawsze będą statyczne na takim „zdjęciu” – nawet jeśli w rzeczywistości szybko się poruszają. W przypadku ciągłego skanowania starsze „zdjęcie” terenu jest cyklicznie kasowane i zastępowane nowym.

 • radar FCR może wykryć i śledzić jednocześnie 128 celów
 • na ekranie FCR wyświetla maksymalnie 16 celów – tylko tyle można mieć na pokładzie pocisków Hellfire kierowanych radarem
 • cele powyżej 16 wyświetlane są na mapie taktycznej TSD
 • radar działa najdokładniej, gdy śmigłowiec nie przekracza w locie : 20 stopni przechyłu na boki (roll), 20 stopni wznoszenia i 15 stopni opadania (pitch)
 • maksymalny zasięg wyświetlania celów to 6 km dla celów statycznych i do 8 km dla celów ruchomych
 • radar FCR sam klasyfikuje cele ze względu na stopień zagrożenia dla śmigłowca i wybiera do zaatakowania najgroźniejsze z nich
 • radar FCR NIE POTRAFI odróżnić celów sojuszniczych od wroga!
 • radar FCR wyświetla jaki cel został zaatakowany pociskiem Hellfire, ale nie potrafi odróżnić, czy cel został zniszczony lub czy w ogóle doleciał do niego pocisk

Radar FCR może działać w czterech trybach:

 • TPM (Terrain Profile Mode) – profilowanie terenu
 • GTM (Ground Target Mode) – cele naziemne (obecnie funkcjonalny w DCS)
 • ATM (Air Targeting Mode) – cele powietrzne
 • RMAP (Radar Mapping Mode) – mapowanie terenu

Rodzaje ikon na radarze

Niezbędne przyciski

Radar FCR może być używany zarówno z fotela pilota, jak i CP/G. Przyciski niezbędne do obsługi znajdują się na drażku oraz dźwigni Collective i są identyczne dla pilota i CP/G. Dodatkowo strzelec CP/G ma dla wygody zestaw wszystkich przycisków do obsługi radaru na chwytach (prawym i lewym) systemu TADS.

Do podstawowej obsługi wystarczą dwie pierwsze pozycje z listy:

 • Sight Select Switch LEFT/FCR – włączenie obsługi radaru
 • FCR Scan Switch S Single, C Continuous – uruchamia skan i wyszukiwanie celów: pojedynczy skan, ciągły skan
 • FCR Scan Size Switch: Left N, Down M, Right W, Up Z – zmiana szerokości strefy skanowania
 • FCR Mode Switch (Up/Left/Right/Down) – przełącza tryby radaru (obecnie działa tylko GTM)
 • Right Hand Grip: Display Zoom Button – powiększenie fragmentu skanowanego terenu
 • Right Hand Grip: C-Scope Button – funkcja C-Scope
 • Right Hand Grip/Sighr Select Switch LINK – funkcja Link
 • Cursor Controler – oś/przyciski – poruszanie kursorem na ekranie radaru
 • Cursor Enter Depress – potwierdzenie funkcji pod kursorem
 • Weapon Action Switch M – wybór pocisków Hellfire
 • Weapon Trigger 1st Detent – odpalenie pocisku

Instalacja radaru FCR na śmigłowcu Apache

1.
Radar instaluje się tak samo, jak wybiera uzbrojenie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładkę MMA, wybierz PODS i Fire Control Radar.

2.
Jeśli uzbrajasz się na lotnisku po wywołaniu menu Alt+ „apostrof”, metoda jest identyczna. Kliknij na zakładce MMA (Mast Mounted Assembly).

Włączanie radaru FCR

1.
Przy Hot Starcie radar będzie już włączony. Przy procedurze Cold Start niezbędne jest odblokowanie i uruchomienie radaru. Wybierz główny tryb monitora FCR, a następnie ekran ustawień UTIL.

2.
Domyślnie kopuła MMA jest zablokowana PINNED. Kliknij na przycisku obok, by włączyć tryb normalnej pracy NORM.

3.
Można to również zrobić na stronie uzbrojenia WPN.

4.
W trybie Norm działa opcja włączania i wyłączania zasilania radaru przy przycisku FCR. Włączy się jednak automatycznie po przejściu w tryb MMA NORM i radar zacznie serię testów wewnętrznych FCR BIT. Jeśli nie chcesz czekać za zakończenie testu, pomiń je wciskając FCR BIT ORIDE.

5.
Kliknij UTIL, by wrócić do ekranu głównego radaru. Gdy FCR będzie gotowy do pracy, pojawi się stożek obszaru skanowania. Aby zacząć używać radaru, należy wybrać FCR jako aktywny celownik Sight, czyli wcisnąć Sight Select Switch LEFT.

6.
Aktywny  radar jako celownik wyświetla po bokach dodatkowe funkcje.

7.
Radar można obsługiwać również na ekranie TADS. Brak przycisków dodatkowych funkcji po bokach zastępuje obsługa kursorem i przyciskiem Cursor Enter Depress na symbolu danej funkcji.

8.
Praca radaru i obszar skanowania są w tym samym czasie nanoszone na mapę TSD – warto więc wyświetlić ją na drugim monitorze, by mieć lepszy podgląd na lokację celów. Mapa przydaje się też do innych funkcji, opisanych dalej, jak wyznaczanie stref ataku.

Opis ekranu radaru

 1. Heading Tape – taśma kompasowa
 2. obszar skanowania, teren skanowany radarem przed śmigłowcem
 3. wykryte kontakty
 4. HAD – wyświetlacz High Action Display z komunikatami – taki sam jak na IHADSS

 • C-SCP (C-Scope) – wyświetla symbole wykrytych celów na IHADSS i TADS
 • UTIL – strona ustawień radaru
 • 8 – liczba akutalnie wykrytych celów
 • ZOOM – powiększenie wybranego fragmentu skanowania 
 • <> strzałki w bok – przestawiają antenę radaru 90 stopni w lewo lub prawo, pozwalając skanować teren po bokach śmigłowca
 • TGT – funkcja tworzenia punktów – celów Target na mapie TSD z wykrytych kontaktów
 • ELEV – AUTO/MAN – regulacja wysokości wiązki radaru: automatyczna lub manualna. Przy manulnej pojawiają się strzałki góra/dół do ręcznego ustawienia anteny, a skala na dole i grot pokazują wychylenie anteny w pionie
 • ACQ – zmiana źródła acquisition

Najważniejsze ustawienia radaru

Ustawienia radaru dostępne są pod przyciskiem UTIL. Obecnie działają tylko trzy z nich:

 • FCR – włącza / wyłącza zasilanie radaru
 • ELEV Auto/Man – regulacja wysokości wiązki radaru: automatyczna lub manualna
 • PRIORITY SCHEME A, B, C – schemat ustalania priorytetu celów do zniszczenia

W zależności od ustawienia SCHEME, radar będzie w pierwszej kolejności wybierał:

 • A – cele statyczne i poruszające się
 • B – cele statyczne
 • C – cele poruszające się

Skanowanie terenu i wyszukiwanie celów

1.
Wciśnij Sight Select Switch Left FCR, by ustawić radar jako aktywny celownik Sight.

2.
Wciśnij przycisk skanowania terenu: albo pojedynczy skan FCR Scan Switch S Single, albo ciągłe skanowanie FCR Scan Switch C Continuous. Na ekranie radaru pojawią się wykryte cele oznaczone ikonami. Ich symbole opisane były wcześniej.

3.
Możesz zawęzić pole skanowania, by przyspieszyć skan i ograniczyć ilość wyświetlanych celów. Wciśnij FCR Scan Size Switch: Down, Left, Up, Right, by stopniowo zmniejszyć zakres skanowania. Wciśnięcie Scan Size Right wraca do pierwotnego rozmiaru.

4.
Jeśli chcesz przeskanować obszar z prawej i lewej strony śmigłowca bez zmiany pozycji, wciśnij lewą bądź prawą strzałkę na ekranie radaru i wykonaj skan. Pole skanowania będzie widać na mapie TSD. Wciśnij przeciwną strzałkę, by wrócić do normalnej pozycji. Weź pod uwagę, że cele wykryte po bokach nie będą mogły być zaatakowane, dopóki nie skierujesz śmigłowca prosto na nie, by zapewnić tor widzenia dla pocisków Hellfire.

Atakowanie celów pociskami Hellfire L

1.

Po wykonaniu skanu radar wybierze dwa priorytetowe cele do zniszczenia:

 • NTS – Next Target to Shoot („następny cel do zniszczenia”) – oznaczony diamentem
 • ANTS – Alternate Next Target to Shoot (zamienny, następny cel do zniszczenia) – oznaczony odwróconym trójkątem

Cel oznaczony diamentem jest od razu zalockowany dla rakiety Hellfire naprowadzanej radarem. Na powyższym przykładzie widać, że radar domyślnie wybrał jednostki przeciwlotnicze oznaczone trójkątem, a nie czołgi czy pojazdy kołowe.

2.
Jeśli na wyświetlaczu HAD nie widać żadnych komunikatów błędów, symbol kwadratu Constraint Box pocisku Hellifre jest obrysowany pełną linią, można wcisnąć spust i wystrzelić pocisk. Można zrobić to zarówno z fotelu pilota, jak i CP/G. 

3.
Po wystrzeleniu pocisku, w miejscu celu NTS pojawi się zielony znak X oznaczający odpalenie pocisku do tego celu, a symbole NTS i ANTS przesuną się na następne cele w kolejce do zniszczenia. W ten sposób można błyskawicznie zaatakować wszystkie cele aż do końca listy lub wyczerpania zapasu pocisków. Weź pod uwagę, że niszczenie celów poruszających się nie jest zbyt skuteczne przy pomocy Hellfire’ów kierowanych radarem – zwłaszcza lecących śmigłowców.

4.
Jeśli chcesz zmienić wybrane przez radar cele do zniszczenia, pierwszą metodą jest klikanie przycisku NTS – za każdym razem wybierze on kolejną wg priorytetu radaru parę celów. Zwróć uwagę, że wybrany tutaj cel NTS znajduje się zbyt skrajnie na lewo do odpalenia Hellfire’a i pojawił się komunikat YAW LIMIT, a Constraint Box zmienił w linię przerywaną – dopóki nie obrócisz śmigłowca, nie będzie można odpalić pocisku do takiego celu. Alternatywnie można zmienić cel na kolejny.

5.
Drugą metodą wyznaczenia celu jest kursor ekranowy. Za pomocą gałki / przycisków Cursor Controller najedź na wybrany symbol celu, a następnie wciśnij Cursor Enter Depress. Cel pod kursorem zostanie zalockowany jako NTS. Drugi, alternatywny cel ANTS nie zmieni się.

6.
Jeśli cel NTS jest obramowany diamentem z linii przerywanej, oznacza to, że uzbrojenie jest zabezpieczone w trybie SAFE albo Hellfire’y nie zostały wybrane jako aktywna broń.

Zoom – powiększanie obrazu

Skanowany radarem teren można powiększyć, by lepiej zobaczyć zgrupowane blisko siebie pojazdy. Służy do tego funkcja ZOOM na ekranie radaru lub pod przyciskiem na prawym chwycie TEDAC – Righ Hand Grip Display Zoom Button. Każda metoda działa nieco inaczej.

Right Hand Grip – przycisk na prawym chwycie

1.
Wykonaj pojedynczy skan radarem. Wciśnięcie przycisku ZOOM na prawym chwycie spowoduje automatyczne powiększenie obszaru wokół zalockowanego celu Next To Shoot. Ponowne wciśnięcie przycisku ZOOM lub wykonanie nowego skanu powraca do zwykłego obrazu. Weź pod uwagę, że przy ciągłym skanie ekran zoom nie będzie miał szans się wyświetlić.

Zoom – ekran FCR

1.
Przycisk ZOOM na ekranie radaru FCR działa inaczej. Wciśnij ZOOM klawiszem przy ekranie. Kursor zmieni się w przekreślony kwadrat.

2.
Za pomocą Cursor Controller naprowadź kwadrat na wybrany punkt do powiększenia i wciśnij przycisk Cursor Enter.

3.
Fragment zostanie powiększony. W trybie Zoom widać, że bardzo blisko obok siebie są trzy pojazdy kołowe.

4.
Za pomocą kursora możesz teraz zalockować na radarze precyzyjnie wybrany cel, nawet jeśli są obok siebie.

C-Scope – symbole radaru na IHADSS i TADS

Funkcja C-Scope pozwala wyświetlić kontakty wykryte przez radar na wyświetlaczu IHADSS oraz ekranie systemu TADS. Do uruchomienia funkcji służy przycisk na prawym chwycie TEDAC w kokpicie CP/G lub przycisk na ekranie radaru. C-Scope działa w kokpicie pilota i strzelca.

1.
Wykonaj skan radarem. Wciśnij przycisk na ekranie C SCP lub C-SCOPE na prawym chwycie TEDAC.

2.
Cele wykryte przez radar pojawią się na wyświetlaczu IHADSS. Domyślnie będą poruszać się razem z ruchami celownika IHADSS, przez radar jako aktywny celownik. Ustaw aktywny celownik na HMD (Sight Select Switch HMD), by symobole celów pokrywały się ze swoją pozycją w terenie niezależnie od ruchów głowy. Weź pod uwagę, że cele ruchome będą zmieniać pozycje i nie bedzię się ona pokrywać z lokacją symbolu aż do wykonania nowego skanu.

3.
Widać je także na ekranie TADS…

4.
… oraz na IHADSS pilota, o ile zaznaczy na swoim ekranie C SCP. W przypadku pilota nie trzeba zmieniać źródła celu Sight Select.

LINK – lokalizacja i identyfikacja celów za pomocą radaru FCR

Do szybkiego skierowania kamery TADS na cel zalockowany przez radar służy funkcja FCR-LINK. Przycisk LINK znajduje się na drążku pilota oraz CP/G jako ruch w dół przyciskiem Sight Select Switch. W kokpicie CP/G dostępny jest także na prawym chwycie TEDAC – Right Hand Grip.

UWAGA
Funkcja LINK nie zadziała, jeśli aktywnym źródłem Acquisition ACQ jest TADS lub FCR.

1.
Wykonaj pojedynczy skan radarem, by został zalockowany cel Next To Shoot lub zalockuj wybrany ręcznie. Upewnij się, że źródło Acquisition ACQ jest inne niż TADS i FCR, np. FXD.

2.
Domyślnie kamera TADS nie jest skierowana na zalockowany cel. Wciśnij przycisk LINK na prawym Hand Gripie lub drążku.

3.
Kamera TADS zostanie automatycznie skierowana na zalockowany cel Next To Shoot.

4.
Przyciskami na lewym Hand Gripie możesz przybliżyć obraz i zidentyfikować cel.

5.
Po kliknięciu przycisku NTS (Next To Shoot), by lockować kolejne cele wykryte na radarze (możesz też zalockować wybrany cel kursorem), kamera automatycznie będzie przeskakiwać na zalockowany cel.

6.
Sama funkcja LINK tylko kieruje obiektyw kamery i aktywuje funkcję SLAVE na nim – w takim stanie możesz tylko zaatakować Hellfire’ami kierowanymi radarem. Aby dostosować pozycję kamery lub oświetlać cel laserem, wciśnij przycisk SLAVE, by uwolnić kamerę i Sight Select Switch TADS, by swobodnie sterować obiektywem kamery.

Link w kokpicie pilota

1.
Funkcja LINK w kokpicie pilota pozwala jedynie podejrzeć, jaki cel zalockował radar. Wykonaj pojedynczy skan, zalockuj cel na radarze. Upewnij się, że źródło ACQ jest inne niż TADS/FCR – np. FXD. Na drugim ekranie włącz obraz video VID z TADS.

2.
Wciśnij Sight Select Switch LINK. Kamera skieruje się na zalockowany cel, ale nawet na najbliższym przybliżeniu Z obraz nie jest tak bliski, jak w przednim kokpicie.

Alternatywne metody identyfikacji celu bez funkcji LINK

Zamiast automatycznej funkcji LINK, kamerę TADS można skierować na zalockowany cel na inne sposoby:

CAQ – Cursor Acquisition

Pierwsza metoda to Cursor Acquisition, czyli skierowanie kamery TADS na punkt, który wskazuje kursor mapy. Dzięki lustrzanemu odbiciu ikon celów radaru FCR na mapie TDS, można to wykonać szybko i precyzyjnie. Z uwago na konieczność używania systemu TADS, metody tej może używać tylko strzelec CP/G.

1.
Włącz funkcję CAQ na mapie TSD i skieruj kursor nad wybrany kontakt. Wypełnienie kursora zmieni kolor na czarny. Następnie wciśnij przycisk Cursor Enter Depress.

2.
Ustaw aktywny celownik jako TADS wciskając Sight Select Switch Right – TADS. Wciśnij przycisk SLAVE, by skierować kamerę na punkt CAQ i ponownie SLAVE, by uwolnić obiektyw. Kamera skieruje się na wybrany cel.

3.
Teraz można już przybliżać obraz, rozpoznać cel i ewentualnie przejść do ataku innym rodzajem uzbrojenia. Można też w ten sposób sprawdzić skuteczność trafienia pociskiem i potwierdzić zniszczenie celu.

4.
Możesz ponownie wybrać funkcję CAQ, zaznaczyć kolejny cel i wciskając SLAVE skierować kamerę w nowe miejsce.

Target Points na mapie TSD

1.
Tę metodę może również wykorzystać pilot na swoich monitorach. Zapisuje ona wykryte kontakty jako punkty typu TG (cel target) na mapie TSD. Z radarem FCR jako aktywnym celownikiem Sight wybierz funkcję listy celów Targets TGT na ekranie radaru. Z boku pojawi się niezapełniona jeszcze lista, a u góry pierwsze wolne oznaczenie dla planowanego punktu – celu.

2.
Najedź kursorem na wybrany kontakt (kolor zmieni się na czarny) i wciśnij Cursor Enter Depress – oznaczenie Txx pojawi się na liście, a u góry numer następnego  kolejce celu. Powtórz czynność dla każdego kontaktu, który chcesz zapisać na mapie.

3.
Z odpowiednią konfiguracją wyświetlania punktów SHOW na mapie TSD, pojawią się na niej stworzone punkty cele.

4.
Klikając funkcję COORD można teraz wybrać dany punkt (T01, T02 itd.) klikając przycisk przy nich jako źródło punktu celowania acquisition source.

5.
Po wybraniu TADS jako celownika Sight Select Switch Right i wciśnięciu SLAVE, kamera przesunie się na dany punkt – cel.

6.
Tak samo można zrobić dla każdego innego punktu – celu. W tym przypadku jednak kamera dla punktu T01 pokazuje pusty teren. Tak może się zdarzyć, jeśli stworzymy punkt dla ruchomego celu – wtedy po skierowaniu na niego kamery już dawno go w tym miejscu nie będzie, bo radar bazuje na „zdjęciach” terenu wykonanych w konkretnym momencie.

7.
Osobnym dodatkiem do funkcji TGT jest ALL – „Wszystkie”. Kliknięcie jej stworzy od razu punkty – cele dla wszystkich wykrytych kontaktów. Jeśli chcesz to zrobić, nie używaj kursora tylko kliknij przycisk ALL.

8.
Po tym lista punktów wypełni się kolejnymi pozycjami.

9.
Punkty będzie również widać na mapie TSD. Można je wtedy przesłać innym śmigłowcom w sieci Datalink, również tym, które nie mają radaru FCR. Używa się do tego opcji RPT na tym ekranie, następnie TGT i ALL lub PRI, jeśli chodzi o cele w strefie priorytetowej.

Priority i No Fire Zone – atakowanie celów w wyznaczonych strefach

Atakowanie konkretnych celów ułatwia skopiowanie na ekranie FCR priorytetowych stref prowadzenia ognia (PFZ) i strefy zakazu prowadzenia ognia (NFZ) . Szczegóły tworzenia stref i ich wysyłania w sieci Datalink opisane są w rozdziałach o mapie TSD i sieci Datalink. To przydatna opcja, gdy chcemy uniknąć zaatakowania tego samego celu przez kilka śmigłowców lub gdy w pobliżu są sojusznicze pojazdy, których radar nie odróżnia.

1.
W tym przypadku widzimy, że na dole znajdują się dwa sojusznicze Abramsy. Możemy obrysować je strefą NFZ (No Fire Zone) – zakazującą prowadzenie ognia, dzięki czemu radar nie będzie wyświetlać tych kontaktów. Wybierz funkcję BAM, zmień typ strefy na NF (No Fire) i za pomocą kursora oraz przycisku Cursor Enter Depress obrysuj je prostokątem.

2.
Do właściwego działania należy jeszcze aktywować strefę. Wciśnij przycisk przy ACT, by strefa stała się aktywna.

3.
Aktywna strefa No Fire Zone pojawiła się jako żółta ramka na radarze FCR. Mimo skanowania, radar nie pokazuje żadnych celów w środku strefy.

4.
Kiedy strefa No Fire nie będzie aktywna – ACT wyłączony – nie pojawi się ona na ekranie radaru FCR, a ten wykryje obecne tam Abramsy jako zwykłe cele. W takiej sytuacji łatwo się pomylić i odpalić w nie pociski. To pokazuje jak ważna i przydatna jest funkcja strefy No Fire Zone.

5.
Analogicznie można wyznaczyć priorytetowe strefy atakowania celów – Priority Fire Zone. Przy tworzeniu da sie je automatycznie podzielić na kilka mniejszych podstref i kolejne przypisać innym Apachom w grupie. Wybierz funkcję BAM, zmień typ strefy na PF (Priority Fire), wybierz ilość podstref #Z i za pomocą kursora oraz przycisku Cursor Enter Depress obrysuj strefę prostokątem bądź innym kształtem. Szczegóły rysowania opisane są w rozdziale o mapie TSD.

6.
Pamiętaj o aktywacji wybranej strefy. Wciśnij przycisk ACT, a następnie numer swojej wybranej podstrefy PF.

7.
Priorytetową strefę atakowania celów widać na ekranie FCR jako białą ramkę. Można się skupić na niszczeniu celów tylko w tej strefie, choć radar będzie wybierał jako cele NTS również te poza strefą.

Look and scan – azymut radaru sprzężony z hełmem

Kopułę radaru można ustawić tak, by zwracała się w stronę, w którą patrzy pilot lub strzelec. Można w ten sposób szybciej, bez klikania strzałek na ekranie MFD, skierować radar w wybrane miejsce, np. 90 stopni w prawo i wykonać szybki skan obszaru po prawej stronie śmigłowca.

Ustaw radar FCR jako aktywny celownik Sight i źródło acquisition jako swój HMD. Upewnij się, że radar nie wykonuje ciągłego skanowanie – może się przesuwać tylko gdy nie skanuje. Spójrz w prawo lub w lewo – stożek zakresu skanowania na mapie TSD będzie się przesuwał, wciśnij przycisk Single Scan, by przeskanować teren po wybranej stronie.

 

Ściągnij wersję PDF

2 Replies to “Fire Control Radar FCR – tryb GTM – poradnik AH-64D Apache”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *