Kołowanie i start – poradnik A-10C II Tank Killer

Po wykonaniu wszystkich czynności rozruchu Cold Start, kolejnym etapem jest kołowanie na pas startowy, „Hold Short”, czyli zatrzymanie przed pasem i wykonanie ostatnich przygotowań oraz sam start w powietrze. Zanim zaczniemy toczyć się po płycie lotniska, należy sprawdzić checklistę przed startem.

1.
Potwierdź, że lampka kontrolna skręcania przednim kołem NWS jest zapalona i widać STEERING ENGAGED. Jeśli nie, wciśnij klawisz INSERT.

2.
Po lewej stronie instrumentów sprawdź, czy włączony jest system antypoślizgowy kół ANTI-SKID i jego przełącznik jest na górnej pozycji, a klapy są wysunięte na 10 stopni, ze wskazówką na zielonym polu.

Jeśli musisz dostosować klapy, warto użyć klawisza F, bo sam przełącznik znajduje się w słabo widocznym miejscu za przepustnicą.

3.
Na konsoli po prawej stronie włącz system rurki Pitota ustawiając przełącznik PITOT HEAT w górę.

4.
Dodaj trochę mocy, aż samolot zacznie się toczyć. Używając steru kierunku, przepustnicy i hamulców kołowych podążaj za żółtą linią kołowania w kierunku pasa. Opcjonalnie możesz użyć radia i poprosić o zgodę na kołowanie – REQUEST TAXI.

Jeśli nie znasz układu lotniska, możesz wspomóc się widokiem zewnętrznym pod klawiszem F2.

5.
Hold Short! Zatrzymaj się tuż przed grubą żółto-czarną linią i wjazdem na pas, by dokonać końcowej inspekcji samolotu.

6.
Uzbrój katapultę fotela wciskając dźwignię po lewej w dół.

7.
Jeśli operujesz blisko strefy wojny, możesz już w tym momencie włączyć system ostrzegania RWR oraz środków przeciwdziałania: flar i chaff. Ustaw pokrętło MODE na pozycję STDBY lub MAN, SEMI lub AUTO i wszystkie cztery przełączniki na pozycję środkową. Panel znajduje się z przodu, po prawej stronie.

8.
Opcjonalnie, poproś przed radio o zgodę na start (Request takeoff) i wjedź na pas. Ustaw się na środkowej osi. Weź po uwagę, że hamowanie kołami może w ostatniej fazie ustawić samolot nieco po skosie.

9.
Wciśnij hamulce kołowe i zwiększ moc do maksymalnej. Puść hamulce i zacznij się rozpędzać, utrzymując samolot w osi pasa.

10.
Gdy prędkość przekroczy 70 węzłów, wyłącz sterowanie przednim kołem NWS klawiszem INSERT. Potwierdź zgaśnięcie lampki Steering Engaged.

11.
Przy około 120-130 węzłach pociągnij delikatnie drążek do siebie, by zacząć wzbijać się w powietrze.

12.
Gdy samolot oderwie się od ziemi i zacznie się wznosić, wciśnij G, by schować podwozie.

13.
Użyj przełącznika w kabinie lub klawiszy SHIFT+F, by schować klapy. Potwierdź kąt zero stopni na panelu instrumentów. Jeśli o tym zapomnisz, samolot nie będzie nabierał prędkości.

14.
Zależnie od ciężaru ładunku, pilnuj kąta wznoszenia i prędkości powyżej 170 węzłów, by nabrać wysokości.

15.
Po minięciu 1200-1500 stóp zmniejsz moc silnika do 90-80% ze wskazówkami na zielonym polu. A-10C ma ogromny zapas paliwa, ale i tak warto je oszczędzać.

16.
Kontynuuj wznoszenie na pułap przelotowy i skieruj się na trasę wyznaczoną w misji.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *