System uzbrojenia – poradnik F-22A Raptor

System uzbrojenia w Grinnelli Designs F-22A Raptor działa podobnie, jak w F-15C. Umożliwia odpalenie wyłącznie pocisków air-to-air AIM-9 Sidewinder oraz AIM-120 AMRAAM. Trzeba mieć jednak na uwadze, że pociski w F-22A są umieszczone w zamykanych lukach, aby zachować ograniczoną wykrywalność dla radarów, dlatego twórcy moda poczynili kilka zmian. Przed używaniem pocisków trzeba przypisać klawisze do odpowiednich kategorii.

Spis treści:
Przypisanie klawiszy
FCS – system kontroli lotu
Radar
BVR – walka poza zasięgiem wzroku i pociski AIM-120
Dogfight – pociski AIM-9 Sidewinder
Działko

Przypisanie klawiszy

1.
System uzbrojenia w F-22A Raptor działa tak, że wciśnięcie przycisku do odpalenia pocisku powoduje chwilowe otwarcie luku, by rakieta mogła bez przeszkód opuścić pokład samolotu. Z tego powodu standardowe przypisanie Weapon Release nie zadziała prawidłowo – pociski będą przenikać przez zamknięty luk. Musimy ustawić nasz przycisk na joysticku do innej funkcji w specjalnej kategorii F-22A HOTAS.
Nie używaj funkcji ze standardowej kategorii WEAPONS!

Źródło: fsoutlet.com

2.
W nowej, specjalnej kategorii F-22A HOTAS przypisz przycisk odpalania pocisków do funkcji WEAPON RELEASE. W tej samej kategorii znajduje się spust działka TRIGGER FIRST DETENT i TRIGGER SECOND DETENT. First Detent powoduje otwarcie luku działka, Second – uruchamia strzelanie. Jeśli nie masz joysticka z dwustopniowym przyciskiem Fire, przypisz tylko SECOND DETENT, a przy strzelaniu nastąpi samoczynne otwarcie luku.

3.
Pociski w F-22A Raptor rozlokowane są w następujący sposób:
LEFT (lewy) – AIM-9 SIDEWINDER
RIGHT (prawy) – AIM-9 SIDEWINDER
CENTER (środkowy) – AIM-120 AMRAAM
Przed walką wybierz konkretny luk. Służą do tego przyciski ekranowe SEL na monitorze w kokpicie lub przypisanie konkretnej funkcji w menu sterowania.

Ponownie wszystko znajduje się w kategorii F-22A HOTAS. Minimum konieczne do wygodnej obsługi to:
WEAPON BAY SELECT TOGGLE – przełącza pomiędzy kolejnymi lukami: lewy, prawy, środkowy, wszystkie.
Istnieje też możliwość otwarcia (i zamykania) luku na stałe w powietrzu. Służy do tego funkcja WEAPON BAY OVERRIDE TOGGLE (AIR). Opcja bez słowa „toggle” służy do przypisania jej do przełącznika dwustopniowego (on/off), np. na panelu przepustnicy.

4.
Stan luków widać też na ekranie w kokpicie na stronie BAY. Białe kropki to wybrany pocisk. Zielony obrys zdradza, czy luk jest otwarty, czy zamknięty. Przyciskami SEL można wybierać pociski na ekranie.

FCS – system kontroli lotu

F-22A domyślnie ma włączony tryb AUTO dla systemu kontroli lotu FCS, który przełącza symulowany system fly-by-wire zależnie od trybu HUD-a. Warto znać wszystkie jego funkcje.

1.
Tryby FCS widoczne są na ekranie FCS, domyślnie po lewej stronie, ale możesz go włączyć i na innych z głównego menu monitorów.

FCS AUTO – włącza odpowiedni tryb FCS zależnie od ustawień HUD-a.
AOA – tryb Angle of Attack – umożliwia osiąganie większych wartości G, przydatny przy walkach BVR
ORIDE – override – wyłącza system FCS pozwalając na ekstremalne G, przydatne w walce kołowej

2.
FCS zmienia się automatycznie zależnie od trybu wyświetlacza HUD. Wciśnij przycisk HUD na panelu UFC, by wyświetlić dostępne opcje:

NAV MODE – tryb nawigacji, G ograniczone do 1
BVR MODE – tryb walki poza zasięgiem wzroku, rozszerzone G i tryb AOA
VERTICAL SCAN – jeden z trybów radaru ACM do walki kołowej, kontrola lotu w trybie AOA
BORE SIGHT – jeden z trybów radaru ACM do walki kołowej, kontrola lotu w trybie AOA
FLOODE MODE – tryb dla rakiet AIM-7, których F-22 nie posiada. AIM-120 powinny być wtedy odpalone w trybie Maddog – samodzielnego lockowania na pierwszy napotkany cel. FCS w trybie AOA

Radar

1.
Włączanie radaru.
Na środkowym ekranie wybierz RDR.

2.
Włącz radar funkcją PWR.

Strzałki po bokach sterują zasięgiem i kątem nachylenia anteny. Przycisk MODE zmienia tryby: TWS (Track While Scan) i RWS (Range While Scan). Przyciski ;,./ (lub odpowiednie na osi przepustnicy) sterują kursorem radaru. Przycisk ENTER lockuje cel po uprzednim najechaniu na niego kursorem.

Walka BVR (poza zasięgiem wzroku) – pociski AIM-120 AMRAAM

1.
Uzbrój pociski ustawiając przełącznik MASTER ARM w górę.

2.
Włącz radar i ustaw odpowiedni zasięg.

3.
Upewnij się, że pociski AIM-120 są wybrane, czyli środkowy luk.

4.
Wciśnij klawisz 2 na klawiaturze, by włączyć tryb BVR na HUDzie. Pojawi się na nim duży okrąg ASE wyznaczający limity odpalenia pocisku. Alternatywnie możesz użyć trybów automatycznego lockowania ACM Vertical, Boresight i Helmet Mode (klawisze 3,4,5).

5.
Zalockuj cel umieszczając kursor radaru na kontakcie i wciskając ENTER. Poczekaj, aż cel znajdzie się w zasięgu, co widać po gwiazdce pod symbolem celu na HUDzie oraz wskazaniem grota na wykresie zasięgu po prawej stronie HUD-a. W takiej sytuacji można odpalić pocisk.

Dogfight – pociski AIM-9 Sidewinder

1.
Upewnij się, że system kontroli lotu jest wyłączony wciskając ORIDE na ekranie FCS.

2.
Uzbrój pociski przełącznikiem Master Arm ON.

3.
Wybierz lewy luk z Sidewinderem – to pewne ograniczenie z F-15C. Pierwszy AIM-9 jest odpalany z lewej strony. Przy AIM-9 możesz, ale nie musisz używać radaru.

4.
Wciśnij klawisz 3 (Vertical – pionowy), 4 (boresight – punkt na HUDzie) lub 5 (tryb Helmet) na klawiaturze, by włączyć tryby automatycznego lockowania celów na radarze ACM. W przypadku tego ostatniego warto wciśnąć 5 dwukrotnie do podtrybu Uncaged – uwolnionego sensora. Pojedyncze wciśnięcie to tryb Caged – gdy rakieta patrzy w jeden punkt przed samolotem. Podtryb Uncaged jest skuteczniejszy w tym przypadku. Uncaged można rozpoznać po większym okręgu na HUDzie.

5.
Naprowadź okręg na HUDzie na wrogi samolot. Gdy pocisk złapie namiar, sygnał dźwiękowy zmieni się na wyższy i bardziej intensywny, a okrąg zmieni się w mały, pojedynczy śledzący cel. Możesz odpalić pocisk, choć pamiętaj o odpowiednim aspekcie – najlepiej robić to nieco za wrogim samolotem, przewidując tor jego lotu.

Działko

1.
Ustaw przełącznik uzbrojenia w pozycji ARM.

2.
Wciśnij klawisz C, by wybrać działko jako aktywną broń. Na HUDzie pojawi się kółko celownika działka. Wystarczy je naprowadzić na cel i wcisnąć spust. Z działkiem możesz użyć namierzenia radarem. Jeśli będzie on włączony, cel zostanie automatycznie zalockowany w trybie ACM, gdy odległość będzie mniejsza od 10 mil.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *