Programowanie ekranów i pylonów – poradnik F-15E Strike Eagle

Spis treści:
Niezbędne przyciski
Programowanie ekranów
Programowanie ekranów dla głównych trybów

Programowanie pylonów po przezbrojeniu
Kod lasera TPOD po przezbrojeniu

F-15E Strike Eagle posiada możliwość szybkiego przełączania się przyciskami HOTAS pomiędzy trzema wybranymi ekranami na każdym monitorze MPD i MCPD. W tym samolocie jest to szczególnie przydatne, bo menu główne z przyciskami wyborów różnych funkcji ze swoimi ekranami liczy kilka stron. Zamiast szukać ich po menusach, pilot może szybko wyświetlić 3 ekrany z 9 wcześniej wybranych najbardziej dla niego przydatnych sensorów lub wskaźników na trzech monitorach. Tę samą możliwość ma WSO, ale już na 4 monitorach. Co więcej, domyślne ekrany można również dowolnie przypisać do głównych trybów awioniki. Klikając na A/A, A/G lub NAV, monitory od razu pokażą wybrany zestaw sensorów. W tym celu należy odpowiednio zaprogramować każdy monitor, najlepiej jeszcze przed startem.

Druga niezbędna czynność przed startem to ustawienie właściwego uzbrojenia AG dla każdego pylonu, ale jest to konieczne wyłącznie wtedy, gdy zmiana uzbrojenia wykonana była już na płycie lotniska, po wciśnięciu klawiszy LAlt+Apostrof. W przypadku uzbrojenia samolotu w edytorze misji nie jest to wymgane – na płycie lotniska już tak. Komputer samolotu wtedy widzi tylko, ile sztuk amunicji zostało podwieszone do pylonu, ale nie ma pojęcia jaki to typ, dopóki ręcznie nie wprowadzi się tego do komputera. Czynność ta nie dotyczy pocisków powietrze-powietrze, zbiorników paliwa oraz bomb kierowanych GPS, które pojawią się w przyszłości.

Niezbędne przyciski

Kokpit pilota:
Castle Switch Left / Right / AFT Short (krótko) – przełączanie zaprogramowanych ekranów
Castle Switch Left / Right / AFT Long (długo) – aktywacja wybranego ekranu
Castle Switch FWD – wybór trybu A/A lub A/G

Kokpit WSO:
Coolie Switch Left / Right Short (Prawy kontroler, Lewy kontroler) – przełączanie zaprogramowanych ekranów
Coolie Switch Left / Right Long (Prawy kontroler, Lewy kontroler) – aktywacja wybranego ekranu

Programowanie ekranów

1.
Przyciskiem M przejdź do pierwszej strony menu M2 i zaznacz funkcję PROG (M2 to nazwa następnej strony, która będzie wybrana po wciśnięciu tego przycisku).

2.
Wybierz trzy ekrany, jakie mają się przełączać kolejno na tym monitorze przy klikaniu przyciskiem Castle Switch, Wybrana funkcja pojawi się na środku wraz z korespondującym numerem.

3.
Jeśli będziesz chciał zmienić któryś z ekranów, kliknij na przycisk przy nim, a miejsce do zaprogramowania się zwolni.

4.
Po wybraniu trzech ekranów kliknij jeszcze raz na funkcji PROG, by wyjść z trybu programowania.

5.
W ten sam sposób zaprogramuj resztę monitorów.

6.
Przyciskami na drążku Castle Switch Left / Right / AFT Short możesz teraz szybko przełączać pomiędzy wybranymi ekranami na każdym monitorze.

Programowanie ekranów dla głównych trybów

Programując ekrany na monitorach możesz dodatkowo skonfigurować każdy z monitorów tak, by wyświetlał wybrane ekrany zależnie od głównego trybu awioniki: ataku celów powietrznych, naziemnych lub nawigacji, czyli A/A, A/G lub NAV. Wtedy bez używania przycisków Castle Switch włączenie danego trybu przestawi widok od razu na trzech monitorach.

1.
Zaprogramuj trzy ekrany wedle wcześniejszej instrukcji.

2.
Zwróć uwagę na przycisk M/M obok PROG. To Master Mode (Tryb główny). Kliknij na niego, aż pojawi się skrót trybu, który chcesz ustawić – w tym przykładzie to NAV. Następnie kliknij obok jednej z trzech zaprogramowanych funkcji, by przypisać ją do trybu nawigacji NAV. W tym wypadku to HSI. Na środku, obok nazwy ekranu, pojawi się skrót przypisanego trybu.

3.
Kliknij ponownie na M/M, by przejść do następnego trybu – A/G. Kliknij na funkcję, która ma być wyświetlana dla trybu A/G. W tym przypadku to TPOD.

4.
Kliknij M/M, by wywołać ostatni tryb główny – A/A. Kliknij na trzecim ekranie, by przypisać go do trybu A/A. W tym przykładzie to TEWS.

5.
Powtórz te kroki dla każdego z monitorów przy programowaniu ekranów.

6.
Każda szybka zmiana trybu przyciskami na konsoli UFC lub drążku Caste Switch FWD spowoduje od razu jednoczesne wyświetlenie zaprogramowanych ekranów na trzech monitorach.

Programowanie pylonów po przezbrojeniu

1.
Jeśli zmieniałeś uzbrojenie na płycie lotniska za pomocą menu Mission Resources (LAlt + Apostrof), samolot nie będzie wiedział, jakie bomby zostały załadowane.

2.
Wybierz pierwsze menu (M2) i funkcję uzbrojenia ARMT (Armament).

3.
Wybierz uzbrojenie A/G.

4.
Lista uzbrojenia na pylonach będzie wyglądać w ten sposób. Samolot widzi ile sztuk bomb jest podwieszonych na każdym pylonie, ale nie wie jakiego są typu.

5.
Kliknij przycisk MENU.

6.
Kliknij funkcję A/G LOAD.

7.
Po bokach pojawią się różne typy broni i sensorów do podwieszenia. Jeśli nie widzisz tych, które masz załadowane, wciskaj przycisk STEP, aż się pojawią.

8.
Zaznacz broń, która jest podwieszona, a następnie kliknij na wszystkich pylonach, gdzie się znajduje. Będzisz musiał dokładnie wiedzieć, na których pylonach co jest podwieszone, by wprowadzić właściwe ustawienia. W tym przypadku to 12 bomb BLU-107 podwieszonych po 6 sztuk na zbornikach konforemnych. Pozostałe „jedynki” to bomby GBU-10.

9.
Używając przycisku STEP znajdź pozostałe bomby i oznacz je na właściwych pylonach.

10.
Jeśli podwieszasz bomby kasetowe typu CBU-87, CBU-97, Rockeye – możesz wstępnie ustawić zapalnik – SEL FUZE. Kilknięcie na ten przycisk aktywuje opcję ustawienia wysokości, na której ma się otworzyć kaseta – F. Najlepsze rezultaty w obecnej wersji daje 1500 stóp. Opcja S – to czas w sekundach od zwolnienia bomby do otworzenia kasety. SPIN ustala prędkość obracania bomby w czasie lotu – im większa wartość, tym szybsze obracanie i w rezultacie większy rozprysk ładunku. Na koniec kliknij MENU, by wrócić do poprzedniego ekranu. 

11.
Pylony są już zaprogramowane, a bomby są już gotowe do dalszych ustawień profilu ataku.

Kod lasera TPOD po przezbrojeniu

1.
Jeśli w podobny sposób, na płycie lotniska, podwieszałeś zasobnik celowniczy Lantirn TPOD, jego kod lasera będzie ustawiony domyślnie na 1111, a bomb na 1688. Łatwo to przeoczyć, a w takim układzie trafienie bombą będzie niemożliwe.

2.
Wpisz kod lasera na klawiaturze UFC, a następnie kliknij przycisk na ekranie TPOD.

3.
Kod zostanie zmieniony.

Ściągnij wersję PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *